Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 7.3.4. Вплив обмеженої дії основних чинників на маржинальний прибуток

Аналіз “витрати – об’єм – прибуток” використовують для визначення впливу, який надають зміни у витратах, ціні товару, об’ємі його виробництва і номенклатурі товарів, що випускаються, на величину одержуваного від реалізації товару прибутку, а також для оцінки зміни одного з цих чинників або декількох чинників разом.

На величину прибутку впливають зміни наступних чинників:

– продажна ціна товару;

– кількість проданих одиниць;

– величина постійних витрат; величина змінних витрат.

7.3.1. Ухвалення рішення про припинення або продовження роботи з групою товарів

Ця задача може бути розглянута на прикладі компанії, що вирощує чотири види фруктів: кокоси, ананаси, банани і дині. Необхідно ухвалити рішення відносно того, що робити з динями, продаж яких протягом останніх років постійно приносить збиток. До рішення цієї задачі керівництво приходить з наступними попередніми думками:

– існує тільки два альтернативних варіанти рішення – продовжувати або припинити продаж цього товару;

– незалежно від того, яке рішення ухвалене, це не передбачає залучення додаткових засобів компанії;

– якщо припинити вирощувати дині, то засоби, що звільняються, можна використовувати для вирощування додаткової кількості кокосів.

Приклад 7.4

Прогнозований на поточний всіх чотирьох видів фруктів наступний:

Дохід компанії від продажу

Кокоси

Ананаси

Банани

Дині

Всього

Виручка від продажу, тис. ГО

40

40

100

20

200

Змінні витрати, тис. ГО

15

25

65

15

120

Маржинальний прибуток, тис. ГО

25

15

35

5

80

Дохід, %

62,5

37,5

35,0

25,0

40,0

Плановані постійні витрати, тис. ГО

15

5

20

10

50

Чистий прибуток

10

10

15

(5)

30

Таблиця 7.2

Собівартість виробництва блокнотів

Вартість однієї упаковки ГО

Прямі витрати на матеріали

2

Прямі витрати на робочу силу

7

Змінні ОПР

2

Постійні ОПР

5

Виробнича собівартість

16

Витрати на продаж (змінні)

2

Повна собівартість

18

Як і у попередньому випадку, повна собівартість виробництва товару, включаючи витрати на продаж, перевищує ціну, по якій надійшло спеціальне замовлення, проте потрібно взяти до уваги дві важливі обставини:

– постійні ОПР компанії відшкодовуються від продажу на внутрішньому ринку 1 тис. пачок блокнотів;

– витрати на продаж не повинні входити в розрахункову собівартість при поставці на експорт, оскільки товар передається покупцю безпосередньо на складі постачальника.

При визначенні собівартості продукції для поставки на експорт слід брати до уваги тільки прямі витрати на матеріал і робочу силу і змінні виробничі невигідні витрати, що складе в цілому 11 ГО. Тому, прийнявши до виконання дане спеціальне замовлення, компанія отримає додатковий прибуток 4 ГО за одну пачку, що складе 2 тис. ГО в місяць. В результаті ЇЇ місячний прибуток від сумарних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках подвоїться.

7.3.4. Вплив обмеженої дії основних чинників на маржинальний прибуток

Розглянемо вплив дії основних чинників на маржинальний прибуток на прикладі.

Приклад 7.7

Цікаво розглянути приведений вище приклад, припустивши, що виробничі можливості компанії складають не 2 тис, а 1 тис. пачок блокнотів в місяць. В цьому випадку для того, щоб компанія могла виконати запропоноване їй експортне замовлення, вона повинна зменшити продаж свого, товару на внутрішньому ринку до 500 пачок, тоді щомісячний аналіз ЇЇ виручки і собівартості виробництва і реалізації приведено в табл. 7.3

Аналіз показує, що через чинник обмежених виробничих можливостей і необхідності відшкодувати наявні постійні невигідні витрати в цінах всіх одиниць продукції, що випускається, включаючи і ту, яка поставляється на експорт, ухвалення компанією експортного замовлення приведе до того, що її чистий прибуток зміниться з 2 тис. ГО до 500 ГО Е в місяць. Тому за даних обставин приймати експортне замовлення неправильно.

Наступний приклад ілюструє той факт, що у разі, коли у компанії є обмежені виробничі можливості, зовсім не обов’язково випускати товар, який в результаті продажу дає найбільшу величину маржинального прибутку на одиницю продукції. Прибуток буде збільшений за рахунок виробництва товару, який дає найбільший маржинальний прибуток на одиницю обмеженого чинника.

Таблиця 7.3

Аналіз виручки та собівартості

Внутрішній ринок

Експорт

Всього

Кількість пачок, шт.

500,0

500,0

1000,0

Виручка від продажу, ГО

10,0

7.5

17,5

Прямі витрати на матеріали, ГО

1,0

1,0

2,0

Прямі витрати на робочу силу, ГО

3,5

3,5

7,0

Змінні ОПР, ГО

1,0

1,0

2,0

Витрати на продаж (змінні), ГО

1,0

1,0

Разом прямих витрат, ГО

6,5

5,5

12,0

Маржинальний прибуток, ГО

3,5

2.0

5,5

Постійні ОПР, ГО

2,5

2,5

5,0

Чистий прибуток, ГО

1,0

(0,5)

0,5

Приклад 7.8

Компанія проводить і продає товари А і Б. Із-за відсутності достатньо! кількості верстатів компанія розташовує тільки 2 тис. машино-годин в тиждень.

Ухвалюючи рішення про те, який з двох товарів виходить проводити, немає необхідності указувати постійні невигідні витрати, тому що вони одні і ті ж незалежно від ухваленого рішення.

Тому рішення ухвалюється на базі порівняльної калькуляції в табл. 7.5.

Таким чином, правильним буде рішення про виробництво тільки товару А Наскільки воно правильне, видно з порівняльної табл. 7.6, в якій приведені результати альтернативного випуску товару А або товару В.

Таблиця 7.4

Початкові дані

Товар А

Товар В

Продуктивність станка, год/шт.

3

1

Ціна, ГО

30

45

Змінні виробничі витрати, ГО

21

27

Постійні невигідні витрати, тис. ГО

50

50

Таблиця 7.5

Порівняльна калькуляція

Товар А

Товар В

Ціна, ГО

30

45

Змінні витрати, ГО

21

27

Маржинальний прибуток, ГО

9

18

Витрати машинного часу на одиницю

Випущеної продукції, год

1/3

1

Маржинальний прибуток на одиницю

Машинного часу, ГО

27

18

Таблиця 7.6

Результати альтернативного випуску

Товар А

Товар В

Об’єм виробництва, тис. шт.

6

2

Прибуток на одиницю випущеної продукції, ГО

9

18

Сумарний прибуток, тис. ГО

54

36

Постійні невигідні витрати, тис. ГО

50

50

Чистий прибуток або збиток, тис. ГО

+4

-14


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 7.3.4. Вплив обмеженої дії основних чинників на маржинальний прибуток