Фінанси підприємств – Непочатенко О. О

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – ПЕРЕДМОВА

Фінанси підприємств займають провідне місце в системі фінансів країни. Економічні реформи, пов’язані з переходом до ринкових відносин, зумовили істотні зміни в системі фінансів нашої країни. Значно змінилися й умови господарювання для вітчизняних підприємств. Підвищення

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Розділ 1. Основи фінансів підприємств

1.1. Поняття та суть фінансів підприємств. Основи організації фінансів підприємств Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів підприємств у системі господарювання. Конкурентоспроможність та платоспроможність підприємств визначаються раціональною організацією фінансів. Сфера діяльності підприємств має

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 1.1. Поняття та суть фінансів підприємств. Основи організації фінансів підприємств

1.1. Поняття та суть фінансів підприємств. Основи організації фінансів підприємств Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів підприємств у системі господарювання. Конкурентоспроможність та платоспроможність підприємств визначаються раціональною організацією фінансів. Сфера діяльності підприємств має

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 1.2. Основи організації фінансів підприємств

Фінансово-господарська діяльність підприємств здійснюється не автоматично, а з допомогою цілеспрямованої їх організації. Організація фінансів підприємств – це сукупність форм, методів, способів формування та використання фінансових ресурсів, які використовуються керівним органом у процесі контролю за

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 1.3. Функції фінансів підприємств

Сутність фінансів підприємств у процесі відтворення проявляється через їх функції. Функція (лат. function – виконання, здійснення) – зовнішній прояв властивостей об’єкту в даній системі відносин [146, с. 401]. Функції фінансів підприємств – Це певні

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 1.4. Суть, склад та джерела формування фінансових ресурсів

Сутність фінансів підприємств у процесі відтворення проявляється через їх функції. Функція (лат. function – виконання, здійснення) – зовнішній прояв властивостей об’єкту в даній системі відносин [146, с. 401]. Функції фінансів підприємств – Це певні

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 1.5. Сутність, завдання та роль фінансової роботи у фінансовій діяльності підприємств

Фінансова діяльність здійснюється підприємством з метою формування первісного капіталу і наступного забезпечення обгрунтованих пропорцій при формуванні і використанні фінансових ресурсів підприємства, створення умов для виконання зобов’язань перед державою, покупцями, постачальниками [79, с. 272]. Джерелами

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Фінансове планування

На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів. Фінансове планування – Це цілеспрямований процес формування, розподілу та використання обсягу фінансових ресурсів,

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Перспективне фінансове планування

На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів. Фінансове планування – Це цілеспрямований процес формування, розподілу та використання обсягу фінансових ресурсів,

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Контрольно-аналітична робота

Контроль Являє собою діяльність, спрямовану на попередження, фіксацію й усунення недоліків у різних сферах суспільного життя. Фінансовий контроль – процес вивчення, порівняння, виявлення, фіксація проблем змісту і відображення в обліку господарських операцій та вжиття

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 1.6. Фінансовий менеджмент та його роль в управлінні фінансами підприємства

Дефініцію “фінансове управління” трактують як [1, с. 28]: – інструмент реалізації фінансів та фінансової політики; – сукупність методів впливу на організацію і використання фінансових відносин та фінансових ресурсів; – сукупність управлінських структур і фінансового

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Розділ 2. Організація розрахунків підприємств

2.1. Сутність та значення розрахунків підприємств у господарському обігу. Принципи організації розрахунків підприємств У ринковій економіці постійний кругооборот коштів як в межах окремого підприємства, так і в масштабах економіки в цілому є об’єктивною умовою

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 2.1. Сутність та значення розрахунків підприємств у господарському обігу. Принципи організації розрахунків підприємств

2.1. Сутність та значення розрахунків підприємств у господарському обігу. Принципи організації розрахунків підприємств У ринковій економіці постійний кругооборот коштів як в межах окремого підприємства, так і в масштабах економіки в цілому є об’єктивною умовою

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 2.2. Зміст та організація готівкових розрахунків підприємств

Розрахунки за готівку підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг здійснюються з застосуванням РРО згідно з Законом України № 1776 від 01.06.2000 р. “Про внесення змін до Закону України “Про застосування електронних контрольно-касових апаратів

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Організація роботи каси

Розрахунки за готівку підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг здійснюються з застосуванням РРО згідно з Законом України № 1776 від 01.06.2000 р. “Про внесення змін до Закону України “Про застосування електронних контрольно-касових апаратів

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Ліміт готівки

Усім підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою, встановлюються ліміти залишку готівки в касі. Ліміт залишку готівки – це гранична сума грошових І Коштів, яка може знаходитись в касі

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Порядок здачі готівки до каси банку

