Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Передмова

У сучасних умовах господарювання для підприємств України стає необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і збутом товарів та послуг. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває вдосконалення управління підприємствами на основі використання

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розділ 1. Розуміння маркетингового менеджменту

1.1. Еволюція маркетингового менеджменту Еволюцію маркетингового менеджменту можна виокремити в рамках історичного розвитку та практичного застосування1 (табл. 1.1). 1.2. Сутність, зміст, мета і завдання маркетингового менеджменту За Ф. Котлером, маркетинговий менеджмент (marketing management) –

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 1.1. Еволюція маркетингового менеджменту

1.1. Еволюція маркетингового менеджменту Еволюцію маркетингового менеджменту можна виокремити в рамках історичного розвитку та практичного застосування1 (табл. 1.1). 1.2. Сутність, зміст, мета і завдання маркетингового менеджменту За Ф. Котлером, маркетинговий менеджмент (marketing management) –

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 1.2. Сутність, зміст, мета і завдання маркетингового менеджменту

1.1. Еволюція маркетингового менеджменту Еволюцію маркетингового менеджменту можна виокремити в рамках історичного розвитку та практичного застосування1 (табл. 1.1). 1.2. Сутність, зміст, мета і завдання маркетингового менеджменту За Ф. Котлером, маркетинговий менеджмент (marketing management) –

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 1.3. Необхідні заходи і проблеми впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах

Упровадження маркетингового менеджменту на підприємствах в умовах формування ринкових відносин – об’єктивна необхідність, яка зумовлює потребу в реалізації трьох груп заходів: 1) організаційних; 2) адміністративно-правових; 3) науково-методичних. Організаційні заходи передбачають внесення відповідних структурних змін

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розділ 2. Процес маркетингового менеджменту

2.1. Завдання процесу маркетингового менеджменту Як наголошувалося раніше, маркетинговий менеджмент можна розглядати як господарську концепцію управління діяльністю підприємства на засадах маркетингу, що спрямована на виробництво і реалізацію товарів (послуг, робіт) залежно від стану ринку,

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 2.1. Завдання процесу маркетингового менеджменту

2.1. Завдання процесу маркетингового менеджменту Як наголошувалося раніше, маркетинговий менеджмент можна розглядати як господарську концепцію управління діяльністю підприємства на засадах маркетингу, що спрямована на виробництво і реалізацію товарів (послуг, робіт) залежно від стану ринку,

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 2.2. Основні процедури процесу управління маркетингом підприємства

Завдання маркетингового менеджменту вирішують за допомогою реалізації певних процедур процесу управління маркетингом підприємства (рис. 2.1). Рис. 2.1. Процедури процесу управління маркетингом підприємства Розглянемо їх більш детально. 1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища Тобто слабких

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розділ 3. Організація маркетингового менеджменту

3.1. Концептуальна база як основа організації маркетингового менеджменту підприємства Загальна концептуальна база підприємства становить сукупність суспільних і підприємницьких правил, що локально склалися і зумовлюють значення та специфіку існування підприємства. Узагальнено концептуальна база містить два

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 3.1. Концептуальна база як основа організації маркетингового менеджменту підприємства

3.1. Концептуальна база як основа організації маркетингового менеджменту підприємства Загальна концептуальна база підприємства становить сукупність суспільних і підприємницьких правил, що локально склалися і зумовлюють значення та специфіку існування підприємства. Узагальнено концептуальна база містить два

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 3.2. Ділова етика в організації маркетингового менеджменту

З величезної кількості дефініцій, що відображають різні уявлення про етику в царині підприємництва, найбільш точним визначенням з позицій маркетингу і менеджменту є поняття А. Сена у книзі “Про етику й економіку”: “Етика бізнесу –

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 3.3. Репутація та імідж підприємства

