Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 4. Механізм фінансового вирівнювання

В Україні теорії фінансового вирівнювання не розроблено. Немає і відповідної практики. Перерозподіл фінансових ресурсів у бюджетній системі здійснюється в рамках регулювання доходів бюджетів.

Правова основа регулювання доходів бюджетів надто загальна, вона визначена розділом IV “Міжбюджетні відносини” Бюджетного кодексу України. У цьому розділі, зокрема, зазначається, що метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених за бюджетами законодавством України, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.

Основним інструментом міжбюджетного вирівнювання є між-бюджетні трансферти.

Міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Міжбюджетні трансферти поділяються на: ^ дотацію вирівнювання; ^ субвенцію;

^ кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; ^ інші дотації.

У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:

^ дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Київ і Севастополь, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського (АР Крим) і обласного значення;

^ субвенція на здійснення програм соціального захисту;

^ субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, установлених державою;

^ субвенція на виконання інвестиційних проектів;

^ інші субвенції.

Бюджетним Кодексом (ст. 98) передбачена така процедура розрахунку і призначення трансфертів вирівнювання:

– У Державному бюджеті України затверджуються обсяги дотації вирівнювання та субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя, міст республіканського (в АР Крим) й обласного значення та районних бюджетів, а також Коштів, що передаються до Державного бюджету України З місцевих бюджетів.

– Дотація вирівнювання Бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського (в АР Крим) й обласного значення та районних бюджетів розраховується за формулою:

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень   Круш П. В.   4. Механізм фінансового вирівнювання

– Обсяг Кошика доходів Відповідного бюджету визначається із застосуванням Індексу відносної податкоспроможності бюджету міста чи району на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди.

Індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці співставно з аналогічним середнім показником по Україні в розрахунку на одного мешканця; при визначенні цього індексу Кошик доходів збільшується на суму втрат у доходах, зумовлених наданням пільг платникам податків відповідними місцевими радами.

Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж один раз на три роки.

Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів розраховується за формулою:

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень   Круш П. В.   4. Механізм фінансового вирівнювання

– Якщо прогнозні показники доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських міст Києва і Севастополя, міст республіканського (в АР Крим) та обласного значення бюджетів перевищують розрахунковий обсяг видатків відповідного бюджету, то встановлюється обсяг коштів, які підлягають передачі до Державного бюджету України.

– Міські міст Києва і Севастополя, міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, районні ради Можуть передбачати У відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань, а також кошти, що передаються з цих бюджетів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 4. Механізм фінансового вирівнювання