Правознавство – Олійник А. Ю. – § 4. Апеляційні суди в Україні

Організація роботи судів загальної юрисдикції визначається Конституцією та законами України “Про судоустрій України” від

7 лютого 2002 року, “Про статус суддів”, “Про органи суддівського самоврядування”, “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України” та ін. Відповідно до Закону “Про судоустрій України” суди загальної юрисдикції включають в себе: а) місцеві; б) апеляційні, Апеляційний Суд України; в) Вищі суди. Очолює судову систему судових органів загальної юрисдикції Верховний Суд України.

Систему місцевих судів складають: а) районні (міські), районні в місті та міськрайонні суди; б) адміністративні суди; в) господарські суди; г) військові суди гарнізонів. Вони розглядають цивільні, господарські, адміністративні і кримінальні справи по першій інстанції. Усі господарські, цивільні і адміністративні справи та частина кримінальних справ розглядаються одноособово професійним суддею. Кримінальні справи де передбачені санкції до десяти років включно розглядаються судом у складі одного професійного судді і двох народних засідателів. Там де санкції перевищують понад десять років справи розглядаються судом у складі судді і шести присяжних (суд присяжних).

Місцевий суд складається із суддів місцевого суду, голови та заступника голови суду. У місцевому суді, у якому кількість суддів перевищує п’ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

До повноважень місцевого суду відносяться: а) розгляд справ по першій інстанції, які віднесені процесуальним законом до його підсудності; б) розгляд кримінальних та цивільних справи, а також справ про адміністративні правопорушення; в) розгляд господарських справ, що виникають із господарських правовідносин, а також інших справ, віднесених процесуальним законом до їх підсудності; г) розгляд адміністративних справ, пов’язаних із правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції); д) розгляд справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, що здійснюються військовими судами. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.

Отже, місцевими судами в Україні є районні, районні в місті, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів та господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, адміністративні суди і інші утворені Президентом

України спеціалізовані суди. Вони розглядають усі кримінальні, цивільні, адміністративні та господарські справи по першій інстанції. Організують свою роботу як індивідуально так і колегіально у складі одного професійного судді та народних засідателів чи у складі трьох професійних суддів або з використанням суду присяжних.

§ 4. Апеляційні суди в Україні

В системі судів загальної юрисдикції утворюються і діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди. Апеляційними загальними судами е: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України, господарські і адміністративні апеляційні суди, Апеляційний Суд України.

Складаються апеляційні суди із суддів, голови суду та його заступників. Судді” як правило, обрані на посаду судді безстроково. В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального апеляційного суду утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

До повноважень апеляційних судів відносяться: а) розгляд справ в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону; б) розгляд по першій інстанції справ, визначених законом (крім апеляційних господарських судів); в) ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики; г) надання методичної допомоги в застосуванні законодавства місцевим судам; д) здійснення інших повноважень, передбачених законом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 4. Апеляційні суди в Україні