Маркетинг – Петруня Ю. Є

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – ВСТУП

Ніщо не може бути занадто складним, щоб не пояснити це просто.*1 *1: {Основний принцип популярного у світі ділового щотижневика “The Economist”. Заснований у 1843 p., тираж у 2006 р. становив 1,138 млн. примірників, географія

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Розділ 1. СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Сучасне життя передбачає існування великої кількості суб’єктів, які пропонують споживачам різні матеріальні блага та послуги. Найчастіше цими суб’єктами є організації – вони можуть називатися підприємствами, компаніями, корпораціями, фірмами, фондами, асоціаціями тощо. Ці організації можуть

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 1.1. Походження і сутність маркетингу

Сучасне життя передбачає існування великої кількості суб’єктів, які пропонують споживачам різні матеріальні блага та послуги. Найчастіше цими суб’єктами є організації – вони можуть називатися підприємствами, компаніями, корпораціями, фірмами, фондами, асоціаціями тощо. Ці організації можуть

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 1.2. Комплекс маркетингу, основні функції маркетингу

Комплекс маркетингу – це сукупність маркетингових інструментів і методів, що використовуються підприємством для досягнення його ринкових цілей. Цю сукупність дуже часто позначають як 4Р (“чотири П”) – за першими літерами англійських слів: product –

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 1.3. Основні ознаки маркетингового стилю управління. Концепції маркетингу

Підприємницька діяльність – це поєднання загального (типового) й індивідуального. Наприклад, типовим є формування статутного фонду підприємства, необхідність покриття доходами витрат, сплата податків, ведення бухгалтерського обліку тощо, індивідуальним – уявлення про те, де продавати продукцію,

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Виробнича концепція

Передбачається, що споживачі повинні отримувати дешеві” доступні товари. Для цього потрібні економічна технологія виробництва, масштабність виробництва, низькі витрати на одиницю продукції і, як результат, можливість продавати продукцію за низькими цінами. Усе це, на думку

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Товарна концепція

Передбачається, що споживачі повинні отримувати дешеві” доступні товари. Для цього потрібні економічна технологія виробництва, масштабність виробництва, низькі витрати на одиницю продукції і, як результат, можливість продавати продукцію за низькими цінами. Усе це, на думку

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Збутова концепція

Передбачається, що споживачі повинні отримувати дешеві” доступні товари. Для цього потрібні економічна технологія виробництва, масштабність виробництва, низькі витрати на одиницю продукції і, як результат, можливість продавати продукцію за низькими цінами. Усе це, на думку

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Традиційна маркетингова концепція

Передбачається, що споживачі повинні отримувати дешеві” доступні товари. Для цього потрібні економічна технологія виробництва, масштабність виробництва, низькі витрати на одиницю продукції і, як результат, можливість продавати продукцію за низькими цінами. Усе це, на думку

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Концепція соціально-етичного маркетингу

Передбачається, що споживачі повинні отримувати дешеві” доступні товари. Для цього потрібні економічна технологія виробництва, масштабність виробництва, низькі витрати на одиницю продукції і, як результат, можливість продавати продукцію за низькими цінами. Усе це, на думку

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Розділ 2. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИДИ МАРКЕТИНГУ

Напевно, не існує таких родин, в яких би у батьків не виникало проблем із дітьми. Діти здатні не тільки радувати своїх батьків, але й хвилювати та навіть сильно засмучувати їх. Таке життя, в ньому

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 2.1. Маркетингове середовище організації

Напевно, не існує таких родин, в яких би у батьків не виникало проблем із дітьми. Діти здатні не тільки радувати своїх батьків, але й хвилювати та навіть сильно засмучувати їх. Таке життя, в ньому

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Економічні фактори

Є ряд важливих макроекономічних факторів, стан яких впливає на діяльність підприємства. Відзначимо серед них найбільш істотні: – динаміка ВВП (валового внутрішнього продукту) країни. Впливає на рівень доходів, стан зайнятості (як наслідок, – вартість робочої

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Політико-правові фактори

Є ряд важливих макроекономічних факторів, стан яких впливає на діяльність підприємства. Відзначимо серед них найбільш істотні: – динаміка ВВП (валового внутрішнього продукту) країни. Впливає на рівень доходів, стан зайнятості (як наслідок, – вартість робочої

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Технологічні фактори

Є ряд важливих макроекономічних факторів, стан яких впливає на діяльність підприємства. Відзначимо серед них найбільш істотні: – динаміка ВВП (валового внутрішнього продукту) країни. Впливає на рівень доходів, стан зайнятості (як наслідок, – вартість робочої

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Природно-географічні фактори

Є ряд важливих макроекономічних факторів, стан яких впливає на діяльність підприємства. Відзначимо серед них найбільш істотні: – динаміка ВВП (валового внутрішнього продукту) країни. Впливає на рівень доходів, стан зайнятості (як наслідок, – вартість робочої

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Соціально-культурні фактори

Є ряд важливих макроекономічних факторів, стан яких впливає на діяльність підприємства. Відзначимо серед них найбільш істотні: – динаміка ВВП (валового внутрішнього продукту) країни. Впливає на рівень доходів, стан зайнятості (як наслідок, – вартість робочої

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 2.2. Основні види маркетингу

Маркетингова діяльність може бути подана у різних аспектах. Кожен з них – це певний погляд на маркетинг як функцію організації. Тому з урахуванням різних ознак маркетингу можна вибудувати класифікацію його видів. 1. За ознакою

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 2.3. Особливості споживчого маркетингу

Споживачами виробленої продукції чи створених послуг є або окремі люди, родини (таких споживачів нерідко називають домашніми господарствами), або інші організації (промислові споживачі). Значна частина підприємств виробляє продукцію для задоволення потреб домашніх господарств, організовує свою

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 2.4. Особливості промислового маркетингу

Товар може бути проданий споживачам-домашнім господарствам або споживачам-організаціям. Останні можуть бути приватними та державними підприємствами, установами, асоціаціями, фондами тощо. Наявні ринки, де покупцями є тільки організації (наприклад, ринки пасажирських та вантажних вагонів, ринки промислового

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Розділ 3. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ми щоденно приймаємо якісь рішення. Вони можуть бути простими чи складними, буденними чи відповідальними. Рішення про покупку жувальної гумки – просте, буденне. Рішення абітурієнта та його батьків щодо вибору вищого навчального закладу – важливе

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 3.1. Джерела та види маркетингової інформації. Маркетингова інформаційна система організації

Ми щоденно приймаємо якісь рішення. Вони можуть бути простими чи складними, буденними чи відповідальними. Рішення про покупку жувальної гумки – просте, буденне. Рішення абітурієнта та його батьків щодо вибору вищого навчального закладу – важливе

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 3.2. Основні цілі, напрямки та етапи маркетингових досліджень

Загальний маркетинговий інформаційний потік на підприємстві можна умовно поділити на маркетингову інформацію: а) поточного характеру; б) спеціального (дослідницького) характеру. В останньому випадку маркетингова інформація акумулюються, обробляється та використовується в контексті конкретної постановки певної проблеми

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 3.3. Маркетингові дослідження загального стану ринку

Дослідження макросередовища – це те, з чого повинна починатися маркетингова дослідницька робота підприємства. Логічно першим кроком у цьому напрямку має бути вивчення ринку в цілому – насамперед його кон’юнктури та стану конкуренції. Кон’юнктура ринку.

