Психофізіологія – Кокун О. М

Психофізіологія – Кокун О. М. – Вступ

Психофізіологія – галузь науки, яка дуже швидко розвивається. Результати психофізіологічних досліджень знаходять надзвичайно широке застосування у різних сферах життєдіяльності людини. Це цілком закономірно, оскільки погляди щодо необхідності підходу до людини як цілісної біопсихосоціальної системи

Психофізіологія – Кокун О. М. – Розділ 1. Психофізіологія на сучасному етапі розвитку

Психофізіологія – галузь науки, яка дуже швидко розвивається. Результати психофізіологічних досліджень знаходять надзвичайно широке застосування у різних сферах життєдіяльності людини. Це цілком закономірно, оскільки погляди щодо необхідності підходу до людини як цілісної біопсихосоціальної системи

Психофізіологія – Кокун О. М. – 1.1. Предмет та завдання психофізіології

Психофізіологія – галузь науки, яка дуже швидко розвивається. Результати психофізіологічних досліджень знаходять надзвичайно широке застосування у різних сферах життєдіяльності людини. Це цілком закономірно, оскільки погляди щодо необхідності підходу до людини як цілісної біопсихосоціальної системи

Психофізіологія – Кокун О. М. – 1.2. Психофізіологічна проблема

Мислителів у різні часи хвилювало те, яким чином матеріальне, фізичне (головний мозок), може породжувати ідеальне, духовне (думки, почуття, потяги тощо). Згодом це питання, одне із ключових та традиційних для психофізіології, отримало назву психофізіологічної проблеми.

Психофізіологія – Кокун О. М. – 1.3. Сучасні проблеми психофізіології

Точкою відліку сучасної психофізіології (на відміну від традиційної) можна вважати початок 60-х pp. XX ст. коли, зокрема, почали розвиватися методи викликаних потенціалів (ВП) і біологічного зворотного зв’язку (БЗЗ), коли був зареєстрований ряд нових психофізіологічних

Психофізіологія – Кокун О. М. – Проблема активності

Точкою відліку сучасної психофізіології (на відміну від традиційної) можна вважати початок 60-х pp. XX ст. коли, зокрема, почали розвиватися методи викликаних потенціалів (ВП) і біологічного зворотного зв’язку (БЗЗ), коли був зареєстрований ряд нових психофізіологічних

Психофізіологія – Кокун О. М. – Проблема вибірковості

Точкою відліку сучасної психофізіології (на відміну від традиційної) можна вважати початок 60-х pp. XX ст. коли, зокрема, почали розвиватися методи викликаних потенціалів (ВП) і біологічного зворотного зв’язку (БЗЗ), коли був зареєстрований ряд нових психофізіологічних

Психофізіологія – Кокун О. М. – Проблема змістовності

Точкою відліку сучасної психофізіології (на відміну від традиційної) можна вважати початок 60-х pp. XX ст. коли, зокрема, почали розвиватися методи викликаних потенціалів (ВП) і біологічного зворотного зв’язку (БЗЗ), коли був зареєстрований ряд нових психофізіологічних

Психофізіологія – Кокун О. М. – Розділ 2. Методи психофізіологічних досліджень

– Електро – і магнітоенцефалографія. – Метод викликаних потенціалів. – Реєстрація електричної активності шкіри. – Реєстрація показників серцево-судинної системи. – Реєстрація реакції очей. – Поліграфні дослідження. – Дослідження нейродинамічних властивостей людини. – Самооцінка психофізіологічного

Психофізіологія – Кокун О. М. – 2.1. Електроенцефалографія

– Електро – і магнітоенцефалографія. – Метод викликаних потенціалів. – Реєстрація електричної активності шкіри. – Реєстрація показників серцево-судинної системи. – Реєстрація реакції очей. – Поліграфні дослідження. – Дослідження нейродинамічних властивостей людини. – Самооцінка психофізіологічного

Психофізіологія – Кокун О. М. – 2.2. Метод викликаних потенціалів

Викликані потенціали (ВП) – це зміни в сумарній біоелектричній активності мозку (біоелектричні коливання), що виникають у відповідь на різні види зовнішнього подразнення (сенсорні стимули). Ці біоелектричні коливання виглядають як послідовність з декількох позитивних і

Психофізіологія – Кокун О. М. – 2.3. Реєстрація електричної активності шкіри

Викликані потенціали (ВП) – це зміни в сумарній біоелектричній активності мозку (біоелектричні коливання), що виникають у відповідь на різні види зовнішнього подразнення (сенсорні стимули). Ці біоелектричні коливання виглядають як послідовність з декількох позитивних і

