Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.12. Витяг з протоколу

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ – один з наймасовіших видів документації, що надсилається (передається) окремим особам (підприємствам), і назва виду документа (витяг з протоколу).

Реквізити:

1) номер протоколу, з якого зроблено витяг;

2) назва органу, засідання, наради;

3) дата;

4) текст із цього питання;

5) підписи.

Зразок

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2 ЗАСІДАННЯ

Профспілкового комітету Українського державного університету харчових технологій від 11 березня 1998 року.

СЛУХАЛИ: заяву проф. П. А. Рудика з клопотанням про виділення путівки до лікувально-профілактичного санаторію “Трускавець”. УХВАЛИЛИ: виділити П. А. Рудику путівку до названого санаторію. Оригінал підписали:

Голова засідання (підпис) Л. Р. Сурко

Секретар (підпис) Н. І. Буряк

Завдання для самоконтролю

1. Поставити у кличній формі такі звертання: шановний пан Іваненко; вельмишановний колега Петро; пані Людмила; пані Яковенко; добродій Гайовий; товариш Іван; пан голова ради.

2. Написати адресу, вказавши село, район, область, середню школу, директора школи (Васильківський Олександр Вячеславович).

3. Скласти листа, адресованого директорові механічного заводу Бойку Івану Юрійовичу, з проханням видати довідку про місячний оклад інженера Кравчука Юрія Олексійовича.

4. Написати довідку про місячний оклад бухгалтера Гончарука Михайла Валерійовича для подання до районного відділу міліції.

5. Написати телеграми за зразком: Адреса…

Прошу зустріти групу студентів з 10 осіб 20.09.96, які приїдуть потягом № 25, вагон 3, і розмістити їх у готелі. Декан Бондаренко Павло Григорович.

6. Написати на вимогу декана факультету пояснювальну записку від студента, який не склав трьох екзаменів у зимову сесію.

7. Скласти гарантійний лист з усіма реквізитами (назва організації, яка надсилає листа, адреса, дата, номер, заголовок; назва організації, до якої надсилається лист, посада, прізвище, ініціали керівної особи, текст з проханням надати послуги з ремонту апаратури).

8. Які реквізити та мовні засоби у поданій далі доповідній записці вказують на офіційно-діловий стиль?

Кафедра Проректорові УДУХТ

Українознавства з наукової роботи

25.09.98 проф. Прядку М. О.

№ 9-5/6 завідувача кафедри

Українознавства Горбула О. Д.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА Про відрядження доц. Іванченка П. П.

Прошу дозволу на відрядження до Рівненського педагогічного інституту доц. Іванченка П. П. для виступу з доповіддю на конференції з 10.10.98 по 15.10.98.

Підстава: Лист Оргкомітету конференції № 20-8/13 від 24.09.98.

(підпис)

9. Вказати ступінь стандартизації тексту звіту. Написати заголовок до звіту і звіт студента про виробничу практику.

10. Укласти протокол про збори студентів відповідного курсу і факультету з питаннями про дисципліну та підготовку до екзаменів.

11. Зробити витяг з протоколу зборів студентів про дисципліну одного з студентів (Кравчука Валерія).

12. Уявіть себе власником магазину дієтичних продуктів або лікарських трав і напишіть рекламного листа, текст якого зміг би зацікавити споживачів.

13. Напишіть факс, використовуючи термінологію майбутнього спеціаліста.

Граматичний коментар

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ

Разом пишуть:

1. Іменники, утворені за допомогою сполучної голосної із двох або кількох основ (одна з яких – дієслівного походження): бавовнозаготівля, звуковловлювач, газомір, слов’янознавство, життєпис, водозбір.

2. Іменники, утворені поєднанням основ прикметника й іменника: Чорнозем, бортмеханік, Ощадбанк.

3. Іменники, утворені за допомогою сполучної голосної від двох іменникових основ: Залізобетон, газопровідник, шлакоблок, лісостеп.

4. Іменники, утворені з трьох і більше іменникових основ: Веломотоспорт, ліспромгосп, автомотогурток,

5. Прикметники, утворені сполученням основ прикметника й іменника: Кредитоспроможний, внутрішньоринковий, зовнішньоторговельний, сухопутний, зовнішньополітичний,

6. Прикметники, утворені сполученням основ прислівника й прикметника: Великопромисловий, малопотужний, багатосерійний.

7. Прикметники, утворені сполученням основ числівника й іменника: П’ятипроцентний, шестиповерховий, семитонний, стокілометровий.

8. Складні прикметники, що означають терміни, утворені з двох і більше неоднорідних прикметників: Поперечношліфувальний, новогрецький, геологорозвідувальний, староцерковнослов’янський.

Через дефіс пишуть:

1. Іменники, що означають державні посади, військові звання: прем’єр-міністр, генерал-лейтенант.

2. Іменники, що означають складні одиниці вимірювання: кіловат-година, тонно-кілометр, грам-атом.

3. Іменники (складні назви), що означають науковий ступінь, спеціальність, професію: Член-кореспондент, інженер-економіст, лікар-педіатр.

4. Складні прикметники, утворені від двох або трьох прикметникових основ: Офіційно-діловий, науково-технічний, про-мислово-інвестиційно-будівельний.

Культура слова

ЗАМІСНИК, ЗАСТУПНИК. Замісник – людина, яка тимчасово виконує чиїсь обов’язки (є замість когось): “Практикант працював як замісник учителя”. Одне із значень слова заступник – офіційна назва особи, яка заступає якогось начальника, керівника. Заступник здебільшого постійно відає певними ділянками роботи, має певне коло обов’язків. Заступник працює одночасно з начальником, тому це слово входить у словосполучення, що є назвами посад: заступник директора, заступник головного редактора, заступник прокурора. Замісник же тільки заступає особу, коли її немає.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.12. Витяг з протоколу