Для успіху в комерційній діяльності репутація підприємств має величезне значення. Вона лежить в основі формування іміджу в споживацькому та діловому середовищі. Необхідно зазначити, що імідж підприємства важко піддається формалізації та йому не завжди можна

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 3.4. Діловий етикет

Для успіху в комерційній діяльності репутація підприємств має величезне значення. Вона лежить в основі формування іміджу в споживацькому та діловому середовищі. Необхідно зазначити, що імідж підприємства важко піддається формалізації та йому не завжди можна

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розділ 4. Створення маркетингових організаційних структур на підприємстві

4.1. Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу Організаційну структуру маркетингу на підприємстві необхідно розуміти як певну системну конструкцію різноманітних ланок (підрозділів, відділів, бюро і служб), між якими формуються і підтримуються зв’язки, що

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 4.1. Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу

4.1. Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу Організаційну структуру маркетингу на підприємстві необхідно розуміти як певну системну конструкцію різноманітних ланок (підрозділів, відділів, бюро і служб), між якими формуються і підтримуються зв’язки, що

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 4.2. Еволюція організаційних структур маркетингу

Відповідно до світового досвіду еволюційні зміни організаційної структури маркетингу поділяють на шість етапів. 1. Звичайний відділ збуту створюється за участю віце-президента зі збуту і торгового персоналу. Це може бути і підпорядкування комерційному директору, який

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 4.3. Способи організації маркетингових структур

Відповідно до світового досвіду еволюційні зміни організаційної структури маркетингу поділяють на шість етапів. 1. Звичайний відділ збуту створюється за участю віце-президента зі збуту і торгового персоналу. Це може бути і підпорядкування комерційному директору, який

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 4.4. Сучасні тенденції розвитку організаційних структур маркетингу

Крім зазначених вище базових підходів, можна, виокремити декілька варіантів організації маркетингу з урахуванням останніх тенденцій його розвитку з позицій як науки, так і практики. Так, тенденція розвитку “мікс” у напрямі створення комплексу обслуговування клієнтів

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 4.5. Принципи, алгоритм і вимоги створення маркетингових структур на підприємстві

Крім зазначених вище базових підходів, можна, виокремити декілька варіантів організації маркетингу з урахуванням останніх тенденцій його розвитку з позицій як науки, так і практики. Так, тенденція розвитку “мікс” у напрямі створення комплексу обслуговування клієнтів

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розділ 5. Сутність і система маркетингового планування

5.1. Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового планування Маркетингове планування – це поетапний процес досягнення маркетингових цілей, за допомогою якого підприємство відслідковує і контролює багато факторів, що впливають на отримання прибутку, завдяки систематичному

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 5.1. Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового планування

5.1. Поняття, функції, принципи, завдання та етапи маркетингового планування Маркетингове планування – це поетапний процес досягнення маркетингових цілей, за допомогою якого підприємство відслідковує і контролює багато факторів, що впливають на отримання прибутку, завдяки систематичному

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 5.2. Система маркетингового планування

Зміст і ступінь формалізації системи планування в цілому і маркетингової діяльності зокрема значною мірою залежать від таких чинників. 1. Рівень централізації планування й управління. Так, для організацій, які діють на багатьох віддалених ринках, характерним

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 5.3. Маркетинговий план як результат маркетингового планування

Зміст і ступінь формалізації системи планування в цілому і маркетингової діяльності зокрема значною мірою залежать від таких чинників. 1. Рівень централізації планування й управління. Так, для організацій, які діють на багатьох віддалених ринках, характерним

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розділ 6. Стратегії маркетингу

6.1. Теоретичні основи формування стратегії підприємства У широкому розумінні, Стратегія – це набір правил” якими керується підприємство, приймаючи управлінські рішення. Разом з тим стратегію можна розглядати як загальний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 6.1. Теоретичні основи формування стратегії підприємства

