Соціальна робота – Тюптя Л. Т

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – ПЕРЕДМОВА

В Україні підготовка фахівців для соціальної сфери активно розвивається останніми роками на основі наукових поглядів різних наукових шкіл соціальної роботи: соціально-педагогічних, психологічних, менеджменту соціальної роботи. Відсутність сталих академічних підходів призводить до певної еклектики в

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна Соціальна робота належить до числа професій, які виникли і розвиваються на основі замовлення суспільства щодо створення системи соціальної допомоги населенню. Історія створення і формування основних підходів,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 1.1. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна

1.1. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна Соціальна робота належить до числа професій, які виникли і розвиваються на основі замовлення суспільства щодо створення системи соціальної допомоги населенню. Історія створення і формування основних підходів,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Соціальна робота як навчальна дисципліна

Становлення в Україні нової професії “соціальний працівник”, створення розгалуженої системи соціальної роботи на різних рівнях розвитку суспільства, удосконалення роботи закладів і установ, що надають різнобічну допомогу соціально уразливим верствам населення, розвиток спеціалізованої допомоги окремим

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 1.2. Соціальна робота як практична діяльність

Соціальна робота – унікальний вид професійної діяльності зі створення соціальних умов для поліпшення умов життя окремої особистості, підвищення добробуту народу. Як вид професійної діяльності соціальна робота сформувалася на базі системи соціального захисту населення, освіти,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Функції соціальної роботи

Соціально-діагностична: вивчення особливостей групи, прошарку, особи, ступеня і спрямованості на них мікро – та макрофакторів середовища; диференційовані, індивідуалізовані і точно визначені проблеми клієнтів для організації надання допомоги, підтримки, захисту; вивчення, аналіз та оцінювання об’єктів

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 1.3. Стратегії соціальної підтримки особистості

Милосердя завжди було одним із най шляхетніших, високоморальних якостей суспільства. У багатьох країнах існували різні суспільні та релігійні організації, які займалися благочинною діяльністю, надаючи допомогу людям, які перебували у важкій життєвій ситуації: інвалідам, дітям,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 1.4. Правові основи соціальної роботи

Законодавчу, нормативно-правову основу соціальної роботи в Україні, як і в інших країнах світу, визначають правові документи, які умовно згруповані у п’ять груп відповідно до суб’єктів їх видання: 1) регламентуючі, дорадчі документи світового співтовариства (акти,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 1.5. Модель фахівця із соціальної роботи

Особливості розвитку соціальної сфери суспільства, ускладнення суспільного життя громадян внаслідок соціальної, економічної і політичної кризи держави потребують прогресивних підходів у підготовці фахівців, формуванні вітчизняної інтелігенції, еліти нації. Професійна підготовка фахівця із соціальної роботи основана

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Вимоги до фахівця

Особливості розвитку соціальної сфери суспільства, ускладнення суспільного життя громадян внаслідок соціальної, економічної і політичної кризи держави потребують прогресивних підходів у підготовці фахівців, формуванні вітчизняної інтелігенції, еліти нації. Професійна підготовка фахівця із соціальної роботи основана

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Медичні вимоги

Особливості розвитку соціальної сфери суспільства, ускладнення суспільного життя громадян внаслідок соціальної, економічної і політичної кризи держави потребують прогресивних підходів у підготовці фахівців, формуванні вітчизняної інтелігенції, еліти нації. Професійна підготовка фахівця із соціальної роботи основана

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Психофізіологічні вимоги

Ці вимоги визначають здібності соціального працівника до професійної діяльності та його психофізіологічні якості. їх суть полягає у відображенні психічних процесів (сприймання, пам’ять, мислення), психічних станів (втома, апатія, стрес, байдужість, тривожність, депресія), уваги як стану

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Вимоги до інтелекту

Ці вимоги визначають здібності соціального працівника до професійної діяльності та його психофізіологічні якості. їх суть полягає у відображенні психічних процесів (сприймання, пам’ять, мислення), психічних станів (втома, апатія, стрес, байдужість, тривожність, депресія), уваги як стану

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 1.6. Професійні цінності соціальної роботи

Показником професіоналізму соціального працівника є не тільки високий рівень знань, умінь і навичок, але і дотримання власного етичного кодексу. Професійні цінності соціального працівника формуються на основі матеріальних, соціально-політичних і духовних цінностей. Допомога, підтримка, опіка,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Стандарти етичної поведінки

1. Намагайтеся зрозуміти унікальність кожної людини і ті умови, які визначають поведінку людини і характер допомоги, що здійснюється. 2. Утверджуйте професійні цінності, удосконалюйте знання і навички; не робіть вчинків, що можуть зашкодити престижу професії.

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Взаємини з клієнтами

1. Намагайтеся зрозуміти унікальність кожної людини і ті умови, які визначають поведінку людини і характер допомоги, що здійснюється. 2. Утверджуйте професійні цінності, удосконалюйте знання і навички; не робіть вчинків, що можуть зашкодити престижу професії.

