Страхові послуги – Яворська Т. В

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Передмова

В Україні ринок страхових послуг під впливом низки внутрішніх і зовнішніх чинників зазнає кількісних і якісних змін. При цьому частка страхових послуг на вітчизняному фінансовому ринку неухильно зростає, що свідчить, з одного боку, про

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Тема 1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД ДИСЦИПЛІНИ “СТРАХОВІ ПОСЛУГИ”

В Україні ринок страхових послуг під впливом низки внутрішніх і зовнішніх чинників зазнає кількісних і якісних змін. При цьому частка страхових послуг на вітчизняному фінансовому ринку неухильно зростає, що свідчить, з одного боку, про

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 1.1. Страхування, страхова діяльність, страхові послуги: сутність та визначення. Що вивчає дисципліна “Страхові послуги”

В Україні ринок страхових послуг під впливом низки внутрішніх і зовнішніх чинників зазнає кількісних і якісних змін. При цьому частка страхових послуг на вітчизняному фінансовому ринку неухильно зростає, що свідчить, з одного боку, про

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 1.2. Види страхування та його класифікації

Класифікація страхування – це наукова система розподілу страхування на різні сфери діяльності, галузі, підгалузі, види, підвиди, форми [15, с. 34]. З цього приводу слушно зауважують Т. А. Ротова, А. С. Руденко: без класифікаційної впорядкованості

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 1.3. Принципи страхування і страхова термінологія

Звернемо увагу й на принципи страхування, які пояснюють різні автори. Як слушно зауважив вітчизняний науковець О. М. Залєтов, науковці різних країн під принципами часто розуміють різні категорії або явища в діяльності страхових компаній (табл.

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 1.4. Особливості методології дослідження страхових послуг. Роль та значення дисципліни “Страхові послуги” для підготовки нового покоління фахівців з фінансово-банківського бізнесу

Метод дослідження економічних явищ і процесів, у тому числі страхових послуг – це сукупність розумових і фізичних процедур, які націлені на вирішення наукової проблеми. На наш погляд, метод дослідження має три основні елементи: прийом,

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОПОРИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

2.1. Сутність та характерні ознаки ринку страхових послуг Страхові послуги – це послуги вторинного попиту, які значною мірою залежать від політичної й економічної стабільності, а також від рівня добробуту громадян країни. У законодавстві України

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 2.1. Сутність та характерні ознаки ринку страхових послуг

2.1. Сутність та характерні ознаки ринку страхових послуг Страхові послуги – це послуги вторинного попиту, які значною мірою залежать від політичної й економічної стабільності, а також від рівня добробуту громадян країни. У законодавстві України

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 2.2. Страхові посередники на ринку страхових послуг

Реалізація страхових послуг має важливе значення для формування належних відносин між страховою компанією і клієнтами, що впливає на імідж не лише окремого страховика, а й усього страхового ринку. Сьогодні страховики особливу увагу приділяють організації

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 2.3. Нетрадиційні канали реалізації страхових послуг та їх характеристика

Інтернет є новим, маловитратним каналом збуту страхових продуктів, він простий у використанні, одночасно є цілодобовим діючим рекламним носієм. На Заході Інтернет – страхування почало активно розвиватися з 1996 р. Найбільш привабливим цей канал продажу

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 2.4. Роль та значення реклами на ринку страхових послуг

Допомагає у реалізації страхових послуг реклама. Реклама в страхуванні – інструмент надання інформації про страхову компанію і послуги, що пропонуються нею для задоволення потреб страхувальників з урахуванням економічних інтересів страховиків. Метою такої реклами є:

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Тема 3. АНАТОМІЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

3.1. Сутність та порядок укладання договору страхування Договір страхування є правовим документом, який опосередковує процес надання страхової послуги страховиком страхувальникові [2, с. 34]. Поняття договору страхування міститься у ст. 16 Закону України “Про страхування”

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 3.1. Сутність та порядок укладання договору страхування

