Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – ПЕРЕДМОВА

Вітчизняні організації, що діють в умовах нестабільного розвитку ринку, посилення технологічного динамізму і конкурентної боротьби, намагаються передбачити своє майбутнє. Наприклад, з метою обгрунтування економічної доцільності реалізації підприємством певного проекту, повного або часткового перепрофілювання його

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Розділ 1. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ Й ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Концепція управління організацією Еволюція системи управління організацією Сутність і структура системи стратегічного менеджменту Особливості стратегічного менеджменту в сучасних умовах Поява стратегічного управління зумовлена об’єктивними причинами, передусім ускладненням умов виробництва і реалізації продукції, та є

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.1. Концепція управління організацією

Концепція управління організацією Еволюція системи управління організацією Сутність і структура системи стратегічного менеджменту Особливості стратегічного менеджменту в сучасних умовах Поява стратегічного управління зумовлена об’єктивними причинами, передусім ускладненням умов виробництва і реалізації продукції, та є

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.2. Еволюція системи управління організацією

1.2.1. Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях Згідно з теорією менеджменту розрізняють чотири типи моделей, які відображають еволюцію теоретичних концепцій і визначають сутність організацій, роль та основні функції управління, а також критерії оцінки

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.2.1. Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях

1.2.1. Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях Згідно з теорією менеджменту розрізняють чотири типи моделей, які відображають еволюцію теоретичних концепцій і визначають сутність організацій, роль та основні функції управління, а також критерії оцінки

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Бюджетне планування

1.2.1. Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях Згідно з теорією менеджменту розрізняють чотири типи моделей, які відображають еволюцію теоретичних концепцій і визначають сутність організацій, роль та основні функції управління, а також критерії оцінки

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Довгострокове планування

Довгострокове планування охоплювало орієнтовно 50-60-ті pp. (на думку деяких учених, це 1955-1975 pp.) і відповідало періоду “зрілих” ринків. Наприклад, американська економіка цих років відзначалася високими темпами росту товарних ринків і відносною передбачуваністю напрямів розвитку

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Стратегічне планування

Довгострокове планування охоплювало орієнтовно 50-60-ті pp. (на думку деяких учених, це 1955-1975 pp.) і відповідало періоду “зрілих” ринків. Наприклад, американська економіка цих років відзначалася високими темпами росту товарних ринків і відносною передбачуваністю напрямів розвитку

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.2.2. Розвиток вітчизняного управління підприємствами

В останні роки українські виробники, переживши період дещо скептичного ставлення до планування взагалі та перспективного зокрема, роблять спроби передбачити майбутнє в новій системі планування і трансформувати свою організаційну структуру відповідно до сформованої стратегії. Цей

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – У 20-ті рр

В останні роки українські виробники, переживши період дещо скептичного ставлення до планування взагалі та перспективного зокрема, роблять спроби передбачити майбутнє в новій системі планування і трансформувати свою організаційну структуру відповідно до сформованої стратегії. Цей

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Протягом 30-80-х pp

В останні роки українські виробники, переживши період дещо скептичного ставлення до планування взагалі та перспективного зокрема, роблять спроби передбачити майбутнє в новій системі планування і трансформувати свою організаційну структуру відповідно до сформованої стратегії. Цей

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – На початку 90-х pp

В останні роки українські виробники, переживши період дещо скептичного ставлення до планування взагалі та перспективного зокрема, роблять спроби передбачити майбутнє в новій системі планування і трансформувати свою організаційну структуру відповідно до сформованої стратегії. Цей

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.3. Сутність і структура системи стратегічного менеджменту

1.3.1. Поняття стратегічного менеджменту Беручи до уваги обставини, які сприяли виникненню стратегічного менеджменту, його трактують як діяльність, що полягає у виборі напряму дій для досягнення цілей організації в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Розгорнуте тлумачення

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.3.1. Поняття стратегічного менеджменту

1.3.1. Поняття стратегічного менеджменту Беручи до уваги обставини, які сприяли виникненню стратегічного менеджменту, його трактують як діяльність, що полягає у виборі напряму дій для досягнення цілей організації в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Розгорнуте тлумачення

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.3.2. Елементи системи стратегічного менеджменту

Методологічною основою стратегічного управління є системний підхід, згідно з яким організацію характеризують такі особливості: змінність окремих її параметрів; унікальність і непередбачуваність поведінки системи в конкретних умовах; здатність змінювати структуру та формувати варіанти поведінки, протистояти

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Організаційна структура

Здійснення стратегічної та оперативної діяльності вимагає різних організаційних структур. Багато організацій, які сформували структуру для вирішення внутрішніх оперативних проблем, зустрічаються з певними труднощами під час вибору та реалізації стратегій. Більш того, стратегічні та оперативні

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Організаційна культура

Здійснення стратегічної та оперативної діяльності вимагає різних організаційних структур. Багато організацій, які сформували структуру для вирішення внутрішніх оперативних проблем, зустрічаються з певними труднощами під час вибору та реалізації стратегій. Більш того, стратегічні та оперативні

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.3.3. Стадії процесу стратегічного управління

Стратегічне управління є різновидом процесу прийняття управлінських рішень і передбачає такі стадії: усвідомлення необхідності прийняття рішення, тобто, за визначенням Г. Саймона, інтелектуальну стадію; діагностику та структуризацію проблеми; формування варіантів подальших дій; прийняття одного або

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Діагностика середовища організації

Стратегічне управління є різновидом процесу прийняття управлінських рішень і передбачає такі стадії: усвідомлення необхідності прийняття рішення, тобто, за визначенням Г. Саймона, інтелектуальну стадію; діагностику та структуризацію проблеми; формування варіантів подальших дій; прийняття одного або

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.3.4. Оцінка системи стратегічного менеджменту організації

Однією з характеристик системи управління організацією є досягнутий нею стратегічний рівень. Стратегічний рівень організації – узагальнювальна характеристика ступеня розвитку системи стратегічного менеджменту, тобто готовності до розроблення і реалізації стратегії з урахуванням потенціалу внутрішнього і

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.4. Особливості стратегічного менеджменту в сучасних умовах

1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту Аналіз теорії та практики стратегічного менеджменту свідчить, що ця система все більше адаптується до тих змін, яких зазнає організація. Рівень її мобільності в умовах нестійкого зовнішнього середовища характеризується

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту

1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту Аналіз теорії та практики стратегічного менеджменту свідчить, що ця система все більше адаптується до тих змін, яких зазнає організація. Рівень її мобільності в умовах нестійкого зовнішнього середовища характеризується

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 1.4.2. Доцільність і можливості розроблення стратегії організації

1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту Аналіз теорії та практики стратегічного менеджменту свідчить, що ця система все більше адаптується до тих змін, яких зазнає організація. Рівень її мобільності в умовах нестійкого зовнішнього середовища характеризується

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Недоліки стратегічного управління

1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту Аналіз теорії та практики стратегічного менеджменту свідчить, що ця система все більше адаптується до тих змін, яких зазнає організація. Рівень її мобільності в умовах нестійкого зовнішнього середовища характеризується

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Питання для поглибленої самоперевірки

1. Які властивості має організація як об’єкт управління? 2. Перелічіть основні критерії, які використовують для класифікації організацій. Наведіть приклад кількох класифікацій. 3. Які риси об’єднують першу та другу, третю й четверту моделі організації як

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Розділ 2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Роль планування в різних управлінських системах Процес планування стратегії організації Стадії розроблення загальної стратегії Особливості формування бізнес-стратегії Організування розроблення стратегії Планування, як передбачення майбутнього, є вагомою складовою процесу менеджменту. Один з класиків цієї науки

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 2.1. Роль планування в різних управлінських системах

Роль планування в різних управлінських системах Процес планування стратегії організації Стадії розроблення загальної стратегії Особливості формування бізнес-стратегії Організування розроблення стратегії Планування, як передбачення майбутнього, є вагомою складовою процесу менеджменту. Один з класиків цієї науки

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 2.2. Процес планування стратегії організації

У сучасних теоріях планування трактують як одну з функцій управління (в класичній теорії управління), як вибір однієї з декількох альтернатив в умовах невизначеності (концепція прийняття рішень у вузькому, кібернетичному розумінні) і з позицій поведінки

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 2.3. Стадії розроблення загальної стратегії

Для багатогалузевих об’єднань пріоритетними залишаються проблеми визначення, в яких сферах здійснювати свою діяльність і як розподілити ресурси між різними її видами. Ці обставини, в свою чергу, породжують цілий комплекс дрібніших, але не менш важливих

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Визначення місії та цілей

Для нових і діючих корпорацій, які вже сформували свої види діяльності, але під впливом різких змін в оточенні переглядають і розробляють нові стратегії, вихідним моментом процесу є визначення місії та цілей. Місію організації трактують

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Діагностика середовища

Для нових і діючих корпорацій, які вже сформували свої види діяльності, але під впливом різких змін в оточенні переглядають і розробляють нові стратегії, вихідним моментом процесу є визначення місії та цілей. Місію організації трактують

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Перегляд стратегічних альтернатив

Для нових і діючих корпорацій, які вже сформували свої види діяльності, але під впливом різких змін в оточенні переглядають і розробляють нові стратегії, вихідним моментом процесу є визначення місії та цілей. Місію організації трактують

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Вибір стратегії

Для нових і діючих корпорацій, які вже сформували свої види діяльності, але під впливом різких змін в оточенні переглядають і розробляють нові стратегії, вихідним моментом процесу є визначення місії та цілей. Місію організації трактують

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 2.4. Особливості формування бізнес-стратегії

Існують суттєві відмінності між розробленням корпоративної стратегії та бізнес-стратегії, яка охоплює управління певною сферою діяльності організації й формується на рівні самостійних господарських підрозділів. Бізнес-стратегія грунтується на діях і підходах, які забезпечують успішність конкретного виду

