Економічна теорія – Мочерний С. В

Економічна теорія – Мочерний С. В. – 1. Загальні основи економічного розвитку

1.1. Предмет економічної теорії Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV-ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – 1.1. Предмет економічної теорії

1.1. Предмет економічної теорії Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV-ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Світова економічна думка про предмет економічної теорії та політичної економії

1.1. Предмет економічної теорії Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV-ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Зародження економіки як науки

1.1. Предмет економічної теорії Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV-ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Основні етапи розвитку політичної економії та економічної теорії

1.1. Предмет економічної теорії Економічна наука є однією з найдавніших. Її предмет намагалися окреслити ще давньогрецькі філософи Арістотель і Ксенофонт у IV-ІІІ ст. до н, е. Глибокий інтерес до економічної теорії зумовлений тим, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Сучасні економісти про предмет економічної теорії

У 1948 р. вийшов у світ підручник американського економіста П.-Б. Самуельсона “Економікс”, за який йому було присуджено Нобелівську премію. У книзі стверджується, що предметом економікс є споживання, і що ця наука вивчає дії, які

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Обгрунтування предмета економічної теорії та політичної економії

Синтезувавши позитивні аспекти різноманітних визначень і врахувавши критичний аналіз негативних” як предмет економічної теорії (як сутності першого порядку) попередньо можна визначити економічні відносини у процесі діалектичної взаємодії з розвитком продуктивних сил у всіх сферах

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Основні відмінності між політичною економією і економікс

Погляди більшості українських та російських економістів щодо співвідношення економічної теорії і політичної економії розділились: одні автори (В. Бобров, Г. Башнянін, І. Тивончук та ін.) їх ототожнює, інші (автори підручника “Основи політичної економії: політекономічний аспект”,

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Функції економічної теорії

Погляди більшості українських та російських економістів щодо співвідношення економічної теорії і політичної економії розділились: одні автори (В. Бобров, Г. Башнянін, І. Тивончук та ін.) їх ототожнює, інші (автори підручника “Основи політичної економії: політекономічний аспект”,

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Економічна система та її структура

Економіка та економічна система. Економіка є найважливішою сферою суспільного життя, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл та споживання продуктів людської діяльності, формується і розвивається система продуктивних сил та економічних

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Економіка та економічна система

Економіка та економічна система. Економіка є найважливішою сферою суспільного життя, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл та споживання продуктів людської діяльності, формується і розвивається система продуктивних сил та економічних

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Продуктивні сили

Економіка та економічна система. Економіка є найважливішою сферою суспільного життя, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл та споживання продуктів людської діяльності, формується і розвивається система продуктивних сил та економічних

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Виробничі відносини

Вперше пізнавальне значення категорії “відносини” дослідив ще Арістотель. їх можна охарактеризувати у найзагальнішому контексті як відносини між людьми, які виникають у процесі суспільного виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг. Західні та

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Економічна власність і виробничі відносини

У сучасній економічній літературі щодо сутності власності існують різні точки зору. Так, в “Економічній енциклопедії” за редакцією Л. Абалкіна власність розглядається як “належність засобів і продуктів виробництва певним особам – індивідам або колективам –

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Техніко-економічні відносини

Ці відносини є однією з форм розвитку продуктивних сил. Техніко-економічні відносини – речова форма розвитку продуктивних сил, яка утворюється у процесі суспільного поділу праці, соціалізації, кооперування, концентрації виробництва, обміну діяльності між людьми. Поняття “речова

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Організаційно-економічні відносини

Ці відносини проміжні між техніко-економічними та виробничими відносинами (або відносинами економічної власності) і є організаційною формою розвитку продуктивних сил. Такі відносини можуть або сприяти розвиткові продуктивних сил, або гальмувати їх. Організаційно-економічні відносини – відносини

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Технологічний спосіб виробництва

Ці відносини проміжні між техніко-економічними та виробничими відносинами (або відносинами економічної власності) і є організаційною формою розвитку продуктивних сил. Такі відносини можуть або сприяти розвиткові продуктивних сил, або гальмувати їх. Організаційно-економічні відносини – відносини

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Суспільний спосіб виробництва

Суспільно-економічне поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва передбачає попереднє з’ясування суспільно-економічної сутності засобів виробництва, типів (приватна, колективна, державна та ін.) і форм власності на речові й особисті фактори виробництва. Кожний тип власності може розвиватися

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Економічна структура суспільства

Структура як філософська категорія – це комплекс внутрішніх стійких зв’язків між підсистемами та елементами цілісної системи, які (зв’язки) як закони визначають її розвиток та функціонування. Економічна структура (лат. structure – будова) суспільства – будова

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Сутність економічних законів та їх класифікація

