Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – ВСТУП

В сучасних умовах розвитку України, як і всюди на пострадянському просторі, невеликі обсяги виробництва або надання послуг сформували в економіці певний сектор підприємницької діяльності, однаково необхідний як для його споживачів, так і для його

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Розділ 1. Загальні положення організації діяльності та системи обліку підприємств малого бізнесу

1.1. Сутність, значення, функції та місце малого бізнесу в умовах розвитку ринкової економіки У сучасній економіці співіснують та органічно доповнюють один одного малий, середній та великий бізнес. Роль малого бізнесу в різних секторах економіки

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 1.1. Сутність, значення, функції та місце малого бізнесу в умовах розвитку ринкової економіки

1.1. Сутність, значення, функції та місце малого бізнесу в умовах розвитку ринкової економіки У сучасній економіці співіснують та органічно доповнюють один одного малий, середній та великий бізнес. Роль малого бізнесу в різних секторах економіки

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Переваги малого бізнесу

1.1. Сутність, значення, функції та місце малого бізнесу в умовах розвитку ринкової економіки У сучасній економіці співіснують та органічно доповнюють один одного малий, середній та великий бізнес. Роль малого бізнесу в різних секторах економіки

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Недоліки малого бізнесу

Хоч малі фірми і мають значні переваги порівняно з великими, у них є також серйозні недоліки. Причини цих недоліків різні. Неоднаковий доступ до ресурсів. Малі фірми не завжди конкурують з великими, перебуваючи з ними

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 1.2. Характеристика суб’єктів малого підприємництва згідно законодавства України

Підтримка малого підприємництва здійснюється відповідно до Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, програми підтримки малого підприємництва в Автономній Республіці Крим, регіональних та місцевих програм підтримки малого підприємництва, які затверджуються відповідно до законодавства.

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 1.3. Визначення середньооблікової чисельності працюючих на підприємствах малого бізнесу

Підприємницька діяльність в Україні, як і в багатьох інших державах, пов’язана з певними обмеженнями. Ми вже з’ясували, що існують два кількісні критерії віднесення суб’єктів господарювання до категорії підприємств малого бізнесу, які дають право розраховувати

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 1.4. Визначення обсягу виручки підприємств малого бізнесу для переходу на сплату єдиного податку

У даному питанні слід розрізняти суб’єктів господарювання на тих, які тільки бажають перейти на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, та тих, що вже працюють на єдиному податку. При визначенні виручки суб’єкти підприємницької діяльності,

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 1.5. Процедура державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності

Для належного розвитку малих підприємств важливе значення має відповідне правове забезпечення усіх сторін їх діяльності. Дослідження правового статусу підприємств України засвідчує, що в нормативних актах вони трактуються неоднозначно. У першу чергу, вони повинні між

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб

Для належного розвитку малих підприємств важливе значення має відповідне правове забезпечення усіх сторін їх діяльності. Дослідження правового статусу підприємств України засвідчує, що в нормативних актах вони трактуються неоднозначно. У першу чергу, вони повинні між

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Реєстрація новостворених суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі – заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцем проживання такі документи: 1) заповнену реєстраційну картку

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 1.6. Порядок розрахунку із споживачами

Як відомо, існують два способи розрахунку із споживачами: готівкою і у безготівковій формі через установи банків, останній з яких практично не має особливостей для застосування малими підприємствами. А от розрахунки готівкою є найбільш поширеними

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Торгівля пивом на розлив

Як відомо, існують два способи розрахунку із споживачами: готівкою і у безготівковій формі через установи банків, останній з яких практично не має особливостей для застосування малими підприємствами. А от розрахунки готівкою є найбільш поширеними

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – В одній торговій точці продається пиво на розлив, в іншій – алкогольні напої

Як відомо, існують два способи розрахунку із споживачами: готівкою і у безготівковій формі через установи банків, останній з яких практично не має особливостей для застосування малими підприємствами. А от розрахунки готівкою є найбільш поширеними

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Торгівля пляшковим, баночним пивом (не на розлив) уроздріб

Якщо платник єдиного податку уроздріб торгує пивом в пляшках і/або баночним пивом і при цьому ніякими іншими підакцизними товарами не торгує, пільгою за ст. 9 Закону про РРО йому користуватися не належить, але він

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Торгівля підакцизними товарами, але не пивом

Якщо платник єдиного податку уроздріб торгує пивом в пляшках і/або баночним пивом і при цьому ніякими іншими підакцизними товарами не торгує, пільгою за ст. 9 Закону про РРО йому користуватися не належить, але він