Усім підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою, встановлюються ліміти залишку готівки в касі. Ліміт залишку готівки – це гранична сума грошових І Коштів, яка може знаходитись в касі

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 2.3. Особливості безготівкової форми розрахунків

Суб’єкти господарської діяльності – учасники безготівкових розрахунків – за власним розсудом обирають банківську установу. Після згоди цієї банківської установи у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Національного банку України та іншими актами чинного законодавства, здійснюються

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 2.4. Форми безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у таких формах: – платіжні доручення; – платіжні вимоги-доручення; – чеки; – акредитиви; – векселі; – інкасові доручення (платіжні вимоги). Розрахунки платіжними дорученнями Платіжне доручення – це письмове доручення власника

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Розрахунки платіжними дорученнями

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у таких формах: – платіжні доручення; – платіжні вимоги-доручення; – чеки; – акредитиви; – векселі; – інкасові доручення (платіжні вимоги). Розрахунки платіжними дорученнями Платіжне доручення – це письмове доручення власника

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Наслідки неправильного зазначення у платіжному дорученні реквізитів отримувача

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у таких формах: – платіжні доручення; – платіжні вимоги-доручення; – чеки; – акредитиви; – векселі; – інкасові доручення (платіжні вимоги). Розрахунки платіжними дорученнями Платіжне доручення – це письмове доручення власника

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Платіжні вимоги-доручення – це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин. Верхня частина – вимога підприємства-постачальника до підприємства-покупця сплатити вартість товару, виконаних робіт, послуг. Нижня частина – доручення покупця (платника грошових коштів) банку,

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Розрахунки чеками

Платіжні вимоги-доручення – це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин. Верхня частина – вимога підприємства-постачальника до підприємства-покупця сплатити вартість товару, виконаних робіт, послуг. Нижня частина – доручення покупця (платника грошових коштів) банку,

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Розрахунки акредитивами

Акредитив – розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально задепонованих коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар. Акредитив застосовується в розрахунках між постачальниками і покупцями. Документи постачальника оплачуються банком

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Вексельна форма розрахунків

Акредитив – розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально задепонованих коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар. Акредитив застосовується в розрахунках між постачальниками і покупцями. Документи постачальника оплачуються банком

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 2.5. Розрахунково-платіжна дисципліна

Розрахункова дисципліна Передбачає зобов’язання суб’єктів господарювання дотримуватися встановлених правил проведення розрахункових операцій. Дотримання розрахункової дисципліни сприяє прискоренню кругообороту коштів і зміцненню фінансового стану підприємства. Порушення розрахункової дисципліни може бути наслідком незадовільної роботи фінансових служб

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Розділ 3. Грошові потоки підприємств

3.1. Економічна характеристика грошових потоків підприємств та їх класифікація Грошові кошти, які одержує підприємець у результаті своєї діяльності, називаються грошовим потоком [26, с. 158]. Грошові надходження повинні мати постійний, динамічний характер. Це означає, що

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 3.1. Економічна характеристика грошових потоків підприємств та їх класифікація

3.1. Економічна характеристика грошових потоків підприємств та їх класифікація Грошові кошти, які одержує підприємець у результаті своєї діяльності, називаються грошовим потоком [26, с. 158]. Грошові надходження повинні мати постійний, динамічний характер. Це означає, що

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Методи оптимізації грошових потоків підприємства

3.1. Економічна характеристика грошових потоків підприємств та їх класифікація Грошові кошти, які одержує підприємець у результаті своєї діяльності, називаються грошовим потоком [26, с. 158]. Грошові надходження повинні мати постійний, динамічний характер. Це означає, що

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 3.2. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг

Основним джерелом грошових надходжень на підприємство Є виручка від звичайної діяльності, Яка залежить від галузі функціонування підприємства, обсягів його діяльності, впровадження науково-технічних розробок, а отже, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, покращення якості продукції. Головним

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Методи плануванні виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Планування виручки від реалізації необхідне для визначення валового доходу, прибутку, а також для складання оперативних, фінансових і касових планів. Несвоєчасне і неповне надходження виручки призводить до фінансових ускладнень та порушує нормальну діяльність підприємства. Метод

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності

Планування виручки від реалізації необхідне для визначення валового доходу, прибутку, а також для складання оперативних, фінансових і касових планів. Несвоєчасне і неповне надходження виручки призводить до фінансових ускладнень та порушує нормальну діяльність підприємства. Метод

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Розділ 4. Формування витрат підприємства

4.1. Зміст та класифікація витрат підприємства Для беззбиткового функціонування підприємства, його фінансової сталості слід не тільки мати необхідні ресурси, а й правильно встановлювати нормативний рівень їх витрачання, визначати оптимальне співвідношення ресурсів для виробництва і