Категорія “закон”. Оскільки метою предмета економічної теорії є вивчення законів, які управляють виробництвом, обміном, розподілом і споживанням матеріальних благ і послуг, то надзвичайно важливим у з’ясуванні їх змісту є наукове обгрунтування сутності категорії “закон

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Категорія “закон”

Категорія “закон”. Оскільки метою предмета економічної теорії є вивчення законів, які управляють виробництвом, обміном, розподілом і споживанням матеріальних благ і послуг, то надзвичайно важливим у з’ясуванні їх змісту є наукове обгрунтування сутності категорії “закон

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Класифікація економічних законів

Загальноприйнята класифікація законів, основою якої є термін їх дії, значно збіднює їх системну характеристику, сферу та механізм дії. Орієнтуючись на сучасні досягнення світової економічної думки, доцільно виокремити кілька груп економічних законів. І. Закони, що

Економічна теорія – Мочерний С. В. – 1.2. Методологія дослідження економічних систем

Після з’ясування предмета економічної теорії, сутності і основних елементів економічної системи постають складні та багатопланові проблеми: як дослідити економічні закони (як найглибшу сутність таких систем) і категорії, розкрити процес еволюції економічних систем, з’ясувати кожну

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Загальнонаукові та філософські принципи економічного дослідження

Після з’ясування предмета економічної теорії, сутності і основних елементів економічної системи постають складні та багатопланові проблеми: як дослідити економічні закони (як найглибшу сутність таких систем) і категорії, розкрити процес еволюції економічних систем, з’ясувати кожну

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Поняття і структура методу економічної теорії

Після з’ясування предмета економічної теорії, сутності і основних елементів економічної системи постають складні та багатопланові проблеми: як дослідити економічні закони (як найглибшу сутність таких систем) і категорії, розкрити процес еволюції економічних систем, з’ясувати кожну

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Загальнонаукові методи пізнання

Після з’ясування предмета економічної теорії, сутності і основних елементів економічної системи постають складні та багатопланові проблеми: як дослідити економічні закони (як найглибшу сутність таких систем) і категорії, розкрити процес еволюції економічних систем, з’ясувати кожну

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Політико-економічні засоби пізнання

Метод абстракції та сходження від абстрактного до конкретного. Найпростішим і водночас вихідним елементом у системі діалектики є метод абстракції. Метод абстракції (лат. abstractio – віддалення) – відмова від поверхових, несуттєвих сторін явища для розкриття

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Метод абстракції та сходження від абстрактного до конкретного

Метод абстракції та сходження від абстрактного до конкретного. Найпростішим і водночас вихідним елементом у системі діалектики є метод абстракції. Метод абстракції (лат. abstractio – віддалення) – відмова від поверхових, несуттєвих сторін явища для розкриття

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Основні закони діалектики в економічному дослідженні

Найважливішою підсистемою діалектичного методу є три закони діалектики в їх гносеологічній функції. Основний елемент діалектичного методу дослідження в економічній теорії, його ядро – це закон єдності і боротьби протилежностей у його гносеологічній функції, або

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Історичне, логічне та інші методи пізнання

Надзвичайно важливими методами дослідження економічних систем на різних етапах їх еволюції є історичне і логічне. Історичне – спосіб пізнання конкретних умов розвитку економічних явищ і процесів, самої економічної системи в їх історичній послідовності –

Економічна теорія – Мочерний С. В. – 1.3. Економічні системи в процесі розвитку світової цивілізації

Розвиток сучасних економічних систем залежить не лише від досягнутого прогресу технологічного способу виробництва, існуючих типів і форм власності, господарського механізму та інших елементів суспільних відносин, а й від вікових історичних традицій формування та еволюції

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Економічні системи в докапіталістичних формаціях

Розвиток сучасних економічних систем залежить не лише від досягнутого прогресу технологічного способу виробництва, існуючих типів і форм власності, господарського механізму та інших елементів суспільних відносин, а й від вікових історичних традицій формування та еволюції

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Первіснообщинний спосіб виробництва

Розвиток сучасних економічних систем залежить не лише від досягнутого прогресу технологічного способу виробництва, існуючих типів і форм власності, господарського механізму та інших елементів суспільних відносин, а й від вікових історичних традицій формування та еволюції

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Рабовласницький спосіб виробництва

Виник у IV-III тис. до н. е. й існував до І ст. н. е. Рабовласницького устрою не знали народи Середньої, Північної та Східної Європи та ін., які від первіснообщинного ладу одразу перейшли до феодалізму.

