Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 4.5.5. Муніципальні фінанси в системі муніципального господарства

1. Сутність муніципальних фінансів.

2. Класичне і ресурсне трактування фінансових ресурсів муніципалітету.

3. Функції місцевих фінансів.

4. Муніципальний фінансовий механізм.

1. Сутність муніципальних фінансів

Наявність завдань і функцій, що покладаються на місцеві органи влади, є об’єктивною причиною необхідності фінансів для цих органів влади.

Якщо причиною функціонування фінансів взагалі є поява держави і товарно-грошових відносин, то Причиною виникнення муніципальних фінансів є наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладаються на їхні органи влади.

Формування муніципальних органів влади та їхніх фінансів у різних країнах відбувалася в кінці XVIII – на початку XIX ст. В Англії, США та деяких інших англомовних країнах місцеві органи влади формуються на засадах, близьких до теорії природних прав громади, у Франції – на засадах державної теорії місцевого самоврядування, у Росії та Німеччині – на ідеях громадсько-господарської теорії. Відповідно до цього в кожній країні формувався інститут місцевих фінансів.

За часів Радянського Союзу інститут муніципальних фінансів було знищено – їм не було місця в командно-адміністративній системі управління. Більш ніж на 70 років у нашій країні було загальмовано розвиток системи місцевих фінансів, і фактично з набуттям Україною незалежності ми починаємо будувати цю систему “з нуля”.

Фінанси місцевих органів влади – це система формування, розподілу і використання місцевою владою фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань як власних, так і делегованих.

Поняття Муніципальні фінанси є синонімом поняття Фінанси органів місцевого самоврядування.

Система місцевих фінансів будується відповідно до адміністративно-територіального устрою країни. В Україні формами місцевих фінансів є фінанси територіальної громади (фінанси місцевого самоврядування), фінанси АР Крим, фінанси області (міст Київ і Севастополь), фінанси району.

2. Класичне і ресурсне трактування фінансових ресурсів муніципалітету

Класичне визначення трактує фінанси як систему економічних відносин, які складаються між державою, юридичними та фізичними особами щодо привласнення частини національного доходу через механізм оподаткування та його розподілу відповідно до виконання державою соціально-економічних функцій.

Відповідно до цього місцеві фінансові ресурси включають:

^ кошти місцевого бюджету;

^ позабюджетні кошти місцевого самоврядування; ^ кошти комунальних підприємств.

Кошти, які збираються і розподіляються через систему бюджетів місцевого самоврядування, позабюджетні фонди, а також кошти комунальних підприємств, є фінансовим забезпеченням надання муніципальних суспільних послуг.

Виходячи З ресурсної концепції міста під місцевими фінансами слід розуміти ширший спектр коштів, а саме:

^ бюджетні і позабюджетні кошти;

^ кошти юридичних осіб, які розташовані або зареєстровані на території населеного пункту;

^ кошти фізичних осіб.

Безумовно, кошти фізичних і юридичних осіб не є об’єктом управління органами місцевого самоврядування. Проте ці кошти місцевій владі слід аналізувати і сприяти їх збільшенню. Адже саме ці кошти створюють споживчий та інвестиційний тиск на економіку муніципалітету, а це є основою його подальшого розвитку.

“…якщо заробітна платня низька і жалюгідна, таким самим буде і життя…”

Даніель Дефо

Місцеве самоврядування повинно створити умови для такого рівня доходів населення, який забезпечував би можливість всебічного відтворення населення. Доходи населення мають відповідати Муніципальному прожитковому рівню, який є різним для різних муніципалітетів. На наш погляд, насамперед, виходячи з муніципального прожиткового рівня, мають формуватися доходи працівників, які отримують заробітну плату з муніципальних бюджетів: працівників освіти, культури, охорони здоров’я, муніципальних службовців.

Для значної частини населення основним джерелом існування є пенсія. Дохід пенсіонерів муніципалітету має відповідати муніципальному прожитковому рівню.

Крім того, важливим показником є диференціація доходів населення. Великий розрив доходів свідчить про нездоровий фінансово-економічний стан муніципалітету.

Муніципалітет має мати реальну картину нелегальних (неоподаткованих) доходів, аналізувати причини їх виникнення.

Кошти юридичних осіб визначають фінансову потужність муніципалітету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 4.5.5. Муніципальні фінанси в системі муніципального господарства