Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – ПЕРЕДМОВА

Менеджери нової формації, які працюють у складних динамічних умовах розвитку ринкових відносин, що характеризуються прискоренням змін у маркетинговому середовищі, євроінтеграційними процесами в економіці України, загостренням конкурентної боротьби за споживача, підвищенням вимог споживачів до товарів

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Частина 1. Збутова політика підприємства в умовах маркетингової орієнтації

Розділ 1. Актуальність, предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни “управління збутовою політикою” 1.1. Актуальність і необхідність вивчення дисципліни “Управління збутовою політикою”. 1.2. Предмет, мета, завдання та зміст навчальної дисципліни “Управління збутовою політикою”. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Розділ 1. Актуальність, предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни “управління збутовою політикою”

Розділ 1. Актуальність, предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни “управління збутовою політикою” 1.1. Актуальність і необхідність вивчення дисципліни “Управління збутовою політикою”. 1.2. Предмет, мета, завдання та зміст навчальної дисципліни “Управління збутовою політикою”. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 1.1. Актуальність і необхідність вивчення дисципліни “Управління збутовою політикою”

Розділ 1. Актуальність, предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни “управління збутовою політикою” 1.1. Актуальність і необхідність вивчення дисципліни “Управління збутовою політикою”. 1.2. Предмет, мета, завдання та зміст навчальної дисципліни “Управління збутовою політикою”. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 1.2. Предмет, мета, завдання та зміст навчальної дисципліни “Управління збутовою політикою”

Навчальна дисципліна “Управління збутовою політикою” для менеджерів є однією з найважливіших профільних дисциплін. Предметом навчальної дисципліни “Управління збутовою політикою” є вивчення теорії, методики та практики управління збутовою політикою підприємств на ринку споживчих товарів, а

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Розділ 2. Збутова політика в системі маркетингового менеджменту підприємства

2.1. Формування збутової політики підприємства. 2.2. Особливості управління збутовою політикою підприємства в умовах ринкової економіки. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність збуту, збутової діяльності і збутової політики підприємства; Охарактеризувати маркетингові рішення щодо розробки збутової політики підприємства;

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 2.1. Формування збутової політики підприємства

2.1. Формування збутової політики підприємства. 2.2. Особливості управління збутовою політикою підприємства в умовах ринкової економіки. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність збуту, збутової діяльності і збутової політики підприємства; Охарактеризувати маркетингові рішення щодо розробки збутової політики підприємства;

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 2.2. Особливості управління збутовою політикою підприємства в умовах ринкової економіки

При використанні маркетингового підходу до управління збутовою політикою необхідно враховувати ключові фактори успіху (рис. 2.3), до яких належать цільовий ринок, асортиментна політика, збутовий персонал, заходи мерчандайзингу і від яких залежить позиція підприємства на ринку

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Розділ 3. Збутовий потенціал як основа забезпечення управління збутовою політикою підприємства

3.1. Збутовий потенціал підприємства: сутність і характеристика складових. 3.2. Система забезпечення управління збутовою політикою. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність збутового потенціалу; Охарактеризувати складові збутового потенціалу підприємства; Вивчити склад системи забезпечення управління збутовою політикою підприємства та

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 3.1. Збутовий потенціал підприємства: сутність і характеристика складових

3.1. Збутовий потенціал підприємства: сутність і характеристика складових. 3.2. Система забезпечення управління збутовою політикою. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність збутового потенціалу; Охарактеризувати складові збутового потенціалу підприємства; Вивчити склад системи забезпечення управління збутовою політикою підприємства та

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 3.2. Система забезпечення управління збутовою політикою

Для забезпечення ефективного управління збутом необхідно, щоб ефективно функціонувала система забезпечення управління збутовою політикою, яка охоплює сім підсистем: O підсистему корпоративного управління; O підсистему управління цільовим ринком; O підсистему управління товарною політикою; O підсистему

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Частина 2. Процес управління збутовою політикою підприємства

Розділ 4. Планування в системі управління збутовою політикою підприємства 4.1, Процес планування збутової політики підприємства, 4.2, Маркетингові стратегії управління збутом, 4.3, Методи прогнозування збуту, НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність, рівні та види планування збутової політики

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Розділ 4. Планування в системі управління збутовою політикою підприємства

Розділ 4. Планування в системі управління збутовою політикою підприємства 4.1, Процес планування збутової політики підприємства, 4.2, Маркетингові стратегії управління збутом, 4.3, Методи прогнозування збуту, НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність, рівні та види планування збутової політики

