Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В

Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В. – ПЕРЕДМОВА

Міжнародне право справедливо можна вважати видатним надбанням людства, що створювалось протягом століть з метою утвердження стабільних, упорядкованих міжнародних відносин. В умовах сьогодення інтерес до нього все більше зростає, оскільки збереження цивілізації потребує подальшого підтримання

Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В. – 1. Поняття “міжнародне публічне право”

1. Поняття “міжнародне публічне право”. 2. Предмет і об’єкт міжнародного права. 3. Основні етапи розвитку міжнародного права. 4. Система і структура сучасного міжнародного права. 5. Джерела і функції міжнародного права. 6. Співвідношення міжнародного приватного

Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В. – 2. Предмет і об’єкт міжнародного права

Статутом Організації Об’єднаних Націй (ст. 1) закріплено основні цілі міжнародного співробітництва держав на сучасному етапі, а саме: 1. Підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою вживати ефективних колективних заходів для запобігання загрозі

Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В. – Об’єкт міжнародного права

Статутом Організації Об’єднаних Націй (ст. 1) закріплено основні цілі міжнародного співробітництва держав на сучасному етапі, а саме: 1. Підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою вживати ефективних колективних заходів для запобігання загрозі

Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В. – 3. Основні етапи розвитку міжнародного права

Міжнародне право зародилося завдяки еволюції розвитку особистості і держави, націй і народів. Вважається, що міжнародне право виникло у стародавньому світі відтоді, коли між державами розпочинаються міжнародні відносини. Ця риса полягає не в тому, що

Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В. – 4. Система і структура сучасного міжнародного права

Система міжнародного права – внутрішньо єдина, цілісна сукупність взаємопов’язаних галузей міжнародного права, що мають свої принципи і поділяються на підгалузі, інститути і норми. Система сучасного міжнародного права має об’єктивний характер і включає в себе

Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В. – 5. Джерела і функції міжнародного права

Поняття джерел міжнародного права переплітається з проблемою створення міжнародно-правових норм. У зв’язку з цим у багатьох загальновизнаних курсах міжнародного права розгляд поняття “джерела”, як правило, пов’язано з питанням про створення міжнародно-правових норм. Наприклад у

Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В. – 6. Співвідношення міжнародного приватного права і міжнародного публічного права

Міжнародні відносини не обмежуються тільки міждержавними, міжвладними контактами основних суб’єктів міжнародного права. Відбуваються постійні контакти між фізичними і юридичними особами різноманітних держав, на рівні міжнародних неурядових організацій, які регулюються або національним правом відповідної держави

Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В. – 1. Поняття і структура норми міжнародного права

1. Поняття і структура норми міжнародного права. 2. Класифікація норм у міжнародному праві та механізм їх реалізації. 3. Поняття та кодифікація основних принципів міжнародного права. 4. Принципи, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки.

Сучасне міжнародне право – Пронюк Н. В. – 2. Класифікація норм у міжнародному праві та механізм їх реалізації

Можна виділити кілька підходів та критеріїв класифікації норм міжнародного права, зокрема: – за сферою дії (колом учасників) норми міжнародного права поділяються на універсальні і партикулярні (локальні або регіональні); – за юридичною силою або способом