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 3.4. Маркетингові дослідження споживачів

Крім досліджень загального стану ринку, його тенденцій, формування на цій основі сценарію майбутнього, важливе значення має дослідження таких ключових суб’єктів ринку як споживачі. При цьому увага акцентується на кінцевих споживачах – домашніх господарствах. Промисловий

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Розділ 4. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ, ВИБІР ЦІЛЬОВОГО РИНКУ І ПОЗИЦІЮВАННЯ

Аналіз поведінки покупців досить легко виявить той факт, що покупці товарів є одночасно і однаковими, і різними. Усі, наприклад, носять взуття, але різних розмірів, фасонів, різної вартості. Усі дивляться телевізор, але в процесі вибору

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 4.1. Сегментування ринку: сутність, цілі, вимоги

Аналіз поведінки покупців досить легко виявить той факт, що покупці товарів є одночасно і однаковими, і різними. Усі, наприклад, носять взуття, але різних розмірів, фасонів, різної вартості. Усі дивляться телевізор, але в процесі вибору

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 4.2. Способи сегментування ринку

Як було зазначено вище, сегментування передбачає поділ покупців на групи за певними факторами (ознаками, критеріями). Використання організацією того чи іншого сегментаційного фактора (групи факторів) означає застосування певного способу сегментування ринку. До основних факторів, за

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 4.3. Оцінка і вибір сегментів. Позиціювання

Після проведення сегментування ринку необхідно прийняти дуже важливі для підприємства рішення – з якими сегментами і як працювати. Для того, щоб визначити доцільність роботи компанії з тим або іншим сегментом ринку, потрібно провести їх

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Розділ 5. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Підприємства виробляють продукти-товари. Ведення товарного виробництва означає його орієнтацію на ринок, на тих споживачів, які знаходяться поза межами підприємства. Товаром є все те, що пропонується ринку для придбання та наступного задоволення потреб покупця. Товаром

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 5.1. Маркетинговий аналіз товару

Підприємства виробляють продукти-товари. Ведення товарного виробництва означає його орієнтацію на ринок, на тих споживачів, які знаходяться поза межами підприємства. Товаром є все те, що пропонується ринку для придбання та наступного задоволення потреб покупця. Товаром

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 5.2. Основні маркетингові рішення щодо товару

У процесі розробки і просування товару на ринок компанії необхідно прийняти ряд рішень, пов’язаних, зокрема, з його властивостями, дизайном, марочною атрибутикою, упаковкою, сервісними послугами. Під час розробки товару важливо визначити ті вигоди, які отримає

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 5.3. Життєвий цикл товару

13 жовтня 1762 р. шестирічний вундеркінд Вольфганг Моцарт грав на клавесині для імператорської сім’ї у палаці Шенбрунн у Відні. У 2006 р. світ відзначав 250-річчя з дня народження видатного композитора Вольфганга Амадея Моцарта, –

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Розділ 6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Ціна товару є надзвичайно важливим елементом взаємодії його продавця та покупців. Досить часто ми як покупці починаємо більш-менш детальне знайомство з товаром саме з його ціни. Наше задоволення чи незадоволення ціною визначає подальший інтерес

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 6.1. Функції ціни в маркетингу. Система цін

Ціна товару є надзвичайно важливим елементом взаємодії його продавця та покупців. Досить часто ми як покупці починаємо більш-менш детальне знайомство з товаром саме з його ціни. Наше задоволення чи незадоволення ціною визначає подальший інтерес

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 6.2. Фактори та методи ціноутворення

Суб’єктом безпосереднього ціноутворення постає той, хто продає товар. Ціна встановлюється продавцем, він контролює ціну свого товару. Це його право і одна з функцій. Продавець – видимий суб’єкт ціноутворення. Існують ще й, так би мовити,

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 6.3. Цінова еластичність попиту

Очевидним є те, що ціна має надзвичайно важливу роль для споживача. Він реагує на ціну, формує своє ставлення до товару, можливостей та доцільності його придбання – залежно від фактичного рівня ціни. Це один бік

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Розділ 7. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

Діяльність компанії у сфері маркетингових досліджень, створення товару та визначення ціни на нього логічно продовжується у сфері організації його збуту. Вироблені товари потрібно продати. Тільки реалізація дає фінансовий результат, без отримання якого компанія не

