Управлінський облік – Карпенко О. В

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Вступ

Навчальний посібник з дисципліни “Управлінський облік” підготовлений з метою надання допомоги студентам в опануванні цієї дисципліни, яка вивчається за кредитно-модульною системою навчання. Ця дисципліна охоплює 11 тем, котрі згруповано у три модулі. Структура навчального

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Модуль 1. Теоретико-методологічні основи управлінського обліку

Навчальний посібник з дисципліни “Управлінський облік” підготовлений з метою надання допомоги студентам в опануванні цієї дисципліни, яка вивчається за кредитно-модульною системою навчання. Ця дисципліна охоплює 11 тем, котрі згруповано у три модулі. Структура навчального

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Навчальний посібник з дисципліни “Управлінський облік” підготовлений з метою надання допомоги студентам в опануванні цієї дисципліни, яка вивчається за кредитно-модульною системою навчання. Ця дисципліна охоплює 11 тем, котрі згруповано у три модулі. Структура навчального

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 1.1. Управлінський облік як специфічна галузь економічних знань, складова частини інформаційної системи

Навчальний посібник з дисципліни “Управлінський облік” підготовлений з метою надання допомоги студентам в опануванні цієї дисципліни, яка вивчається за кредитно-модульною системою навчання. Ця дисципліна охоплює 11 тем, котрі згруповано у три модулі. Структура навчального

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 1.2. Світовий розвиток управлінського обліку

Управлінський облік виник у період промислової революції ХУІІІ-ХІХ століть. З розвитком залізниць, фабрик та заводів ускладнився процес управління та виникла потреба у інформації, яка б дозволяла контролювати ціни. До початку XIX ст. вже здійснювалось

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 1.3. Мета, сутність управлінського обліку та його функції

Управлінський облік виник у період промислової революції ХУІІІ-ХІХ століть. З розвитком залізниць, фабрик та заводів ускладнився процес управління та виникла потреба у інформації, яка б дозволяла контролювати ціни. До початку XIX ст. вже здійснювалось

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 1.4. Організація управлінського обліку

Відповідно до чинного законодавства підприємства самостійно організовують систему обліку, оскільки кожне з них має низку галузевих, технологічних та інших особливостей, включаючи різні запити користувачів щодо диференціації інформації. Отже для всіх підприємств неможливо визначити єдиний

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 1.5. Професійні організації та етичні норми фахівців з управлінського обліку

У багатьох країнах (США, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія тощо) діють професійні організації бухгалтерів-аналітиків. Найбільшими є організації бухгалтерів-аналітиків США та Великої Британії, які за своїм складом, власне, міжнародні. Американський інститут управлінських бухгалтерів (ІМА). З

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Тема 2. Склад витрат діяльності

2.1. Склад витрат діяльності відповідно до діючих регламентів Витрати є специфічним об’єктом дослідження, який вивчають різні фахівці підприємства (рис. 2.1). Оскільки первинне спостереження здійснюється у системі обліку, то розуміння складу витрат є важливим для

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 2.1. Склад витрат діяльності відповідно до діючих регламентів

2.1. Склад витрат діяльності відповідно до діючих регламентів Витрати є специфічним об’єктом дослідження, який вивчають різні фахівці підприємства (рис. 2.1). Оскільки первинне спостереження здійснюється у системі обліку, то розуміння складу витрат є важливим для

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 2.2. Собівартість виробленої і реалізованої продукції

2.1. Склад витрат діяльності відповідно до діючих регламентів Витрати є специфічним об’єктом дослідження, який вивчають різні фахівці підприємства (рис. 2.1). Оскільки первинне спостереження здійснюється у системі обліку, то розуміння складу витрат є важливим для

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 2.3. Особливості складу витрат в різних галузях економіки

В усіх галузях витрати в обліку накопичують так, щоб можна було контролювати виникнення таких їх груп: – собівартість реалізованих товарів (продукції, робіт, послуг); – адміністративні витрати; – витрати на збут; – інші операційні витрати;

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Тема 3. Класифікація і поведінка витрат

3.1. Мета класифікації витрат Мета класифікації витрат залежить від потреб управління. Бухгалтеру в першу чергу важливо знати витрати для визначення собівартості виготовленої продукції (придбаного товару), щоб здійснювати оприбуткування відповідних активів і закріпити матеріальну відповідальність

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 3.1. Мета класифікації витрат

3.1. Мета класифікації витрат Мета класифікації витрат залежить від потреб управління. Бухгалтеру в першу чергу важливо знати витрати для визначення собівартості виготовленої продукції (придбаного товару), щоб здійснювати оприбуткування відповідних активів і закріпити матеріальну відповідальність

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 3.2. “Різні витрати для різних цілей”

3.1. Мета класифікації витрат Мета класифікації витрат залежить від потреб управління. Бухгалтеру в першу чергу важливо знати витрати для визначення собівартості виготовленої продукції (придбаного товару), щоб здійснювати оприбуткування відповідних активів і закріпити матеріальну відповідальність

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 3.3. Поняття про поведінку витрат і фактори витрат для різних цілей бізнесу

