Місцеві фінанси – Петленко Ю. В

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Передмова

Наприкінці XX століття прискорився процес демократизації державного устрою та управління. У багатьох країнах невід’ємною складовою демократичного державного управління є місцеві органи самоврядування. В умовах трансформаційної економіки України однією з найважливіших складових частин її фінансової

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Частина І. Основний зміст курсу

ТЕМА 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ План 1. Формування науки про місцеві фінанси. 2. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи. 3. Місцеві фінанси як система. 4. Функції місцевих фінансів. 5. Територіальна

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – ТЕМА 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

ТЕМА 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ План 1. Формування науки про місцеві фінанси. 2. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи. 3. Місцеві фінанси як система. 4. Функції місцевих фінансів. 5. Територіальна

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 1.Формування науки про місцеві фінанси

ТЕМА 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ План 1. Формування науки про місцеві фінанси. 2. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи. 3. Місцеві фінанси як система. 4. Функції місцевих фінансів. 5. Територіальна

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 2. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи

ТЕМА 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ План 1. Формування науки про місцеві фінанси. 2. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи. 3. Місцеві фінанси як система. 4. Функції місцевих фінансів. 5. Територіальна

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 3. Місцеві фінанси як система

Фінанси місцевих органів влади як система включають у себе кілька основних взаємопов’язаних структурних елементів: O видатки; O доходи; O способи формування доходів; O інститути системи; O суб’єкти системи; O об’єкти системи; O відносини між

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 4. Функції місцевих фінансів

Основні форми впливу (функції) місцевих органів влади, їхніх фінансів на економіку та соціальну сферу держави: O По-перше, до фінансових систем місцевих органів влади мобілізується значна частина валового внутрішнього продукту (ВВП). Через зазначені системи здійснюється

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 5. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус

Основні форми впливу (функції) місцевих органів влади, їхніх фінансів на економіку та соціальну сферу держави: O По-перше, до фінансових систем місцевих органів влади мобілізується значна частина валового внутрішнього продукту (ВВП). Через зазначені системи здійснюється

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – ТЕМА 2. Основи фінансової автономії місцевих органів влади

План 6. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади. 7. Межі та кількісні показники фінансової автономії. 8. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів. 9. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 1. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 1. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади

План 6. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади. 7. Межі та кількісні показники фінансової автономії. 8. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів. 9. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 1. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 2. Межі та кількісні показники фінансової автономії

План 6. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади. 7. Межі та кількісні показники фінансової автономії. 8. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів. 9. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 1. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 3. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів

Місцеві фінанси і державні фінанси – це нетотожні поняття. Місцеві фінанси не включаються до складу державних фінансів, хоча й тісно з ними пов’язані. Фінанси місцевих органів влади підпорядковані державним фінансам,,оскільки сучасна держава визначає обсяг

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 4. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів

Місцеві фінанси і державні фінанси – це нетотожні поняття. Місцеві фінанси не включаються до складу державних фінансів, хоча й тісно з ними пов’язані. Фінанси місцевих органів влади підпорядковані державним фінансам,,оскільки сучасна держава визначає обсяг

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – ТЕМА 3. Система місцевих фінансових інститутів інститут самостійних місцевих бюджетів

План 1. Структура системи місцевих фінансових інститутів. 2.. Поняття самостійності бюджету. 3. Доходи місцевих бюджетів: власні, закріплені, регульовані. 4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти. 5. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів. 1. Структура

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 1. Структура системи місцевих фінансових інститутів

План 1. Структура системи місцевих фінансових інститутів. 2.. Поняття самостійності бюджету. 3. Доходи місцевих бюджетів: власні, закріплені, регульовані. 4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти. 5. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів. 1. Структура

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 2. Поняття самостійності бюджету

План 1. Структура системи місцевих фінансових інститутів. 2.. Поняття самостійності бюджету. 3. Доходи місцевих бюджетів: власні, закріплені, регульовані. 4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти. 5. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів. 1. Структура

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 3. Доходи місцевих бюджетів: власні, закріплені, регульовані

Ключову роль у становленні системи самостійних місцевих бюджетів відіграють їхні доходи та способи, на основі яких вони формуються. Власні доходи забезпечують принцип самостійності бюджетів усіх рівнів, включаючи і державний бюджет України. Власні доходи –

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти

Ключову роль у становленні системи самостійних місцевих бюджетів відіграють їхні доходи та способи, на основі яких вони формуються. Власні доходи забезпечують принцип самостійності бюджетів усіх рівнів, включаючи і державний бюджет України. Власні доходи –

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 5. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів

Проблеми становлення інституту самостійних місцевих бюджетів в Україні не можна розв’язати без використання зарубіжного досвіду формування власних доходів місцевих бюджетів, які складають, наприклад, у Швеції та Швейцарії більш ніж 70, в Іспанії – 50,

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – ТЕМА 4. Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів влади

План 1. Позабюджетні фонди. 2. Валютні фонди. 3. Резервні фонди. 4. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів. 1. Позабюджетні фонди Один із інститутів у системі місцевих фінансів – це різноманітні позабюджетні фонди грошових ресурсів.

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 1. Позабюджетні фонди

План 1. Позабюджетні фонди. 2. Валютні фонди. 3. Резервні фонди. 4. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів. 1. Позабюджетні фонди Один із інститутів у системі місцевих фінансів – це різноманітні позабюджетні фонди грошових ресурсів.

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 2. Валютні фонди

План 1. Позабюджетні фонди. 2. Валютні фонди. 3. Резервні фонди. 4. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів. 1. Позабюджетні фонди Один із інститутів у системі місцевих фінансів – це різноманітні позабюджетні фонди грошових ресурсів.

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 3. Резервні фонди

Формування резервних фондів місцевих рад передбачено в 1990 р. законом “Про бюджетну систему Української і*СР”. Згідно з ним резервні фонди формувались у складі місцевих бюджетів, зокрема їхніх видатків. Стаття 13 передбачала самостійне утворення місцевими

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 4. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів

Формування резервних фондів місцевих рад передбачено в 1990 р. законом “Про бюджетну систему Української і*СР”. Згідно з ним резервні фонди формувались у складі місцевих бюджетів, зокрема їхніх видатків. Стаття 13 передбачала самостійне утворення місцевими

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – ТЕМА 5.Місцеві податки і збори

План 1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів. 2. Місцеві податки і збори в Україні. 3. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування. 1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів Інститут місцевих податків і зборів

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів

План 1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів. 2. Місцеві податки і збори в Україні. 3. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування. 1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів Інститут місцевих податків і зборів

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 2. Місцеві податки і збори в Україні

Місцеві податки і збори в Україні є складовою системи оподаткування (табл. 1.3.). Засади побудови системи місцевого оподаткування визначені Законом України “Про систему оподаткування” 1997 р. Таблиця 7.3 Місцеві податки Назва податку Платники податку Об’єкт

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Місцеві збори

Місцеві податки і збори в Україні є складовою системи оподаткування (табл. 1.3.). Засади побудови системи місцевого оподаткування визначені Законом України “Про систему оподаткування” 1997 р. Таблиця 7.3 Місцеві податки Назва податку Платники податку Об’єкт

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Готельний збір

Місцеві податки і збори в Україні є складовою системи оподаткування (табл. 1.3.). Засади побудови системи місцевого оподаткування визначені Законом України “Про систему оподаткування” 1997 р. Таблиця 7.3 Місцеві податки Назва податку Платники податку Об’єкт

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір за припаркування автотранспорту

Місцеві податки і збори в Україні є складовою системи оподаткування (табл. 1.3.). Засади побудови системи місцевого оподаткування визначені Законом України “Про систему оподаткування” 1997 р. Таблиця 7.3 Місцеві податки Назва податку Платники податку Об’єкт

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Ринковий збір

Місцеві податки і збори в Україні є складовою системи оподаткування (табл. 1.3.). Засади побудови системи місцевого оподаткування визначені Законом України “Про систему оподаткування” 1997 р. Таблиця 7.3 Місцеві податки Назва податку Платники податку Об’єкт

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір за видачу ордера на квартиру

Платниками є особи, які одержують документи, що дають право на заселення квартири. Сплачується збір за послуги, пов’язані з видачею відповідних документів. Граничний розмір ставки збору за видачу ордера на квартиру не повинен перевищувати 30

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Курортний збір

Платниками є особи, які одержують документи, що дають право на заселення квартири. Сплачується збір за послуги, пов’язані з видачею відповідних документів. Граничний розмір ставки збору за видачу ордера на квартиру не повинен перевищувати 30

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір за участь у перегонах на іподромі

