Охорона праці – Москальова В. М – Від чого залежить важкість впливу негативних та шкідливих чинників, пов’язаних з пожежами?

Коли людина перебуває у зоні впливу пожежі, вона може потрапити під дію таких небезпечних та шкідливих чинників:

А) основні небезпечні чинники пожежі:

&; токсичні продукти горіння; &; вогонь;

Підвищена температура середовища;

Дим, недостатність кисню;

Б) вторинні прояви небезпечних чинників пожежі:

Руйнування будівельних конструкцій, вибухи;

Витікання небезпечних речовин, що відбуваються внаслідок пожежі; &; паніка.

Токсичні продукти горіння становлять найбільшу загрозу для життя людини (синтетичні матеріали – головне джерело токсичних продуктів згоряння). Під час пожежі полімерні та токсичні матеріали виділяють іноді до сотні видів хімічних сполук – оксиди вуглецю, сірки, аміак, газоподібна синильна та содова кислота й т. д.

Однак, найбільша кількість людей гине на пожежах від отруєння окисом вуглецю, який у 200-300 разів сильніше від кисню, реагує з гемоглобіном крові, через що червоні кров’яні тільця втрачають здатність забезпечувати організм людини киснем.

Такий стан кисневого голодування призводить людину до цілковитої байдужості, послаблення інстинкту самозбереження, запаморочення, зупинки дихання і смертельного наслідку. Концентрація СО 6 мг/л вважається смертельною вже через 5-10 хв.

Відкритий вогонь надзвичайно небезпечний чинник пожежі. Під час пожежі температура полум’я може сягати 1200-1400°С, і у людей, що перебувають у її зоні, вже через 3 с можуть проявитися больові відчуття та опіки шкіри. Час, протягом якого людина може отримати опіки другого ступеня в умовах пожежі, становить 20 с при температурі середовища 71 °С, 15 с – при температурі 100 °С, та 7 с – при температурі 176 °С. Тривалість часу, протягом якого людина може переносити критичні значення променевих потоків, становить 10 – 15 с.

Небезпека підвищення температури середовища полягає у тому, що вдихання розігрітого повітря разом з продуктами згоряння може призвести до ураження органів дихання та смерті. Вдихання повітря, нагрітого до 60 °С, навіть не задимленого є небезпечним, а вплив нагрітого до 100 °С призводить до втрати свідомості, а відтак і до загибелі вже через кілька хвилин. Вдихання розігрітого від пожежі повітря призводить до некрозу верхніх дихальних шляхів та опіків легеневої тканини.

Дим являє собою велику кількість найдрібніших частинок незгорілих речовин, що накопичуються у повітрі. Він викликає інтенсивне подразнення органів дихання та слизової оболонок.

Вміст диму в 1 м3 повітря залежить від димоутворюючої здатності речовин, що горять. Крім того, у задимленому приміщенні різко знижується видимість, через задимлення створюється перешкода для швидкої евакуації людей. Через задимленість така можливість втрачається, організований рух порушується, стає хаотичним, унаслідок паніки люди починають рухатись у довільному напрямку, що нерідко призводить до трагічних наслідків.

Недостатність кисню спричиняється тим, що у процесі горіння відбувається хімічна окисно-відновна реакція горючих речовин та матеріалів. Небезпечною для життя людини вважається ситуація, коли вміст кисню у повітрі знижується до 14 % (норма 21 %). При цьому втрачається координація рухів, з’являється слабкість, запаморочення, загальмовується свідомість, що заважає людині самостійно вийти з зони пожежі.

Під впливом високих температур і вибухів руйнуються будівельні конструкції внаслідок втрати ними несучої здатності. У таких ситуаціях людина може отримати значні механічні травми або опинитися під уламками зруйнованих конструкцій.

Вибухи та витікання небезпечних речовин можуть бути спричинені їх нагріванням під час пожежі, розгерметизацією ємкостей чи трубопроводів з небезпечними рідинами та газами. Вибухи збільшують площу горіння і можуть призводити до утворення нових вогнищ. Люди, що перебувають поблизу, можуть підпадати під дію вибухової хвилі та дістати ураження зруйнованими уламками.

Паніка в умовах екстремальної ситуації пожежі, здебільшого, спричиняється швидкими змінами психічного стану людини, переважно депресивного характеру. Більшість людей не мають відповідної психічної стійкості та достатньої підготовки до дій в екстремальних ситуаціях. Коли дія чинників пожежі перевищує межу психофізіологічних можливостей людини, вона може піддаватися поведінковим панічним проявам. При цьому вона втрачає розсудливість, її дії стають неконтрольованими та неадекватними тій ситуації, що спричинилася пожежею. Таке панічне явище може призводити до загибелі людей в умовах, які навіть були не загрозливими.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Від чого залежить важкість впливу негативних та шкідливих чинників, пов’язаних з пожежами?