Психофізіологія – Кокун О. М. – 2.4. Реєстрація показників серцево-судинної системи

Викликані потенціали (ВП) – це зміни в сумарній біоелектричній активності мозку (біоелектричні коливання), що виникають у відповідь на різні види зовнішнього подразнення (сенсорні стимули). Ці біоелектричні коливання виглядають як послідовність з декількох позитивних і

Психофізіологія – Кокун О. М. – 2.5. Реєстрація реакції очей

Викликані потенціали (ВП) – це зміни в сумарній біоелектричній активності мозку (біоелектричні коливання), що виникають у відповідь на різні види зовнішнього подразнення (сенсорні стимули). Ці біоелектричні коливання виглядають як послідовність з декількох позитивних і

Психофізіологія – Кокун О. М. – 2.6. Поліграфні дослідження

Для виявлення динаміки емоційної напруги людини був створений спеціальний прилад – поліграф, що дозволяє одночасно реєструвати комплекс фізіологічних показників (ШГР, ЕЕГ, ЧСС, AT, плетізмограму й ін.). Ще одна відома назва цього приладу – “детектор

Психофізіологія – Кокун О. М. – 2.7. Дослідження нейродинамічних властивостей людини

Для виявлення динаміки емоційної напруги людини був створений спеціальний прилад – поліграф, що дозволяє одночасно реєструвати комплекс фізіологічних показників (ШГР, ЕЕГ, ЧСС, AT, плетізмограму й ін.). Ще одна відома назва цього приладу – “детектор

Психофізіологія – Кокун О. М. – 2.8. Самооцінка параметрів психофізіологічного стану

Тест САН Самооцінка вважається визнаним методом оцінки психофізіологічного (функціонального) стану людини. У прикладних дослідженнях досить широко використовується тест САН (самопочуття, активність, настрій). Він являє собою перелік 30 різних висловлювань, що мають характеризувати ці три

Психофізіологія – Кокун О. М. – Шкалована самооцінка ПФС

Тест САН Самооцінка вважається визнаним методом оцінки психофізіологічного (функціонального) стану людини. У прикладних дослідженнях досить широко використовується тест САН (самопочуття, активність, настрій). Він являє собою перелік 30 різних висловлювань, що мають характеризувати ці три

Психофізіологія – Кокун О. М. – Розділ 3. Психофізіологія сенсорних процесів

– Загальні властивості сенсорних процесів. – Нейрофізіологічні механізми сенсорних систем. – Сенсорна система зору. – Сенсорна система слуху. – Вестибулярна система. – Сенсорна система шкіри. – Сенсорна система кістково-м’язового апарату. – Сенсорна система смаку.

Психофізіологія – Кокун О. М. – 3.1. Загальні властивості сенсорних процесів

– Загальні властивості сенсорних процесів. – Нейрофізіологічні механізми сенсорних систем. – Сенсорна система зору. – Сенсорна система слуху. – Вестибулярна система. – Сенсорна система шкіри. – Сенсорна система кістково-м’язового апарату. – Сенсорна система смаку.

Психофізіологія – Кокун О. М. – 3.2. Нейрофізіологічні механізми сенсорних систем

Сенсорні системи – це анатомічно організована у структурах мозку система ядерних утворень і зв’язків, що слугує для віднайдення і кодування інформації певної модальності [1]. У нормі сенсорні системи здійснюють свою діяльність у тісній взаємодії

Психофізіологія – Кокун О. М. – 3.3. Сенсорна система зору

Зорова система є у людей одним з найважливіших органів чуття. Саме вона надає мозку понад 90% усієї сенсорної інформації. Зорова система сприймає видиме світло – вузьку частину діапазону електромагнітних випромінювань з різними довжинами хвиль,

Психофізіологія – Кокун О. М. – 3.4. Сенсорна система слуху

Система слуху є одним з найважливіших органів чуття людини. Роль слуху особливо сильно зросла в зв’язку з виникненням мови як засобу міжособистісного спілкування. Людина здатна чути тільки ті звуки навколишнього світу, що знаходяться в

Психофізіологія – Кокун О. М. – 3.5. Вестибулярна система

Вестибулярна система бере участь у просторовій орієнтації людини, допомагає орієнтуватися в просторі при активному і пасивному русі (просторове орієнтування забезпечується спільно з зоровою системою, а разом з м’язовою – забезпечується збереження рівноваги тіла). За

Психофізіологія – Кокун О. М. – 3.6. Сенсорна система шкіри

Вестибулярна система бере участь у просторовій орієнтації людини, допомагає орієнтуватися в просторі при активному і пасивному русі (просторове орієнтування забезпечується спільно з зоровою системою, а разом з м’язовою – забезпечується збереження рівноваги тіла). За

