Охорона праці – Москальова В. М – Яким гігієнічним показникам мають відповідати ЗІЗОД?

Важливим гігієнічним показником ЗІЗОД є їх властивість, яка впливає на фізіологічні функції і працездатність людини. Сюди належить: вільний підмасковий простір, опір диханню, ступінь обмеження поля зору, механічний тиск на обличчя і голову.

Вимоги до шкідливого вільного простору мають відповідати граничному значенню вмісту CO. у повітрі, що вдихає людина (не більше 2 %). Вимоги до деяких показників ЗІЗОД конкретизовані залежно від захисних і конструктивних особливостей респіраторів і протигазів. Так для протигазів 1 – го і 2-го ступеню захисту допускаються більш високі величини опору дихання (250 і 180 Па відповідно), ніж для респіраторів 3-го ступеня захисту, що дозволяє забезпечувати оптимальний рівень фізіолого-гігієнічних властивостей протигазів. Однак, враховуючи несприятливу дію опору вдиху (понад 100 Па) і видиху (70 Па) у вимогах на протигази передбачена спеціальна регламентація режимів роботи і відпочинку при їх застосуванні.

Різноманітні значення показників поля зору і маси для ЗІЗОД різного ступеня захисту також обумовлені технічними вимогами до створення лицьової частини різних типів.

Яку будову мають універсальні фільтруючі протигази?

Вказані ЗІЗОД призначені для захисту органів дихання від різних шкідливих речовин, наявних у повітрі у вигляді пари і газів. Основним конструктивним вузлом у цих засобах є фільтруючий елемент, здатний поглинати газопароподїбні речовини з повітря, що вдихає людина. Поглинання газів і пари здійснюється за рахунок фізико-хімічних процесів (адсорбції, хемосорбції, каталізу і ін.), що відбувається у фільтруючому елементі.

В універсальних ЗІЗОД, крім цього до складу фільтруючого елемента входить і протиаерозольний фільтр, внаслідок чого, при їх використанні забезпечується очистка від парогазоподібних речовин і аерозолів, які одночасно присутні в оточуючому повітрі.

Як за конструктивними ознаками поділяють протигазові і універсальні ЗІЗОД?

За конструктивними ознаками протигазові і універсальні ЗІЗОД поділяються на респіратори і протигази. Респіратори складаються з півмаски і фільтруючого елемента у вигляді патрона, заповненого сорбентом або поглиначем (іонообмінні і інші волокнисті матеріали).

В промислових протигазах використовується шолом-маска, а фільтруючий елемент розміщений у протигазовій коробці різної конструкції і габаритів.

Патрони протигазових і універсальних респіраторів, а також коробки протигазів спеціалізуються за марками призначеними для захисту від різних груп газів.

Які бувають шлангові ізолюючі ЗІЗОД та від яких речовин вони захищають?

Шлангові ЗІЗОД призначені для захисту органів дихання при роботі в атмосфері з нестачею кисню, вмістом шкідливих газів, парів, пилу. Вони забезпечують людину чистим повітрям, що подається у лицьову частину захисного пристрою по шлангу з допомогою самовсмоктування, повітродувок, вентиляторів або від мережі компресорного повітря після його попереднього очищення.

Шлангові ЗІЗОД мають шолом-маску, до якої послідовно приєднуються дві гофровані трубки і армований шланг довжиною 10 м. До зовнішнього кінця шлангу приєднується фільтруюча коробка.

Крім цього в комплект протигаза входить пасок, до якого прикріплюється шланг, страхові мотузки і штир для кріплення коробки протигазу. Повітря під шолом-маску надходить шляхом самовдихання через фільтруючу коробку.

Застосовують шлангові ЗІЗОД для виконання робіт у цистернах, резервуарах, колекторах, в каналізаційній мережі іт. ін.

Шлангові апарати мають ряд переваг перед ЗІЗОД фільтруючого типу. Оскільки повітря подається в лицеву частину апарата у кількостях, що забезпечують постійний надлишок тиску, гарантується відсутність підсмоктування забрудненого токсичними речовинами повітря у випадку негерметичності маски або півмаски. Крім того, лице працюючого постійно омивається струменем свіжого повітря, що забезпечує більш приємні умови і комфортне самопочуття працюючого при високих температурах повітря.

У шлангових ЗІЗОД немає опору диханню і підвищеного вмісту С02 у повітрі, а свіже повітря, що надходить під маску запобігає запотіванню очкового скла, що забезпечує достатню видимість об’єктів, які розглядає людина.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Яким гігієнічним показникам мають відповідати ЗІЗОД?