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 4.1. Процес планування збутової політики підприємства

Розділ 4. Планування в системі управління збутовою політикою підприємства 4.1, Процес планування збутової політики підприємства, 4.2, Маркетингові стратегії управління збутом, 4.3, Методи прогнозування збуту, НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність, рівні та види планування збутової політики

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 4.2. Маркетингові стратегії управління збутом

На будь-якій стадії життєвого циклу підприємства результативність збутової діяльності залежить від ефективності маркетингових стратегій управління збутом. Система маркетингових стратегій управління збутом охоплює сім груп стратегій (рис. 4.5): 1)управління бізнесом; 2)управління цільовим ринком; 3)управління товарним

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 4.3. Методи прогнозування збуту

Прогнозування збуту передбачає моніторинг ситуації на ринку, детальний аналіз можливостей і загроз з боку маркетингового середовища, сильних і слабких сторін у сфері управління збутовою політикою підприємства. Метою прогнозування збуту є передбачення виникнення нових потреб

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Розділ 5. Організація збутової діяльності підприємства

5.1. Кадрове забезпечення збутової діяльності. 5.2. Організаційні зміни під час реалізації збутової політики підприємства. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: З’ясувати особливості кадрового забезпечення збутової діяльності; Визначити складові компетентності збутового персоналу та методологію її оцінки; Розкрити методику оцінки

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 5.1. Кадрове забезпечення збутової діяльності

5.1. Кадрове забезпечення збутової діяльності. 5.2. Організаційні зміни під час реалізації збутової політики підприємства. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: З’ясувати особливості кадрового забезпечення збутової діяльності; Визначити складові компетентності збутового персоналу та методологію її оцінки; Розкрити методику оцінки

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 5.2. Організаційні зміни під час реалізації збутової політики підприємства

На етапі організації збуту відбувається реалізація маркетингових стратегій управління збутом, що, у свою чергу, вимагає здійснення низки організаційних змін, спрямованих на адаптацію всієї системи управління підприємством до обраного стратегічного напрямку розвитку. При реалізації маркетингових

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Розділ 6. Мотивація в системі управління збутовою політикою підприємства

6.1, Мотивація збутового персоналу підприємства, 6.2, Стимулювання збуту: сутність і заходи, НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: з’ясувати особливості мотивації збутового персоналу; визначити напрямки розвитку збутового персоналу; розкрити сутність і заходи стимулювання збуту, 6.1. Мотивація збутового персоналу підприємства

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 6.1. Мотивація збутового персоналу підприємства

6.1, Мотивація збутового персоналу підприємства, 6.2, Стимулювання збуту: сутність і заходи, НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: з’ясувати особливості мотивації збутового персоналу; визначити напрямки розвитку збутового персоналу; розкрити сутність і заходи стимулювання збуту, 6.1. Мотивація збутового персоналу підприємства

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 6.2. Стимулювання збуту: сутність і заходи

Стимулювання збуту – це набір різних методів стимулювально-го впливу на покупців, посередників, продавців. 1. СТИЗ стосовно покупців, що вже знайомі зі споживчими властивостями товарів, полягає в пропозиції комерційної вигоди тим, хто купує товар на

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Розділ 7. Маркетинговий контроль у системі управління збутовою політикою підприємства

7.1, Маркетинговий контроль збуту: сутність і види, 7.2, Аудит системи управління збутовою політикою підприємства, НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність і рівні маркетингового контролю збуту; Розкрити зміст моделі маркетингового контролю збуту; Вивчити сутність і зміст аудиту

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 7.1. Маркетинговий контроль збуту: сутність і види

7.1, Маркетинговий контроль збуту: сутність і види, 7.2, Аудит системи управління збутовою політикою підприємства, НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність і рівні маркетингового контролю збуту; Розкрити зміст моделі маркетингового контролю збуту; Вивчити сутність і зміст аудиту

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 7.2. Аудит системи управління збутовою політикою підприємства

Маркетинговий аудит є невід’ємною складовою маркетингового контролю в системі управління збутовою політикою підприємства. Ф. Котлер визначає маркетинговий аудит як “всебічне, систематичне, незалежне періодичне дослідження компанією (або її підрозділами) маркетингового середовища, цілей, стратегій і діяльності

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Частина 3. Аналіз управління збутовою політикою підприємства

Розділ 8. SТР – маркетинг в управлінні збутовою політикою підприємства 8.1. Сегментування ринку. 8.2. Вибір цільового ринку. 8.3. Позиціонування підприємства на ринку. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність SТР – маркетингу і його місця в управлінні

