Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 2.4. Форми безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у таких формах:

– платіжні доручення;

– платіжні вимоги-доручення;

– чеки;

– акредитиви;

– векселі;

– інкасові доручення (платіжні вимоги).

Розрахунки платіжними дорученнями

Платіжне доручення – це письмове доручення власника рахунка перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів.

Платіжні доручення застосовуються в розрахунках щодо місцевих, а також міжміських поставок за товари (роботи, послуги). Вони забезпечують максимальне наближення строків отримання товарно-матеріальних цінностей і здійснення платежу, прискорюють обертання оборотних коштів; запобігають виникненню кредиторської заборгованості в покупців.

Розрахунки платіжними дорученнями здійснюються також за нетоварними операціями. Це платежі до бюджету, цільових державних фондів; платежі кредитним установам, за банківськими позичками.

Розрахунки платіжними дорученнями здійснюються за такою схемою (рис. 2.8).

Фінанси підприємств   Непочатенко О. О.   2.4. Форми безготівкових розрахунків

Рис. 2.8. Механізм здійснення розрахунків платіжними дорученнями

1 – постачальник відвантажує продукцію (виконує роботи, послуги);

2 – постачальник виставляє рахунок-фактуру за продукцію, роботи, послуги;

3 – покупець подає до банку, що його обслуговує, платіжне доручення;

4 – банк покупця списує з його рахунка кошти;

5 – банк покупця повідомляє покупця – власника рахунка про списання коштів;

6 – банк покупця передає електронним зв’язком або надсилає платіжне доручення на відповідну суму до банку постачальника;

7 – банк постачальника (отримувача коштів) зараховує кошти на рахунок постачальника;

8 – банк постачальника повідомляє постачальника про надходження коштів на розрахунковий рахунок випискою з розрахункового рахунка.

Переваги:

– відносно простий і швидкий документообіг;

– прискорення руху коштів;

– можливість використання цієї форми розрахунків за нетоварних платежів.

Платіжне доручення повертається без виконання, Якщо:

O відсутній хоча б один з реквізитів платіжного доручення (крім дати валютування);

O в один день подано два платіжних доручення з однаковим порядковим номером;

O на рахунку недостатньо коштів для виконання операції і підприємство не може скористатися послугою “овердрафт”;

O сума прописом не відповідає сумі цифрами.

“Овердрафт” – короткостроковий кредит, який надається шляхом списання коштів із рахунку клієнта банку понад залишок на рахунку, внаслідок чого створюється дебетове сальдо.

Платіжне доручення банк приймає тільки в межах коштів на розрахунковому рахунку, крім доручень на перерахування до бюджету сум податків, зборів, обов’язкових платежів.

Для того, щоб змінити призначення платежу у вже відправленому переказі, необхідно письмово звернутися до начальника відділення банку, в якому відкрито рахунок підприємства. Лист із зазначенням інформації про сплату за відповідну послугу необхідно подати до канцелярії відділення банку. У тексті листа слід зазначити, яке нове призначення платежу вважати правильним.

Якщо постачальник (отримувач коштів) не має рахунка в банку або розрахунки між постачальником і покупцем платіжним дорученням неможливі, підприємство може виконати розрахунок гарантованим платіжним дорученням через підприємства зв’язку. Гарантовані платіжні доручення застосовуються у разі переказу коштів на виплату заробітної плати працівникам, що заготовляють сільськогосподарську продукцію в населених пунктах, де відсутні банківські установи.

Наслідки неправильного зазначення у платіжному дорученні реквізитів отримувача

Якщо вказано неможливі реквізити (МФО, рахунок), то платіж буде відбраковано на рівні банку підприємства-платника. При підключенні до системи Клієнт-банк це буде видно одразу. Якщо підприємство не користується системою Клієнт-банк, то платіжне доручення повертається наступного дня з зазначенням причини повернення.

Якщо банк отримувача виявить невідповідність коду та номеру рахунку отримувача,, то він зобов’язаний направити до банку платника запит на уточнення платежу. У випадку, якщо протягом 3-х днів з дати перерахування коштів підприємство-платник не виправить реквізити, то кошти буде повернено на його рахунок.

У таких випадках підприємство-платник виписує платіжне доручення, де визначено призначення вказаної суми, на підприємство зв’язку і передає його в банк.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 2.4. Форми безготівкових розрахунків