Охорона праці – Москальова В. М – Яким способом можна припинити процес горіння?

Яким способом можна припинити процес горіння?

Процес горіння – це одночасне поєднання горючої речовини, окисника і джерела запалювання при умові безпосереднього надходження теплового потоку від осередку пожежі до горючої речовини. Горіння припиняється за умови припинення дії будь-якого з цих компонентів. ,

Основними способами припинення процесу горіння є:

Припинення доступу кисню в осередок горіння або розбавлення повітря негорючими газами;

Зниження температури горючої речовини до рівня нижче за температуру спалахування;

Зниження концентрації горючої речовини негорючими матеріалами та її надходження у зону горіння;

Ізоляція вогнища від кисню повітря та інтенсивне гальмування швидкості протікання хімічних реакцій (інгібування);

Механічне збивання полум’я потужним струменем води, порошку чи інертного газу.

Добір способів і засобів гасіння пожеж, а також вогнегасник речовин та їх носіїв визначається у кожному конкретному випадку залежно від стадії розвитку пожежі, масштабів загоряння, особливостей горючих речовин і матеріалів, економічної доцільності та технічної можливості.

Як добирають засоби пожежогасіння?

При доборі засобів пожежогасіння враховують можливість отримання найкращого вогнегасного ефекту при мінімальних затратах.

Усі існуючі вогнегасні засоби, як правило, мають комбіновану дію на процес горіння, однак для кожного вогнегасного засобу характерною буде якась одна домінуюча властивість, залежно від умов їх використання.

Для гасіння використовується вода й водяна пара, хімічна і повітряно-механічна піна, інертні і негорючі гази, азот і вуглекислота, галоген вуглеводневі сполуки, сухі порошки, пісок (земля), щільна тканина – повсть, азбест і ін.

В наш час не існує універсального вогнегасного засобу, а при використанні окремо кожного із названих, вогнегасний ефект не буде однаковим. Тому для припинення процесу горіння однієї і тієї ж горючої речовини у ряді випадків використовуються різні вогнегасні засоби.

Яку характеристику вогнегасних властивостей має вода?

Для гасіння переважної більшості пожеж найчастіше використовують воду, яка порівняно з іншими вогнегасними речовинами має високу теплоємність. Один літр води при нагріванні від 0° до 100 °С поглинає 120 кДж теплоти, а при випаровуванні ще 2260 кДж, що дає високий охолоджуючий ефект.

Вода має високу термічну стійкість, розкладання її на водень та кисень відбувається за температури понад 1700 °С, що є безпечним для гасіння більшості пожеж, стандартна температура яких не перевищує 1200° – 1400 °С.

Вода при контакті з високотемпературним осередком перетворюється у пару, збільшуючись при цьому у 1700 разів, чим витісняє кисень з повітря до концентрації, що не підтримує процес горіння.

Струмінь води, спрямований на речовину, що горить, змочує ті її частини, які ще не горять, утворюючи тонку плівку, що зменшує доступ горючих речовин у зону горіння. Сильний струмінь води збиває полум’я, що полегшує процес гасіння пожежі.

Для пожежогасіння водою використовують пожежні стволи і рукави, пожежні гідранти, спринклерні і дренчерні установки, пожежні кран-комплекти, які можуть подавати воду компактними і тонкорозпиленими струменями (краплини діаметром до 100 мкм).

Компактними струменями гасять пожежі, коли необхідно подати воду на велику відстань або надати їм значну ударну силу з великою дальністю польоту.

Тонкорозпиленими струменями ефективно гасять тверді горючі, волокнисті речовини, горючі і навіть легкозаймисті рідини. Тонкорозпилені струмені води неелектропровідні, а відтак ними можна гасити електроустановки, що горять під напругою зі значно меншими витратами води.

При подачі такими струменями води створюються найсприятливіші умови для її випаровування чим підсилюється ефект охолодження й розбавлення горючого середовища.

Гасити пожежі можна водяною парою, переважно твердих, рідких і газоподібних речовин, які перебувають у закритих приміщеннях. Таке гасіння грунтується на зниженні в осередку горіння процентного вмісту кисню. Якщо у повітрі за об’ємом буде водяна пара у кількості 30-35 % процес горіння припиняється. Такий спосіб гасіння використовується в умовах, де є джерело створення необхідної кількості водяної пари.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Яким способом можна припинити процес горіння?