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 7.1. Маркетингові канали розподілу, їх характеристики та функції

Діяльність компанії у сфері маркетингових досліджень, створення товару та визначення ціни на нього логічно продовжується у сфері організації його збуту. Вироблені товари потрібно продати. Тільки реалізація дає фінансовий результат, без отримання якого компанія не

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 7.2. Торговельні посередники

Беззаперечним фактом сучасного економічного життя є широке використання торговельних посередників. На їх адресу досить часто лунають звинувачення про те, що вони “накручують” ціни, тобто сприяють їх підвищенню. Зрозуміло, що для споживача ціна товару є

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Оптова торгівля

Суб’єктами оптової торгівлі можуть бути: 1. Оптові торговці комерційного типу. Вони, як зазначалось, торгують товарами на правах їх власників. Перелік загальних функцій, які вони при цьому виконують, може бути різним. Тому за цією ознакою

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 7.3. Система взаємовідносин у каналі збуту продукції

Між учасниками каналів збуту продукції формуються певні взаємовідносини. Вони мають різні аспекти. Перший із них, і дуже важливий, – це питання координації дій учасників каналу. Залежно від того, як вона здійснюється, можна говорити про

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Розділ 8. ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЇ

Будь-яка компанія для того, щоб бути конкурентоспроможною у ринковій системі повинна цілеспрямовано будувати свої комунікаційні відносини зі споживачами. Комунікації, які формує компанія для взаємодії з ринком, зі споживачами, мають назву маркетингових комунікацій. Компанії, як

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 8.1. Маркетинговий комунікаційний процес

Будь-яка компанія для того, щоб бути конкурентоспроможною у ринковій системі повинна цілеспрямовано будувати свої комунікаційні відносини зі споживачами. Комунікації, які формує компанія для взаємодії з ринком, зі споживачами, мають назву маркетингових комунікацій. Компанії, як

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 8.2. Споживач як об’єкт маркетингового комунікаційного впливу

Маркетингове комунікаційне повідомлення це не SMS-або MMS-повідомлення, електронний лист або звичайна листівка, які ми надсилаємо своїм рідним і друзям на свята. Такі наші вчинки є знаками, символами любові, пошани, уваги, симпатії. Ми не намагаємося

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Розділ 9. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ

Коли ми спілкуємося з рідними, друзями, колегами, то свідомо чи несвідомо використовуємо певні форми передачі сигналів. Це може бути усна або письмова мова, жести, вираз обличчя, поза тощо. Скажімо, немовля ще не може ані

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 9.1. Реклама

Коли ми спілкуємося з рідними, друзями, колегами, то свідомо чи несвідомо використовуємо певні форми передачі сигналів. Це може бути усна або письмова мова, жести, вираз обличчя, поза тощо. Скажімо, немовля ще не може ані

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 9.2. Стимулювання збуту. Зв’язки з громадськістю

Стимулювання збуту є поширеною формою маркетингових комунікацій, яка орієнтована на використання притаманного тільки їй аспекту впливу. Так, якщо реклама доносить інформацію про товар, викликає інтерес до нього, то стимулювання збуту заохочує, активізує стимули до

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – Зв’язки з громадськістю

Зв’язки з громадськістю (PR) є ще одним поширеним засобом маркетингових комунікацій. Зв’язки з громадськістю PR – public relations – це встановлення відносин із громадськістю, спрямованих на просування товарів, формування та захист іміджу компанії. По-перше,

Маркетинг – Петруня Ю. Є. – 9.3. Персональний продаж. Прямий маркетинг

Персональний продаж і прямий маркетинг також належать до засобів маркетингових комунікацій зі споживачами, входять до комплексу маркетингового просування товару. На відміну від реклами, стимулювання збуту та зв’язків із громадськістю, персональні продажі та прямий маркетинг