Міжнародна економіка – Козак Ю. Г

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – ПЕРЕДМОВА

Підключення України до Болонського процесу, реформування вищої освіти погребує суттєвого перегляду всієї системи викладання економічних наук, передусім економічної теорії. Остання протягом десятиліть існувала в умовах автаркії та завдяки жорсткої ідеологічної спрямованості, мала досить віддалене

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – ГЛАВА 1. ВСТУП ДО КУРСУ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”

Ключові поняття Економічна теорія: мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка; міжнародна мікроекономіка; міжнародна макроекономіка; Україна і світове економічне співтовариство: умови залучення, нові форми міжнародного співробітництва, чинники протидії. 1.1. Міжнародна економіка в системі економічної науки Дисципліна “Міжнародна

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 1.1. Міжнародна економіка в системі економічної науки

Ключові поняття Економічна теорія: мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка; міжнародна мікроекономіка; міжнародна макроекономіка; Україна і світове економічне співтовариство: умови залучення, нові форми міжнародного співробітництва, чинники протидії. 1.1. Міжнародна економіка в системі економічної науки Дисципліна “Міжнародна

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 1.2. Предмет курсу “Міжнародна економіка”

Міжнародна економіка являє собою складову частину сучасної економічної теорії. Структура останньої має такий вигляд: – мікроекономіка (microeconomics); – макроекономіка (macroeconomics); – міжнародна економіка (international economics). Визначені складові сучасної економічної теорії взаємопов’язані і в цьому

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 1.3. Україна в міжнародному економічному просторі

Україна, як і інші суверенні держави, що утворилися після розпаду СРСР, виявилась незадовільно включеною в міжнародний поділ праці. А це не відповідає її національним інтересам, адже тим самим її виштовхують на узбіччя світового економічного

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – ЧАСТИНА I. МІЖНАРОДНА МІКРОЕКОНОМІКА: РУХ ТОВАРІВ ТА ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ ГЛАВА 2. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА БАЗОВІ ПОНЯТТЯ Ключові поняття Міжнародна торгівля; країни-експортери; країни-імпортери; експорт; імпорт; торговельне сальдо; торговельний обіг; виграш від торгівлі; модель часткової рівноваги; географічна

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ ГЛАВА 2. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА БАЗОВІ ПОНЯТТЯ Ключові поняття Міжнародна торгівля; країни-експортери; країни-імпортери; експорт; імпорт; торговельне сальдо; торговельний обіг; виграш від торгівлі; модель часткової рівноваги; географічна

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – ГЛАВА 2. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА БАЗОВІ ПОНЯТТЯ

РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ ГЛАВА 2. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА БАЗОВІ ПОНЯТТЯ Ключові поняття Міжнародна торгівля; країни-експортери; країни-імпортери; експорт; імпорт; торговельне сальдо; торговельний обіг; виграш від торгівлі; модель часткової рівноваги; географічна

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 2.1. Загальна характеристика міжнародної торгівлі

РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ ГЛАВА 2. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА БАЗОВІ ПОНЯТТЯ Ключові поняття Міжнародна торгівля; країни-експортери; країни-імпортери; експорт; імпорт; торговельне сальдо; торговельний обіг; виграш від торгівлі; модель часткової рівноваги; географічна

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 2.2. Структура міжнародної торгівлі

Важливою характеристикою міжнародної торгівлі є її географічна й товарна структура, тобто структура з точки зору географічного розподілу і товарного наповнення. Географічна структура міжнародної торгівлі – це розподіл торговельних потоків між окремими країнами та їх

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 2.3. Основні види ринків та товарів

Ринки можуть класифікуватися за різними ознаками. Загально визнана класифікація, яка наведена в таблиці 2.6 [9, с. 23-25]. Таблиця 2.6 Класифікація ринків Ознака Класифікації Види ринків 1. Галузева належність товару як об’єкта обміну. Товарні ринки.

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – ГЛАВА 3. КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Ключові поняття Меркантилізм; теорія абсолютних переваг; вигоди від міжнародної торгівлі; теорія порівняльних переваг; альтернативні (відносні) витрати; теорія взаємного попиту; світова ціна; крива відносного попиту; крива відносної пропозиції; теорія відносної забезпеченості країни факторами виробництва; факторомісткість;

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 3.1. Теорія меркантилізму

Ключові поняття Меркантилізм; теорія абсолютних переваг; вигоди від міжнародної торгівлі; теорія порівняльних переваг; альтернативні (відносні) витрати; теорія взаємного попиту; світова ціна; крива відносного попиту; крива відносної пропозиції; теорія відносної забезпеченості країни факторами виробництва; факторомісткість;

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 3.2. Теорія абсолютних переваг

Розвиток міжнародної торгівлі в період переходу провідних країн до великого машинного виробництва зумовив появу теорії абсолютних переваг [23, с. 83-86; 41, с. 50-51; 52, с. 47-52; 5, с. 10-13; 71, с. 23-24]. Її автором

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 3.3. Теорія порівняльних переваг

Правило міжнародної спеціалізації залежно від абсолютних переваг виключало з міжнародної торгівлі країни, які таких не мали. Д. Рікардо в праці “Початок політичної економії й оподаткування” (1817) розвинув теорію абсолютних переваг і довів, що в

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 3.4. Теорія співвідношення чинників виробництва та її тестування В. Леонтьевым

У класичних теоріях торгівля між країнами пояснюється різними в них абсолютними та відносними витратами праці на виробництво товарів, тобто порівняльна перевага виникає лише в умовах міжнародної відмінності продуктивності праці. Однак у цих теоріях не

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – ГЛАВА 4. СТАНДАРТНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Ключові поняття Теорія порівняльних переваг; теорія витрат заміщення; криві виробничих можливостей; постійні та зростаючі витрати заміщення; автаркія; гранична норма трансформації; криві байдужості; гранична норма заміщення; рівноважна відносна ціна; повна та неповна спеціалізація; виграш від

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 4.1. Порівняльні переваги та постійні витрати заміщення

Ключові поняття Теорія порівняльних переваг; теорія витрат заміщення; криві виробничих можливостей; постійні та зростаючі витрати заміщення; автаркія; гранична норма трансформації; криві байдужості; гранична норма заміщення; рівноважна відносна ціна; повна та неповна спеціалізація; виграш від

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 4.2. Порівняльні переваги та зростаючі витрати заміщення в стандартній моделі

Стандартна модель міжнародної торгівлі грунтується на зростаючих витратах заміщення і розглядає сукупний попит та пропозицію. Під зростаючими витратами заміщення розуміють, що країна для виробництва кожної додаткової одиниці одного товару повинна відмовитися від випуску не

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 4.3. Розвиток стандартної моделі: модель загальної рівноваги

Подальший розвиток стандартна модель одержала в працях англійських економістів Альфреда Маршалла, Френсіса Еджуорта, Джеймса Міда. Завдяки їх дослідженням модель характеризує остаточне узагальнення попиту та пропозиції як на внутрішньому так і на міжнародному ринках. В

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 4.4. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі, які впливають зі стандартної моделі

Подальший розвиток стандартна модель одержала в працях англійських економістів Альфреда Маршалла, Френсіса Еджуорта, Джеймса Міда. Завдяки їх дослідженням модель характеризує остаточне узагальнення попиту та пропозиції як на внутрішньому так і на міжнародному ринках. В

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Умови торгівлі

Подальший розвиток стандартна модель одержала в працях англійських економістів Альфреда Маршалла, Френсіса Еджуорта, Джеймса Міда. Завдяки їх дослідженням модель характеризує остаточне узагальнення попиту та пропозиції як на внутрішньому так і на міжнародному ринках. В

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Типи економічного зростання

На міжнародну торгівлю безпосередньо впливає економічне зростання. Характер цього впливу залежить від того, які фактори виробництва зростають – імпортозамінні чи екс-порторозширюючі [23, с. 140-142; 41, с. 40; 27, с. 125-127]. З погляду впливу на

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – ГЛАВА 5. АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Ключові поняття Теорія технологічного розриву; теорія життєвого циклу продукції; теорія представницького попиту; теорія економії на масштабах виробництва; зростаюча віддача від масштабу; зовнішня та внутрішня економія від масштабу; монополістична конкуренція; диференційований товар; міжгалузева та внутрішньогалузева

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 5.1. Теорія технологічного розриву

