Соціологія – Сірий Є. В

Соціологія – Сірий Є. В. – Частина перша ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЇ: загальна теорія

Передмова Перш ніж узагальнено вести мову про соціологію, хочемо звернутись до читачів. Важливо, щоб кожен чітко усвідомив: для осягнення дисциплін гуманітарного профілю необхідне глибоке їх розуміння, осмислення, світоглядне сприйняття. Методика вивчення соціології (наука, яка

Соціологія – Сірий Є. В. – Передмова

Передмова Перш ніж узагальнено вести мову про соціологію, хочемо звернутись до читачів. Важливо, щоб кожен чітко усвідомив: для осягнення дисциплін гуманітарного профілю необхідне глибоке їх розуміння, осмислення, світоглядне сприйняття. Методика вивчення соціології (наука, яка

Соціологія – Сірий Є. В. – І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СОЦІОЛОГІЇ

Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ 1. Соціологія як наука про суспільство Перш за все, необхідно з’ясувати: що таке соціологія як наука; з’ясувати структурні компоненти та рівні соціологічних знань; визначити

Соціологія – Сірий Є. В. – Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ 1. Соціологія як наука про суспільство Перш за все, необхідно з’ясувати: що таке соціологія як наука; з’ясувати структурні компоненти та рівні соціологічних знань; визначити

Соціологія – Сірий Є. В. – 1. Соціологія як наука про суспільство

Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ 1. Соціологія як наука про суспільство Перш за все, необхідно з’ясувати: що таке соціологія як наука; з’ясувати структурні компоненти та рівні соціологічних знань; визначити

Соціологія – Сірий Є. В. – 2. Місце соціології серед інших наук

У системі суспільних та гуманітарних наук соціологія займає особливе місце. Це пояснюється тим, що: 1) вона є наукою про суспільство, його явища та процеси; 2) вона вміщує в себе теорію суспільства або загальну соціологічну

Соціологія – Сірий Є. В. – 3. Структура соціологічних знань

Щоб не формувалася хибна думка стосовно соціології (що це світоглядна наука), потрібно знати, що вона опирається на міцну практичну базу і, крім того, сама служить надійною теоретичною опорою соціальної практики, тому структурно її можна

Соціологія – Сірий Є. В. – 4. Функції соціології

Кожна наука виконує свої функції в системі суспільних відносин. Це – основні обов’язки, важливі напрями, коло діяльності. У багатьох наукових джерелах по-різному розгалужують та окреслюють функції соціології. Однак оптимальним можна вважати: теоретичну, описову, інформаційну

Соціологія – Сірий Є. В. – Тема 2. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ. ОСОБИСТІСТЬ ТА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

1. Основи суспільного життя (природні, економічні, культурні) Вивчення природи та специфіки суспільного життя слід починати із вивчення його первинного елемента – людини, людини як особистості. Але людина не народжується особистістю. У процесі життєдіяльності, особливо

Соціологія – Сірий Є. В. – 1. Основи суспільного життя (природні, економічні, культурні)

1. Основи суспільного життя (природні, економічні, культурні) Вивчення природи та специфіки суспільного життя слід починати із вивчення його первинного елемента – людини, людини як особистості. Але людина не народжується особистістю. У процесі життєдіяльності, особливо

Соціологія – Сірий Є. В. – 2. Етапи та моделі соціалізації

Перед вченими завжди поставала проблема: чи існують певні основні елементи, які становлять “природу людини”, яка постійно визначає поведінку людей. Вираз “людська природа” визначають у багатьох типах-концепціях. Сутність особистості в різні часи і по-різному трактувалася

Соціологія – Сірий Є. В. – 3. Особистість як предмет аналізу (потреби, інтереси, ЦІННОСТІ)

При вивченні особистості слід взяти до уваги те, що людина сама по собі являє систему зі складною структурою. Але соціологію найбільш цікавить суспільне виявлення природи людини як продукту суспільства, як надзвичайно пластичну істоту, здатну

Соціологія – Сірий Є. В. – Тема 3. КУЛЬТУРА ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ

1. Основні елементи, форми та різновиди культури Культура – це третій комплекс факторів, що визначає явища та процеси суспільного життя. Поняття “культура” досить складне, багатогранне і неоднорідне, її визначають по-різному. Досить сказати, що в