3.1. Сутність та порядок укладання договору страхування Договір страхування є правовим документом, який опосередковує процес надання страхової послуги страховиком страхувальникові [2, с. 34]. Поняття договору страхування міститься у ст. 16 Закону України “Про страхування”

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 3.2. Права й обов’язки суб’єктів страхових відносин

Законодавство встановлює певні зобов’язання як для страхової компанії, так і для страхувальника під час укладання І дії договору страхування. Зосередимо на них увагу. Згідно з чинним законодавством, страховик зобов’язаний: Ознайомити страхувальника з умовами та

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 3.3. Відмова у страхових виплатах. Припинення дії договору страхування

Умовами договору страхування можуть бути передбачені підстави для відмови у здійсненні страхових виплат. Рішення про відмову у страховій виплаті приймається страховиком у строк, не більший передбаченого правилами страхування, та повідомляється страхувальнику в письмовій формі

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 3.4. Дія договору страхування у країнах Європейського співтовариства

Процес інтеграції українського страхового бізнесу до світового ринку страхування не має альтернативи. У зв’язку з цим проаналізуємо юридичну чинність договорів страхування (крім страхування життя) в країнах ЄС. Заява про страхування У Німеччині, Італії, Данії

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Заява про страхування

Процес інтеграції українського страхового бізнесу до світового ринку страхування не має альтернативи. У зв’язку з цим проаналізуємо юридичну чинність договорів страхування (крім страхування життя) в країнах ЄС. Заява про страхування У Німеччині, Італії, Данії

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Набуття чинності договором страхування

Процес інтеграції українського страхового бізнесу до світового ринку страхування не має альтернативи. У зв’язку з цим проаналізуємо юридичну чинність договорів страхування (крім страхування життя) в країнах ЄС. Заява про страхування У Німеччині, Італії, Данії

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Істотні умови у договорі страхування

Процес інтеграції українського страхового бізнесу до світового ринку страхування не має альтернативи. У зв’язку з цим проаналізуємо юридичну чинність договорів страхування (крім страхування життя) в країнах ЄС. Заява про страхування У Німеччині, Італії, Данії

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Розгляд скарг між страховиками і страхувальниками

Процес інтеграції українського страхового бізнесу до світового ринку страхування не має альтернативи. У зв’язку з цим проаналізуємо юридичну чинність договорів страхування (крім страхування життя) в країнах ЄС. Заява про страхування У Німеччині, Італії, Данії

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Тема 4. СТРАХОВІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ПОСЛУГИ

4.1. Особливості розвитку страхових послуг щодо захисту життя в Україні Давно відомо, що рівень розвитку особистого страхування в країні визначає ступінь захищеності громадян від соціальних ризиків. Захист таких ризиків відбувається як на рівні держави

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 4.1. Особливості розвитку страхових послуг щодо захисту життя в Україні

4.1. Особливості розвитку страхових послуг щодо захисту життя в Україні Давно відомо, що рівень розвитку особистого страхування в країні визначає ступінь захищеності громадян від соціальних ризиків. Захист таких ризиків відбувається як на рівні держави

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 4.2. Умови договору страхування життя

Згідно з законом України “Про страхування”, страхування життя – це вид особистого страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату за договором страхування у разі смерті застрахованої особи; у разі дожиття застрахованої особи до

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 4.3. Види страхових послуг щодо захисту життя

До страхових послуг щодо захисту життя належать: змішане страхування життя, страхування дітей, весільне страхування, довічне страхування. Розглянемо їх характерні риси. Змішане страхування життя є одним із найпоширеніших страхових накопичувальних послуг. За договором змішаного страхування

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 4.4. Страхові послуги щодо довічної пенсії

В Україні з 1 січня 2004 р. почала діяти нова трирівнева пенсійна система: перший рівень – солідарна система пенсійного забезпечення, другий – накопичувальна, третій – добровільне недержавне пенсійне забезпечення. Перший та другий рівні є

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Тема 5. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

