Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Тестові вправи

Основні питання організації маркетингу. Функціональна модель маркетингового управління. Товарна (продуктова) модель маркетингового управління. Ринкова модель маркетингового управління. Матрична модель маркетингового управління. Контроль маркетингової діяльності. Основні завдання контролю маркетингової діяльності. Абсолютна частка ринку. Відносна частка ринку. Рентабельність діяльності. Маркетинговий аудит.

Тестові вправи

Знайдіть одну правильну відповідь.

1. Хто з перелічених посадових осіб акціонерного підприємства буде безпосередньо опікуватися питаннями маркетингу:

А) голова наглядової ради;

Б) комерційний директор;

В) директор з питань ресурсного забезпечення;

Г) директор з розвитку персоналу;

Д) перелічені особи мають дуже віддалене відношення до маркетингу підприємства?

2. Функціональна модель побудови маркетингової служби передбачає:

А) персоніфікацію відповідальності за ринкові результати щодо конкретних товарів (товарних напрямків) компанії;

Б) обов’язкову підпорядкованість керівника служби маркетингу безпосередньо керівнику організації;

В) введення посади спеціаліста з маркетингових досліджень;

Г) варіанти а), б);

Д) немає правильної відповіді.

3. Товарна (продуктова) модель побудови маркетингового управління передбачає:

А) персоніфікацію відповідальності за ринкові результати щодо конкретних товарів (товарних напрямків) компанії;

Б) обов’язкове введення посад спеціалістів з маркетингових досліджень ринку та реклами;

В) підпорядкованість виробничого відділу начальнику управління маркетингу;

Г) варіанти а), б), в);

Д) варіанти а), в).

4. Якщо компанія концентрує увагу на поведінці різних сегментів ринку (наприклад, домашніх господарств та організацій), і відповідно формує свою систему маркетингового управління, то це означає використання:

А) функціональної моделі;

Б) товарної (продуктової) моделі;

В) ринкової моделі;

Г) матричної моделі.

5. Матричну модель побудови маркетингового управління можна визначити як:

А) найбільш ефективну;

Б) найбільш поширену у великих компаніях;

В) функціонально-товарну комбінацію;

Г) найпростішу;

Д) немає правильної відповіді.

6. Основними питаннями маркетингового контролю є:

А) оцінка ступеня досягнення цілей;

Б) оцінка рівня кадрового потенціалу маркетингового підрозділу;

В) виявлення причин невиконання маркетингових планів;

Г) проведення атестації персоналу маркетингового підрозділу;

Д) варіанти а), б), в);

Е) варіанти а), в).

7. До основних об’єктів маркетингового контролю не належать:

А) показники збуту продукції;

Б) показники частки ринку компанії;

В) показник абсолютної частки ринку компанії;

Г) показник відносної частки ринку компанії;

Д) показник структури собівартості продукції компанії.

8. Контроль маркетингової діяльності організації потрібен у випадку, коли організація:

А) є збитковою;

Б) базується на державній власності;

В) є комерційною і збитковою одночасно;

Г) вдається до ремаркетингу;

Д) немає правильної відповіді.

9. Визначте, що є логічно зайвим у цьому переліку:

А) РН-менеджер;

Б) спеціаліст з реклами;

В) маркетинговий аудитор;

Г) спеціаліст з маркетингових досліджень;

Д) бренд-менеджер.

10. Аудит маркетингової діяльності є:

А) ознакою великих проблем у маркетинговій діяльності організації;

Б) необхідністю для тих організацій, які здійснюють некомерційний маркетинг;

В) необхідністю для тих організацій, які працюють на ринку зі споживачами-організаціями;

Г)тим заходом, який проводиться щонайменше один раз на рік кожною організацією – як комерційною, так і некомерційною;

Д) немає правильної відповіді.

11. Перевагами проведення аудиту маркетингової діяльності внутрішніми силами організації можуть бути:

А) незалежність аудиторів;

Б) високий рівень кваліфікації аудиторів;

В) достатня обізнаність аудиторів щодо діяльності компанії;

Г) досить високі витрати для компанії, що пов ‘язані з відволіканням аудиторів від їх основної роботи;

Д) наявність великих шансів на отримання конструктивних пропозицій від аудиторів щодо вдосконалення маркетингової діяльності компанії.

12. Контроль маркетингової діяльності – це:

А) виявлення недоліків у маркетинговій діяльності;

Б) коректна форма проведення кадрових змін в організації;

В) коректна форма отримання необхідних підстав для внесення змін до системи оплати співробітників маркетингової служби;

Г) варіанти а), б), в);

Д) немає правильної відповіді.

13. Перевагами функціональної моделі побудови маркетингового управління є:

А) спеціалізація співробітників у межах певних складових (напрямків) маркетингової діяльності організації;

Б) можливість найкращим чином сформувати мотиваційну систему в організації;

В) наявність стимулів у співробітників маркетингової служби до самовдосконалення;

Г) зменшення кількості проміжних управлінських ланок в організації.

14. Перевагами товарної (продуктової) моделі побудови маркетингового управління е:

А) можливості створення найбільш ефективної комунікаційної системи;

Б) спеціалізація співробітників у межах певних географічних ринків;

В) спеціалізація співробітників у межах певної товарної номенклатури;

Г) можливості оперативної зміни стратегії компанії;

Д) немає правильної відповіді.

15. Контроль маркетингової діяльності компанії е:

А) виключною функцією наглядової ради компанії;

Б) спеціальним заходом, який призначається винятково власниками компанії;

В) у принципі поточним моментом в управлінській діяльності;

Г) сигналом для менеджерів компанії (власники компанії мають сумніви щодо їх ефективності);

Д) варіанти б), г).

16. Що не належить до найбільш поширених моделей побудови маркетингових організаційних структур в компаніях:

А) продуктова (товарна);

Б) регіональна;

В) функціональна; г)проектна?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Тестові вправи