Витрати по-різному реагують на зміну факторів діяльності. Поведінка витрат – це характер реагування витрат на зміни у діяльності підприємства. Зміни у величині та складі витрат відбуваються під впливом господарських операцій. Діяльність, яка впливає на

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 3.4. Методика визначення функції витрат

Для побудови моделі витрат з метою прогнозування їх величини здійснюють оцінку витрат, тобто встановлюють кількісні взаємозв’язки між витратами та різними факторами на підставі дослідження діяльності. Під функцією витрат розуміють математичний опис взаємозв’язку між витратами

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Модуль 2. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості

Тема 4. Методи обліку і калькулювання собівартості 4.1. Мета та завдання обліку витрат і калькулювання собівартості Основним призначенням калькулювання є створення інформації про витрати на одиницю їх носія, що потрібно для організації та управління

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Тема 4. Методи обліку і калькулювання собівартості

Тема 4. Методи обліку і калькулювання собівартості 4.1. Мета та завдання обліку витрат і калькулювання собівартості Основним призначенням калькулювання є створення інформації про витрати на одиницю їх носія, що потрібно для організації та управління

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 4.1. Мета та завдання обліку витрат і калькулювання собівартості

Тема 4. Методи обліку і калькулювання собівартості 4.1. Мета та завдання обліку витрат і калькулювання собівартості Основним призначенням калькулювання є створення інформації про витрати на одиницю їх носія, що потрібно для організації та управління

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 4.2. Процес визначення витрат і калькулювання собівартості окремих об’єктів

Тема 4. Методи обліку і калькулювання собівартості 4.1. Мета та завдання обліку витрат і калькулювання собівартості Основним призначенням калькулювання є створення інформації про витрати на одиницю їх носія, що потрібно для організації та управління

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 4.3. Методи обліку витрат: позамовний, попроцесний

Сутність методів обліку витрат грунтовно викладена у базових підручниках з управлінського обліку та обліку на виробничих підприємствах [2,3,4,9,25-28]. Якщо уважно опрацьовувати нижчеподаний матеріал, то Ви зустрінетеся з вищим рівнем інформації про системи калькулювання: з

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами

5.1. Класифікація сучасних систем калькулювання Система як форма організації управлінського обліку повинна виражати взаємний зв’язок прийомів і способів узагальнення витрат за змістом, складом, призначенням, місцями виникнення та центрами відповідальності, за видами продукції (робіт, послуг),

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 5.1. Класифікація сучасних систем калькулювання

5.1. Класифікація сучасних систем калькулювання Система як форма організації управлінського обліку повинна виражати взаємний зв’язок прийомів і способів узагальнення витрат за змістом, складом, призначенням, місцями виникнення та центрами відповідальності, за видами продукції (робіт, послуг),

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 5.2. Облік прямих і непрямих витрат

Загальна методика обліку прямих витрат Вам частково відома, оскільки вивчалася у попередніх курсах (“Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах”, “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”). Ви повинні пам’ятати, що використані матеріали та нарахована заробітна плата можуть включатися

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 5.3. АВС – калькулювання

У зарубіжних країнах популярним є калькулювання за видами діяльності (АВС-калькулювання). Сутність АВС-калькулювання полягає у твердженні про те, що причиною виникнення витрат є не продукція, а діяльність, тобто продукція, яку виробляє підприємство, споживає діяльність (виробничі

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 5.4. Сутність та практичне застосування системи калькулювання повних витрат

У зарубіжних країнах популярним є калькулювання за видами діяльності (АВС-калькулювання). Сутність АВС-калькулювання полягає у твердженні про те, що причиною виникнення витрат є не продукція, а діяльність, тобто продукція, яку виробляє підприємство, споживає діяльність (виробничі

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Тема 6. Облік і калькулювання за неповними (змінними) витратами

6.1. Особливості системи обліку калькулювання за неповними витратами Особливості системи обліку за неповними витратами полягають у відношенні до постійних витрат і розкриваються у наступному визначенні: Калькулювання неповних витрат передбачає включення до виробничої собівартості лише

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 6.1. Особливості системи обліку калькулювання за неповними витратами

6.1. Особливості системи обліку калькулювання за неповними витратами Особливості системи обліку за неповними витратами полягають у відношенні до постійних витрат і розкриваються у наступному визначенні: Калькулювання неповних витрат передбачає включення до виробничої собівартості лише

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 6.2. Практичне застосування системи калькулювання неповних витрат

6.1. Особливості системи обліку калькулювання за неповними витратами Особливості системи обліку за неповними витратами полягають у відношенні до постійних витрат і розкриваються у наступному визначенні: Калькулювання неповних витрат передбачає включення до виробничої собівартості лише

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 6.3. Простий та розвинутий директ-костинг

В економічній літературі неповні витрати деколи ототожнюють з прямими витратами, а систему обліку називають “директ-костинг”. Вважається, що саме в цій системі досягається високий ступінь інтеграції обліку, аналізу і фінансового менеджменту. Систему “директ-костинг” запровадив у