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Взаємини з агентствами та організаціями

1. Намагайтеся зрозуміти унікальність кожної людини і ті умови, які визначають поведінку людини і характер допомоги, що здійснюється. 2. Утверджуйте професійні цінності, удосконалюйте знання і навички; не робіть вчинків, що можуть зашкодити престижу професії.

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Взаємини з колегами

1. Ставтеся з належною повагою до професійної підготовки і практичної діяльності своїх колег та інших фахівців, усіляко сприяючи їм у підвищенні ефективності соціальної роботи. 2. Ставтеся з повагою до різних думок і практичних підходів

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Ставлення до професії

1. Ставтеся з належною повагою до професійної підготовки і практичної діяльності своїх колег та інших фахівців, усіляко сприяючи їм у підвищенні ефективності соціальної роботи. 2. Ставтеся з повагою до різних думок і практичних підходів

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Розділ 2.СФЕРИ ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

2.1. Соціальна робота в сільській місцевості та великому місті Сутність, форми, методи, зміст соціальної роботи визначаються географічними і регіональними особливостями проживання споживачів соціальних послуг, тобто в селі чи місті. До слідження цього питання слід

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 2.1. Соціальна робота в сільській місцевості та великому місті

2.1. Соціальна робота в сільській місцевості та великому місті Сутність, форми, методи, зміст соціальної роботи визначаються географічними і регіональними особливостями проживання споживачів соціальних послуг, тобто в селі чи місті. До слідження цього питання слід

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Сільська місцевість

2.1. Соціальна робота в сільській місцевості та великому місті Сутність, форми, методи, зміст соціальної роботи визначаються географічними і регіональними особливостями проживання споживачів соціальних послуг, тобто в селі чи місті. До слідження цього питання слід

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Місто

Місто становить складне соціально-просторове утворення, до якого, крім природного і матеріально-речового компонентів, входять населення, виробництво і споживання, тому воно і вивчається багатьма науками і є предметом міждисциплінарних досліджень. Місто є предметом соціологічного аналізу насамперед

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 2.2. Система соціального обслуговування населення

25 липня 1997 р. за Указом Президента України № 705 було створене Міністерство праці та соціальної політики України. Відповідно до цього указу, Міністерство праці та соціальної політики України є центральним органом виконавчої влади, який

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 2.3. Соціальна робота в системі охорони здоров’я

За визначенням ВООЗ, здоров’я – це “стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад”. Правові гарантії щодо забезпечення права на охорону здоров’я визначені в Конституції України і

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 2.4. Соціальна робота в системі освіти

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку держави і суспільства. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Особливості соціально-педагогічної роботи в системі вищої освіти

У вищих навчальних закладах створюються соціальні служби для молоді, які є підрозділами міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Така служба функціонує і при університеті “Україна”. Студентська соціальна служба при Відкритому міжнародному

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 2.5. Соціальна робота у сфері культури

У сучасних умовах життя, коли особистість зазнає емоційних, психологічних, соціальних проблем, культура сприяє духовному оновленню особистості. Сфера культури і сфера соціального захисту тісно взаємопов’язані між собою і мають давню історію. Твори мистецтва, процес художньої,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Соцанімація

У соціальній роботі з’явився новий напрям, який визначається також як метод і технологія соціальної роботи, – соціально-культурна анімація. Аніматор – спеціаліст, який організує соціальну роботу з дітьми і молоддю у вільний від навчання час

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 2.6. Партнерство соціальних служб та благодійних і громадських організацій

З історії соціальної роботи відомо, що перші громадські товариства і організації почали виникати у XVIII-XIX ст. Суб’єктами суспільної роботи були, перш за все, товариства, фінансові кошти яких складались із внесків їхніх членів, одноразових пожертвувань

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Механізм соціальних взаємовідносин держави і некомерційних організацій

Державне соціальне замовлення: принципи, правила і положення формування, розміщення і використання на конкретній основі замовлень на соціальні програми підприємствами незалежно від форм власності через конкурсний механізм. Соціальне обслуговування: участь НДО в обслуговуванні населення поряд

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Надання послуг

В основу реабілітаційної роботи покладено модель раннього втручання, тобто сімейно-центрованої мультидисциплінарної допомоги сім’ї, яка виховує дитину з порушеннями розвитку. Процес надання послуг складається з шести напрямків. 1. Звернення за допомогою і запис на первинну

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 2.7. Соціальна робота на підприємстві

Цікавою моделлю соціальної служби е соціальна служба на підприємстві. їй притаманні відносно закритий характер обслуговування, тобто спрямований на співробітників організації; різновіковий склад соціального середовища; можливості для проведення різних видів і напрямків соціальної роботи –

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Розділ 3. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

У вітчизняній науковій і навчально-методичній літературі, у російських підручниках і посібниках із соціальної роботи класифікація методів здійснюється за традиційною парадигмою соціальної роботи, яка сформувалась у межах соціології, педагогіки, психології, менеджменту, економіки: соціологічні, педагогічні, психологічні,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 3.1. Соціологічні методи соціальної роботи

