Готельний бізнес – Мальська М. П

Готельний бізнес – Мальська М. П – ВСТУП

Готельне господарство – основний фактором і важлива складова туристичної інфраструктури, відіграє провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг. Ця сфера в комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими темпами

Готельний бізнес – Мальська М. П – Розділ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

1.1. Головні історичні періоди розвитку готельної сфери у світі Сфера гостинності як важлива соціальна, економічна та культурна категорія, одна з фундаментальних складових туристичної індустрії, адекватна у розвитку основним етапам еволюції людського суспільства. Історія сфери

Готельний бізнес – Мальська М. П – 1.1. Головні історичні періоди розвитку готельної сфери у світі

1.1. Головні історичні періоди розвитку готельної сфери у світі Сфера гостинності як важлива соціальна, економічна та культурна категорія, одна з фундаментальних складових туристичної індустрії, адекватна у розвитку основним етапам еволюції людського суспільства. Історія сфери

Готельний бізнес – Мальська М. П – 1.1.1. Виникнення перших закладів гостинності (IV тис. до н. е. – V ст. н. е.)

1.1. Головні історичні періоди розвитку готельної сфери у світі Сфера гостинності як важлива соціальна, економічна та культурна категорія, одна з фундаментальних складових туристичної індустрії, адекватна у розвитку основним етапам еволюції людського суспільства. Історія сфери

Готельний бізнес – Мальська М. П – 1.1.2. Формування спеціалізованих засобів розміщення (VІ-ХV ст.)

Новий етап у розвитку сфери гостинності настає з падінням Римської імперії у 476 р. н. е., у період Середньовіччя. Особливості формування мережі засобів гостинності цього періоду насамперед визначались ідеологією суспільних відносин, сформованою на засадах

Готельний бізнес – Мальська М. П – 1.1.3. Розвиток готельної та ресторанної сфери у XVI – поч. XX ст

Період Нового часу (XVI-XIX ст.) є важливим етапом у розвитку суспільних відносин у Європі він пов’язується з трансформацією економічного та культурного життя. Активізація економіки шляхом пожвавлення торгівлі, розширення сфери зайнятості відображається у подорожах, зумовлює

Готельний бізнес – Мальська М. П – 1.1.4. Сучасний розвиток світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості

Сучасний період розвитку готельної індустрії починається після Другої світової війни. Його особливості пов’язані з масовим характером туризму, який стає об’єктом інтересу значної частини населення насамперед у високорозвинених країнах. Розвиток туризму та висока ділова активність

Готельний бізнес – Мальська М. П – Північна Америка

У сфері гостинності активність цього регіону зменшилась, що зумовлено терористичним актом 11 вересня 2001 р. у США. Згідно тверджень експертів ринку готельної сфери цей спад суттєво не відобразився на готельній індустрії, сьогодні її позиції

Готельний бізнес – Мальська М. П – Європа

У сфері гостинності активність цього регіону зменшилась, що зумовлено терористичним актом 11 вересня 2001 р. у США. Згідно тверджень експертів ринку готельної сфери цей спад суттєво не відобразився на готельній індустрії, сьогодні її позиції

Готельний бізнес – Мальська М. П – Азіатсько-Тихоокеанський регіон

Азіатсько-Тихоокеанський регіон поступається у темпах зростання та стабільності американському та європейському ринкам. Цей ринок також характеризується низькою часткою присутності глобальних готельних корпорацій, близько 75 % готелів позиціонують на ринку як незалежні підприємства. Найбільшими корпораціями,

Готельний бізнес – Мальська М. П – Близький Схід

Азіатсько-Тихоокеанський регіон поступається у темпах зростання та стабільності американському та європейському ринкам. Цей ринок також характеризується низькою часткою присутності глобальних готельних корпорацій, близько 75 % готелів позиціонують на ринку як незалежні підприємства. Найбільшими корпораціями,

Готельний бізнес – Мальська М. П – Африка

Ринок готельних послуг Африки у зв’язку із політичними конфліктами характеризується високою нестабільністю, зменшенням кількості номерів, незначним інвестуванням та просуванням глобальних готельних компаній. У період 1997-1998 pp. загальна кількість номерів зменшилась на понад 1000 одиниць

