Охорона праці – Москальова В. М – Як забезпечується безпечна евакуація людей?

Як здійснюється пожежний зв’язок?

Головною умовою недопущення розвитку пожежі та її успішної ліквідації є швидке повідомлення пожежно-рятувальних служб про виникнення загоряння. На кожному об’єкті для виклику пожежно-рятувальної служби має бути телефонний або радіозв’язок.

Для швидкого повідомлення про пожежу облаштовують електричну пожежну сигналізацію, яка виявляє загоряння на початковій стадії його розвитку, що забезпечує успішну боротьбу з вогнем.

До систем пожежної сигналізації належать автоматичні теплові, димові, світлові й комбіновані сповіщувачі:

Теплові автоматичні сповіщувачі реагують на підвищення температури навколишнього середовища;

Димові сповіщувачі реагують на появу диму;

Комбіновані сповіщувачі здатні одночасно реагувати на підвищення температури середовища і появу диму;

Світлові сповіщувачі мають фотоелемент, що реагує на ультрафіолетову або інфрачервону частину спектру полум’я

Ефективність і надійність пожежних сповіщувачів залежить від добору оптимальної їх кількості, типу, установки та умов експлуатації.

Кожну точку приміщення, що потребує захисту від пожежі, має контролювати не менше як два автоматичних сповіщувачі. Кількість сповіщувачів добирають, виходячи з умови необхідного виявлення загоряння у початковій стадії по всій площі приміщення.

Висота установки пожежних сповіщувачів має не перевищувати: для теплових-9 м; для димових 12 м; для комбінованих – 20 м і для світлових – 30 м.

У процесі експлуатації-пожежні сповіщувачі періодично перевіряються на справність: теплові – один раз на рік; димові і комбіновані – один раз на місяць.

Світлові сповіщувачі не застосовують у тих приміщеннях, конструкції яких можуть закривати поле їх зору або там, де є джерело мерехтливого чи пульсуючого світла (сонячні промені, що відбиваються від металевих конструкцій, скла, дзеркал і т. д.).

4.8. Евакуація людей
Як забезпечується безпечна евакуація людей?

Евакуація – це вимушене переміщення людей із зони можливого небезпечного впливу чинників пожежі.

Безпечна евакуація має забезпечуватися комплексом об’ємно-планувальних, конструктивних, інженерно-технічних рішень, які слід приймати з урахуванням категорії будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою, ступеня вогнестійкості, поверховості будівлі та кількості людей, що підлягають евакуації.

В умовах пожежі виникають небезпечні для організму чинники, які зумовлюють здійснення евакуації до моменту досягнення ними критичних величин, :

Найменший час досягнення небезпечними чинниками критичних величин являє собою допустимий час евакуації. Виведення людей з небезпечної зони у таких випадках називається вимушеною евакуацією. Для безпечної евакуації людей на стадії проектування передбачають відповідну:

Довжину і ширину евакуаційних виходів;

Пропускну здатність проходів;

Кількість виходів, сходових кліток і зовнішніх пожежних драбин;

Відсутність захаращення на шляхах евакуації.

Безпечна евакуація людей забезпечується завдяки функціонуванню щонайменше двох евакуаційних виходів, а потоки людей, що рухаються ними, мають бути прямими і не перетинатися.

Сумарна ширина сходових маршів, дверей і проходів має забезпечувати найбільш швидку евакуацію людей в умовах пожежі і складати не менше 1 м ширини маршу (дверей проходу) на кожні 100 чол.

Для успішної евакуації людей, велике значення має віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів на сходову клітку або безпосередньо з приміщенням першого поверху назовні. Залежно від категорії вибухопожежної небезпеки даного приміщення (будівлі), ступеню вогнестійкості будівлі і її поверховості ця відстань має бути: у одноповерхових будівлях не більше ніж 30-100 м, а у багатоповерхових будівлях-не більше 25-75 м.

Як відбувається евакуація людей?

На процес евакуації значною мірою впливає страх і панічна реакція, що виникають через усвідомлення реальної загрози для життя людини.

Нервове збудження мобілізує фізичні ресурси людини, однак звужує її свідомість, унаслідок чого її дії можуть бути неконтрольованими та неадекватними відповідно до обставин, що склалися, в умовах примусової евакуації.

Процес вимушеної евакуації людей кваліфікується як:

Поодинокий або масовий рух людей;

Рух невпорядкований або керований;

Рух вільний або ущільнений.

Коли в процесі евакуації відбувається вільний рух, то кожна людина може змінити його швидкість та напрямок і не чинити перешкоди іншим людям. У разі ущільненого руху індивідуальна свобода дій обмежується людьми, що рухаються евакуаційним шляхом.

При вимушеній евакуації з гарантією повної безпеки людина має покинути приміщення протягом короткого терміну, що називається часом евакуації.

Залежно від обставин, час евакуації буває: тривалим, короткочасним, нормальний (робочий режим) і вимушеним (пожежа або інша нештатна ситуація). Евакуація людей здійснюється у три етапи:

Рух людей від найбільш віддаленої точки приміщення до евакуаційного виходу;

Рух людей від евакуаційного виходу з приміщення до виходу назовні;

Рух людей від виходу з будівлі й розсіювання їх на вулиці чи виробничій території об’єкту.

Найбільш небезпечним є перший етап евакуації, бо людина на цьому етапі перебуває у безпосередній близькості від джерела пожежної небезпеки. Цей етап має завершуватись у дуже короткий проміжок часу.

Третій етап евакуації менш небезпечний і тривалість його залежить від транспортних потоків підприємства.

Нормується процес евакуації за двома принципами:

Допустимий регламентований час евакуації;

Регламентовані розміри евакуаційних шляхів та евакуаційних виходів. Перший принцип переважно стосується громадських будівель місткістю понад 600 осіб, а другий – об’єктів будівництва. За першим принципом розміри евакуаційних шляхів визначаються розрахунками, а за другим – вони задаються нормативами на проектування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Як забезпечується безпечна евакуація людей?