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 2.5. Організування розроблення стратегії

Характеристика процесу розроблення і впровадження корпоративної стратегії й бізнес-стратегії може скласти помилкове враження, що ці процеси відбуваються автономно. Однак на практиці деякі їхні етапи суміщені в часі й просторі. Досвід зарубіжних корпорацій свідчить, що

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Розділ 3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Формулювання та характеристика елементів місії Поняття, види та принципи формулювання цілей організації Процес визначення цілей Організування формування цілей Основне завдання, яке прагнуть вирішити під час розроблення стратегії, – забезпечення балансу між внутрішнім і зовнішнім

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 3.1. Формулювання та характеристика елементів місії

Формулювання та характеристика елементів місії Поняття, види та принципи формулювання цілей організації Процес визначення цілей Організування формування цілей Основне завдання, яке прагнуть вирішити під час розроблення стратегії, – забезпечення балансу між внутрішнім і зовнішнім

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 3.2. Поняття, види та принципи формулювання цілей організації

Цілі, на відміну від місії організації, фіксують конкретні стани, до яких прагне організація, тому ціль трактують як критерій її успіху чи невдачі. Ціль – це конкретний стан окремих характеристик організації, якого вона прагне досягти

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 3.3. Процес визначення цілей

Підготовчим етапом визначення цілей вважають усвідомлення керівниками важливості їх формування, тому що однією з найпоширеніших помилок, які істотно знижують ефективність вибору стратегії, є ставлення до цього процесу, як до очевидного, формального. Чимало організацій не

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Виявлення й аналіз трендів у середовищі

Підготовчим етапом визначення цілей вважають усвідомлення керівниками важливості їх формування, тому що однією з найпоширеніших помилок, які істотно знижують ефективність вибору стратегії, є ставлення до цього процесу, як до очевидного, формального. Чимало організацій не

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Вибір цілей організації загалом

Підготовчим етапом визначення цілей вважають усвідомлення керівниками важливості їх формування, тому що однією з найпоширеніших помилок, які істотно знижують ефективність вибору стратегії, є ставлення до цього процесу, як до очевидного, формального. Чимало організацій не

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Побудова ієрархії цілей

Підготовчим етапом визначення цілей вважають усвідомлення керівниками важливості їх формування, тому що однією з найпоширеніших помилок, які істотно знижують ефективність вибору стратегії, є ставлення до цього процесу, як до очевидного, формального. Чимало організацій не

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Визначення індивідуальних цілей

Підготовчим етапом визначення цілей вважають усвідомлення керівниками важливості їх формування, тому що однією з найпоширеніших помилок, які істотно знижують ефективність вибору стратегії, є ставлення до цього процесу, як до очевидного, формального. Чимало організацій не

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 3.4. Організування формування цілей

Перелічені стадії процесу визначення цілей конкретизуються відповідно до особливостей системи управління. Наприклад, для довгострокового планування, беручи до уваги основні його передумови (майбутнє можна передбачити шляхом екстраполяції тенденцій розвитку, які склались історично; майбутнє має бути

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Централізований підхід

Перелічені стадії процесу визначення цілей конкретизуються відповідно до особливостей системи управління. Наприклад, для довгострокового планування, беручи до уваги основні його передумови (майбутнє можна передбачити шляхом екстраполяції тенденцій розвитку, які склались історично; майбутнє має бути

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Децентралізований підхід

Перелічені стадії процесу визначення цілей конкретизуються відповідно до особливостей системи управління. Наприклад, для довгострокового планування, беручи до уваги основні його передумови (майбутнє можна передбачити шляхом екстраполяції тенденцій розвитку, які склались історично; майбутнє має бути

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Змішаний підхід

Перелічені стадії процесу визначення цілей конкретизуються відповідно до особливостей системи управління. Наприклад, для довгострокового планування, беручи до уваги основні його передумови (майбутнє можна передбачити шляхом екстраполяції тенденцій розвитку, які склались історично; майбутнє має бути

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – Розділ 4. СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

Методичний підхід до діагностики середовища Попереднє дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації Методи ситуаційного аналізу Прогнозування тенденцій зміни середовища організації Інформаційне забезпечення аналізу середовища Стратегічна діагностика середовища, як процес визначення критично важливих чинників його

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 4.1. Методичний підхід до діагностики середовища

Методичний підхід до діагностики середовища Попереднє дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації Методи ситуаційного аналізу Прогнозування тенденцій зміни середовища організації Інформаційне забезпечення аналізу середовища Стратегічна діагностика середовища, як процес визначення критично важливих чинників його

Стратегічний менеджмент – Кіндрацька Г. І. – 4.2. Попереднє дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації

4.2.1. Аналіз макрооточення Макрооточення створює загальні умови діяльності організації і переважно немає специфічного впливу на конкретну організацію, однак рівень впливу стану оточення на організації різний. Водночас навіть великі організації практично не мають зворотного впливу