Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 1. Теоретико-методологічні засади, сутність і зміст фінансового менеджменту

1.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту За ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією виживання й успішне функціонування підприємств може забезпечити уміння фінансових менеджерів правильно оперувати наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал і збільшуючи прибуток. В умовах

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 1.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту

1.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту За ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією виживання й успішне функціонування підприємств може забезпечити уміння фінансових менеджерів правильно оперувати наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал і збільшуючи прибуток. В умовах

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Сутність і концептуальні основи фінансового менеджменту як системи управління

1.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту За ринкової економіки з її жорсткою конкуренцією виживання й успішне функціонування підприємств може забезпечити уміння фінансових менеджерів правильно оперувати наявними фінансовими ресурсами, примножуючи капітал і збільшуючи прибуток. В умовах

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Становлення фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент як наука і навчальна дисципліна почав формуватися наприкінці 90-х років XIX ст. В історії його розвитку можна виокремити кілька етапів: 1. Кінець 90-х років XIX ст.-30-ті роки XX ст. На цьому етапі

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Необхідність впровадження фінансового менеджменту на сучасних підприємствах

Конкурентоспроможність і платоспроможність підприємств значною мірою залежать від раціонального управління фінансовими ресурсами. У ринковому середовищі фінансам відведено головне місце в механізмі господарювання. Фінансовий менеджмент відіграє провідну роль у великому бізнесі, оскільки йому потрібен великий

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Бізнес як керована фінансова система

Сучасний світ бізнесу дуже різноманітний. Підприємства відрізняються за сферами та видами діяльності, обсягом вкладених ресурсів, формами власності та ін. Проте незалежно від цих факторів будь-який бізнес починається з пошуку відповідей на такі запитання: яким

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Фінансова стратегія і фінансова політика підприємств

Запропонована Е. Хелфертом концепція базової системи бізнесу відображає численні динамічні взаємозв’язки між основними управлінськими рішеннями, стратегіями, типами фінансової політики та рухом фондів. Упорядкованість між цими змінними є важливою умовою тривалого успіху фірми. Фінансовий менеджмент

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – 1.2. Організаційні основи фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент як економічний орган управління господарюючого суб’єкта є частиною апарату управління. Організаційна структура фінансового менеджменту, а також кадровий склад можуть бути побудовані по-різному залежно від розміру, виду діяльності, забезпеченості фінансовими ресурсами та умов

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Організаційна структура фінансового менеджменту на підприємстві

Фінансовий менеджмент як економічний орган управління господарюючого суб’єкта є частиною апарату управління. Організаційна структура фінансового менеджменту, а також кадровий склад можуть бути побудовані по-різному залежно від розміру, виду діяльності, забезпеченості фінансовими ресурсами та умов

Основи фінансового менеджменту – Рясних Є. Г. – Функції і кваліфікаційна характеристика фінансового менеджера

В умовах ринку фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на підприємстві, оскільки він відповідає за постановку фінансової проблеми і визначає найприйнятніший варіант її розв’язання. Фінансовий менеджер проводить оперативну фінансову діяльність. До його обов’язків