6.1. Теоретичні основи формування стратегії підприємства У широкому розумінні, Стратегія – це набір правил” якими керується підприємство, приймаючи управлінські рішення. Разом з тим стратегію можна розглядати як загальний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 6.2. Корпоративні стратегії: зміст і види

6.1. Теоретичні основи формування стратегії підприємства У широкому розумінні, Стратегія – це набір правил” якими керується підприємство, приймаючи управлінські рішення. Разом з тим стратегію можна розглядати як загальний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 6.3. Конкурентні стратегії

Конкурентні стратегії втілюються в бізнес-планах та ілюструють те, як підприємство конкуруватиме на конкретному товарному ринку, кому, за якими цінами буде збувати товари, як їх рекламуватиме, як досягатиме перемоги в конкурентній боротьбі. Наприклад, стратегія вибору

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 6.4. Сутність і зміст стратегій маркетингу

Стратегія маркетингу – це принципові середньо – та довгострокові рішення з відповідними способами та засобами, які визначають орієнтири та спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей, які охоплюють елементи комплексу маркетингу (продукт, ціну,

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 6.5. Маркетингові стратегії малих підприємств

Стратегія маркетингу – це принципові середньо – та довгострокові рішення з відповідними способами та засобами, які визначають орієнтири та спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей, які охоплюють елементи комплексу маркетингу (продукт, ціну,

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 6.6. Особливості стратегії зростання середніх підприємств

Стратегія маркетингу – це принципові середньо – та довгострокові рішення з відповідними способами та засобами, які визначають орієнтири та спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей, які охоплюють елементи комплексу маркетингу (продукт, ціну,

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 6.7. Особливості стратегії зростання великих підприємств

Стратегія маркетингу – це принципові середньо – та довгострокові рішення з відповідними способами та засобами, які визначають орієнтири та спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення поставлених цілей, які охоплюють елементи комплексу маркетингу (продукт, ціну,

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розділ 7. Маркетингове стратегічне планування

7.1. Маркетингове стратегічне планування: сутність, мета, завдання, значення та особливості Стратегічне планування – це одна з основних функцій стратегічного управління, процес ухвалення управлінських рішень щодо стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації організації до

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 7.1. Маркетингове стратегічне планування: сутність, мета, завдання, значення та особливості

7.1. Маркетингове стратегічне планування: сутність, мета, завдання, значення та особливості Стратегічне планування – це одна з основних функцій стратегічного управління, процес ухвалення управлінських рішень щодо стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації організації до

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 7.2. Етапи маркетингового стратегічного планування

Модель стратегічного планування маркетингу (рис. 7.1) дає змогу виокремити сім основних взаємопов’язаних етапів: 1) стратегічний аналіз; 2) визначення місії та цілей; 3) розроблення, вибір та оцінка стратегії; 4) складання стратегічного плану; 5) розробка бюджету

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Стратегічний аналіз

Модель стратегічного планування маркетингу (рис. 7.1) дає змогу виокремити сім основних взаємопов’язаних етапів: 1) стратегічний аналіз; 2) визначення місії та цілей; 3) розроблення, вибір та оцінка стратегії; 4) складання стратегічного плану; 5) розробка бюджету

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Складання стратегічного плану

Сукупність маркетингових цілей, стратегій і заходів щодо їх досягнення становить стратегічний план маркетингу, який має бути доведений до робочих планових документів, тобто здійснено оперативно-календарне планування (див. розділ 9). У підрозділах компанії стратегії переводяться в

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розроблення бюджету маркетингу та маркетингової програми

Сукупність маркетингових цілей, стратегій і заходів щодо їх досягнення становить стратегічний план маркетингу, який має бути доведений до робочих планових документів, тобто здійснено оперативно-календарне планування (див. розділ 9). У підрозділах компанії стратегії переводяться в

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Виконання стратегії

Основне завдання етапу виконання стратегії полягає у створенні необхідних передумов для успішної реалізації стратегії. Отже, виконання стратегії – це проведення стратегічних змін у фірмі, що переводять її в такий стан, у якому вона буде

