Кредитування і контроль – Вовк В. Я

Кредитування і контроль – Вовк В. Я. – ПЕРЕДМОВА

Формування та розвиток ринкової економіки в Україні неможливі без забезпечення сталого розвитку її фінансового сектору, в якому значна роль належить банківській системі. Це зумовлено тим, що банки виступають фінансовими посередниками у питаннях організації руху

Кредитування і контроль – Вовк В. Я. – МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Тема 1. ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО НАДАННЯ ПОЗИЧКИ 1.1. Сутність і види банківського кредиту На сучасному етапі розвитку економіки важливу роль у забезпеченні грошовими ресурсами поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання

Кредитування і контроль – Вовк В. Я. – Тема 1. ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО НАДАННЯ ПОЗИЧКИ

Тема 1. ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО НАДАННЯ ПОЗИЧКИ 1.1. Сутність і види банківського кредиту На сучасному етапі розвитку економіки важливу роль у забезпеченні грошовими ресурсами поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання

Кредитування і контроль – Вовк В. Я. – 1.1. Сутність і види банківського кредиту

Тема 1. ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО НАДАННЯ ПОЗИЧКИ 1.1. Сутність і види банківського кредиту На сучасному етапі розвитку економіки важливу роль у забезпеченні грошовими ресурсами поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання

Кредитування і контроль – Вовк В. Я. – 1.2. Кредитна політика банку

Ключовою передумовою системи управління кредитними операціями банку є продумана кредитна політика, яка формулює цілі та пріоритети кредитної діяльності банку, засоби та методи їх реалізації. Кредитна політика охоплює найбільш важливі елементи і принципи організації кредитної

Кредитування і контроль – Вовк В. Я. – 1.3. Форми забезпечення кредиту

Для мінімізації кредитного ризику (ризику неповернення кредиту) банки можуть вимагати від позичальника надання забезпечення за кредитною операцією. Забезпеченням за кредитом може бути застава, гарантія, поручительство (порука) або свідоцтво страхової організації (страховий поліс). Правові відносини

Кредитування і контроль – Вовк В. Я. – 1.4. Порядок розрахунку ціни кредиту

Основним видом плати за користування банківським кредитом є відсоткова ставка, відповідно до розміру якої розраховується сума доходу банку від кредитної операції. Відсоткова ставка відображає економічні відносини перерозподілу і привласнення банком частини прибутку, що створюється

Кредитування і контроль – Вовк В. Я. – Тема 2. ФОРМИ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ

2.1. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу Особливості створення та діяльності малих підприємств в Україні регламентуються чинним законодавством. Так, відповідно до Господарського кодексу України1 малими (незалежно від форми власності) є підприємства, в яких середньооблікова

Кредитування і контроль – Вовк В. Я. – 2.1. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу

2.1. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу Особливості створення та діяльності малих підприємств в Україні регламентуються чинним законодавством. Так, відповідно до Господарського кодексу України1 малими (незалежно від форми власності) є підприємства, в яких середньооблікова

Кредитування і контроль – Вовк В. Я. – 2.2. Інвестиційне кредитування

Інвестиційний кредит – це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу фінансування інвестиційних проектів. Необхідність інвестиційного кредиту пов’язана з об’єктивною розбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення