Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Вступ

Туризм став ознакою сучасного стилю життя, важливим елементом розвитку світової економіки, а також впливовим чинником міжнародних інтеграційних процесів. Туристична індустрія у наш час перетворилася в провідну галузь, рентабельність якої майже не поступається провідному автомобілебудуванню,

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Розділ 1. ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

1.1. Основні поняття туризму Рух у просторі та постійна необхідність творити свій простір є невід’ємною потребою людського організму. Щоб задовольнити цю потребу, а водночас – природне бажання відкривати і пізнавати невідомі краї, люди почали

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 1.1. Основні поняття туризму

1.1. Основні поняття туризму Рух у просторі та постійна необхідність творити свій простір є невід’ємною потребою людського організму. Щоб задовольнити цю потребу, а водночас – природне бажання відкривати і пізнавати невідомі краї, люди почали

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 1.2. Мотиви і цілі подорожей

Для організаторів подорожей дуже важливо знати, що спонукає людей вирушати у подорож, якими є їхні мотиви. Нині люди подорожують у межах своєї країни чи за кордоном із багатьох причин, проте чи не найпоширенішою з

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 1.3. Класифікація туризму

Для організаторів подорожей дуже важливо знати, що спонукає людей вирушати у подорож, якими є їхні мотиви. Нині люди подорожують у межах своєї країни чи за кордоном із багатьох причин, проте чи не найпоширенішою з

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Внутрішній туризм

Внутрішній туризм на відміну від. міжнародного, не пов’язаний із перетином державного кордону й, отже, не вимагає дотримання туристичних формальностей. Він є одним із міграційних потоків людей у межах країни постійного місця проживання з туристичними

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Національний туризм

Внутрішній туризм на відміну від. міжнародного, не пов’язаний із перетином державного кордону й, отже, не вимагає дотримання туристичних формальностей. Він є одним із міграційних потоків людей у межах країни постійного місця проживання з туристичними

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Діловий туризм

Діловий туризм перспективна і високорентабельна галузь туризму. Його частка в міжнародному туристському обміні, за деякими оцінками, становить від 10 до 20 %. Релігійний туризм – подорожі, які здійснюються з метою паломництва, відвідування святих місць,

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Організований і неорганізований туризм

Діловий туризм перспективна і високорентабельна галузь туризму. Його частка в міжнародному туристському обміні, за деякими оцінками, становить від 10 до 20 %. Релігійний туризм – подорожі, які здійснюються з метою паломництва, відвідування святих місць,

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Індивідуальний і груповий туризм

Діловий туризм перспективна і високорентабельна галузь туризму. Його частка в міжнародному туристському обміні, за деякими оцінками, становить від 10 до 20 %. Релігійний туризм – подорожі, які здійснюються з метою паломництва, відвідування святих місць,

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Комерційний і соціальний туризм

Діловий туризм перспективна і високорентабельна галузь туризму. Його частка в міжнародному туристському обміні, за деякими оцінками, становить від 10 до 20 %. Релігійний туризм – подорожі, які здійснюються з метою паломництва, відвідування святих місць,

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Масовий та елітарний туризм

Особливості сучасного етапу розвитку туризму розкриває поняття “Масовий туризм“, відображаючи процесі демократизації і розширення туристичного руху, особливо в країнах За ходу, де більше половини населення є споживачами туристичних товарі: і послуг. Поняття “масовий туризм”

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Стійкий та екологічний туризм

Особливості сучасного етапу розвитку туризму розкриває поняття “Масовий туризм“, відображаючи процесі демократизації і розширення туристичного руху, особливо в країнах За ходу, де більше половини населення є споживачами туристичних товарі: і послуг. Поняття “масовий туризм”

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Розділ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Індустрія туризму є досить молодою галуззю бізнесу, але насправді люди займалися туризмом із найдавніших часів: подорожі з метою торгівлі, завоювань, оздоровлення, поширення релігійних учень, пізнавальні мандрівки та екскурсії, виїзди за місто міських жителів і

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 2.1. Початковий етап

Індустрія туризму є досить молодою галуззю бізнесу, але насправді люди займалися туризмом із найдавніших часів: подорожі з метою торгівлі, завоювань, оздоровлення, поширення релігійних учень, пізнавальні мандрівки та екскурсії, виїзди за місто міських жителів і

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 2.2. Становлення туристичного бізнесу

XIX ст. було століттям видатних наукових відкриттів і їх застосування на практиці. Величезне значення для туризму мали революційні перетворення в сфері виробництва. Насамперед, це було пов’язано з розвитком раніше дуже обмеженої сфери послуг. Зростання

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 2.3. Туризм як галузь індустрії

Зростання туристичної активності перервала Перша світова війна. Лише після її закінчення розпочався новий етап у розвитку міжнародного туризму – етап індустріалізації. Комерційна спрямованість діяльності туристичних фірм дає підстави вважати туризм галуззю бізнесу. Дослідження багатьох

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 2.4. Монополізація туристичної індустрії