5.1. Нещасні випадки та їх класифікація Постійною складовою суспільного розвитку були і залишаються численні нещасні випадки, що загрожують існуванню людини й суспільству загалом. Класифікують нещасні випадки так: нещасні випадки на виробництві та нещасні випадки

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 5.1. Нещасні випадки та їх класифікація

5.1. Нещасні випадки та їх класифікація Постійною складовою суспільного розвитку були і залишаються численні нещасні випадки, що загрожують існуванню людини й суспільству загалом. Класифікують нещасні випадки так: нещасні випадки на виробництві та нещасні випадки

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 5.2. Сутність та особливості страхових послуг громадянам у разі нещасних випадків

5.1. Нещасні випадки та їх класифікація Постійною складовою суспільного розвитку були і залишаються численні нещасні випадки, що загрожують існуванню людини й суспільству загалом. Класифікують нещасні випадки так: нещасні випадки на виробництві та нещасні випадки

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 5.3. Добровільні страхові послуги громадянам у разі нещасних випадків

Згідно з Законом України “Про страхування”, добровільне страхування у разі нещасних випадків здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення такого страхування визначаються правилами страхування. Страхові компанії, які отримали

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 5.4. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Законодавство визначає обов’язкові види особистого страхування від нещасних випадків [3]. До особливої категорії обов’язкового страхування відносять обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті. Його дія регулюється Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Тема 6. СТРАХОВІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

6.1. Стан і тенденції розвитку обов’язкових страхових медичних послуг в Україні Як казав Юлій Цезар: “Здоров’я громадян країни – найперший обов’язок держави”. Нині з повною відповідальністю можна зазначити, що проблеми реформування системи охорони здоров’я

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 6.1. Стан і тенденції розвитку обов’язкових страхових медичних послуг в Україні

6.1. Стан і тенденції розвитку обов’язкових страхових медичних послуг в Україні Як казав Юлій Цезар: “Здоров’я громадян країни – найперший обов’язок держави”. Нині з повною відповідальністю можна зазначити, що проблеми реформування системи охорони здоров’я

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 6.2. Добровільні страхові медичні послуги

Добровільні страхові медичні послуги мають свої особливості розвитку в Україні (обсяги страхових премій та страхових відшкодувань у 2004-2006 pp. представлені у додатку 4, табл. 1). По-перше, вітчизняні страхові компанії пропонують базові (стаціонарна допомога, швидка

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 6.3. Особливості страхових медичних послуг для туристів

В Україні страхові медичні послуги для туристів мають молодий “вік” і свої особливості. По-перше, вітчизняні страхові компанії пропонують як дешеві групові страхові поліси (для групи туристів), так і дорогі страхові поліси з максимальним страховим

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 6.4. Форми страхових медичних послуг для туристів

Дія страхувальника при настанні страхового випадку залежить від варіанта виплати страхового відшкодування. Тому страхування громадян, що виїжджають за кордон, здійснюється у двох формах: 1. Компенсаційній: страхове відшкодування виплачується після повернення у країну постійного місця

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Тема 7. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У МАЙНОВОМУ СЕКТОРІ ДОМОГОСПОДАРСТВА

7.1. Страхові послуги щодо захисту майна Найбільша частка у структурі страхового ринку України припадає на страхові послуги щодо захисту майна. Обсяги страхових премій за 9 місяців 2002 р. становили 2186,8 млн. грн. за той

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 7.1. Страхові послуги щодо захисту майна

7.1. Страхові послуги щодо захисту майна Найбільша частка у структурі страхового ринку України припадає на страхові послуги щодо захисту майна. Обсяги страхових премій за 9 місяців 2002 р. становили 2186,8 млн. грн. за той

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 7.2. Страхові послуги щодо захисту майна громадян і його ознаки

Страхові компанії пропонують громадянам послуги щодо захисту у разі знищення або пошкодження їх майна внаслідок непередбачуваних подій. До таких страхових послуг належать: страхування громадянами будівель, домашнього майна, тварин, транспортних засобів, страхування на випадок ремонту

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 7.3. Страхові послуги щодо захисту будівель фізичних осіб