Психофізіологія – Кокун О. М. – 3.7. Сенсорна система кістково-м’язового апарату

Рецептори кістково-м’язового апарату (пропріорецептори) передають інформацію про рух тіла і його частин – положення суглобів, довжину і напругу всіх м’язів. М’язи містять три типи рецепторів, що є джерелом інформації про стан рухового апарату: первинні

Психофізіологія – Кокун О. М. – 3.8. Сенсорна система смаку

Рецептори кістково-м’язового апарату (пропріорецептори) передають інформацію про рух тіла і його частин – положення суглобів, довжину і напругу всіх м’язів. М’язи містять три типи рецепторів, що є джерелом інформації про стан рухового апарату: первинні

Психофізіологія – Кокун О. М. – 3.9. Сенсорна система нюху

Нюх так само, як і смак, заснований на хеморецепції. Але на відміну від смакових нюхові рецептори є дистантними і здатні збуджуватися на значній відстані від джерела запаху. Слизувата оболонка нюхової області носа займає середню

Психофізіологія – Кокун О. М. – Розділ 4. Психофізіологія пізнавальних процесів

– Психофізіологія уваги. – Психофізіологія пам’яті. – Психофізіологія мовлення. – Психофізіологія мислення. 4.1. Психофізіологія уваги Спільна особливість усіх пізнавальних процесів людини полягає в тому, що вони спрямовані і вибіркові у певний період часу. Ця

Психофізіологія – Кокун О. М. – 4.1. Психофізіологія уваги

– Психофізіологія уваги. – Психофізіологія пам’яті. – Психофізіологія мовлення. – Психофізіологія мислення. 4.1. Психофізіологія уваги Спільна особливість усіх пізнавальних процесів людини полягає в тому, що вони спрямовані і вибіркові у певний період часу. Ця

Психофізіологія – Кокун О. М. – 4.2. Психофізіологія пам’яті

Пам’ять – це психофізіологічна функція, що забезпечує закріплення, збереження і наступне відтворення людиною її досвіду. За допомогою пам’яті людина накопичує інформацію про закономірності навколишнього світу, свої враження про нього. Пам’ять є найважливішою передумовою розвитку

Психофізіологія – Кокун О. М. – 4.3. Психофізіологія мовлення

Мовлення – це історично сформована в ході діяльності людей форма спілкування, опосередкована мовою. Під мовленням розуміють як сам процес говоріння (мовленеву діяльність), так і його результат (мовленеві твори, що фіксуються пам’яттю чи письмом). Мовлення

Психофізіологія – Кокун О. М. – 4.4. Психофізіологія мислення

Мовлення – це історично сформована в ході діяльності людей форма спілкування, опосередкована мовою. Під мовленням розуміють як сам процес говоріння (мовленеву діяльність), так і його результат (мовленеві твори, що фіксуються пам’яттю чи письмом). Мовлення

Психофізіологія – Кокун О. М. – Розділ 5. Психофізіологія емоцій

– Поняття, класифікація і функції емоцій. – Теорії емоцій. – Індикатори емоцій. – Психофізіологічні механізми емоцій. 5.1. Поняття, класифікація і функції емоцій Емоції являють собою реакції людини і тварин на вплив внутрішніх і зовнішніх

Психофізіологія – Кокун О. М. – 5.1. Поняття, класифікація і функції емоцій

– Поняття, класифікація і функції емоцій. – Теорії емоцій. – Індикатори емоцій. – Психофізіологічні механізми емоцій. 5.1. Поняття, класифікація і функції емоцій Емоції являють собою реакції людини і тварин на вплив внутрішніх і зовнішніх

Психофізіологія – Кокун О. М. – 5.2. Теорії емоцій

Еволюційна теорія емоцій Ч. Дарвіна. Перші уявлення про мозкові механізми емоцій формувалися під впливом еволюційної теорії Ч. Дарвіна. Проведений ним аналіз показав, що емоції в поведінці ссавців відіграють регуляторну роль. Емоційні виразні рухи тварин

Психофізіологія – Кокун О. М. – 5.3. Індикатори емоцій

До індикаторів емоцій, що зокрема використовується при їхньому вивченні, відносяться показники шкірно-гальванічної реакції (ШГР), серцево-судинної діяльності (частота серцевих скорочень, величина артеріального тиску), дихання, рухів очей, міміки, м’язової активності і температури поверхневих шарів шкіри, електроенцефалограми

Психофізіологія – Кокун О. М. – 5.4. Психофізіологічні механізми емоцій

До індикаторів емоцій, що зокрема використовується при їхньому вивченні, відносяться показники шкірно-гальванічної реакції (ШГР), серцево-судинної діяльності (частота серцевих скорочень, величина артеріального тиску), дихання, рухів очей, міміки, м’язової активності і температури поверхневих шарів шкіри, електроенцефалограми

Психофізіологія – Кокун О. М. – Розділ 6. Психофізіологія свідомості

– Поняття свідомості. – Теорії свідомості. – Психофізіологічні механізми свідомості. 6.1. Поняття свідомості Свідомість – це одне з основних понять філософії, соціології і психології, що означає здатність людини до ідеального відтворення дійсності за допомогою

Психофізіологія – Кокун О. М. – 6.1. Поняття свідомості

– Поняття свідомості. – Теорії свідомості. – Психофізіологічні механізми свідомості. 6.1. Поняття свідомості Свідомість – це одне з основних понять філософії, соціології і психології, що означає здатність людини до ідеального відтворення дійсності за допомогою

Психофізіологія – Кокун О. М. – 6.2. Теорії свідомості

– Поняття свідомості. – Теорії свідомості. – Психофізіологічні механізми свідомості. 6.1. Поняття свідомості Свідомість – це одне з основних понять філософії, соціології і психології, що означає здатність людини до ідеального відтворення дійсності за допомогою

Психофізіологія – Кокун О. М. – 6.3. Психофізіологічні механізми свідомості

Проблема свідомості, як правило, постає перед психофізіологом у тому випадку, коли вивчається функція сприйняття вербальних і невербальних стимулів, їхня оцінка, ухвалення рішення й організація відповідної довільної поведінкової діяльності у вигляді словесного звіту чи ж

Психофізіологія – Кокун О. М. – Розділ 7. Психофізіологія несвідомого

– Поняття несвідомого. – Установки і неусвідомлювані мотиви. – Поведінкові автоматизми і стереотипи. – Підпорогове сприйняття. – Змінені стани свідомості. 7.1. Поняття несвідомого Під несвідомим розуміється вся сукупність змісту психічного життя, що недоступне безпосередньому

Психофізіологія – Кокун О. М. – 7.1. Поняття несвідомого

– Поняття несвідомого. – Установки і неусвідомлювані мотиви. – Поведінкові автоматизми і стереотипи. – Підпорогове сприйняття. – Змінені стани свідомості. 7.1. Поняття несвідомого Під несвідомим розуміється вся сукупність змісту психічного життя, що недоступне безпосередньому

Психофізіологія – Кокун О. М. – 7.2. Установки і неусвідомлювані мотиви

– Поняття несвідомого. – Установки і неусвідомлювані мотиви. – Поведінкові автоматизми і стереотипи. – Підпорогове сприйняття. – Змінені стани свідомості. 7.1. Поняття несвідомого Під несвідомим розуміється вся сукупність змісту психічного життя, що недоступне безпосередньому

Психофізіологія – Кокун О. М. – 7.3. Поведінкові автоматизми і стереотипи

Існує важлива обставина, загальна для усіх видів несвідомого: неусвідомлення не є негативним фактом, що розуміється як “психічне мінус свідомість”, а є результатом активних процесів, що відбуваються в центральній нервовій системі. Це добре видно на

Психофізіологія – Кокун О. М. – 7.4. Підпорогове сприйняття

Існує важлива обставина, загальна для усіх видів несвідомого: неусвідомлення не є негативним фактом, що розуміється як “психічне мінус свідомість”, а є результатом активних процесів, що відбуваються в центральній нервовій системі. Це добре видно на

Психофізіологія – Кокун О. М. – 7.5. Змінені стани свідомості

Існує важлива обставина, загальна для усіх видів несвідомого: неусвідомлення не є негативним фактом, що розуміється як “психічне мінус свідомість”, а є результатом активних процесів, що відбуваються в центральній нервовій системі. Це добре видно на

Психофізіологія – Кокун О. М. – Розділ 8. Психофізіологія сну

– Сон і його види. – Теорії сну. – Стадії сну. – Сновидіння. – Значення сну і потреба в ньому. 8.1. Сон і його види Сон являє собою особливий періодично виникаючий функціональний стан із

Психофізіологія – Кокун О. М. – 8.1. Сон і його види

– Сон і його види. – Теорії сну. – Стадії сну. – Сновидіння. – Значення сну і потреба в ньому. 8.1. Сон і його види Сон являє собою особливий періодично виникаючий функціональний стан із