Соціологія – Сірий Є. В. – 1. Основні елементи, форми та різновиди культури

1. Основні елементи, форми та різновиди культури Культура – це третій комплекс факторів, що визначає явища та процеси суспільного життя. Поняття “культура” досить складне, багатогранне і неоднорідне, її визначають по-різному. Досить сказати, що в

Соціологія – Сірий Є. В. – 2. Функції культури

Культура розвивається одночасно із формуванням суспільства: народжується ним і впливає на нього. Вона виконує свої функції, вирішує коло завдань у системі суспільного життя. До основних функцій культури відносять: ■ функція соціальної пам’яті (зберігання і

Соціологія – Сірий Є. В. – Тема 4. СОЦІАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ВІДНОСИНИ

1. Різновиди соціального зв’язку У найбільш загальному значенні “суспільство”, а рівноцінно – “соціальна система” – розуміється як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих соціальних елементів (індивідів, груп, інституцій) і відносин (зв’язків) між ними, тобто два компоненти:

Соціологія – Сірий Є. В. – 1. Різновиди соціального зв’язку

1. Різновиди соціального зв’язку У найбільш загальному значенні “суспільство”, а рівноцінно – “соціальна система” – розуміється як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих соціальних елементів (індивідів, груп, інституцій) і відносин (зв’язків) між ними, тобто два компоненти:

Соціологія – Сірий Є. В. – 2. Соціальні інститути

Як відомо, соціальні відносини – основний елемент соціального зв’язку, який забезпечує стійкість, згуртованість груп. Суспільство не може існувати без соціальних зв’язків та взаємодій. Особливу роль відіграють взаємодії, які забезпечують задоволення найбільш важливих потреб суспільства

Соціологія – Сірий Є. В. – 3. Система соціального контролю

Система соціального контролю є одним із елементів механізму соціалізації особистості. Соціалізацію ми уявляли як процес освоєння культурних норм та соціальних ролей. Соціалізація стосується передусім індивіда і відбувається під певним наглядом суспільства, оточуючих (які не

Соціологія – Сірий Є. В. – 4. Соціальні організації

Із соціальними інститутами тісно пов’язані і соціальні організації. Суспільство неможливе без організацій – банків, підприємств, університетів, магазинів, транспортної системи тощо. Ми починаємо наше життя в організації і всюди з ними пов’язана наша діяльність: пологовий

Соціологія – Сірий Є. В. – Тема 5. СОЦІАЛЬНІ СПІЛЬНОСТІ

1. Загальні положення та поняття Соціальний зв’язок об’єднує людей у певні стійкі спільності, які виступають в різних формах і різновидах. Які форми об’єднань ми бачимо, в яких беремо участь? Сім’я, сусіди, діти, ігрові групи,

Соціологія – Сірий Є. В. – 1. Загальні положення та поняття

1. Загальні положення та поняття Соціальний зв’язок об’єднує людей у певні стійкі спільності, які виступають в різних формах і різновидах. Які форми об’єднань ми бачимо, в яких беремо участь? Сім’я, сусіди, діти, ігрові групи,

Соціологія – Сірий Є. В. – 2. Соціальна група та її характеристика

Незважаючи на те, що поняття група є одним з найважливіших у соціології, вчені до сьогодні не можуть прийти до єдиного визначення групи. І основна причина у тому, що сучасне суспільство постійно видозмінюється, перебуває у

Соціологія – Сірий Є. В. – 3. Сім’я як спільність

Сім’я та шлюб належать до явищ, інтерес до яких завжди був стійким та масовим. Сім’я – одне із найдревніших та значимих соціальних усуспільнень. Факт збереження сім’ї в суспільстві – як його осередка – пояснюється

Соціологія – Сірий Є. В. – 4. Цільові групи

Виходячи з різноманітного характеру виникнення груп, прийнято виділяти так звані цільові групи. Назва цільові говорить сама за себе. Цільові групи – це групи, створені із певним задумом, прагнутимуть до досягнення певної мети або до

