Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1.1. Повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства про імміграцію

(Розділ 2 Закону):

Кабінет Міністрів України (ст. 5 Закону): 1) визначає порядок формування квоти імміграції і встановлює квоту імміграції на кожен календарний рік;

2) визначає порядок провадження за заявами про надання дозволів на імміграцію і поданнями про скасування дозволів на імміграцію та виконання прийнятих рішень;

3) затверджує зразок посвідки на постійне проживання, правила та порядок її оформлення і видачі.

У прикінцевих положеннях Закону України “Про імміграцію” Президенту України рекомендовано визначити центральний орган виконавчої влади, на який буде покладено виконання функцій спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань імміграції. На підставі цього та Указів Президента України від 27 березня 2001 року №215 “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство”, від 18 січня 2001 року № 22 “Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією”, від 7 серпня 2001 року № 596 “Питання організації виконання Закону України “Про імміграцію” та доручення Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001р. № 4536/1, Наказом МВС України №833 утворено Департамент громадянства, паспортної та міграційної служби МВС України (на правах управління).

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань імміграції і підпорядковані йому органи (ст. 6 Закону), а саме: Департамент громадянства, паспортної та імміграційної служби МВС України має такі повноваження:

1) приймає заяви разом з визначеними Законом документами щодо надання дозволу на імміграцію від осіб, які перебувають в Україні на законних підставах;

2) перевіряє правильність оформлення документів щодо надання дозволу на імміграцію, виконання умов для надання такого дозволу, відсутність підстав для відмови у його наданні;

3) приймає рішення про надання дозволу на імміграцію, про відмову у наданні дозволу на імміграцію, про скасування дозволу на імміграцію та видають копії цих рішень особам, яких вони стосуються;

4) видає та вилучає у випадках, передбачених Законом, посвідки на постійне проживання;

5) веде облік осіб, які подали заяви про надання дозволу на імміграцію та осіб, яким наданий такий дозвіл.

До повноважень дипломатичних представництв і консульських установ України належить (ст. 7 Закону):

1) приймати від осіб, які постійно проживають за межами України,

Заяви про надання дозволу на імміграцію разом із визначеними цим Законом документами, перевіряють правильність їх оформлення і надсилають через Міністерство закордонних справ України до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції;

2) видають копії рішень про надання дозволу на імміграцію та про відмову у наданні дозволу на імміграцію особам, яких вони стосуються;

3) оформляють особам, яким наданий дозвіл на імміграцію, імміграційні візи.

Повноваження інших органів виконавчої влади у сфері імміграції передбачені в ст. 8 Закону України “Про імміграцію”. Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики щорічно затверджує перелік спеціальностей та вимоги до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції.

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я затверджує перелік інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію.

Інші органи виконавчої влади в межах наданої їм компетенції забезпечують виконання законодавства про імміграцію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 1.1. Повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства про імміграцію