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Розділ 8. SТР – маркетинг в управлінні збутовою політикою підприємства

Розділ 8. SТР – маркетинг в управлінні збутовою політикою підприємства 8.1. Сегментування ринку. 8.2. Вибір цільового ринку. 8.3. Позиціонування підприємства на ринку. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність SТР – маркетингу і його місця в управлінні

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 8.1. Сегментування ринку

Розділ 8. SТР – маркетинг в управлінні збутовою політикою підприємства 8.1. Сегментування ринку. 8.2. Вибір цільового ринку. 8.3. Позиціонування підприємства на ринку. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити сутність SТР – маркетингу і його місця в управлінні

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 8.2. Вибір цільового ринку

Другою стадією SТР – маркетингу є вибір цільового ринку. Вибір цільового ринку для досліджуваних підприємств доцільно здійснювати на основі проведеного мікросегментування покупців за географічною, демографічною, соціально-економічною і поведінковою ознаками. Процес оцінки цільового сегмента дає

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 8.3. Позиціонування підприємства на ринку

Третьою стадією БТР-маркетингу є позиціонування товарів на ринку. Після вибору цільових сегментів ринку необхідно визначити бажані ринкові позиції. Загалом товари позиціонують на ринку таким чином: O на основі їх специфічних властивостей – наприклад, низька

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Розділ 9. Діагностика процесу управління збутовою політикою підприємства

9.1. Діагностика маркетингового планування збутової політики. 9.2. Діагностика організації збутової політики. 9.3. Діагностика маркетингового контролю збутової політики. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Ознайомитися з методикою діагностики процесу маркетингового планування збуту; Висвітлити методику визначення стадії життєвого циклу підприємства;

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 9.1. Діагностика маркетингового планування збутової політики

9.1. Діагностика маркетингового планування збутової політики. 9.2. Діагностика організації збутової політики. 9.3. Діагностика маркетингового контролю збутової політики. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Ознайомитися з методикою діагностики процесу маркетингового планування збуту; Висвітлити методику визначення стадії життєвого циклу підприємства;

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 9.2. Діагностика організації збутової політики

Діагностика процесу організації збутової політики передбачає такі дії: O аналіз якості процедури збуту; O аналіз збутового персоналу; O оцінка заходів мерчандайзингу; O аналіз повноти використання методів збуту; O аналіз заходів стимулювання збуту; O аналіз

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 9.3. Діагностика процесу маркетингового контролю збутової політики

Маркетинговий контроль збуту спрямований на виявлення функцій управління збутовою політикою, які не використовуються на практиці, проведення оцінки ефективності управління збутовою політикою і розробку коригувальних дій. У ході діагностики процесу управління збутовою політикою необхідно виявити

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Розділ 10. Оцінка ефективності управління збутовою політикою підприємства

10.1. Оцінка зовнішньої ефективності управління збутовою політикою підприємства. 10.2. Оцінка внутрішньої ефективності управління збутовою політикою підприємства. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити напрямки оцінки ефективності управління збутовою політикою підприємства; Ознайомитись із методикою оцінки зовнішньої ефективності управління збутовою

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 10.1. Оцінка зовнішньої ефективності управління збутовою політикою підприємства

10.1. Оцінка зовнішньої ефективності управління збутовою політикою підприємства. 10.2. Оцінка внутрішньої ефективності управління збутовою політикою підприємства. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Визначити напрямки оцінки ефективності управління збутовою політикою підприємства; Ознайомитись із методикою оцінки зовнішньої ефективності управління збутовою

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – 10.2. Оцінка внутрішньої ефективності управління збутовою політикою підприємства

Оцінка внутрішньої ефективності управління збутовою політикою – це визначення відповідності результатів управління збутовою політикою встановленим цілям, ефективності самих стратегій та економічної ефективності управління збутовою політикою. Оцінку внутрішньої ефективності управління збутовою політикою доцільно здійснювати шляхом

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – Резюме

Оцінка внутрішньої ефективності управління збутовою політикою – це визначення відповідності результатів управління збутовою політикою встановленим цілям, ефективності самих стратегій та економічної ефективності управління збутовою політикою. Оцінку внутрішньої ефективності управління збутовою політикою доцільно здійснювати шляхом

Управління збутовою політикою – Балабанова Л. В. – БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Господарський кодекс України // Вісник ВРУ. – 2003. – № 18-22. 2. Акмаева, Р. И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Р. И. Акмаева. – М. : Финансы и