Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 1. Теоретико-методологічні засади, сутність і зміст фінансового менеджменту

1.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту За ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією виживання й успішне функціонування підприємств може забезпечити уміння фінансових менеджерів правильно оперувати наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал і збільшуючи прибуток. В умовах

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 1.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту

1.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту За ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією виживання й успішне функціонування підприємств може забезпечити уміння фінансових менеджерів правильно оперувати наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал і збільшуючи прибуток. В умовах

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Сутність і концептуальні основи фінансового менеджменту як системи управління

1.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту За ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією виживання й успішне функціонування підприємств може забезпечити уміння фінансових менеджерів правильно оперувати наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал і збільшуючи прибуток. В умовах

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Становлення фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент як наука і навчальна дисципліна почав формуватися наприкінці 90-х років XIX ст. В історії його розвитку можна виокремити кілька етапів: 1. Кінець 90-х років XIX ст.-30-ті роки XX ст. На цьому етапі

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Необхідність впровадження фінансового менеджменту на сучасних підприємствах

Конкурентоспроможність і платоспроможність підприємств значною мірою залежать від раціонального управління фінансовими ресурсами. У ринковому середовищі фінансам відведено головне місце в механізмі господарювання. Фінансовий менеджмент відіграє провідну роль у великому бізнесі, оскільки йому потрібен великий

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Бізнес як керована фінансова система

Сучасний світ бізнесу дуже різноманітний. Підприємства відрізняються за сферами та видами діяльності, обсягом вкладених ресурсів, формами власності та ін. Проте незалежно від цих факторів будь-який бізнес починається з пошуку відповідей на такі запитання: яким

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Фінансова стратегія і фінансова політика підприємств

Запропонована Е. Хелфертом концепція базової системи бізнесу відображає численні динамічні взаємозв’язки між основними управлінськими рішеннями, стратегіями, типами фінансової політики та рухом фондів. Упорядкованість між цими змінними є важливою умовою тривалого успіху фірми. Фінансовий менеджмент

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 1.2. Організаційні основи фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент як економічний орган управління господарюючого суб’єкта є частиною апарату управління. Організаційна структура фінансового менеджменту, а також кадровий склад можуть бути побудовані по-різному залежно від розміру, виду діяльності, забезпеченості фінансовими ресурсами та умов

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Організаційна структура фінансового менеджменту на підприємстві

Фінансовий менеджмент як економічний орган управління господарюючого суб’єкта є частиною апарату управління. Організаційна структура фінансового менеджменту, а також кадровий склад можуть бути побудовані по-різному залежно від розміру, виду діяльності, забезпеченості фінансовими ресурсами та умов

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Функції і кваліфікаційна характеристика фінансового менеджера

В умовах ринку фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на підприємстві, оскільки він відповідає за постановку фінансової проблеми і визначає найприйнятніший варіант її розв’язання. Фінансовий менеджер проводить оперативну фінансову діяльність. До його обов’язків

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 2. Фінансова звітність як інформаційна основа фінансового менеджменту

2.1. Сутність і зміст фінансової звітності Мета фінансового менеджменту – забезпечити ефективну, стабільну діяльність підприємства через управління його фондовими потоками. Основою прийняття адекватних, вчасних та ефективних рішень щодо роботи компанії є інформація, отримувана із

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 2.1. Сутність і зміст фінансової звітності

2.1. Сутність і зміст фінансової звітності Мета фінансового менеджменту – забезпечити ефективну, стабільну діяльність підприємства через управління його фондовими потоками. Основою прийняття адекватних, вчасних та ефективних рішень щодо роботи компанії є інформація, отримувана із

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Зміст і структура Балансу

Основні показники фінансового стану підприємства наведені у балансі. Баланс (франц. balance – вага) – спосіб групування та відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. У структурі активу