Готельний бізнес – Мальська М. П – Латинська Америка

Ринок готельних послуг Африки у зв’язку із політичними конфліктами характеризується високою нестабільністю, зменшенням кількості номерів, незначним інвестуванням та просуванням глобальних готельних компаній. У період 1997-1998 pp. загальна кількість номерів зменшилась на понад 1000 одиниць

Готельний бізнес – Мальська М. П – 1.2. Історія розвитку готельної сфери в Україні

Перші заклади гостинності на території України виникають у ХІІ-ХШ ст., у період економічного та політичного розвитку Київської Русі. Вигідне географічне положення Київської Русі на перехресті торгових шляхів, культурні та релігійні зв’язки з країнами Середземномор’я,

Готельний бізнес – Мальська М. П – 1.3. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України

Готельне господарство є однією з головних складових туристичної індустрії України. Проте, сьогодні можна констатувати про відсутність висококонкурентних позицій у цьому секторі національної економіки. Інфраструктура закладів розміщення в Україні не відповідає міжнародним нормам проживання та

Готельний бізнес – Мальська М. П – Розділ 2. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

2.1. Модель та основні концепції гостинності “Гостинність”, “приймання гостя” – одне з основних понять суспільного розвитку, закладене у моральних принципах культури будь-якого народу, водночас фундаментальний принцип організації обслуговування у туристичній сфері, категорія наукового та

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.1. Модель та основні концепції гостинності

2.1. Модель та основні концепції гостинності “Гостинність”, “приймання гостя” – одне з основних понять суспільного розвитку, закладене у моральних принципах культури будь-якого народу, водночас фундаментальний принцип організації обслуговування у туристичній сфері, категорія наукового та

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.2. Сутність та особливості готельних послуг

Сфера гостинності це комплекс галузей головне завдання яких пов’язується з обслуговуванням туристів під час їхнього перебування поза місцем постійного проживання. До сфери гостинності, згідно визначень провідних спеціалістів у сфері економіки туризму, належать готельний та

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.3. Типологія готельних підприємств

2.3.1. Основні принципи типології готельних підприємств Сучасне світове готельне господарство характеризується значною кількістю підприємств, що пропонують клієнтам згідно попиту широкий обсяг готельного сервісу. Урізноманітнення попиту клієнтів зумовило появу на ринку сфери гостинності нових послуг

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.3.1. Основні принципи типології готельних підприємств

2.3.1. Основні принципи типології готельних підприємств Сучасне світове готельне господарство характеризується значною кількістю підприємств, що пропонують клієнтам згідно попиту широкий обсяг готельного сервісу. Урізноманітнення попиту клієнтів зумовило появу на ринку сфери гостинності нових послуг

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.3.2. Засоби розміщення готельного типу

У світовому готельному бізнесі згідно функціонального призначення, рівня комфорту, обладнання, розташування, архітектурно-планувальних особливостей, рівня цін, інших характеристик, готелі та інші засоби розміщення туристів поділяються: Готелі-люкс (англ. suite) – спеціалізовані фешенебельні готельні підприємства, що пропонують

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.4. Класифікація готельних підприємств

2.4.1. Суть та основні принципи класифікації готельних підприємств Система класифікації закладів розміщення передбачає їхній поділ на категорії згідно певних критеріїв. Мета будь-якої класифікації – визначити відповідність конкретного готелю, а також номерів прийнятим стандартам або

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.4.1. Суть та основні принципи класифікації готельних підприємств

2.4.1. Суть та основні принципи класифікації готельних підприємств Система класифікації закладів розміщення передбачає їхній поділ на категорії згідно певних критеріїв. Мета будь-якої класифікації – визначити відповідність конкретного готелю, а також номерів прийнятим стандартам або

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.4.2. Проблема класифікації готельних підприємств у світовій туристичній індустрії

Проблема класифікації засобів розміщення сьогодні найбільш актуальна у світовій готельній та туристичній сферах. Згідно спільних даних дослідження Всесвітньої туристичної організації та Міжнародної готельної асоціації у 2004 р. офіційна система класифікації готелів прийнята у 83

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.4.3. Класифікація готелів у країнах світу

Найбільшого поширення у світовій готельній сфері набула французька (зіркова) система класифікації, побудована на основі поділу готелів на категорії від нижчої – “одна зірка”, до вищої “п’ять зірок”. З деякими особливостями ця система використовується у

