Теорія фінансів – Федосов В. М. – 11.3. Зарубіжна практика страхування

До країн із найбільш високим рівнем розвитку страхової справи належать: США, Німеччина, Італія, Швейцарія, Японія, Великобританія, Франція та Бельгія.

Страховий ринок Сполучених Штатів Америки. Американський страховий бізнес відрізняється величезним розмахом і не має собі рівних у світі. Американські страхові монополії контролюють близько 50 % загалом страхового ринку індустріально розвинених країн світу. У США працює понад 8 тис. компаній майнового страхування і близько 2 тис. компаній по страхуванню життя громадян.

Кожен штат має своє страхове законодавство і свій наглядовий орган. Єдиного федерального Закону про страхування та єдиного федерального органу по нагляду за страховою діяльністю немає. Кожен штат висуває свої вимоги щодо мінімального рівня капіталу, видів страхування, проводить ревізію підконтрольних страхових компаній, здійснює загальне регулювання страхової діяльності шляхом видачі ліцензії брокерам, агентам і самим страховим компаніям.

У США існують два типи страхових компаній: акціонерні товариства і товариства взаємного страхування. Державних страхових фірм не існує. Акції акціонерних товариств може придбати як фізична, так і юридична особа.

Законодавчо передбачена спеціалізація страхових компаній на проведенні операцій по страхуванню життя і майна громадян. Активи всіх страхових компаній складають приблизно 1,6 трлн дол. У середньому активи однієї страхової компанії складають 950 млн дол., а на 12 найбільших компаній припадає 45 млрд дол.

У США широко використовується електронний банк даних по всіх страхових компаніях, що дає можливість розподілити компанії за рівнями ризику, розмірами премії тощо.

Однією з найважливіших особливостей найбільших страхових компаній зі страхування життя є та обставина, що завдяки високому авторитету на їхнє зберігання передаються багатомільярдні грошові засоби, що належать різним пенсійним фондам. Основне завдання страхових компаній у цьому випадку – шляхом розумної інвестиційної політики забезпечити приріст довірених грошових засобів. За зберігання цих фінансових ресурсів страхові компанії стягують комісійну винагороду. І навіть помірні її розміри – 0,1% від узятих на зберігання сум приносять мільйонні доходи.

Інвестиційні вкладення мають величезне значення для американських компаній зі страхування життя. Статистика показує, що в 2002 р. страхові витрати і виплати страхових сум таких компаній склали 118% від зібраної премії, тим часом, прибуток їх за підсумками року склав 6,9 млрд дол. Авжеж він був отриманий не за рахунок прямих страхових операцій, а за рахунок інвестицій.

Однак важливим залишається й те, що величезні інвестиційні ресурси перетворюють страхові компанії в один із найвпливовіших зовнішніх центрів фінансового контролю стосовно промислових корпорацій.

Найбільші страхові компанії світу, і, насамперед, Сполучених Штатів Америки, є фінансовими конгломератами: через дочірні компанії вони можуть крім страхування займатися наданням кредитів і позик, організовувати чекове обслуговування клієнтів, емітувати розрахункові кредитні картки, проводити операції з нерухомістю, з цінними паперами, керувати майном і капіталом за дорученням своїх клієнтів.

Найбільшого розвитку у США отримало особисте страхування, яке поділяється на страхування життя, страхування ренти або пенсії та страхування від хвороб і нещасних випадків. Страхування життя, своєю чергою, поділяється на страхування на випадок смерті і страхування-внесок. На частку цього виду страхування в США припадає 3/4 усіх договорів страхування життя.

Страхування-внесок розраховане на певний строк і страхова сума виплачується при досягненні застрахованою особою визначеного (обумовленого договором) віку. Часто цей вид страхування проводиться в комбінації зі страхуванням на випадок смерті.

Другим, за значенням, видом страхування в США стало страхування кредитно-фінансової сфери, що значною мірою характеризується поширенням у країні принципів кредитних розрахунків у сфері торгівлі і послуг.

Характерною рисою страхової системи Сполучених Штатів є участь у процесі страхування різних посередників, тобто страховий поліс приймається через страхового агента або брокера. Загальна їхня кількість в країні досягає 0,5 млн. осіб. Страхові агенти, зазвичай, діють у межах довгострокового договору і взаємодіють з однією фірмою-страховиком, продаючи поліси від її імені. Незалежні агенти (брокери) одержують від клієнта доручення укласти договір страхування на визначених умовах, а потім підшукують потрібну страхову компанію. Брокерством займаються як окремі особи, так і великі спеціалізовані фірми, зокрема: “Марш енд Макленнс”, “Олександр енд Олександр”.

Провідними компаніями страхового ринку США є:

1) “State Farm Mutual Automobile Insurance Company” (Bloomington, Illinois) – це найбільша транснаціональна компанія зі страхування майна, яка заснована в 1922 р.. Компанія укладає різні види договорів страхування: індивідуальні і колективні, договори про страхування транспортних засобів, страхування на випадок ушкодження або загибелі майна громадян в результаті аварії, пожежі, вибуху, шторму, договори про страхування від нещасних випадків, на випадок різних небезпек і ризиків, договори авіаційного страхування, перестрахування тощо. Цей страховик здійснює діяльність на території США і Канади.

2) “СИТНА” – одна з головних широко диверсифікованих страхових корпорацій США, яка заснована в 1982 р. На чолі “СИТНА” знаходиться холдинг зі штаб-квартирою у Філадельфії. Головні інтереси корпорації пов’язані зі страхуванням майна і відповідальності страхувальників. Ряд дочірніх фірм займаються пенсійним, особистим страхуванням та брокерськими операціями. Відділення компанії діють у 160 країнах світу, у них зайняті більше 48 тис. осіб.

3) “American International Group” – це найбільший у США страховик торговельних і промислових ризиків, який діє з 1919 p. і є холдинговою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що контролює 44 дочірні компанії в різних країнах світу. Усі компанії групи об’єднані в шість спеціалізованих відділень.

4) “All-State Insurance Company” – одна з найбільших транснаціональних корпорацій зі страхування майна громадян, яка заснована в 1931 p. у штаті Іллінойс. Компанія має різні види договорів страхування: від пожеж, повені, землетрусів, автомобільних катастроф, нещасних випадків, страхує авіапасажирів тощо. Володіє 15 дочірніми компаніями.

5) “Continental Corporation” – четверта за розміром страхова корпорація США, заснована в 1853 p. Є диверсифікованою корпорацією зі штатом, що нараховує 16,5 тис. осіб. Надає широкий спектр страхових послуг майже в 100 країнах світу. Останніми роками компанія послідовно провадить лінію на розвиток ділових зв’ язків із транснаціональними корпораціями. Закордонну діяльність здійснює в Західній Європі, насамперед, у ФРН, Канаді, Південно-Східній Азії. Спеціалізується на транспортному страхуванні і перестрахуванні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Теорія фінансів – Федосов В. М. – 11.3. Зарубіжна практика страхування