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Зміст основних статей Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати – це форма № 2 відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку. Вона має такий склад: І. Фінансові результати; П. Елементи операційних витрат; III. Розрахунок показників прибутковості акцій. Звіт про фінансові результати

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Оцінювання і прогнозування руху потоків готівки. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати – це форма № 2 відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку. Вона має такий склад: І. Фінансові результати; П. Елементи операційних витрат; III. Розрахунок показників прибутковості акцій. Звіт про фінансові результати

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Сутність і зміст Звіту про власний капітал

Звіт про фінансові результати – це форма № 2 відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку. Вона має такий склад: І. Фінансові результати; П. Елементи операційних витрат; III. Розрахунок показників прибутковості акцій. Звіт про фінансові результати

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 2.2. Взаємозв’язок форм фінансової звітності

Звіт про фінансові результати – це форма № 2 відповідно до Стандартів бухгалтерського обліку. Вона має такий склад: І. Фінансові результати; П. Елементи операційних витрат; III. Розрахунок показників прибутковості акцій. Звіт про фінансові результати

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 3. Прийняття стратегічних рішень у фінансовому менеджменті

3.1. Управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу При створенні підприємства менеджер повинен з’ясувати обсяг капіталу, потрібного для початку бізнесу; спосіб збирання і джерела необхідного обсягу фінансових ресурсів; у які проекти найкраще вкласти кошти та

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 3.1. Управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу

3.1. Управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу При створенні підприємства менеджер повинен з’ясувати обсяг капіталу, потрібного для початку бізнесу; спосіб збирання і джерела необхідного обсягу фінансових ресурсів; у які проекти найкраще вкласти кошти та

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Сутність і склад фінансових ресурсів і капіталу

3.1. Управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу При створенні підприємства менеджер повинен з’ясувати обсяг капіталу, потрібного для початку бізнесу; спосіб збирання і джерела необхідного обсягу фінансових ресурсів; у які проекти найкраще вкласти кошти та

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Джерела фінансових ресурсів, вплив на них інфляції

3.1. Управління формуванням фінансових ресурсів і капіталу При створенні підприємства менеджер повинен з’ясувати обсяг капіталу, потрібного для початку бізнесу; спосіб збирання і джерела необхідного обсягу фінансових ресурсів; у які проекти найкраще вкласти кошти та

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Управління структурою капіталу

Формуючи капітал, фінансовий менеджер повинен обирати джерела, попередньо оцінюючи вартість ресурсів, ступінь фінансового ризику і можливі наслідки впливу прийнятих рішень на фінансовий стан підприємства. Залучення того чи іншого джерела фінансування пов’язане з певними витратами:

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Управління фінансовими ризиками

Формуючи капітал, фінансовий менеджер повинен обирати джерела, попередньо оцінюючи вартість ресурсів, ступінь фінансового ризику і можливі наслідки впливу прийнятих рішень на фінансовий стан підприємства. Залучення того чи іншого джерела фінансування пов’язане з певними витратами:

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 3.2. Управління інвестиціями

Стратегічним завданням фінансового менеджера є управління інвестиціями. У процесі його розв’язання на альтернативній основі оцінюють і обирають такий інвестиційний проект, який з погляду співвідношення вигоди та ризику забезпечить оптимальний результат. Інвестування капіталу і його

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Інвестування капіталу і його види

Стратегічним завданням фінансового менеджера є управління інвестиціями. У процесі його розв’язання на альтернативній основі оцінюють і обирають такий інвестиційний проект, який з погляду співвідношення вигоди та ризику забезпечить оптимальний результат. Інвестування капіталу і його

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Оцінювання інвестицій

Складання інвестиційного плану і обчислення його окупності пов’язані з вкладенням коштів на значний проміжок часу у такий спосіб, щоб допомогти підприємству досягти успіху. Оцінювання інвестиційних програм набуває важливого значення, оскільки фінансові можливості підприємств обмежені,