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Феодальний спосіб виробництва

Виник у V ст. н. е. із розпадом рабовласницького способу виробництва, а в більшості країн Європи – з розпадом первіснообщинного ладу, й існував до кінця XV – початку XVI ст. Феодальний спосіб виробництва –

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Економічна система домонополістичного капіталізму

Первісне накопичення капіталу. Економічна система домонополістичного капіталізму виникла на початку XVI ст., нижча стадія її еволюції тривала до кінця XIX – початку XX ст., вища – почалася у XX ст. і продовжує тривати. Цей

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Первісне накопичення капіталу

Первісне накопичення капіталу. Економічна система домонополістичного капіталізму виникла на початку XVI ст., нижча стадія її еволюції тривала до кінця XIX – початку XX ст., вища – почалася у XX ст. і продовжує тривати. Цей

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Еволюція капіталізму в промисловості

Первісне накопичення капіталу. Економічна система домонополістичного капіталізму виникла на початку XVI ст., нижча стадія її еволюції тривала до кінця XIX – початку XX ст., вища – почалася у XX ст. і продовжує тривати. Цей

Економічна теорія – Мочерний С. В. – 1.4. Економічний прогрес і його рушійні сили

Упродовж всієї історії людства поступально розвивалися продуктивні сили (насамперед головна – людина ), поглиблювався суспільний поділ праці, еволюціонували відносини економічної власності, вдосконалювався господарський механізм. Економічний процес супроводжувався розвитком соціального прогресу суспільства, тобто еволюцією політики,

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Сутність та критерії економічного прогресу

Упродовж всієї історії людства поступально розвивалися продуктивні сили (насамперед головна – людина ), поглиблювався суспільний поділ праці, еволюціонували відносини економічної власності, вдосконалювався господарський механізм. Економічний процес супроводжувався розвитком соціального прогресу суспільства, тобто еволюцією політики,

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Сутність економічного прогресу

Упродовж всієї історії людства поступально розвивалися продуктивні сили (насамперед головна – людина ), поглиблювався суспільний поділ праці, еволюціонували відносини економічної власності, вдосконалювався господарський механізм. Економічний процес супроводжувався розвитком соціального прогресу суспільства, тобто еволюцією політики,

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Типи економічного зростання

Розрізняють два основні типи економічного прогресу: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний (лат. extensivus – розширювальний) тип розвитку – спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного приросту всіх елементів продуктивних сил, насамперед факторів виробництва за незмінного рівня

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Критерії економічного розвитку

Наявність двох основних типів економічного прогресу передбачає з’ясування його критеріїв. Критерії економічного прогресу – найважливіші сутнісні та якісні зрушення в процесі еволюції економічної системи, які сприяють розвиткові потреб, інтересів і цілей людини, усіх її

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Рушійні сили та фактори економічного прогресу

Економічні суперечності – головна рушійна сила прогресу. Визначальна роль економічних суперечностей серед інших рушійних сил і факторів економічного прогресу зумовлена насамперед тим вирішальним значенням, яке відіграють суперечності у природі, суспільстві й мисленні як першооснова

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Економічні суперечності – головна рушійна сила прогресу

Економічні суперечності – головна рушійна сила прогресу. Визначальна роль економічних суперечностей серед інших рушійних сил і факторів економічного прогресу зумовлена насамперед тим вирішальним значенням, яке відіграють суперечності у природі, суспільстві й мисленні як першооснова

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Суспільний поділ праці

У межах технологічного способу виробництва надзвичайно важливу роль відіграє зумовлений розвитком продуктивних сил суспільний поділ праці як рушійна сила економічного прогресу. Суспільний поділ праці – відокремлення різних видів трудової діяльності в межах світового господарства

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Фактори економічного прогресу

У взаємодії з працею фактори економічного прогресу сприяють зростанню доходу. Фактори економічного прогресу (в тому числі виробництва) – окремі елементи технологічного способу виробництва, які сприяють створенню споживчих вартостей, виникненню нової продуктивної сили, але не

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Закони економічного прогресу

Оскільки економічний прогрес охоплює всі елементи економічної системи, то всі типи економічних законів є водночас законами економічного прогресу. Вирішальну роль з-поміж них відіграє закон адекватності виробничих відносин (економічної власності) характеру, рівню і структурі продуктивних

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Закон економії робочого часу

Оскільки економічний прогрес охоплює всі елементи економічної системи, то всі типи економічних законів є водночас законами економічного прогресу. Вирішальну роль з-поміж них відіграє закон адекватності виробничих відносин (економічної власності) характеру, рівню і структурі продуктивних

Економічна теорія – Мочерний С. В. – Закон зростання продуктивності праці

Він діє з неоднаковою інтенсивністю в різних економічних системах. Закон зростання продуктивності праці – загальний економічний закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі і суттєві зв’язки між прогресом технологічного способу виробництва (його окремими елементами, в