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 4.1. Зміст та класифікація витрат підприємства

4.1. Зміст та класифікація витрат підприємства Для беззбиткового функціонування підприємства, його фінансової сталості слід не тільки мати необхідні ресурси, а й правильно встановлювати нормативний рівень їх витрачання, визначати оптимальне співвідношення ресурсів для виробництва і

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 4.2. Планування витрат на обсяг продукції, що реалізується

Витрати на виробництво і реалізацію продукції, що формують її собівартість, – один з найважливіших якісних показників комерційної діяльності вітчизняних підприємств. Склад витрат, що включаються в собівартість продукції, визначає розмір прибутку підприємства, а отже, і

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 4.3. Аналіз собівартості продукції по статтях калькуляції та витрат на виробництво

Крім поняття витрат на виробництво виділяють поняття собівартості продукції – це синтетичний показник, що характеризує виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на підготовку до виробництва й виробництво продукції (робіт, послуг). Джерелами інформації аналізу

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Матеріальні витрати

Крім поняття витрат на виробництво виділяють поняття собівартості продукції – це синтетичний показник, що характеризує виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на підготовку до виробництва й виробництво продукції (робіт, послуг). Джерелами інформації аналізу

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Витрати на оплату праці

Крім поняття витрат на виробництво виділяють поняття собівартості продукції – це синтетичний показник, що характеризує виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на підготовку до виробництва й виробництво продукції (робіт, послуг). Джерелами інформації аналізу

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Відрахування на соціальні заходи

Крім поняття витрат на виробництво виділяють поняття собівартості продукції – це синтетичний показник, що характеризує виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на підготовку до виробництва й виробництво продукції (робіт, послуг). Джерелами інформації аналізу

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Амортизація

Крім поняття витрат на виробництво виділяють поняття собівартості продукції – це синтетичний показник, що характеризує виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на підготовку до виробництва й виробництво продукції (робіт, послуг). Джерелами інформації аналізу

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Інші операційні витрати

Крім поняття витрат на виробництво виділяють поняття собівартості продукції – це синтетичний показник, що характеризує виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на підготовку до виробництва й виробництво продукції (робіт, послуг). Джерелами інформації аналізу

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 4.4. Вплив мотиваційних факторів на рівень витрат підприємства

Мотивація досить істотно впливає на формування собівартості продукції [60]. Мотивація є однією з функцій як менеджменту. Робітник є ключовою фігурою в досягненні підприємством високих результатів діяльності. З цього приводу хотілось би навести слова: “Справа

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 4.5. Функції управління витратами підприємства

Перехід до ринкових відносин в Україні вимагає нових, більш ефективних, підходів до управління суб’єктами підприємницької діяльності, що, у свою чергу, викликало необхідність приділення особливої уваги питанням підвищення ефективності управління витратами підприємства. Проблема управління витратами

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 4.6. Система “директ-костинг”

В даний час використання вітчизняними підприємствами моделі повного розподілу витрат і розрахунку на цій основі цін призводить до не конкурентоспроможності вітчизняної продукції, оскільки відбувається постійне підвищення цін. Тим часом завоювання і утримання ринків збуту

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Розділ 5. Формування і розподіл прибутку

5.1. Сутність та склад прибутку підприємства, функції та його види Прибуток суб’єкта господарювання відіграє провідну роль у фінансовій системі, а тому незмінно привертає увагу дослідників. Прибуток – важлива категорія ринкової економіки, яка навколо себе

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 5.1. Сутність та склад прибутку підприємства, функції та його види

5.1. Сутність та склад прибутку підприємства, функції та його види Прибуток суб’єкта господарювання відіграє провідну роль у фінансовій системі, а тому незмінно привертає увагу дослідників. Прибуток – важлива категорія ринкової економіки, яка навколо себе

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 5.2. Особливості планування та формування прибутку на підприємстві

Важливе значення для забезпечення умов невпинного зростання прибутку має якість його планування. Планування прибутку – Це складний процес, який включає глибокий економічний аналіз виробничих і фінансових показників за період, що передував плановому періоду. Якщо

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – Методи планування валового прибутку від реалізації продукції

Важливе значення для забезпечення умов невпинного зростання прибутку має якість його планування. Планування прибутку – Це складний процес, який включає глибокий економічний аналіз виробничих і фінансових показників за період, що передував плановому періоду. Якщо

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 5.3. Суть рентабельності підприємства та її показники

Рентабельність є одним із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною

Фінанси підприємств – Непочатенко О. О. – 1) Показники рентабельності щодо реалізації

Рентабельність є одним із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною