Охорона праці – Москальова В. М – 2.2.1. Повітря робочої зони

2.2.1. Повітря робочої зони
Яку роль відіграє повітря серед параметрів навколишнього середовища?

Повітря залежно від хімічного складу, фізичних властивостей, наявності забруднюючих чинників може бути сприятливим, несприятливим або навіть небезпечним.

Сприятливим повітряне середовище в робочій зоні буває тоді, коли воно має відповідну чистоту, нормальні хімічні показники та нормальний мікроклімат.

Як змінюється хімічний склад повітря внаслідок фізіологічних потреб людини?

Одиниця об’єму чистого атмосферного повітря містять у собі такі компоненти: азот 78,08 %, кисень 20,94 %, вуглекислий газ 0,04 %, аргон та інші інертні гази 0,94 % і водяну пару. При такому складі повітря організм людини перебуває у нормальному фізіологічному стані.

Органи дихання людини з повітря поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ. Повітря, що вдихається, має понад 20 % кисню, а те, що видихається, містить в собі близько І б % кисню. За один цикл дихання людина поглинає приблизно 20-25 % кисню, що входить до складу повітря.

Яке значення на організм людини мають хімічні компоненти повітря?

Повітря є джерелом кисню, який потрібен людині для окислювальних процесів і підтримування життєдіяльності.

Доросла людина протягом доби вдихає 15-20 м3 повітря, що супроводжується поглинанням кисню й виділенням вуглекислого газу. Людині у стані спокою потрібно близько 350 мл кисню на хвилину. Коли збільшується м’язова напруга потреба, організму в кисні значно зростає. Згідно з санітарними нормами вміст кисню у робочій зоні має становити не менш 20 % за об’ємом.

Різко падає продуктивність праці при зниженні кисню до 16-18 %, настає посилене серцебиття і задишка, а вже при наявності кисню 12-15 % неможливо виконувати фізичну працю бо настає явище ядухи, а при 9 % настає запаморочення і смерть від кисневого голодування (аноксемія).

Гігієнічний стан повітря у виробничих умовах оцінюється за вмістом вуглекислого газу. Вуглекислий газу незначних кількостях, відіграє роль фізіологічного стимулятора дихання, а у значних кількостях може спричинити смерть.

Доросла людина протягом 1 год. виділяє до 23 л вуглекислого газу. Вміст вуглекислого газу у робочій зоні має не перевищувати 0,5 % за об’ємом. У великих концентраціях він чинить токсичну дію. При наявності його 10 % і вище може настати непритомний стан, а 20 % може призвести до смертельних наслідків через ядуху і порушення окислювального відновлювальних процесів.

Дуже небезпечним є оксид вуглецю, бо поглинається організмом у 300 разів сильніше ніж кисень, утворюючи стійку сполуку карбоксигемоглобін. Допустимий вміст оксиду вуглецю становить 0,0016 % за об’ємом повітря, 0,01 % призводить до хронічних отруєнь, 0,12 % – до втрати свідомості, паралічу дихання й смерті. Оксид вуглецю має отруйну дію, призводить до набряку легеневої тканини, подразнення бронхів, гранично допустима концентрація його не має перевищувати 0,0001 %.

Азот є основною складовою частиною атмосферного повітря. Розчиняючи кисень в атмосферному повітрі, азот знижує його токсичну дію на організм при надмірному парціальному тиску кисню.

В умовах підвищеного тиску азот веде себе як наркотична отрута, призводить до галюцинацій і втрати свідомості.

2.2.2. Метеорологічні чинники та їх вплив на організм
Що таке мікроклімат виробничих приміщень?

Мікроклімат виробничих приміщень – це клімат, який визначається діючим на організм людини поєднанням температури, вологості і швидкості руху повітря, а також температури навколишніх поверхонь.

Мікроклімат (від грецького micros – малий ) – це фізична характеристика метеорологічних чинників в обмеженому просторі (приміщення, кабіна, галявина), що забезпечує тепловий обмін між тілом людини і зовнішнім середовищем.

Як нормуються умови праці за показниками мікроклімату?

Гігієнічне нормування умов праці розроблено для нагріваючого та охолоджуючого мікроклімату.

Нагріваючий мікроклімат – це таке сполучення його параметрів, за яких має місце порушення теплообміну людини з навколишнім середовищем, що проявляється у накопиченні тепла в організмі або збільшенні втрат його шляхом випаровування поту (понад 30 С) у загальній структурі теплового балансу.

Охолоджуючий мікроклімат – це таке сполучення його параметрів, за яких має місце зміна тепловіддачі організму до навколишнього середовища, що призводить до створення загального чи локального дефіциту тепла у глибоких та поверхневих шарах тканин організму (“ядра” або ” оболонки”).

Тепловий стан людини оцінюється відповідно до методичних рекомендацій МОЗ №5168-90 “Оцінка теплового стану людини з метою обгрунтування гігієнічних вимог до мікроклімату робочих місць та заходів профілактики переохолодження та перегрівання”.

Нормативні величини за показниками мікроклімату визначені за інтегральним показником WBGT – індекс – міжнародний стандарт ISO 7243 (табл.2.1).

WBGT – індекс-емпіричний інтегральний показник, що враховує сполучений вплив температур повітря, швидкості його руху, вологості та теплового випромінювання з навколишнього середовища (індекс теплового навантаження середовища).

Теплове випромінювання, що перевищує 1200 Вт/м2, оцінює умови праці як шкідливі та небезпечні незалежно від величини WBGT – індексу (табл. 2.2). Клас шкідливості та небезпечності умов праці оцінюється за найбільш вираженим показником WBGT – індексу. При дії на працюючих одночасно двох чинників одного ступеня умови праці переводять до наступного ступеня шкідливості (табл. 2.1 та 2.2). Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень у холодну пору року наведені у табл. 2.3

Таблиця. 2.1. Класи умов праці за показниками WBGT – індексу для виробничих приміщень та відкритих територій у теплу пору року (С )

Охорона праці   Москальова В. М   2.2.1. Повітря робочої зони

Для забезпечення середньозмінного термічного напруження працюючих на допустимому рівні сумарна тривалість їх діяльності протягом робочої зміни має складати 7,5,3 та 1 годину, відповідно до 1-4 ступеня шкідливості умов праці.

Загальна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності встановлюється за найвищим класом та ступенем шкідливості. За умов скороченого часу контакту праця може оцінюватися як менш шкідлива, але не нижче класу 3.1.

Таблиця. 2.2. Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Охорона праці   Москальова В. М   2.2.1. Повітря робочої зони

Таблиця. 2.3. Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень у холодну пору року

Охорона праці   Москальова В. М   2.2.1. Повітря робочої зони


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – 2.2.1. Повітря робочої зони