Зростання туристичної активності перервала Перша світова війна. Лише після її закінчення розпочався новий етап у розвитку міжнародного туризму – етап індустріалізації. Комерційна спрямованість діяльності туристичних фірм дає підстави вважати туризм галуззю бізнесу. Дослідження багатьох

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Розділ 3. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

3.1. Соціально-економічна роль туризму Останні десятиліття XX – початок XXI ст. стали періодом якісних змін у структурі та джерелах економічного зростання у світі, зумовлених новими потребами та мотивами поведінки людини в інформаційному суспільстві, інтегрованістю

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 3.1. Соціально-економічна роль туризму

3.1. Соціально-економічна роль туризму Останні десятиліття XX – початок XXI ст. стали періодом якісних змін у структурі та джерелах економічного зростання у світі, зумовлених новими потребами та мотивами поведінки людини в інформаційному суспільстві, інтегрованістю

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 3.2. Фактори розвитку міжнародного туризму

Міжнародний туризм став феноменом XX ст. Він перетворився на масове захоплення мільйонів людей завдяки тому, що бажання подорожувати поєдналося з доступністю туристичних регіонів і збільшеними матеріальними можливостями. Безліч туристичних регіонів наблизились до нас і

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Політика і право

Міжнародний туризм став феноменом XX ст. Він перетворився на масове захоплення мільйонів людей завдяки тому, що бажання подорожувати поєдналося з доступністю туристичних регіонів і збільшеними матеріальними можливостями. Безліч туристичних регіонів наблизились до нас і

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Безпека подорожі

Міжнародний туризм став феноменом XX ст. Він перетворився на масове захоплення мільйонів людей завдяки тому, що бажання подорожувати поєдналося з доступністю туристичних регіонів і збільшеними матеріальними можливостями. Безліч туристичних регіонів наблизились до нас і

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Економіка та фінанси

Міжнародний туризм став феноменом XX ст. Він перетворився на масове захоплення мільйонів людей завдяки тому, що бажання подорожувати поєдналося з доступністю туристичних регіонів і збільшеними матеріальними можливостями. Безліч туристичних регіонів наблизились до нас і

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Культура

Міжнародний туризм став феноменом XX ст. Він перетворився на масове захоплення мільйонів людей завдяки тому, що бажання подорожувати поєдналося з доступністю туристичних регіонів і збільшеними матеріальними можливостями. Безліч туристичних регіонів наблизились до нас і

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Соціодемографічні зміни

На початку третього тисячоліття, коли населення світу досягло 6 млрд осіб, відбуваються деякі соціологічні зміни, які впливають на розвиток міжнародного туризму. Найважливішими для міжнародного туризму є віковий та сімейний фактори. Молоді люди у віці

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Стан транспорту та інфраструктури

На початку третього тисячоліття, коли населення світу досягло 6 млрд осіб, відбуваються деякі соціологічні зміни, які впливають на розвиток міжнародного туризму. Найважливішими для міжнародного туризму є віковий та сімейний фактори. Молоді люди у віці

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Розвиток торгівлі

На початку третього тисячоліття, коли населення світу досягло 6 млрд осіб, відбуваються деякі соціологічні зміни, які впливають на розвиток міжнародного туризму. Найважливішими для міжнародного туризму є віковий та сімейний фактори. Молоді люди у віці

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Новітні технології

На початку третього тисячоліття, коли населення світу досягло 6 млрд осіб, відбуваються деякі соціологічні зміни, які впливають на розвиток міжнародного туризму. Найважливішими для міжнародного туризму є віковий та сімейний фактори. Молоді люди у віці

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 3.3. Значення міжнародного туризму

Заохочуючи іноземних туристів, варто пам’ятати, що це, насамперед, великий дохід для країни: чим більше вони витрачають грошей у країні, яка їх приймає, тим краще для економіки цієї країни, тим вищим буде її національний дохід.

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Витрати на імпорт

Заохочуючи іноземних туристів, варто пам’ятати, що це, насамперед, великий дохід для країни: чим більше вони витрачають грошей у країні, яка їх приймає, тим краще для економіки цієї країни, тим вищим буде її національний дохід.

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Витрати на модернізацію сфери обслуговування

Заохочуючи іноземних туристів, варто пам’ятати, що це, насамперед, великий дохід для країни: чим більше вони витрачають грошей у країні, яка їх приймає, тим краще для економіки цієї країни, тим вищим буде її національний дохід.

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Витрати на оплату іноземних спеціалістів

Заохочуючи іноземних туристів, варто пам’ятати, що це, насамперед, великий дохід для країни: чим більше вони витрачають грошей у країні, яка їх приймає, тим краще для економіки цієї країни, тим вищим буде її національний дохід.

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Виплата кредитів

Заохочуючи іноземних туристів, варто пам’ятати, що це, насамперед, великий дохід для країни: чим більше вони витрачають грошей у країні, яка їх приймає, тим краще для економіки цієї країни, тим вищим буде її національний дохід.

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 3.4. Тенденції розвитку сучасного туризму

Заохочуючи іноземних туристів, варто пам’ятати, що це, насамперед, великий дохід для країни: чим більше вони витрачають грошей у країні, яка їх приймає, тим краще для економіки цієї країни, тим вищим буде її національний дохід.

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Розділ 4. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Як свідчить практика міжнародних відносин, міжнародний туризм на всіх етапах свого розвитку був чинником, що сприяв налагодженню взаєморозуміння між державами та народами, важливим засобом зміцнення миру та дружби, активним стимулятором розвитку зовнішньоекономічних, торговельних і

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 4.1. Двостороння співпраця

Як свідчить практика міжнародних відносин, міжнародний туризм на всіх етапах свого розвитку був чинником, що сприяв налагодженню взаєморозуміння між державами та народами, важливим засобом зміцнення миру та дружби, активним стимулятором розвитку зовнішньоекономічних, торговельних і

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 4.2. Багатостороння співпраця

Як свідчить практика міжнародних відносин, міжнародний туризм на всіх етапах свого розвитку був чинником, що сприяв налагодженню взаєморозуміння між державами та народами, важливим засобом зміцнення миру та дружби, активним стимулятором розвитку зовнішньоекономічних, торговельних і

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 4.3. Основні міжнародні туристичні організації

Із зростанням обсягів туризму та розширенням його географії, а також з розвитком засобів транспорту і включенням у маршрути декількох країн одночасно до спрощення туристичних поїздок залучають міжнародні організації. Міжнародні організації, які працюють на постійній

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Розділ 5. РИНОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

5.1. Особливості ринку міжнародного туризму Ринок туризму як система взаємозв’язків об’єднує велику кількість виробників турпродукції з наявними та потенційними покупцями, які можуть чи мають бажання купити туристичну продукцію. На рис. 5.1 показано загальну структуру

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 5.1. Особливості ринку міжнародного туризму

5.1. Особливості ринку міжнародного туризму Ринок туризму як система взаємозв’язків об’єднує велику кількість виробників турпродукції з наявними та потенційними покупцями, які можуть чи мають бажання купити туристичну продукцію. На рис. 5.1 показано загальну структуру

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Економіка

5.1. Особливості ринку міжнародного туризму Ринок туризму як система взаємозв’язків об’єднує велику кількість виробників турпродукції з наявними та потенційними покупцями, які можуть чи мають бажання купити туристичну продукцію. На рис. 5.1 показано загальну структуру

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Науково-технічний прогрес

5.1. Особливості ринку міжнародного туризму Ринок туризму як система взаємозв’язків об’єднує велику кількість виробників турпродукції з наявними та потенційними покупцями, які можуть чи мають бажання купити туристичну продукцію. На рис. 5.1 показано загальну структуру

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Політичне середовище

5.1. Особливості ринку міжнародного туризму Ринок туризму як система взаємозв’язків об’єднує велику кількість виробників турпродукції з наявними та потенційними покупцями, які можуть чи мають бажання купити туристичну продукцію. На рис. 5.1 показано загальну структуру

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Демографія

5.1. Особливості ринку міжнародного туризму Ринок туризму як система взаємозв’язків об’єднує велику кількість виробників турпродукції з наявними та потенційними покупцями, які можуть чи мають бажання купити туристичну продукцію. На рис. 5.1 показано загальну структуру

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Культурне середовище

5.1. Особливості ринку міжнародного туризму Ринок туризму як система взаємозв’язків об’єднує велику кількість виробників турпродукції з наявними та потенційними покупцями, які можуть чи мають бажання купити туристичну продукцію. На рис. 5.1 показано загальну структуру

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – 5.2. Світовий і регіональні ринки міжнародного туризму

У світовому міжнародному туризмі UNWTO виділяє шість туристичних регіонів: Європа, Азійсько-Тихоокеанський регіон, Південна Азія, Америка, Близький Схід, Африка (табл. 5.4). Світовий туризм характеризується високим ступенем концентрації у відносно невеликих за площею регіонах. На початку

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Південно-Східна Азія і Тихоокеанський регіон

У світовому міжнародному туризмі UNWTO виділяє шість туристичних регіонів: Європа, Азійсько-Тихоокеанський регіон, Південна Азія, Америка, Близький Схід, Африка (табл. 5.4). Світовий туризм характеризується високим ступенем концентрації у відносно невеликих за площею регіонах. На початку

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Південна Азія

Темпи зростання міжнародних туристських прибуттів у цьому регіоні 2005 р. становили 10%. Найбільш туристично розвиненими країнами є Індія (+ 24 %), Мальдіви (+ 9 %) та Шрі-Ланка (+ 13 %). Основні потоки міжнародних туристів

Міжнародний туризм і сфера послуг – Мальська М. П. – Африка

Темпи зростання міжнародних туристських прибуттів у цьому регіоні 2005 р. становили 10%. Найбільш туристично розвиненими країнами є Індія (+ 24 %), Мальдіви (+ 9 %) та Шрі-Ланка (+ 13 %). Основні потоки міжнародних туристів