Готельний бізнес – Мальська М. П – Система класифікації готелів у Франції

Найбільшого поширення у світовій готельній сфері набула французька (зіркова) система класифікації, побудована на основі поділу готелів на категорії від нижчої – “одна зірка”, до вищої “п’ять зірок”. З деякими особливостями ця система використовується у

Готельний бізнес – Мальська М. П – Система класифікації готелів у Німеччині

Найбільшого поширення у світовій готельній сфері набула французька (зіркова) система класифікації, побудована на основі поділу готелів на категорії від нижчої – “одна зірка”, до вищої “п’ять зірок”. З деякими особливостями ця система використовується у

Готельний бізнес – Мальська М. П – Система класифікації готелів у Великобританії

У цій країні класифікація закладів розміщення здійснюється добровільно профільними організаціями, зокрема Автомобільною асоціацією (АА Automobile Association Development Limited (AA ADL), Асоціацією британських турагентств (British Travel Authority (BTA). Схема класифікації передбачає категоризацію готелів, малих придорожніх

Готельний бізнес – Мальська М. П – Система класифікації готелів в Австрії

У цій країні класифікація закладів розміщення здійснюється добровільно профільними організаціями, зокрема Автомобільною асоціацією (АА Automobile Association Development Limited (AA ADL), Асоціацією британських турагентств (British Travel Authority (BTA). Схема класифікації передбачає категоризацію готелів, малих придорожніх

Готельний бізнес – Мальська М. П – Система класифікації готелів в Іспанії

У цій країні класифікація закладів розміщення здійснюється добровільно профільними організаціями, зокрема Автомобільною асоціацією (АА Automobile Association Development Limited (AA ADL), Асоціацією британських турагентств (British Travel Authority (BTA). Схема класифікації передбачає категоризацію готелів, малих придорожніх

Готельний бізнес – Мальська М. П – Система класифікації готелів в Італії

В Італії готельний бізнес дотримується власних стандартів при визначенні класу закладу розміщення. Класифікація закладів розміщення досить складна та заплутана. Для позначення категорії готелю використовується “зіркова” система, хоч офіційно шкала категоризації у країні відсутня. Згідно

Готельний бізнес – Мальська М. П – Система класифікації готелів у Греції

В Італії готельний бізнес дотримується власних стандартів при визначенні класу закладу розміщення. Класифікація закладів розміщення досить складна та заплутана. Для позначення категорії готелю використовується “зіркова” система, хоч офіційно шкала категоризації у країні відсутня. Згідно

Готельний бізнес – Мальська М. П – Система класифікації готелів у Скандинавських країнах

В Італії готельний бізнес дотримується власних стандартів при визначенні класу закладу розміщення. Класифікація закладів розміщення досить складна та заплутана. Для позначення категорії готелю використовується “зіркова” система, хоч офіційно шкала категоризації у країні відсутня. Згідно

Готельний бізнес – Мальська М. П – Система класифікації готелів у Польщі

В Італії готельний бізнес дотримується власних стандартів при визначенні класу закладу розміщення. Класифікація закладів розміщення досить складна та заплутана. Для позначення категорії готелю використовується “зіркова” система, хоч офіційно шкала категоризації у країні відсутня. Згідно

Готельний бізнес – Мальська М. П – Система класифікації готелів в Росії та державах колишнього Радянського Союзу

В Італії готельний бізнес дотримується власних стандартів при визначенні класу закладу розміщення. Класифікація закладів розміщення досить складна та заплутана. Для позначення категорії готелю використовується “зіркова” система, хоч офіційно шкала категоризації у країні відсутня. Згідно

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.4.4. Класифікація готельних підприємств в Україні

У 2003 р. в Україні прийнято два стандарти, що регулюють діяльність суб’єктів готельного бізнесу – “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги” і “Послуги туристичні. Класифікація готелів”. Основна мета введення національних стандартів – гармонізувати національне

Готельний бізнес – Мальська М. П – Готелі категорії “одна” зірка

Готелі цієї категорії можуть будуватись з недорогих будівельних матеріалів, мати обладнання та меблі, що виробляються серійно, усі меблі та електроприлади повинні бути справними. На фасаді будинку обов’язкова вивіска із зовнішнім освітленням або вивіска, що

