Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – ПЕРЕДМОВА

Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – ТЕМА І. АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати: – поняття аудиторської діяльності; – основні нормативні документи, що визначають головні засади аудиторської діяльності; – поняття аудиту й аудиторських послуг; – органи управління аудиторською діяльністю та їх функції;

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – 1.1. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення

Аудиторська діяльність – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик підприємницька діяльність щодо надання аудиторських послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – За національним законодавством

Аудиторська діяльність – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик підприємницька діяльність щодо надання аудиторських послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – Залежно від історичних стадій розвитку

Залежно від історичних стадій розвитку аудиту виділяють три види аудиту: підтверджуючий аудит (перевірка і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітності); системно-оріентований аудит – аудиторська експертиза на основі аналізу системи внутрішнього контролю. Доведено, що при

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – Залежно від типу клієнтів

Залежно від історичних стадій розвитку аудиту виділяють три види аудиту: підтверджуючий аудит (перевірка і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітності); системно-оріентований аудит – аудиторська експертиза на основі аналізу системи внутрішнього контролю. Доведено, що при

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – За об’єктами

Залежно від історичних стадій розвитку аудиту виділяють три види аудиту: підтверджуючий аудит (перевірка і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітності); системно-оріентований аудит – аудиторська експертиза на основі аналізу системи внутрішнього контролю. Доведено, що при

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – Схема процесу аудиту фінансової звітності

1. Фаза збору інформації: – зібрати (або поновити) і задокументувати інформацію про клієнта і відповідні фактори ризику; – вивчити і задокументувати характерні особливості структури внутрішнього контролю клієнта; – дати оцінку внутрішньому контролю клієнта; –

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – За ініціативою здійснення

За ініціативою здійснення аудит може бути добровільним, коли ініціатива проведення аудиту та аудиторських послуг належить клієнту. Об’єкти аудиту, обсяги робіт, період і строки їх виконання визначаються клієнтом і обумовлюються угодою між суб’єктом підприємницької діяльності

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – Залежно від тривалості співпраці “клієнт-аудит”

За ініціативою здійснення аудит може бути добровільним, коли ініціатива проведення аудиту та аудиторських послуг належить клієнту. Об’єкти аудиту, обсяги робіт, період і строки їх виконання визначаються клієнтом і обумовлюються угодою між суб’єктом підприємницької діяльності