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Вартість грошей в часі

Складання інвестиційного плану і обчислення його окупності пов’язані з вкладенням коштів на значний проміжок часу у такий спосіб, щоб допомогти підприємству досягти успіху. Оцінювання інвестиційних програм набуває важливого значення, оскільки фінансові можливості підприємств обмежені,

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Співвідношення ризику і доходу при інвестуванні

Інвестиції завжди пов’язані з ризиком. Чим більші вкладення і період їх окупності, тим ризикованішим є проект. При виборі інвестиційного проекту фінансовий менеджер обов’язково вимірює ступінь ризику в поєднанні з очікуваним доходом від інвестицій. Перевагу

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Інвестиційний аналіз

Інвестиції завжди пов’язані з ризиком. Чим більші вкладення і період їх окупності, тим ризикованішим є проект. При виборі інвестиційного проекту фінансовий менеджер обов’язково вимірює ступінь ризику в поєднанні з очікуваним доходом від інвестицій. Перевагу

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Розрахунок терміну окупності

Інвестиції завжди пов’язані з ризиком. Чим більші вкладення і період їх окупності, тим ризикованішим є проект. При виборі інвестиційного проекту фінансовий менеджер обов’язково вимірює ступінь ризику в поєднанні з очікуваним доходом від інвестицій. Перевагу

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Розрахунок чистої теперішньої (дисконтованої) вартості

Чиста теперішня вартість – це різниця між дисконтованою вартістю результатів та дисконтованою вартістю затрат за проектом. Де ЧТВ (#РУ) – чиста теперішня вартість, В, / (1+ Л)’ – теперішня вартість результатів, З, /(1 +

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Розрахунок внутрішньої норми дохідності

Чиста теперішня вартість – це різниця між дисконтованою вартістю результатів та дисконтованою вартістю затрат за проектом. Де ЧТВ (#РУ) – чиста теперішня вартість, В, / (1+ Л)’ – теперішня вартість результатів, З, /(1 +

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції

Чиста теперішня вартість – це різниця між дисконтованою вартістю результатів та дисконтованою вартістю затрат за проектом. Де ЧТВ (#РУ) – чиста теперішня вартість, В, / (1+ Л)’ – теперішня вартість результатів, З, /(1 +

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Лізинг як капіталозберігаюча форма фінансування інвестицій

Лізингова фірма купує потрібні основні фонди та здає їх в оренду підприємству, укладаючи з ним лізинговий договір. Після закінчення терміну договору передбачено право викупу майна за залишковою вартістю. Лізинг (англ. leasing, від lease –

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 4. Управління фінансовими аспектами операційної діяльності

4.1. Управління витратами і маржинальний прибуток Підприємства діють на ринку в умовах жорсткої конкуренції. Ті, які програють в цій боротьбі, стають банкрутами. Щоб зберегти конкурентоспроможність, суб’єкти господарювання мають постійно вивчати ринкове середовище і розглядати

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 4.1. Управління витратами і маржинальний прибуток

4.1. Управління витратами і маржинальний прибуток Підприємства діють на ринку в умовах жорсткої конкуренції. Ті, які програють в цій боротьбі, стають банкрутами. Щоб зберегти конкурентоспроможність, суб’єкти господарювання мають постійно вивчати ринкове середовище і розглядати

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Операційний аналіз як основний інструмент управління операційним прибутком

4.1. Управління витратами і маржинальний прибуток Підприємства діють на ринку в умовах жорсткої конкуренції. Ті, які програють в цій боротьбі, стають банкрутами. Щоб зберегти конкурентоспроможність, суб’єкти господарювання мають постійно вивчати ринкове середовище і розглядати

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Розподіл витрат як основа проведення операційного аналізу

4.1. Управління витратами і маржинальний прибуток Підприємства діють на ринку в умовах жорсткої конкуренції. Ті, які програють в цій боротьбі, стають банкрутами. Щоб зберегти конкурентоспроможність, суб’єкти господарювання мають постійно вивчати ринкове середовище і розглядати

