PR для менеджерів і маркетолога – Примак Т. О. – Промова, виступ

Промова, виступ – публічний виступ перших осіб підприємства перед громадськістю з метою її інформування про події, які відбуваються на ньому, озвучення певних позицій, представлення тощо.

Основні принципи побудови промов:

– лаконічність;

– забезпечення контакту з аудиторією;

– гумор – якщо це доречно;

– логічність викладу, хороша дикція;

Структура промови: вступ, основна частина, висновки. Для побудови промови потрібно:

^ мати інформацію про місце і час виступу, склад аудиторії;

Знати мету виступу – поінформувати, переконати, поздоровити, розважити;

^ застосовувати у тексті короткі зрозумілі фрази – багатослівні речення погано сприймаються на слух;

^ не переобтяжувати текст статистичною інформацією і спеціальною термінологією;

^ створювати промову “мовою аудиторії”, орієнтуючись не на “нижчі” верстви, а на “середні”. Існує думка, що в публічних виступах варто орієнтуватися на “натовп”, тобто говорити примітивними фразами, щоб це сприймалося “найнижчими” представниками вибраних аудиторій. Однак це хибний міф, оскільки в такому разі промовець ототожнюватиметься з представниками “найнижчих” верств. А промовець повинен мати авторитет, отже, мова його має бути грамотною, фрази лаконічними, проте не “зарозумілими”, оскільки у противному разі вони будуть незрозумілими для більшості;

Використовувати у промові техніку ораторського мистецтва: правильно розставляти паузи, робити наголос на найбільш важливих фразах, не побоюватися висловлювати власні емоції там, де це доречно.

У підготовці тексту виступу чи промови можуть бути використані прийоми, наведені в табл. 12.

Таблиця 12

ДЕЯКІ ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ

Прийом

Мета

Коментар

Прихованого ефекту

Привернути увагу аудиторії до певних подій та відвернути її від тих процесів, які мають бути прихованими

Реалізується в методах створення сенсацій та емоційної домінанти

Наслідування дій інших

Здійснення групового тиску

Використовується бажання слухачів учиняти “як усі”

Символі-зації

Здійснення маніпуляцій за допомогою тих сцен, які несуть у собі символічну інформацію

Вибираються символи, здатні впливати на поведінку та думку людей, формувати їх

Асоціативного зв’ язку

Задати емоційний настрій, створюючи в аудиторії певні асоціації з відомими для неї явищами чи подіями

Певне явище чи подія наділяються додатковими якостями, здатними створити в уявленні аудиторії третій зміст

Закінчення табл. 12

Прийом

Мета

Коментар

Посилання на авторитет

Викликати довіру аудиторії, вдаючись до посилання на авторитет відомої особи

Заручаються думкою відомих осіб, використовують цитати

Свідчення простих людей

Викликати довіру аудиторії, вдаючись до використання в промові свідчень простих людей

Заручаються думкою простих людей, використовують цитати, наочні матеріали, свідків

Секретна новина

Привернення уваги аудиторії, збудження її зацікавленості, спонукання

До дії

Визначена новина подається ніби “по секрету”, щоб про неї ніхто більше не знав

Повто-рення

Збільшення ступеня запам’ятовуваності промови

Та сама думка чи важливіший факт час від часу повторюється у виступі, бажано різними словами у різних контекстах

Обмеженого збігу поглядів

Викликати довіру аудиторії, вдаючись у промові до акцентування її уваги на тих позиціях, які цілком підтримуються суспільною думкою

Визначаються такі факти, які позитивно сприймаються аудиторією

Створення фактів

Привернення уваги аудиторії, маніпулювання суспільною думкою

З існуючих фактів роблять “аплікацію” на користь оратора

Об’ єктивного

Підходу

Надання об’єктивної оцінки подіям або явищам

Добираються факти, спроможні різнопланово висвітлити певні події, висловлюється об’єктивна думка оратора

Історич-них аналогій

Маніпулювати суспільною думкою, спираючись на історичний досвід

Добираються історичні факти, якими можна охарактеризувати сучасні явища і створити певні аналогії

Апелювання до суспільних потреб

Викликати довіру аудиторії, апелюючи до суспільних потреб із обіцянням їх вирішити

Визначаються суспільні потреби та аналізуються можливості їх вирішення в умовах підприємства

Фрагментації

Приховування негативної інформації, наголошування позитивної

У тексті виступу висвітлюються позитивні факти, негативні обминаються або приховуються

Відволікання

Переведення уваги аудиторії з небажаних для організації явищ на інші

(другорядні) події

Підшукуються або створюються факти-замінники, здатні привернути увагу аудиторії

Першочерговості

Привернення уваги аудиторії до першочергових подій, інформування про них

З усіх можливих фактів добираються найважливіші

Наприклад:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

PR для менеджерів і маркетолога – Примак Т. О. – Промова, виступ