Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.3. Забруднення літосфери

3.3.1. Забруднення грунтового покриву

Грунтовий покрив Землі являє собою найважливіший компонент біосфери Землі. Саме грунтова оболонка визначає багато процесів, що відбуваються в біосфері. У нормальних природних умовах усі процеси, що відбуваються в грунті, знаходяться в рівновазі. Найважливіше значення грунтів складається в акумулюванні органічної речовини, різних хімічних елементів, а також енергії. Грунтовий покрив виконує функції біологічного поглинача, руйнівника і нейтралізатора різних забруднювачів. Якщо цю ланку біосфери буде зруйновано, то сформоване функціонування біосфери незворотно порушиться. Саме тому надзвичайно важливе вивчення глобального біохімічного значення грунтового покриву, його сучасного стану і зміни під впливом антропогенної діяльності. Але нерідко в порушенні рівноважного стану грунту винна людина. В результаті розвитку господарської діяльності людини, відбувається забруднення, зміна складу грунту і навіть його знищення. В даний час на кожного жителя нашої планети припадає менше одного гектара орної землі. І ці незначні площі продовжують скорочуватися через недотепну господарську діяльність людини.

Охорона грунтів від забруднень є важливим завданням людини, тому що будь-які шкідливі з’єднання, що знаходяться в грунті, рано чи пізно потрапляють в організм людини.

По-перше, відбувається постійне вимивання забруднень у відкриті водойми і грунтові води, що можуть використовуватися людиною для пиття й інших нестатків.

По-друге, ці забруднення з грунтової вологи, грунтових вод і відкритих водойм потрапляють в організми тварин і рослин, що вживають цю воду, а потім по харчових ланцюжках знов-таки потрапляють в організм людини.

По-третє, багато шкідливих для людського організму з’єднань мають здатність акумулюватися в тканинах, і, насамперед, у кістах.

Величезні площі родючих земель гинуть при гірничопромислових роботах, при будівництві підприємств і міст. Знищення лісів і природного трав’яного покриву, багатократна рілля землі без дотримання правил агротехніки призводить до виникнення ерозії грунту – руйнації і змиву родючого прошарку водою і вітром. Ерозія в даний час стала всесвітнім злом. Підраховано, що тільки за останнє століття в результаті водної і вітрової ерозії на планеті втрачено 2 млрд. га родючих земель активного сільськогосподарського користування. Одним із наслідків посилення виробничої діяльності людини є інтенсивне забруднення грунтового покриву.

По оцінках дослідників, у біосферу надходить щорічно близько 20 – ЗО млрд. т. твердих відходів, з них 50 – 60 % органічних сполук, а у вигляді кислотних агентів газового чи аерозольного характеру – близько 1 млрд. т.

У ролі основних забруднювачів грунтів виступають метали і їхні з’єднання, радіоактивні елементи, а також добрива і отрутохімікати, застосовувані в сільському господарстві. До найбільш небезпечних забруднювачів грунтів відносять ртуть і її з’єднання. Ртуть надходить у навколишнє середовище з отрутохімікатами, з відходами промислових підприємств, що містять металеву ртуть і різноманітні її з’єднання. Ще більш масовий і небезпечний характер носить забруднення грунтів свинцем. Відомо, що при виплавці однієї тонни свинцю в навколишнє середовище з відходами викидається його до 25 кг. З’єднання свинцю використовуються в якості добавок до бензину, тому автотранспорт є серйозним джерелом свинцевого забруднення. Особливо багато свинцю в грунтах уздовж значних автострад.

Поблизу значних центрів чорної і кольорової металургії грунти забруднені залізом, міддю, цинком, марганцем, нікелем, алюмінієм і іншими металами. У багатьох місцях їхня концентрація в десятки разів перевищує ГДК.

Радіоактивні елементи можуть потрапляти у грунт і накопичуватися в ньому у результаті випадання опадів від атомних вибухів або при видаленні рідких і твердих відходів промислових підприємств, АЕС або науково-дослідних установ, пов’язаних із вивченням і використанням атомної енергії. Радіоактивні речовини з грунтів потрапляють у рослини, потім в організми тварин і людини, накопичуються в них.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.3. Забруднення літосфери