Охорона праці – Москальова В. М – Що таке виробничі отрути?

Що таке виробничі отрути?

Виробнича отрута (шкідлива речовина) – це речовина, яка внаслідок порушення вимог безпеки при контакті з організмом може викликати захворювання або відхилення у стані здоров’я людини як під час впливу речовини, так і у віддалені періоди життя сучасного й наступних поколінь.

З даного визначення видно, що майже всі хімічні сполуки потенційно є шкідливими речовинами. У виробничих умовах вони можуть перебувати у різному агрегатному стані у вигляді пари, газів, туману, диму. За класифікацією М. О. Фукса до диму належать аерозолі конденсації з твердою дисперсною фазою, до туману – всі аерозолі, що мають рідку дисперсну фазу.

Як класифікуються виробничі отрути? Найчастіше застосовується класифікація виробничих отрут за:

Характером дії на організм людини (загальнотоксичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, що впливають на репродуктивну функцію);

Шляхами проникнення в організм (дія через дихальні шляхи, шлунково-кишкову систему, шкіряні покрови);

Хімічною сутністю (органічні, неорганічні, змішані і інші);

Ступенем токсичності: надзвичайно токсичні (ГДК у повітрі становить до 0,1 мг/м3), високотоксичні (ГДК від 0,1 до 1мг/м3), помірно токсичні (ГДК від 1,1 до 10,0 мг/м3), малотоксичні (ГДК у повітрі понад 10,0 мг/м3);

Ступенем впливу на організм (надзвичайно небезпечні, високонебезпечні, помірно небезпечні і малонебезпечні).

Загальна характеристика отрути?

Патологічні процеси, що розвиваються під дією виробничих отрут, спричиняють в організмі людини до порушення функціонального і структурного стану, необхідного для його нормальної життєдіяльності.

Характер і ступінь таких змін під дією отрути обумовлений їх концентрацією (дозою), часом дії і періодом виведення (елюмінації) з організму. Токсичний ефект хімічних речовин залежить від індивідуальних властивостей особистості, що визначається станом здоров’я людини.

Промислові отрути можуть чинити на організм людини як місцеву, так і загальну дію.

Що зумовлює виникнення професійних інтоксикації?

До основних причин, що зумовлюють виникнення професійних інтоксикацій належать:

Перевищення ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

Експлуатація фізично зношеного, недосконалого обладнання і устаткування;

Відсутність або неефективність вентиляційних систем; недосконала організація умов праці і відпочинку, відсутність ЗІЗ та заходів колективного захисту й профілактики.

Вказані причини можуть призводити до виникнення гострих або хронічних професійних отруєнь.

Гострі професійні отруєння виникають за короткий проміжок часу (не більше доби). Хронічні отруєння є наслідком поступового накопичення токсичних речовин в організмі. Деякі промислові отрути можуть зумовлювати, як гострі, так і хронічні отруєння (бензин, чадний газ, бензол), інші – тільки гострі (синильна кислота) або тільки хронічні (свинець, марганець).

Які шляхи надходження виробничих отрут в органом? Виробничі отрути можуть надходити в організм через:

Дихальні шляхи у вигляді газів, пари, аерозолів, а також паро-, газоаерозольних сумішей. Всмоктування отруйних сполук через слизову оболонку дихальної системи є основним і найбільш швидким шляхом надходження їх в організм. Це пояснюється дуже великою поверхнею легеневих альвеол (біля 100-120 м2) і постійним током крові по легеневих капілярах, що сприяє проникненню речовин з альвеол у кров, яка транспортує отруту по всьому організму;

Шлунково-кишковий тракт, де отрути надходять безпосередньо в кров, деякі отруйні сполуки можуть всмоктуватися уже в ротовій порожнині. Потрапляння отрут через шлунково-кишковий тракт можливе при заковтуванні слизової оболонки носа, а також внаслідок недотримання правил особистої гігієни або з їжею і питною водою;

Непошкоджену шкіру і слизові оболонки очей. Через шкіру в основному проникають добре розчинні в жирах і воді органічні розчинники, а також солі деяких металів, наприклад, ртуті, свинцю і інші. У виробничих умовах через непошкоджену шкіру проникає крім наведеного вище велика кількість інших хімічних сполук.

Існує три шляхи можливого проникнення отрут через шкіру:

Епідерміс;

Волосяні фолікули;

Вивідні протоки сальних або потових залоз.

Виділяються шкідливі речовини з організму через легені в незмінному вигляді з видихуванням повітря, через нирки, шлунково-кишковий тракт і шкіру. При цьому отрути можуть виділятися декількома шляхами одночасно. Швидкість виділяння шкідливих речовин найбільша в перші дні і тижні після надходження їх в організм, а у подальшому вона уповільнюється.

Кожен вид чи група шкідливих речовин може спричиняти характерні ознаки отруєння (біль у кінцівках, порушення їх чутливості, порушення функціонування кишківника і т. ін.). Може бути інтенсивне слиновиділення, а у роті відчуватися присмак металу або поява холодного поту чи інша симптоматика.

Ступінь токсичного ефекту виробничих отрут залежить від їх будови, фізико-хімічних властивостей, чинників зовнішнього середовища (температури, атмосферного тиску і ін.), біологічних властивостей, виду, статі, віку та індивідуальної чутливості організму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке виробничі отрути?