У вітчизняній науковій і навчально-методичній літературі, у російських підручниках і посібниках із соціальної роботи класифікація методів здійснюється за традиційною парадигмою соціальної роботи, яка сформувалась у межах соціології, педагогіки, психології, менеджменту, економіки: соціологічні, педагогічні, психологічні,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Методи аналізу документації

Традиційний (неформалізований) аналіз. Під традиційним, класичним аналізом розуміють всю багатоманітність розумових операцій, спрямованих на інтерпретацію відомостей, які є в документах, з певного погляду, що цікавить дослідника у кожному конкретному випадку. Традиційний аналіз – це

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Відбір документів

Вирішення кожного дослідного завдання потребує визначення того, яку кількість документів треба вивчити, щоб дані про об’єкт були достовірними, тобто виникає питання про побудову вибірки. При аналізі документів, які спеціально складені для цілей дослідження, це

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Необхідність критичного ставлення до документів

Вирішення кожного дослідного завдання потребує визначення того, яку кількість документів треба вивчити, щоб дані про об’єкт були достовірними, тобто виникає питання про побудову вибірки. При аналізі документів, які спеціально складені для цілей дослідження, це

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 3.2. Організаційно-розпорядницькі методи соціальної роботи

Для ефективності соціальної роботи дуже важливі правильне управління організаціями та установами соціальної сфери, процесом соціальної роботи на мікрорівні. Керування в соціальній роботі засноване на теорії і практиці менеджменту. В англійській мові термін “management” означає

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Етапи розвитку менеджменту

Для ефективності соціальної роботи дуже важливі правильне управління організаціями та установами соціальної сфери, процесом соціальної роботи на мікрорівні. Керування в соціальній роботі засноване на теорії і практиці менеджменту. В англійській мові термін “management” означає

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Природа, призначення, структура і властивості систем

1. Природа і сутність систем: природні, закриті, абстрактні (поняття), статичні (незмінність властивостей у часі), без провідного органу, сумативні (упорядкованість, послідовність), штучні, відкриті, конкретні, динамічні (зміни властивостей у часі), централізовані, діяльнісні (взаємодія кількох компонентів). 2.

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Менеджмент як система знань розвивався за декількома напрямками

Перший напрям – розвиток теорії організаційного керування – одержав назву класичної, чи традиційної школи. Багато компонентів цього напрямку відіграють і тепер важливу роль. Однак визначена недооцінка людського фактору, спрощене уявлення про мотиви людської поведінки,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Основні методи керування

Перший напрям – розвиток теорії організаційного керування – одержав назву класичної, чи традиційної школи. Багато компонентів цього напрямку відіграють і тепер важливу роль. Однак визначена недооцінка людського фактору, спрощене уявлення про мотиви людської поведінки,

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 3.3. Психологічні методи соціальної роботи

Психологічний вплив на особистість в соціальній роботі здійснюється відповідно до того, якого напрямку теоретичної і практичної психології дотримується соціальний працівник, які його досвід роботи і професійна підготовленість. Використання різноманітних психологічних прийомів і технік розподіляється

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Основні моделі індивідуальної роботи з випадком (social casework)

Метод вирішення проблем (X. Перлман) заснований на базовому постулаті психодинамічної концепції, відповідно до якого все життя людини є процесом, який має своє проблемне вирішення. Особистість нездатна справлятися з власними проблемами внаслідок таких причин: недостатня

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Соціальна робота з групою

Соціальна робота з групою чи групова соціальна робота визначається як метод психосоціальної роботи і як форма соціальної роботи, якщо за критерій береться кількість об’єктів соціально-психологічного впливу. У зарубіжній науковій літературі соціальна робота з групою

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Основні моделі соціальної роботи з групою

Класифікація Дж. Клейна заснована на вивченні і систематизації реальних напрямків групової роботи, які були характерними в 60-ті роки XX ст., коли вона почала формуватися: 1. Групи дозвілля. 2. Освітні групи: групи сімейної освіти, групи

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Основні види соціальної роботи з групою

Класифікація Дж. Клейна заснована на вивченні і систематизації реальних напрямків групової роботи, які були характерними в 60-ті роки XX ст., коли вона почала формуватися: 1. Групи дозвілля. 2. Освітні групи: групи сімейної освіти, групи

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – 3.4. Актуальні методи соціальної роботи

Загальновизнаними у практиці соціальної роботи є індивідуальна, групова соціальна робота, соціальна робота в спільноті, що визначаються як сучасні методи соціальної роботи, на яких засновані зарубіжні підходи діяльності соціальних служб. Часто індивідуальна, групова соціальна робота

Соціальна робота – Тюптя Л. Т. – Волонтерська робота

Волонтерська допомога – один із важливих методів добровільної соціальної роботи. Основні підходи до неї сформульовані у Загальній декларації волонтерів, яку прийнято на IX Конгресі Міжнародної асоціації волонтерів (Франція, 14 вересня 1990 p.). Волонтерство –