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Використання розрахункових квитанцій у розрахунках із споживачами

Якщо платник єдиного податку уроздріб торгує пивом в пляшках і/або баночним пивом і при цьому ніякими іншими підакцизними товарами не торгує, пільгою за ст. 9 Закону про РРО йому користуватися не належить, але він

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Розрахунковий документ довільної форми

Якщо платник єдиного податку уроздріб торгує пивом в пляшках і/або баночним пивом і при цьому ніякими іншими підакцизними товарами не торгує, пільгою за ст. 9 Закону про РРО йому користуватися не належить, але він

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Якщо підприємець надає послуги

Якщо платник єдиного податку уроздріб торгує пивом в пляшках і/або баночним пивом і при цьому ніякими іншими підакцизними товарами не торгує, пільгою за ст. 9 Закону про РРО йому користуватися не належить, але він

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 1.7. Принципи формування облікової політики малих підприємств

Для малих підприємств України основними господарсько-правовими формами організації бізнесу є приватна і колективна Різні правові форми малих підприємств мають особливі механізми функціонування. Виявлення особливостей діяльності підприємств сфери малого бізнесу має велике значення при формуванні

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 1.8. План рахунків бухгалтерського обліку на малих підприємствах та їх кореспонденція

Для організації обліку важливе значення має систематизація господарських операцій. Змінний характер кругообігу засобів у виробничо-фінансовій діяльності малих підприємств – діалектичний процес, який визначає їх динамічні, кількісні і якісні зміни на кожний даний момент відліку

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 1.9. Форми ведення бухгалтерського обліку

Малі підприємства для ведення бухгалтерського обліку використовують певну форму бухгалтерського обліку. її вибір є одним із заходів щодо організації бухгалтерського обліку і відноситься до компетенції підприємства. Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему регістрів

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Журнально-ордерна форма обліку

Малі підприємства для ведення бухгалтерського обліку використовують певну форму бухгалтерського обліку. її вибір є одним із заходів щодо організації бухгалтерського обліку і відноситься до компетенції підприємства. Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему регістрів

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Проста і спрощена форми бухгалтерського обліку

Використання простої і спрощеної форм бухгалтерського обліку рекомендовано, як зазначалося вище, у Методичних рекомендаціях № 422. Приведемо основні умови використання регістрів бухгалтерського обліку для малих підприємств за цими рекомендаціями: 1) суб’єкт підприємницької діяльності повинен

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Автоматизована форма бухгалтерського обліку

Останнім часом обчислювальна техніка і на малих підприємствах перетворилась на визначальний фактор організації обліку. Застосування автоматизованої форми бухгалтерського обліку дозволяє прискорити обробку облікової інформації та передачу її за всіма напрямками. Уявити сучасного бухгалтера, що

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Розділ 2. Бухгалтерський облік суб’єктів малого підприємництва

2.1. Загальні питання організації бухгалтерського обліку малих підприємств Організація обліку на малому підприємстві, як і на будь якому іншому, вимагає налагодження чіткої системи бухгалтерського обліку, контролю і звітності. Проте малі форми господарювання обумовлюють і

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 2.1. Загальні питання організації бухгалтерського обліку малих підприємств

2.1. Загальні питання організації бухгалтерського обліку малих підприємств Організація обліку на малому підприємстві, як і на будь якому іншому, вимагає налагодження чіткої системи бухгалтерського обліку, контролю і звітності. Проте малі форми господарювання обумовлюють і

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 2.2. Бухгалтерський облік господарських операцій суб’єктів малого бізнесу

2.2.1. Облік грошових коштів і грошових документів Всі підприємства, що мають поточні рахунки в банку, зобов’язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. Проте для здійснення господарської діяльності (для виплати заробітної плати і витрат

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 2.2.1. Облік грошових коштів і грошових документів

2.2.1. Облік грошових коштів і грошових документів Всі підприємства, що мають поточні рахунки в банку, зобов’язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. Проте для здійснення господарської діяльності (для виплати заробітної плати і витрат

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Готівкові кошти

2.2.1. Облік грошових коштів і грошових документів Всі підприємства, що мають поточні рахунки в банку, зобов’язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. Проте для здійснення господарської діяльності (для виплати заробітної плати і витрат

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Кошти на рахунках у банках

Для збереження грошових коштів і здійснення розрахунків установи банку відкривають всім підприємствам незалежно від форми власності поточні, депозитні рахунки у національній та іноземній валюті згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 2.2.2. Облік необоротних активів

До необоротних активів підприємства відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р. (із змінами і доповненнями) відносять всі активи підприємства, що не є оборотними.

