Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Необхідність впровадження фінансового менеджменту на сучасних підприємствах

Конкурентоспроможність і платоспроможність підприємств значною мірою залежать від раціонального управління фінансовими ресурсами. У ринковому середовищі фінансам відведено головне місце в механізмі господарювання.

Фінансовий менеджмент відіграє провідну роль у великому бізнесі, оскільки йому потрібен великий потік капіталу і відповідно велика кількість споживачів продукції. У бізнесі переважають фінансові операції, пов’язані з інвестиціями, у т. ч. з портфельним рухом і примноженням капіталу (траст, лізинг” селенг). Тому без кваліфікованого фінансового менеджера діяльність великого бізнесу просто неможлива.

Донедавна вважали, що для ведення малого бізнесу достатньо кваліфікації бухгалтера чи економіста, оскільки фінансові операції майже не виходять за межі звичайних безготівкових розрахунків, основою яких є грошовий обіг. Однак практика свідчить, що багато універсальних прийомів фінансового менеджменту можна ефективно застосовувати і в малому бізнесі, а через необхідність його розвитку такі знання будуть доцільними і з економічного погляду.

Визначення пріоритетів і масштабне розроблення та впровадження фінансового менеджменту сприятиме стабілізації стану кожного вітчизняного підприємства. Сучасна система управління фінансами підприємств недосконала, вона вимагає перебудови і усунення недоліків. На території СНД вже існують підприємства, де система фінансового менеджменту внаслідок органічного включення в систему загального економічного управління ефективно функціонує. Наприклад, Тюменська нафтова компанія (ТНК), Братський алюмінієвий завод у Росії, Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ) в Україні. Упровадження систем внутріфірмового фінансового менеджменту відбувалося на основі використання сучасних інформаційних технологій, методів прогнозування та оптимізації, стратегічної діагностики, широкого застосування елементів функціонально-вартісного аналізу. На українському заводі це нововведення було найбільш вдалим, оскільки сприяло стабілізації фінансового стану підприємства, адаптації його до ринкових перетворень, стимулюванню інвестиційної активності.

Вочевидь, треба створювати таку систему управління, за якої кожна окрема служба (зокрема і служба фінансового менеджменту) буде розуміти, що її діяльність має бути спрямована на досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства загалом.

З огляду на практичний досвід можна стверджувати, що у формуванні фінансового менеджменту на підприємстві насамперед треба налагодити внутрішнє управління, що передбачає такі заходи:

1) перебудову всього механізму управління підприємством з урахуванням необхідності впровадити службу фінансового менеджменту;

2) розроблення організаційних структур управління з розподілом виробництва на бізнес-одиниці;

3) організацію роботи фінансового менеджменту з чіткою системою інформаційного обміну, що сприятиме оперативному реагуванню на зміни в роботі підприємства;

4) розроблення стандартів управлінського обліку для структурних підрозділів, а також для всього підприємства, що забезпечить оперативне надходження і узагальнення потрібної фінансової інформації;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Необхідність впровадження фінансового менеджменту на сучасних підприємствах