Економічна теорія – Мочерний С. В

Економічна теорія – Мочерний С. В. – 1. Загальні основи економічного розвитку

1.1. Предмет економічної теорії Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV-ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – 1.1. Предмет економічної теорії

1.1. Предмет економічної теорії Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV-ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Світова економічна думка про предмет економічної теорії та політичної економії

1.1. Предмет економічної теорії Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV-ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Зародження економіки як науки

1.1. Предмет економічної теорії Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV-ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Основні етапи розвитку політичної економії та економічної теорії

1.1. Предмет економічної теорії Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV-ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Сучасні економісти про предмет економічної теорії

У 1948 р. вийшов у світ підручник американського економіста П.-Б. Самуельсона “Економікс”, за який йому було присуджено Нобелівську премію. У книзі стверджується, що предметом економікс є споживання, і що ця наука вивчає дії, які

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Обгрунтування предмета економічної теорії та політичної економії

Синтезувавши позитивні аспекти різноманітних визначень і врахувавши критичний аналіз негативних” як предмет економічної теорії (як сутності першого порядку) попередньо можна визначити економічні відносини у процесі діалектичної взаємодії з розвитком продуктивних сил у всіх сферах

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Основні відмінності між політичною економією і економікс

Погляди більшості українських та російських економістів щодо співвідношення економічної теорії і політичної економії розділились: одні автори (В. Бобров, Г. Башнянін, І. Тивончук та ін.) їх ототожнює, інші (автори підручника “Основи політичної економії: політекономічний аспект”,

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Функції економічної теорії

Погляди більшості українських та російських економістів щодо співвідношення економічної теорії і політичної економії розділились: одні автори (В. Бобров, Г. Башнянін, І. Тивончук та ін.) їх ототожнює, інші (автори підручника “Основи політичної економії: політекономічний аспект”,

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Економічна система та її структура

Економіка та економічна система. Економіка є найважливішою сферою суспільного життя, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл та споживання продуктів людської діяльності, формується і розвивається система продуктивних сил та економічних