Ключові поняття Теорія технологічного розриву; теорія життєвого циклу продукції; теорія представницького попиту; теорія економії на масштабах виробництва; зростаюча віддача від масштабу; зовнішня та внутрішня економія від масштабу; монополістична конкуренція; диференційований товар; міжгалузева та внутрішньогалузева

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 5.2. Теорія життєвого циклу продукції

Ключові поняття Теорія технологічного розриву; теорія життєвого циклу продукції; теорія представницького попиту; теорія економії на масштабах виробництва; зростаюча віддача від масштабу; зовнішня та внутрішня економія від масштабу; монополістична конкуренція; диференційований товар; міжгалузева та внутрішньогалузева

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 5.3. Теорія представницького попиту

Теорія представницького попиту розроблена шведським економістом Стефаном Ліндером у 1961 р., в якій він намагався пояснити структуру торгівлі окремо взятої країни, будуючи свій аналіз міжнародної торгівлі виключно навколо проблеми попиту [5, с. 122-124; 52,

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 5.4. Теорія економії на масштабах виробництва

Теорія представницького попиту розроблена шведським економістом Стефаном Ліндером у 1961 р., в якій він намагався пояснити структуру торгівлі окремо взятої країни, будуючи свій аналіз міжнародної торгівлі виключно навколо проблеми попиту [5, с. 122-124; 52,

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 5.5. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі

Міжнародна торгівля в умовах монополістичної конкуренції з точки зору диференціації номенклатури продукції складається з двох потоків: міжгалузевої та внутрішньогалузевої торгівлі [5, с. 135-142; 23, с. 181-186; 27, с. 165-172; 71, с. 143-151]. Міжгалузева торгівля

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – ГЛАВА 6. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА

Ключові поняття Торгова політика; політика вільної торгівлі; протекціонізм; тарифні та нетарифні методи; мито; митна вартість; квота; ліцензування; “добровільні” експортні обмеження; технічні бар’єри; внутрішні податки та збори; державні закупівлі; демпінг; субсидії; експортні кредити; оптимальний тариф;

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 6.1. Основні типи торговельної політики

Ключові поняття Торгова політика; політика вільної торгівлі; протекціонізм; тарифні та нетарифні методи; мито; митна вартість; квота; ліцензування; “добровільні” експортні обмеження; технічні бар’єри; внутрішні податки та збори; державні закупівлі; демпінг; субсидії; експортні кредити; оптимальний тариф;

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Торговельна політика промислово-розвинутих країн

Для промислово розвинутих країн характерна загальна тенденція лібералізації торговельних режимів, розширення зони вільної торгівлі, але в той же час спостерігається періодичне посилення і протекціоністських заходів. Політика вільної торгівлі забезпечує значне економічне зростання. У цих

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Торговельна політика країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою

Торговельна політика країн, що розвиваються, мас три головні риси: § стимулювання індустріалізації (промисловості) на противагу традиційним для їхнього господарства добувним та аграрним галузям. Державна політика, яка спрямована на розвиток індустріалізації, грунтується на аргументі захисту

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 6.2. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі

Митний тариф – основний і найдавніший інструмент зовнішньоторговельної політики. Це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари й інші предмети, увезені на митну територію країни, чи вивозяться за межі даної території. Мито, стягнуте митницею,

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Митна вартість та країна походження товару

Нарахування, сплата і стягування мита на товари виробляється на підставі їхньої митної вартості, тобто ціни, що фактично сплачена чи підлягає сплаті за них у момент перетинання митного кордону країни. Митна вартість включає ціну товару,

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Економічні наслідки введення мита

Економічні наслідки введення мита різноманітні: вони впливають на виробництво, споживання, товарообіг і добробут країни, що ввела імпортний тариф, і п партнерів по торгівлі [23, с. 212-218; 27, с. 222-223; 52, с. 130-135; 71, с.

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Оптимальний тариф

Економічні наслідки введення мита різноманітні: вони впливають на виробництво, споживання, товарообіг і добробут країни, що ввела імпортний тариф, і п партнерів по торгівлі [23, с. 212-218; 27, с. 222-223; 52, с. 130-135; 71, с.

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 6.3. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі

Тариф – не єдиний метод здійснення торгової політики. Для регулювання міжнародної торгівлі використовуються й інші види зовнішньоторговельних обмежень – нетарифні [23, с. 232-257; 52, с. 143-160; 71, с. 235-245]. Нетарифні обмеження здійснюються адміністративними, фінансовими,

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Кількісні обмеження

Тариф – не єдиний метод здійснення торгової політики. Для регулювання міжнародної торгівлі використовуються й інші види зовнішньоторговельних обмежень – нетарифні [23, с. 232-257; 52, с. 143-160; 71, с. 235-245]. Нетарифні обмеження здійснюються адміністративними, фінансовими,

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Приховані види торговельних обмежень

Істотна роль серед нетарифних методів торгової політики приділяється прихованим видам торгових обмежень, яких нараховується понад 100 найменувань. З їх допомогою країни можуть в односторонньому порядку обмежувати експорт чи імпорт. До них відносяться: технічні бар’єри,

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Фінансові методи торговельної політики

Метою фінансування як методу регулювання міжнародної торгівлі, зокрема розширення експорту, є дискримінація іноземних компаній на користь національних виробників і експортерів на основі зниження вартості експортованого товару і підвищення його конкурентоспроможності на світовому ринку. Фінансування

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 6.4. Особливості розвитку митно-тарифного регулювання в Україні

Митно-тарифне регулювання ЗЕД в Україні почало розвиватися з 1991 р. Правовою основою його став Закон України “Про Єдиний митний тариф”, прийнятий 5 лютого 1992 р. [41, с. 80]. Період 1991-1993рр. характеризується досить ліберальним зовнішньоторговельним

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – ГЛАВА 7. СВІТОВІ РИНКИ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Ключові поняття Міжнародна торгівля сировинними та промисловими товарами; міжнародна торгівля послугами; міжнародні торгові класифікації товарів; світові товарні ринки; світова ціна; світовий ринок послуг; класифікація послуг; міжнародні транспортні послуги; міжнародні поїздки; зовнішня торгівля України. Залежно

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 7.1. Міжнародні торгові класифікації товарів

Ключові поняття Міжнародна торгівля сировинними та промисловими товарами; міжнародна торгівля послугами; міжнародні торгові класифікації товарів; світові товарні ринки; світова ціна; світовий ринок послуг; класифікація послуг; міжнародні транспортні послуги; міжнародні поїздки; зовнішня торгівля України. Залежно

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 7.2. Світові товарні ринки

Світові ціни на промислові і сировинні товари Національні ринки конкретних товарів, які утворюють світовий товарний ринок, мають певну специфіку. Ця специфіка зумовлює різноманіття комерційних і торгово-політичних факторів, що впливають на динаміку й рівень світових

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Світові ціни на промислові і сировинні товари

Світові ціни на промислові і сировинні товари Національні ринки конкретних товарів, які утворюють світовий товарний ринок, мають певну специфіку. Ця специфіка зумовлює різноманіття комерційних і торгово-політичних факторів, що впливають на динаміку й рівень світових

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Світові ринки промислових товарів

До промислових товарів, згідно зі Стандартною міжнародною торговельною класифікацією, відносяться: “Хімічні продукти (розділ 5) “, “Оброблені вироби, класифіковані переважно за матеріалами” за винятком групи 68 (розділ 6), “Машини, устаткування і транспортні засоби” (розділ 7),

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Світові ринки сировинних товарів

Світовий ринок підшипників. Світові продажі підшипників усіх типів щорічно зростають на 6,5 % і зараз досягли на 42 млрд. дол., у тому числі в Північній Америці – 9,4 млрд. дол., Західній Європі – 9,6,

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – 7.3. Послуги та їх класифікація в міжнародній торгівлі

Світовий ринок послуг являє собою сферу обміну послуг між країнами. Поряд зі світовими товарними ринками він є невід’ємною частиною міжнародних економічних відносин. Предметом обміну на цьому ринку є послуги. Вони є результатом функціонування найважливіших

Міжнародна економіка – Козак Ю. Г. – Способи здійснення міжнародних операцій

Світовий ринок послуг являє собою сферу обміну послуг між країнами. Поряд зі світовими товарними ринками він є невід’ємною частиною міжнародних економічних відносин. Предметом обміну на цьому ринку є послуги. Вони є результатом функціонування найважливіших