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами

7.1. Сутність і можливості нормативного обліку На початку XX ст. Ф. Тейлором були розроблені пропозиції, що лягли в основу нормативного методу, який у 1911 р. у повному обсязі запровадив Дж. Чартер Гаррісон. У цей

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 7.1. Сутність і можливості нормативного обліку

7.1. Сутність і можливості нормативного обліку На початку XX ст. Ф. Тейлором були розроблені пропозиції, що лягли в основу нормативного методу, який у 1911 р. у повному обсязі запровадив Дж. Чартер Гаррісон. У цей

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 7.2. Організація обліку відхилень від норм і складання нормативної калькуляції

Відхиленням від норм вважається як економія, так і перевитрати матеріальних, трудових витрат (у тому числі зумовлених заміною сировини та матеріалів, оплатою непередбачених технологічним процесом робіт, доплатами за відступи від нормативних умов праці тощо) та

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 7.3. Поняття про аналіз відхилень

Відхилення мають одне із центральних місць у концепції управлінського обліку, що використовує нормативні (стандартні) витрати. Після того як узгоджені детальні плани організації, реєстрація фактичних результатів діяльності стає рутинною функцією, значимість мають лише відхилення від

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 7.4. Приклади дослідження відхилень

Відхилення мають одне із центральних місць у концепції управлінського обліку, що використовує нормативні (стандартні) витрати. Після того як узгоджені детальні плани організації, реєстрація фактичних результатів діяльності стає рутинною функцією, значимість мають лише відхилення від

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Модуль 3. Специфічні методики управлінського обліку

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз) 8.1. Мета аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” Основною метою ВОП-аналізу є встановлення змін, які відбудуться з прибутком, якщо зміняться певний рівень продуктивності

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз)

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз) 8.1. Мета аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” Основною метою ВОП-аналізу є встановлення змін, які відбудуться з прибутком, якщо зміняться певний рівень продуктивності

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 8.1. Мета аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток”

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз) 8.1. Мета аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” Основною метою ВОП-аналізу є встановлення змін, які відбудуться з прибутком, якщо зміняться певний рівень продуктивності

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 8.2. Методи аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток”

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз) 8.1. Мета аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” Основною метою ВОП-аналізу є встановлення змін, які відбудуться з прибутком, якщо зміняться певний рівень продуктивності

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 1.1. Метод рівняння

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз) 8.1. Мета аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” Основною метою ВОП-аналізу є встановлення змін, які відбудуться з прибутком, якщо зміняться певний рівень продуктивності

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 1.2. Метод маржинального доходу

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз) 8.1. Мета аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” Основною метою ВОП-аналізу є встановлення змін, які відбудуться з прибутком, якщо зміняться певний рівень продуктивності

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 2.1. Важливо усвідомити етапи побудови графіка беззбитковості

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз) 8.1. Мета аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” Основною метою ВОП-аналізу є встановлення змін, які відбудуться з прибутком, якщо зміняться певний рівень продуктивності

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 2.2. Графік взаємозв’язку “прибуток-обсяг”

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз) 8.1. Мета аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” Основною метою ВОП-аналізу є встановлення змін, які відбудуться з прибутком, якщо зміняться певний рівень продуктивності

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 2.3. Графік маржинального доходу

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку (воп-аналіз) 8.1. Мета аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” Основною метою ВОП-аналізу є встановлення змін, які відбудуться з прибутком, якщо зміняться певний рівень продуктивності

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 8.3. Особливості аналізу в умовах багатопрофільного виробництва

Середньозважений маржинальний дохід – це сума величин маржинального доходу різних виробів, зважених за допомогою комбінації їх продажу Якщо питома вага окремих продуктів у загальному обсязі реалізації змінюватиметься, то змінюватимуться і результати аналізу. Таким чином,

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 8.4. Аналіз чутливості прибутку до зміни параметрів діяльності

Середньозважений маржинальний дохід – це сума величин маржинального доходу різних виробів, зважених за допомогою комбінації їх продажу Якщо питома вага окремих продуктів у загальному обсязі реалізації змінюватиметься, то змінюватимуться і результати аналізу. Таким чином,

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 8.5. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток”

Ними є такі: 1. Фактором витрат і доходів є лише обсяг діяльності (продажу), всі інші фактори є постійними. 2. Аналіз можна застосовувати за умов моновиробництва або при постійному співвідношенні кількох продуктів у комбінації їх

Управлінський облік – Карпенко О. В. – Тема 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень

9.1. Характеристика інформації в системі управлінського обліку 9.1.1. Якісні характеристики інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень Процес прийняття рішень здійснюється за участю бухгалтера, оскільки саме він забезпечує менеджерів достовірною і релевантною інформацією. При

Управлінський облік – Карпенко О. В. – 9.1. Характеристика інформації в системі управлінського обліку

9.1. Характеристика інформації в системі управлінського обліку 9.1.1. Якісні характеристики інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень Процес прийняття рішень здійснюється за участю бухгалтера, оскільки саме він забезпечує менеджерів достовірною і релевантною інформацією. При