За умовами договору страхування будівель страхувальниками можуть бути фізичні особи, власники будівель або повнолітні члени їх родин, а також фізичні особи, які тимчасово користуються або розпоряджаються будівлями на законних підставах (придбані у кредит, отримані

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 7.4. Страхові послуги щодо захисту домашнього майна громадян

Домашнє майно (меблі, побутова техніка, килимові вироби, одяг, книги, предмети домашнього вжитку) громадян також можна страхувати. Воно має належати за правом приватної власності страхувальнику та членам його родини. Якщо домашнє майно перебуває в аварійних

Страхові послуги – Яворська Т. В. – Тема 8. СТРАХОВІ АВТОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

8.1. Суть та види страхових послуг у автотранспорті У сучасному динамічному суспільстві використовуються різні транспортні засоби, які є об’єктами підвищеної небезпеки і тому потребують захисту, зокрема, страхового. Страхування транспортних засобів від небезпек називають транспортним

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 8.1. Суть та види страхових послуг у автотранспорті

8.1. Суть та види страхових послуг у автотранспорті У сучасному динамічному суспільстві використовуються різні транспортні засоби, які є об’єктами підвищеної небезпеки і тому потребують захисту, зокрема, страхового. Страхування транспортних засобів від небезпек називають транспортним

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 8.2. Основні умови укладання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Серед країн ЄС першою країною, яка ввела обов’язкове страхування відповідальності автовласників, була Данія – , 1927 р. З 1976 р. (у Будапешті прийнято відповідну конвенцію) у країнах ЄС страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 8.3. Порядок здійснення страхового відшкодування за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів

При настанні ДТП потерпілому згідно з договором ОСЦПВ може відшкодовуватися моральна шкода (передбачена Цивільним кодексом України), а також шкода, заподіяна його життю, здоров’ю та майну. Якщо потерпілим є юридична особа, то страховою компанією відшкодовується

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 8.4. Міжнародна система страхових автомобільних послуг “Зелена картка”

Ще 1946 р. Комітет з питань транспорту Європейської економічної комісії в Женеві створив робочу групу дорожнього транспорту, завданням якої була розробка та створення такої системи, що б забезпечувала захист потерпілих у ДТП, якщо її

Страхові послуги – Яворська Т. В. – ТЕМА 9. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Страхові послуги у майновому секторі підприємства Діяльність підприємства пов’язана з численними ризиками. Рівень їх впливу збільшується за ринкових умов. Підприємницьким ризиком є ризик, який виникає при будь-якій підприємницькій діяльності та пов’язаний з виробництвом

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 9.1. Страхові послуги у майновому секторі підприємства

9.1. Страхові послуги у майновому секторі підприємства Діяльність підприємства пов’язана з численними ризиками. Рівень їх впливу збільшується за ринкових умов. Підприємницьким ризиком є ризик, який виникає при будь-якій підприємницькій діяльності та пов’язаний з виробництвом

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 9.2. Страхування фінансових ризиків: законні механізми та тіньові схеми

Страхування фінансових ризиків – вид майнового страхування, яке за своєю суттю є страхуванням ризику втрати прибутку чи неотримання доходу внаслідок різних причин. У вітчизняній страховій науці та практиці питання страхування фінансових ризиків є дискусійним

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 9.3. Основні засади договору страхування фінансових ризиків підприємства

Страховими випадками у договорі страхування фінансових ризиків можуть бути: недотримання умов та строків виконання контрагентом клієнта фінансових зобов’язань; неналежне виконання (невиконання) контрагентом клієнта своїх договірних зобов’язань за угодою внаслідок пожежі, стихійного лиха, аварії або

Страхові послуги – Яворська Т. В. – 9.4. Умови страхування відповідальності роботодавця та виробника

Страхування відповідальності роботодавців з’явилося у 30-х роках XX ст. Нині це страхування активно розвивається у США та країнах Західної Європи. Головними причинами розвитку такої послуги є зростання відповідальності керівників підприємств за взяті на себе