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Основні засоби

До необоротних активів підприємства відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р. (із змінами і доповненнями) відносять всі активи підприємства, що не є оборотними.

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Нематеріальні активи

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.99 р., із змінами і доповненнями (окрім

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Амортизація необоротних активів

Амортизація основних засобів Для цілей бухгалтерського обліку під амортизацією основних засобів розуміється систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується, протягом терміну їх корисного використання (експлуатації). Відповідно до п. 22 П(С)БО 7 об’єктом амортизації є

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Методи нарахування амортизації

Відповідно до П(С)БО 7 амортизація основних засобів нараховується із застосуванням наступних методів: – прямолінійного; – зменшення залишкової вартості; – прискореного зменшення залишкової вартості; – кумулятивного; – виробничого (метод суми одиниць продукції); – норм і

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Синтетичний облік необоротних активів

Для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до основних засобів, Інструкцією № 291 призначений рахунок 10 “Основні

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 2.2.3. Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів

Облік запасів, у тому числі і виробничих, регулює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Згідно з ним запаси – це активи, які підприємство утримує для подальшого продажу за умови звичайної господарської діяльності або для

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Метод середньозваженої собівартості

Приклад. На початок звітного періоду на підприємстві обліковувалося 150 одиниць матеріалу за ціною 10 грн за одиницю. Протягом звітного періоду підприємство придбало матеріалу: – 30 одиниць за ціною 15 грн за одиницю; – 40

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Метод ФІФО

Приклад. На початок звітного періоду на підприємстві обліковувалося 150 одиниць матеріалу за ціною 10 грн за одиницю. Протягом звітного періоду підприємство придбало матеріалу: – 30 одиниць за ціною 15 грн за одиницю; – 40

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 2.2.4. Облік праці та її оплати

Основним законодавчим документом, що визначає економічні, правові і організаційні основи оплати праці працівників, що знаходяться в трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, є Закон України “Про оплату

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Синтетичний облік розрахунків за заробітною платою

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом підприємства із оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги і т. ін.), а також про розрахунки за не отримані у встановлений термін суми з оплати праці

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 2.2.5. Облік витрат на виробництво

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства і її розкриття у фінансовій звітності регламентовані П(С)БО 16, норми якого застосовуються підприємствами, організаціями і іншими юридичними особами незалежно від форм власності (окрім банків

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 2.2.6. Облік доходів і результатів діяльності

Методологічні принципи формування інформації про доходи Під доходами в бухгалтерському обліку у відповідності з п. 4 П(С)БО 3 розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, що викликають зростання власного капіталу

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Методологічні принципи формування інформації про доходи

Методологічні принципи формування інформації про доходи Під доходами в бухгалтерському обліку у відповідності з п. 4 П(С)БО 3 розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, що викликають зростання власного капіталу

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – 2.2.7. Облік розрахунків

Методологічні принципи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості і зобов’язань В результаті здійснення підприємством розрахункових операцій на певну дату виникає або дебіторська заборгованість, або зобов’язання підприємства. Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Методологічні принципи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості і зобов’язань

Методологічні принципи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості і зобов’язань В результаті здійснення підприємством розрахункових операцій на певну дату виникає або дебіторська заборгованість, або зобов’язання підприємства. Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Облік з використанням загального плану рахунків і журнально-ордерної форми обліку

Облік розрахунків з покупцями і замовниками Даним Планом рахунків для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи і надані послуги, окрім заборгованості, забезпеченої векселями, про розрахунки з

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Облік розрахунків з використанням векселів

Підприємства можуть використовувати при розрахунках векселі, як за поставлені їм матеріальні цінності (роботи, послуги), так і як оплату за матеріальні цінності (роботи, послуги). Придбані вексельні бланки зараховуються на баланс на субрахунок 209 “Інші матеріали”

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу – Атамас П. Й. – Облік з використанням спрощеного плану рахунків і регістрів обліку для малих підприємств

Облік розрахунків з покупцями і замовниками, у тому числі отриманими векселями, з підзвітними особами Спрощеним Планом рахунків для обліку і узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками, з підзвітними особами, з іншими дебіторами,