Охорона праці – Москальова В. М – Яким вимогам безпеки мають відповідати приміщення котельної?

Паровий котел – це установка, що має топку, яка обігрівається паливом і призначається для отримання пари з тиском 0,07 МПа вище атмосферного, що використовується поза самою установкою.

Водогрійний котел-це установка, що має топку, яка обігрівається паливом і призначається для нагрівання води більше 115 °С, що знаходиться під тиском вище атмосферного і використовується як теплоносій поза самою установкою.

Парові котли характеризуються паропродуктивністю, тиском і температурою гарячої води.

Номінальна паротеплопродуктивність котла – це найбільша паротеплопродуктивність, яку котел має забезпечувати протягом періоду його експлуатації при номінальних величинах параметрів пари і води, якою він живиться.

Усі елементи котла і допоміжного обладнання з температурою стінок зовнішньої поверхні понад 45 °С, розташовані у місцях доступних для персоналу, мають бути покритими тепловою ізоляцією, температура якої не перевищує 45 °С.

Яким вимогам безпеки мають відповідати приміщення котельної?

Парові або водогрійні котли дозволяється встановлювати в окремих будівлях або приміщеннях висотою 3,9 м, що прилягають до виробничих, але відокремлених від них протипожежною стіною з межею вогнестійкості 2,5 год. Відстань від стіни до фронту котлів, що опалюються твердим паливом має становити не менше 3 м, а при опалюванні рідким паливом і газом – 2 м.

Ширина проходів між котлами або між котлом і стіною приміщення допускається не менше 1 м, а між частинами будівлі, що виступають – не менше як 0,8 м.

У приміщенні котельні площею до 200 м2 обладнують одні вхідні двері, а площею понад 200 м2 – двоє дверей, які мають відкриватися назовні і бути розміщеними з протилежних боків приміщення. Приміщення котельні обладнують тамбурами для затримування холодного повітря.

Температура повітря у приміщенні котельні взимку має бути не нижче + 12 °С, а влітку не більше, ніж на 5 °С нижче температури зовнішнього повітря в затінку.

Двері із котельні у службові та інші приміщення мають відкриватися у бік котельні і мати пристрої для самозачинення.

Для безпеки і зручності обслуговування котлів біля них влаштовують постійні драбини і площадки з вогнестійких матеріалів, які обладнують металевими перилами.

Приміщення котельні обладнують вентиляцією, умивальником, душем з роздягальнею Й туалетом, а також протипожежним інвентарем. На видному місці у приміщені вивішують правила безпеки, спеціальні інструкції з обслуговування газового обладнання і схему газопроводів.

Норма освітлення пультів управління мас бути не менше 50 лк, напруга струму не більше 36 В, якщо висота над підлогою ламп освітлення нижче 2,5 м. В приміщенні котельні маг бути аварійне освітлення. Освітлення оглядових і ремонтних робіт всередині котла виконують переносними електричними лампами напругою до 12 В.

Рівень підлоги котельної маг бути не нижчим віл рівня території, прилеглої до приміщення котельні.

Які особливості безпечної експлуатації парових котлів?

Надійність роботи посудин під тиском значною мірою, залежить від кваліфікації обслуговуючого персоналу, який маг точно виконувати вимоги наведені у правилах їх технічної експлуатації.

До обслуговування котлів-пароутворювачів і водонагрівачів допускаються особи, не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання за програмою підготовки операторів котельних установок, склали іспит і мають посвідчення кваліфікаційної комісії на право обслуговування цих установок. Повторна перевірка знань проводиться один раз на рік.

Адміністрація підприємства на підставі Типової інструкції для персоналу котельної маг розробити і затвердити, у встановленому порядку, виробничу інструкцію для персоналу котельні.

Відповідальним за безпечну експлуатацію котлів с завідувач котельні або особа з числа 1ТП.

Обслуговуючий персонал котельної установки має вести змінний журнал для записування результатів перевірки котлів і котельного обладнання, водовказівних приладів, сигналізаторів граничних рівнів води, манометрів, запобіжних клапанів, засобів автоматики т. ін.

Змінна передача котлів моє оформлятися у цьому журналі підписами відповідальних за зміну. Записи у журналі мас щоденно перевіряти особа, яка відповідає за безпечну експлуатацію котлів, розписуючись у журналі.

Обслуговуючий персонал несе відповідальність за порушення інструкцій, які стосуються правил безпеки при експлуатації посудин під тиском і правил внутрішнього трудового розпорядку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Яким вимогам безпеки мають відповідати приміщення котельної?