Соціологія – Сірий Є. В. – 5. Територіальні спільності

Виходячи з різноманітного характеру виникнення груп, прийнято виділяти так звані цільові групи. Назва цільові говорить сама за себе. Цільові групи – це групи, створені із певним задумом, прагнутимуть до досягнення певної мети або до

Соціологія – Сірий Є. В. – 6. Етнічні спільності

Такого роду спільності називають також кровнородинними або спільностями, що виділяються на основі особливої культури. До них відносять: племена, народності, нації. В усякому разі, при вивченні етнічних суспільних структур, явищ, процесів, центральною базою є категорія

Соціологія – Сірий Є. В. – 7. Спільності, засновані на схожості поведінки

До такого роду спільностей, в загальному, відносять: різні натовпи (юрба), публіку, аудиторію. Це відносно вільні соціальні угруповання без наявності інституціонального внутрішнього зв’язку, але для них характерним є схожість поведінки членів. Такого типу спільності іноді

Соціологія – Сірий Є. В. – Тема 6. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

1. Загальні положення У соціології поняття “соціальна структура” тісно пов’язане з поняттям “соціальна система”. Соціальною системою іноді називають суспільство. Це – сукупність різноманітних соціальних явищ і процесів, які детерміновані соціальними відносинами та зв’язками, в

Соціологія – Сірий Є. В. – 1. Загальні положення

1. Загальні положення У соціології поняття “соціальна структура” тісно пов’язане з поняттям “соціальна система”. Соціальною системою іноді називають суспільство. Це – сукупність різноманітних соціальних явищ і процесів, які детерміновані соціальними відносинами та зв’язками, в

Соціологія – Сірий Є. В. – 2. Соціально-професійна структура

Соціальна структура суспільства, особливо її соціально-класовий зріз, міцно пов’язані із професійною. Професійна структура – це сукупність існуючих у суспільстві професійних груп і відносин між ними. В її основі лежить поділ на окремі види професій,

Соціологія – Сірий Є. В. – 3. Етнічна структура

Соціальна структура суспільства, особливо її соціально-класовий зріз, міцно пов’язані із професійною. Професійна структура – це сукупність існуючих у суспільстві професійних груп і відносин між ними. В її основі лежить поділ на окремі види професій,

Соціологія – Сірий Є. В. – 4. Соціально-демографічна структура

У соціальній структурі суспільства важливе місце належить соціально-демографічним “зрізам”, до яких звичайно відносять такі структури населення: статевовікову, сімейну, генетичну. Ці структури є умовою і результатом процесу відродження, і формування населення на окремих територіях. Соціально-демографічна

Соціологія – Сірий Є. В. – 5. Соціально-поселенська структура

У соціальній структурі суспільства важливе місце належить соціально-демографічним “зрізам”, до яких звичайно відносять такі структури населення: статевовікову, сімейну, генетичну. Ці структури є умовою і результатом процесу відродження, і формування населення на окремих територіях. Соціально-демографічна

Соціологія – Сірий Є. В. – Тема 7. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І МОБІЛЬНІСТЬ

1. Природа та різновиди соціальної стратифікації Розглядаючи предмет соціології, ми виявили тісний взаємозв’язок між кількома фундаментальними поняттями соціології; соціальна структура, соціальний склад, соціальна диференціація, соціальна стратифікація. Основними елементами всіх цих “підсистем” є індивіди, які

Соціологія – Сірий Є. В. – 1. Природа та різновиди соціальної стратифікації

1. Природа та різновиди соціальної стратифікації Розглядаючи предмет соціології, ми виявили тісний взаємозв’язок між кількома фундаментальними поняттями соціології; соціальна структура, соціальний склад, соціальна диференціація, соціальна стратифікація. Основними елементами всіх цих “підсистем” є індивіди, які

Соціологія – Сірий Є. В. – 2. Природа соціальної нерівності

У теорії соціальної стратифікації соціальна нерівність трактується як наслідок нерівності позицій (посад, професій), різниця в розмірі матеріальної та моральної винагороди (престиж), влади, освіти між різними стратами та прошарками населення. Як правило, поняття соціальна нерівність

