Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 2. Валютні фонди

План

1. Позабюджетні фонди.

2. Валютні фонди.

3. Резервні фонди.

4. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.

1. Позабюджетні фонди

Один із інститутів у системі місцевих фінансів – це різноманітні позабюджетні фонди грошових ресурсів. Вони, як правило, акумулюються па окремих рахунках, використовуються за цільовим призначенням для фінансування конкретних програм чи заходів. Утворення та функціонування таких фондів здійснюється на основі законодавства й положень про ці інститути, що затверджуються представницькими органами місцевої влади.

Джерела формування місцевими радами єдиного позабюджетного фонду:

O додаткові доходи та заощаджені кошти, одержані за рахунок організованих місцевими радами заходів із розв’язання економічних і соціальних проблем;

O добровільні внески й пожертвування громадян, підприємств (об’єднань), організацій та установ;

O доходи від місцевих позик та грошово-речових лотерей, аукціонів, а також від прибутків, одержаних від проведення суботників;

O доходи від розпродажу майна ліквідованих підприємств місцевого господарства, що належать до комунальної власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

O орендна плата за землю;

O штрафи за забруднення навколишнього середовища та нераціональне використання природних ресурсів й інші порушення природоохоронного законодавства, санітарних норм і правил, а також платежі, які компенсують завдану шкоду;

O штрафи за адміністративні правопорушення, вчинені на їхній території;

O доходи від реалізації безгосподарного і конфіскованого майна;

O доходи від продажу населенню квартир і будинків;

O інші доходи.

Витрачаються вони на розсуд відповідної місцевої ради і перебувають на спеціальних рахунках, що відкриваються в установах банків, і вилученню не підлягають.

Місцеві ради отримали право в межах єдиного позабюджетного фонду створювати цільові фонди. Кожна рада затверджує статут (положення) фонду, яким визначаються сфера Його діяльності, мета і завдання, структура та методи формування коштів.

Складовою позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування є цільові фонди. Ради можуть створювати в межах законодавства України цільові фонди для розв’язання будь-яких соціальних та економічних проблем на підвідомчій території. На місцевому рівні створюються також відділення загальнодержавних цільових фондів.

2. Валютні фонди

Законодавство колишнього СРСР забороняло місцевим органам влади мати власні валютні фонди і встановлювало державну валютну монополію. Після запровадження в Україні права на валютні фонди місцевих рад у 1990 р. порядок формування їх досить часто змінювався.

Джерелами, за рахунок яких місцеві ради формують свої валютні фонди, є:

O доходи від зовнішньоекономічної діяльності самої місцевої ради;

O добровільні внески й пожертвування юридичних осіб і громадян;

O надходження від реалізації товарів, робіт (послуг) іноземним юридичним особам і громадянам тощо.

O Валютні фонди зберігаються на спеціальних рахунках. в установах банків і витрачаються за рішенням відповідної місцевої ради. Визначено також, що ці кошти не підлягають вилученню.

Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад формують, відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим) і місцеві валютні фонди через купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів відповідних бюджетів у межах, затверджених Верховною Радою Автономно! Республіки Крим і місцевими радами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – 2. Валютні фонди