Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – Умови доведенні аудитором якісного виконання послуг

Проведення аудиту у відповідності з загальноприйнятими аудиторськими нормативами може бути доказом невинуватості. Джерелом доказів дотримання встановленого рівня ретельності перевірок є підготовлені робочі документи. Вони підтверджують заяву аудитора про те, що аудит був проведений у відповідності з загальноприйнятими стандартами, особливо в частині вимог, які висуваються до збору даних на місці, допомагають аудитору в контролі над виконанням завдання.

З метою захисту якості проведених перевірок аудитор на підставі робочих документів повинен довести, що він не має зобов’язань перед клієнтом, які не вказані в договорі, а ті, що в ньому вказані, він виконав, а перевірка проводилася згідно з вимогами вітчизняних нормативів.

Характеристика якості роботи аудитора може фіксуватися у картці обліку персоналу, зразок якої наведений нижче.

Необхідно, щоб в аудиторській фірмі були розроблені та доведені до відома персоналу критерії оцінки якості аудиторських послуг фірми. При проведенні перевірок якості наданих послуг оцінка повинна бути неупередженою, об’єктивною та відповідати етичним вимогам професійної поведінки.

Результати контролю якості роботи персоналу необхідно фіксувати в документах з обліку кадрів. Зразок картки контролю якості роботи персоналу додається.

Організація і методика аудиту   Кулаковська Л. П.   Умови доведенні аудитором якісного виконання послуг

Характеристика якості роботи

Дата перевіркиПричина перевірки (планова, позапланова, скарга тощо)Назва клієнта, де проводиться перевірка якостіХарактеристика предмета перевіркиВисновок перевіряючогоРішення адміністрації
123456

Питання для самопідготовки

1. Дайте визначення персоналу суб’єктів аудиторської діяльності.

2. Які вимоги до персоналу передбачені Законом України “Про аудиторську діяльність”?

3. Які існують фірми у залежності від переліку надаваних послуг?

4. Наведіть можливу схему управління та підлеглості в аудиторській фірмі.

5. Охарактеризуйте порядок підготовки документа “Структура і штатна чисельність аудиторської фірми”.

6. Розкажіть, як скласти штатний розпис.

7. Назвіть основні розділи кваліфікаційної характеристики аудитора.

8. Які завдання аудитора в аудиторській фірмі?

9. Які обов’язки аудитора в аудиторській фірмі?

10. Які вимоги до знань аудитора?

11. Які кваліфікаційні вимоги для посади аудитора?

12. Перелічіть внутрішні нормативні документи, що регулюють організацію роботи з персоналом, охарактеризуйте їх.

13. Яка необхідність у підвищенні кваліфікації персоналу?

14. Яким нормативним документом передбачене постійне обов’язкове вдосконалення професійних знань аудиторів?

15. Які розділи має програма постійного обов’язкового вдосконалення професійних знань аудиторів?

16. Який порядок організації постійного обов’язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів?

17. Який порядок подовження дії сертифіката аудитора?

18. Назвіть та охарактеризуйте форми організації праці аудиторів.

19. Назвіть та охарактеризуйте форми і системи заробітної плати в аудиторській організації.

20. Які особливості оплати праці керівника аудиторської фірми?

21. Яка мета контролю якості аудиторських послуг?

22. Які вимоги передбачені МСА “Контроль якості аудиторської роботи” щодо контролю якості?

23. Які заходи дають змогу отримати високу якість аудиторських послуг?

24. Охарактеризуйте внутрішній контроль якості аудиторських послуг.

25. Як здійснює контроль якості аудиторських послуг основний аудитор?

26. Охарактеризуйте контроль адміністрації за якістю аудиторських послуг.

27. На які види поділяється внутрішній контроль залежно від стадії перевірки? Дайте їм характеристику.

28. На які види поділяється внутрішній контроль залежно від широти охоплення перевірки?

29. Як перевіряється забезпечення якісного виконання аудиторських послуг конкретного завдання?

30. Як Ви розумієте загальний контроль якості аудиторських послуг?

31. Які норми і правила загального контролю Ви знаєте?

32. Як Ви розумієте поняття самоконтролю?

33. Хто проводить зовнішній контроль якості аудиторських послуг?

34. Які завдання зовнішнього контролю?

35. Яка роль робочих документів у контролі якості аудиторських послуг?

36. Як використовуються результати перевірок контролю якості аудиторських послуг?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Організація і методика аудиту – Кулаковська Л. П. – Умови доведенні аудитором якісного виконання послуг