Соціологія – Сірий Є. В. – 3. Соціальна мобільність

У теорії соціальної стратифікації соціальна нерівність трактується як наслідок нерівності позицій (посад, професій), різниця в розмірі матеріальної та моральної винагороди (престиж), влади, освіти між різними стратами та прошарками населення. Як правило, поняття соціальна нерівність

Соціологія – Сірий Є. В. – 4. Соціальне відтворення та трансформація суспільства

Соціальна стратифікація та соціальна мобільність є серйозними позитивними чинниками суспільного розвитку, стабілізуючи конкретно-історичне суспільство, “адаптуючи” його до змін в ситуації економічних політичних та інших типів відносин. Але самі по собі соціальні переміщення не змінюють

Соціологія – Сірий Є. В. – Тема 8. СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

1. Природа та різновиди соціальних процесів Вище ми ознайомилися з так званою “соціальною статикою” суспільства (соціальний склад суспільства та соціальні зв’язки, які утримують складну структуру соціальних елементів, різного типу спільноти). Але це – один

Соціологія – Сірий Є. В. – 1. Природа та різновиди соціальних процесів

1. Природа та різновиди соціальних процесів Вище ми ознайомилися з так званою “соціальною статикою” суспільства (соціальний склад суспільства та соціальні зв’язки, які утримують складну структуру соціальних елементів, різного типу спільноти). Але це – один

Соціологія – Сірий Є. В. – 2. Міграційні процеси

Міграції населення належать до числа складних системних об’єктів дослідження. Термін міграція походить від лат. migratio – переміщення. В широкому розумінні, міграційні процеси – це процеси просторового переміщення людей між поселеннями, регіонами, країнами. У вузькому

Соціологія – Сірий Є. В. – 3. Соціальні зміни

Міграції населення належать до числа складних системних об’єктів дослідження. Термін міграція походить від лат. migratio – переміщення. В широкому розумінні, міграційні процеси – це процеси просторового переміщення людей між поселеннями, регіонами, країнами. У вузькому

Соціологія – Сірий Є. В. – 4. Соціальний рух

Міграції населення належать до числа складних системних об’єктів дослідження. Термін міграція походить від лат. migratio – переміщення. В широкому розумінні, міграційні процеси – це процеси просторового переміщення людей між поселеннями, регіонами, країнами. У вузькому

Соціологія – Сірий Є. В. – Рекомендована література (до І розділу)

Міграції населення належать до числа складних системних об’єктів дослідження. Термін міграція походить від лат. migratio – переміщення. В широкому розумінні, міграційні процеси – це процеси просторового переміщення людей між поселеннями, регіонами, країнами. У вузькому

Соціологія – Сірий Є. В. – ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА І ПРОЦЕДУРИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 1. Поняття соціологічного дослідження, його характеристика, різновиди та етапи проведення Як і будь-яка наука, соціологія, окрім власне знань як таких, володіє засобами на їх отримання. До

Соціологія – Сірий Є. В. – Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА І ПРОЦЕДУРИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА І ПРОЦЕДУРИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 1. Поняття соціологічного дослідження, його характеристика, різновиди та етапи проведення Як і будь-яка наука, соціологія, окрім власне знань як таких, володіє засобами на їх отримання. До

Соціологія – Сірий Є. В. – 1. Поняття соціологічного дослідження, його характеристика, різновиди та етапи проведення

Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА І ПРОЦЕДУРИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 1. Поняття соціологічного дослідження, його характеристика, різновиди та етапи проведення Як і будь-яка наука, соціологія, окрім власне знань як таких, володіє засобами на їх отримання. До

Соціологія – Сірий Є. В. – 2. Програма та її елементи

Програма – це, свого роду, концептуальна модель постановки дослідження і розуміння досліджуваного явища. Це теоретичне обгрунтування методологічних підходів та методичних прийомів вивчення певного явища або процесу. Ретельно продумана та розроблена в усіх своїх складових,

Соціологія – Сірий Є. В. – Тема 2. МЕТОДИ ЗБОРУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Метод опитування та його різновиди Подальший етап проведення соціологічного дослідження полягає у безпосередньому зборі первинної соціологічної інформації, або, кажучи мовою соціологів, – проведенні польового етапу дослідження. В процесі польового етапу дослідження для збору