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Оцінка і контроль виконання стратегії

Оцінка і контроль виконання стратегії є логічно завершальним етапом, здійснюваним у стратегічному плануванні. Цей процес забезпечує стійкий зворотний зв’язок між процесом досягнення цілей і власне цілями, які ставить фірма. Основними завданнями контролю є: –

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розділ 8. Маркетингові програми

8.1. Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових програм Маркетингова програма – це намічений для планомірного здійснення, об’єднаний єдиною метою та залежний від певних строків комплекс взаємопов’язаних завдань і адресних заходів соціального, економічного, науково-технічного,

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 8.1. Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових програм

8.1. Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових програм Маркетингова програма – це намічений для планомірного здійснення, об’єднаний єдиною метою та залежний від певних строків комплекс взаємопов’язаних завдань і адресних заходів соціального, економічного, науково-технічного,

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 8.2. Алгоритм розроблення програми комплексу маркетингу

8.1. Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових програм Маркетингова програма – це намічений для планомірного здійснення, об’єднаний єдиною метою та залежний від певних строків комплекс взаємопов’язаних завдань і адресних заходів соціального, економічного, науково-технічного,

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розділ 9. Тактичне і оперативне планування маркетингу

9.1. Сутність тактичного маркетингового планування. Структура та зміст маркетингового тактичного плану План маркетингу розробляється для підприємства та кожного його структурного господарського підрозділу й охоплює плани для окремих продуктових ліній, видів продуктів і ринків. Він

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 9.1. Сутність тактичного маркетингового планування. Структура та зміст маркетингового тактичного плану

9.1. Сутність тактичного маркетингового планування. Структура та зміст маркетингового тактичного плану План маркетингу розробляється для підприємства та кожного його структурного господарського підрозділу й охоплює плани для окремих продуктових ліній, видів продуктів і ринків. Він

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 9.2. Сутність і характерні риси маркетингового оперативного планування. Порядок розроблення маркетингових оперативних планів

9.1. Сутність тактичного маркетингового планування. Структура та зміст маркетингового тактичного плану План маркетингу розробляється для підприємства та кожного його структурного господарського підрозділу й охоплює плани для окремих продуктових ліній, видів продуктів і ринків. Він

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – Розділ 10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності

10.1. Сутність і процес контролю маркетингової діяльності У процесі реалізації планів маркетингової діяльності під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища часто змінюється поточна маркетингова ситуація, що спричиняє їх невиконання. Система маркетингового контролю спрямована на

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 10.1. Сутність і процес контролю маркетингової діяльності

10.1. Сутність і процес контролю маркетингової діяльності У процесі реалізації планів маркетингової діяльності під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища часто змінюється поточна маркетингова ситуація, що спричиняє їх невиконання. Система маркетингового контролю спрямована на

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 10.2. Контролінг маркетингу

Система маркетингового контролю містить чотири види контролю: контроль за виконанням річних планів, оперативний (поточний) контроль, контроль результатів та стратегічний контроль. 1. Контроль за виконанням річних планів Полягає в порівнянні фахівцями з маркетингу поточних показників

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 10.3. Ревізія маркетингу

Увесь перелік робіт зі стратегічного контролю прийнято називати ревізією маркетингу, що означає комплексне, системне, неупереджене й регулярне дослідження маркетингового середовища фірми (або організаційної одиниці), її завдань, стратегій та оперативної діяльності з метою виявлення проблем

Маркетинговий менеджмент – Біловодська O. A. – 10.4. Маркетинговий аудит: сутність і процес

Увесь перелік робіт зі стратегічного контролю прийнято називати ревізією маркетингу, що означає комплексне, системне, неупереджене й регулярне дослідження маркетингового середовища фірми (або організаційної одиниці), її завдань, стратегій та оперативної діяльності з метою виявлення проблем