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Маржинальний прибуток і його роль в операційному аналізі

4.1. Управління витратами і маржинальний прибуток Підприємства діють на ринку в умовах жорсткої конкуренції. Ті, які програють в цій боротьбі, стають банкрутами. Щоб зберегти конкурентоспроможність, суб’єкти господарювання мають постійно вивчати ринкове середовище і розглядати

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 4.2. Роль левериджу у фінансовому менеджменті

В операційному аналізі досить чітко відстежується механізм впливу на операційний прибуток змін його основних складових, а саме: змінних і постійних витрат, натурального обсягу виробництва, ціни. Одним з інструментів цього механізму є леверидж (важіль). Існує

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Операційний леверидж як інструмент вимірювання виробничого ризику

В операційному аналізі досить чітко відстежується механізм впливу на операційний прибуток змін його основних складових, а саме: змінних і постійних витрат, натурального обсягу виробництва, ціни. Одним з інструментів цього механізму є леверидж (важіль). Існує

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Фінансовий леверидж як показник впливу структури капіталу на рівень підприємницького ризику

При проведенні операційного аналізу необхідно звертати увагу на структуру капіталу, яка суттєво впливає на величину операційного прибутку через силу фінансового важеля. Фінансовий леверидж (важіль) – потенційна здатність впливати на прибуток підприємства шляхом зміни структури

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Вплив фінансового та операційного важелів на підприємницький ризик

При проведенні операційного аналізу необхідно звертати увагу на структуру капіталу, яка суттєво впливає на величину операційного прибутку через силу фінансового важеля. Фінансовий леверидж (важіль) – потенційна здатність впливати на прибуток підприємства шляхом зміни структури

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 4.3. Аналіз беззбитковості

Потужним інструментом для прийняття рішень є аналіз беззбитковості виробництва. Скориставшись ним, менеджер може відповісти на питання, що виникають під час змін напряму діяльності, а саме: який вплив на прибуток справить зниження ціни реалізації, який

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Визначення точки беззбитковості виробництва і точки готівкової рівноваги

Потужним інструментом для прийняття рішень є аналіз беззбитковості виробництва. Скориставшись ним, менеджер може відповісти на питання, що виникають під час змін напряму діяльності, а саме: який вплив на прибуток справить зниження ціни реалізації, який

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Метод маржинального прибутку

Потужним інструментом для прийняття рішень є аналіз беззбитковості виробництва. Скориставшись ним, менеджер може відповісти на питання, що виникають під час змін напряму діяльності, а саме: який вплив на прибуток справить зниження ціни реалізації, який

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Метод графічного зображення

Потужним інструментом для прийняття рішень є аналіз беззбитковості виробництва. Скориставшись ним, менеджер може відповісти на питання, що виникають під час змін напряму діяльності, а саме: який вплив на прибуток справить зниження ціни реалізації, який

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Поріг рентабельності і запас фінансової міцності

Розмір виручки, яка дорівнює сукупним витратам підприємства, тобто безприбутковий обіг, через який підприємство повинно перейти, щоб вийти із зони збитків і перейти в зону прибуткової діяльності, називають порогом рентабельності. Запас фінансової міцності (ЗФМ) –

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Аналіз чутливості

Розмір виручки, яка дорівнює сукупним витратам підприємства, тобто безприбутковий обіг, через який підприємство повинно перейти, щоб вийти із зони збитків і перейти в зону прибуткової діяльності, називають порогом рентабельності. Запас фінансової міцності (ЗФМ) –

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Удосконалення інструментів операційного аналізу

Класична модель операційного аналізу має суттєві обмеження щодо використання на практиці. її необхідно модернізувати через розроблення нових інструментів та показників, які допоможуть усунути недоліки. Удосконалення операційного аналізу полягає у розробленні таких показників, які уможливлюють