Готельний бізнес – Мальська М. П – Готелі категорії “дві” зірки

У вимогах національного стандарту з метою сертифікації, за винятком окремих пунктів, близькі до категорії “одна зірка”, тому доцільно звернути увагу саме на них. Мінімальна площа рецепції, якщо кількість номерів менша за 50-20 м2, додаткова

Готельний бізнес – Мальська М. П – Готелі категорії “три” зірки

У вимогах національного стандарту з метою сертифікації, за винятком окремих пунктів, близькі до категорії “одна зірка”, тому доцільно звернути увагу саме на них. Мінімальна площа рецепції, якщо кількість номерів менша за 50-20 м2, додаткова

Готельний бізнес – Мальська М. П – Готелі категорії “чотири” зірки

Будинок готелю повинен вписуватись в архітектурний ансамбль навколишньої території, головний фасад будинку – відповідати архітектурному стилю, бути привабливим для гостей. У готелів цієї категорії обов’язкова автостоянка з охороною або гараж з технічним обслуговуванням автомобілів,

Готельний бізнес – Мальська М. П – Готелі категорії “п’ять” зірок

Будинок готелю повинен вписуватись в архітектурний ансамбль навколишньої території, головний фасад будинку – відповідати архітектурному стилю, бути привабливим для гостей. У готелів цієї категорії обов’язкова автостоянка з охороною або гараж з технічним обслуговуванням автомобілів,

Готельний бізнес – Мальська М. П – 2.5. Міжнародна класифікація готельних номерів

Класифікація житлових номерів у готелях передбачає їхній поділ на категорії згідно розмірів, місткості, типу житлових і нежитлових приміщень, обладнання, рівня комфорту та інших факторів. Категорія номера – важлива характеристика, що передбачає його відповідність встановленим

Готельний бізнес – Мальська М. П – Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

3.1. Сутність процесу управління готельними підприємством Управління готельними підприємствами – важливий вид професійно здійснюваної економічної діяльності направленої на досягнення мети підприємства шляхом раціональної організації матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів

Готельний бізнес – Мальська М. П – 3.1. Сутність процесу управління готельними підприємством

3.1. Сутність процесу управління готельними підприємством Управління готельними підприємствами – важливий вид професійно здійснюваної економічної діяльності направленої на досягнення мети підприємства шляхом раціональної організації матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів

Готельний бізнес – Мальська М. П – 3.2. Поняття і принципи побудови систем управління у готелях

3.1. Сутність процесу управління готельними підприємством Управління готельними підприємствами – важливий вид професійно здійснюваної економічної діяльності направленої на досягнення мети підприємства шляхом раціональної організації матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів

Готельний бізнес – Мальська М. П – 3.3. Типи організаційних структур управління у готелях

У досвіді функціонування закладів розміщення найбільшого поширення набули такі типи організаційних структур управління: – лінійна; – функціональна; – лінійно-функціональна; – продуктова; – матрична. Лінійна організаційна структура управління. Лінійний тип організаційної структури управління у готелі

Готельний бізнес – Мальська М. П – 3.4. Форми управління у готельній сфері

В умовах посилення конкуренції у готельній індустрії виникла необхідність урізноманітнення, поєднання різних організаційних форм управління, що зумовлює досягнення більшої ефективності економічного, фінансового, інформаційного потенціалу підприємств. Сучасний стан розвитку форм управління у готельній сфері характеризується

Готельний бізнес – Мальська М. П – Управління за контрактом

В умовах посилення конкуренції у готельній індустрії виникла необхідність урізноманітнення, поєднання різних організаційних форм управління, що зумовлює досягнення більшої ефективності економічного, фінансового, інформаційного потенціалу підприємств. Сучасний стан розвитку форм управління у готельній сфері характеризується

Готельний бізнес – Мальська М. П – Управління згідно договору франчайзинга

Франчайзинг (франц. franchise – пільга, привілегія) – це контрактне партнерство між власниками готельних компаній і незалежними готельними підприємствами, які купують право на виробництво і реалізацію від його імені і під торговою маркою компанії власника

Готельний бізнес – Мальська М. П – Оренда

Оренда (лізинг) як форма управління у готельній сфері розвивається з середини XX ст., сьогодні вона майже не типова у готельному бізнесі. Окремі випадки лізингу пов’язуються з державними готелями, які для підвищення ефективності управління віддають