Платниками є особи, які одержують документи, що дають право на заселення квартири. Сплачується збір за послуги, пов’язані з видачею відповідних документів. Граничний розмір ставки збору за видачу ордера на квартиру не повинен перевищувати 30

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір за виграш на перегонах на іподромі

Платниками є особи, які одержують документи, що дають право на заселення квартири. Сплачується збір за послуги, пов’язані з видачею відповідних документів. Граничний розмір ставки збору за видачу ордера на квартиру не повинен перевищувати 30

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

Платниками є особи, які одержують документи, що дають право на заселення квартири. Сплачується збір за послуги, пов’язані з видачею відповідних документів. Граничний розмір ставки збору за видачу ордера на квартиру не повинен перевищувати 30

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір за право використання місцевої символіки

Платниками є особи, які одержують документи, що дають право на заселення квартири. Сплачується збір за послуги, пов’язані з видачею відповідних документів. Граничний розмір ставки збору за видачу ордера на квартиру не повинен перевищувати 30

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір за право проведення кіно – і телезйомок

Платниками є особи, які одержують документи, що дають право на заселення квартири. Сплачується збір за послуги, пов’язані з видачею відповідних документів. Граничний розмір ставки збору за видачу ордера на квартиру не повинен перевищувати 30

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу та лотерей

Юридичні особи та громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей сплачують місцевий збір за право проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Об’єктом оподаткування є вартість заявлених на аукціон і конкурсний

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

Юридичні особи та громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей сплачують місцевий збір за право проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Об’єктом оподаткування є вартість заявлених на аукціон і конкурсний

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

Юридичні особи та громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей сплачують місцевий збір за право проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Об’єктом оподаткування є вартість заявлених на аукціон і конкурсний

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір із власників собак

Юридичні особи та громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей сплачують місцевий збір за право проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Об’єктом оподаткування є вартість заявлених на аукціон і конкурсний

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – Збір за право використання суб’єктами підприємницької діяльності приміщень, пов’язаних з їхньою діяльністю, які знаходяться в центральній частині населеного пункту та в будинках, що є пам’ятками історії та культури

Юридичні особи та громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей сплачують місцевий збір за право проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Об’єктом оподаткування є вартість заявлених на аукціон і конкурсний

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – ТЕМА 6. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів

План 1. Поняття комунальної власності. Особливості реалізації права комунальної власності. 2. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту. 3. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту. 4. Фінанси комунальних підприємств. Комунальні платежі. 5. Фінанси

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 1. Поняття комунальної власності. Особливості реалізації прав комунальної власності

План 1. Поняття комунальної власності. Особливості реалізації права комунальної власності. 2. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту. 3. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту. 4. Фінанси комунальних підприємств. Комунальні платежі. 5. Фінанси

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 2. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту

Інститут комунального кредиту відіграє особливу роль, у фінансах місцевих органів влади. Комунальний кредит у розвинутих місцевих фінансових системах – основне джерело фінансування муніципальних інвестиційних програм. Комунальний кредит є системою відносин між двома юридичними особами

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 3. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту

Інститут комунального кредиту відіграє особливу роль, у фінансах місцевих органів влади. Комунальний кредит у розвинутих місцевих фінансових системах – основне джерело фінансування муніципальних інвестиційних програм. Комунальний кредит є системою відносин між двома юридичними особами

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 4. Фінанси комунальних підприємств. Комунальні платежі

Інститут фінансів, комунальних підприємств відіграє важливу роль у забезпеченні стабільного функціонування комунального сектора економіки, наданні цим сектором громадських послуг. Становлення інституту фінансів комунальних підприємств в Україні розпочалося із запровадженням у 1990 р. комунальної форми

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 5. Фінанси муніципальних підприємств та муніципальні платежі у зарубіжних країнах

Інститут фінансів, комунальних підприємств відіграє важливу роль у забезпеченні стабільного функціонування комунального сектора економіки, наданні цим сектором громадських послуг. Становлення інституту фінансів комунальних підприємств в Україні розпочалося із запровадженням у 1990 р. комунальної форми

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – ТЕМА 7. Внутрішні міжурядові фінансові відносини

План 1. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин. 2. Інструменти міжбюджетних відносин. 3. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах. 4. Поняття бюджетних трансфертів та їхнє правове регулювання. 5. Зарубіжний досвід використання бюджетних трансфертів.