Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.1. Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми

-Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми

-Урбанізація. Історичні корені урбанізації

-Загальні риси сучасної урбанізації для більшості країн

-Рівні і темпи урбанізації

-Розміщення і динаміка міського населення

-Великі міста і міські агломерації

-Урбанізація і здоров’я населення

-Міста майбутнього

2.1. Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми

Протягом більшої частини людської історії зростання численності народонаселення було майже непомітним. Повільно воно набирало сили протягом XIX ст. і надзвичайно різко зросло після Другої світової війни (рис.2.1). Це дало привід говорити про “демографічний вибух”. Динаміка чисельності населення протягом останніх століть показана у таблиці 2.1

Головним фактором зростання чисельності населення у XX столітті стало покращення харчування та санітарно-гігієнічних умов, що запобігали виникненню багатьох епідемій, а також заходи щодо зниження дитячої смертності. Висока чисельність населення Земної Кулі виявилася новим явищем. Поряд з науково-технічною революцією вона стала головною причиною антропогенної зміни біосфери.

Згідно даних ООН, основний приріст населення припадає на країни, які розвиваються. Швидке зростання населення у цих країнах різко загострило екологічні та соціальні проблеми.

Таблиця 2.1. Динаміка чисельності населення протягом останніх століть

Роки

Чисельність, млн. чол.

Середньорічний приріст., млн. чол.

1200

348

1300

384

0,36

1400

373

-0,11

1500

446

0,73

1600

486

0,40

1700

600

1,15

1800

978

3,70

1850

1262

5,68

1900

1650

7,76

1950

2501

17,0

1980

4447

64,6

1988

5000

69,0

1999

6000

99,0

Екологія   Васюкова Г. Т.   2.1. Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми
Рис. 2.1. Графік росту чисельності населення Землі після Другої світової війни (“демографічний вибух”).

Чисельність населення слабко розвинених країн становить 3/4 від населення планети, а споживають вони всього 1/3 загальносвітової продукції, до того ж розрив у споживанні на душу населення продовжує зростати.

Якщо умовно населення Землі “стиснути” до розміру селища з населенням у 100 чоловік, а всі існуючі співвідношення сучасного людства залишились би попередніми, то мали б таку картину:

У селищі проживало б 57 азіатів, 21 європеєць, 14 представників Північної, Центральної і Південної Америки, 8 африканців;

– 70 із 100 були б “кольоровими” (не білими);

– 50% усіх багатств були б у руках 6 чоловік, і всі вони були б громадянами США;

– 70 чоловік не уміли б читати;

– 50 страждали б від недоїдання;

– 80 чоловік жили б у оселях, непридатних для життя;

– тільки один чоловік мав би університетську освіту;

Низька народжуваність у економічно розвинутих країнах – фактор у глобальному масштабі позитивний. Однак, і він може призвести до несприятливих соціально-політичних наслідків.

Відбувається “постаріння” населення. Зростання числа пенсіонерів тягарем лягає на економіку країни. Постаріння населення породжує ще одну проблему. Менший динамізм більш старих вікових груп може викликати істотні розходження між поколіннями у питаннях суспільних і культурних нововведень. Внаслідок цього суспільство стане більш консервативним.

Не слід упускати з виду, що площа континентів не змінюється, а чисельність населення зростає. Чи здатна Земля витримати велику щільність населення? Людина для нормального існування потребує деякого визначеного простору і достатньо їжі. Перед суспільством стоїть непроста проблема визначення граничної щільності заселення планети людьми. За підрахунками А. Єлисєєва (1991р.), на суходолі площею в 149 млн. м2, з яких для проживання придатні тільки 100 млн. м2, може жити 5,7 млрд. чоловік. Це означає, що сучасна чисельність населення гранична. Інші автори визначають граничну ємність Земної Кулі в 10-12 млрд. чоловік. Існують прогнози, згідно з якими чисельність населення планети у 2050 році досягне 10-11 млрд. чоловік, на кожного жителя буде припадати дуже мала кількість квадратних метрів площі. Висока щільність населення веде до руйнування середовища проживання та виснажування природних ресурсів.

Куди емігрувати людині, щоб знайти достатню кількість їжі і простору? Чи не розумніше було б вже зараз намітити можливі шляхи обмеження чисельності населення Землі?

Важливою проблемою в ряду проблем, пов’язаних з народонаселенням є урбанізація і зростання кількості міст. Міста є центрами економічного розвитку, але разом з тим в них концентруються тверді відходи, відмічаються високі рівні шуму, забруднення повітря і води, стреси і високий процент захворювання.

Зараз пропонуються різні шляхи вирішення проблеми перенаселення планети, але для вирішення протиріччя в системі “людина – біосфера” потрібна нова ноосферна ідеологія, навіть ноосферна “революція”. В основу взаємовідносин людини з природним середовищем повинні бути покладені нові принципи зберігаючого гуманізму, перехід до ноосферної економіки, екологізація виробничої діяльності та людської свідомості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.1. Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми