Основи охорони праці – Атаманчук П. С

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ПЕРЕДМОВА

З часу виникнення людської цивілізації кожна людина дбала про власну безпеку та безпеку своїх близьких так само, як і людству доводилося дбати про безпеку свого існування. Людська цивілізація досягає все більшої могутності, а проблема

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОЗДІЛ І. Лабораторні роботи з основ охорони праці та безпеки життєдіяльності

РОБОТА № 1. Дослідження параметрів, що описують вологість в навчальних приміщеннях Мета роботи: навчитися визначати вологість повітря та оцінювати цей параметр мікроклімату на основі санітарних норм, зробити висновки і намітити перелік заходів, виконання яких

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 1. Дослідження параметрів, що описують вологість в навчальних приміщеннях

РОБОТА № 1. Дослідження параметрів, що описують вологість в навчальних приміщеннях Мета роботи: навчитися визначати вологість повітря та оцінювати цей параметр мікроклімату на основі санітарних норм, зробити висновки і намітити перелік заходів, виконання яких

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 2. Визначення швидкості повітряних потоків на робочому місці

І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий Змістові 1. Мікроклімат навчальних приміщень, призначення вентиляції ЗЗ ПОЗ 2. Склад атмосферного повітря, шкідливі речовини ПОЗ ПОЗ Компетентнісно-світоглядні 4. Вивчення будови і

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 3. Моніторинг радіаційної небезпеки в контексті цивільної оборони

Мета роботи: засвоїти основні поняття, що пов’язані з радіаційною безпекою, навчитися використовувати прилади для вимірювання у-випромінювань, оволодіти методами для визначення рівнів радіаційного фону середовища, порівняти одержані результати з нормативними даними. І. Цільова програма №

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 4. Визначення рівня шумів у лабораторіях та кабінетах

Мета роботи: на практиці закріпити знання про звук і шум. Навчитись визначати рівні звукового тиску у різних приміщеннях та порівнювати їх із санітарними нормами. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 5. Основи електробезпеки. Вимірювання опору захисного заземлення

Мета роботи: вивчити основні способи та методи захисту від ураження електричним струмом; ознайомитися з конструкцією захисного заземлення, нормативним значенням опору заземлення; виміряти значення опору заземлюючого пристрою на лабораторному стенді. І. Цільова програма № з/п

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 6. Дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень

Мета роботи: дати студентам основні поняття про природне і штучне освітлення; вивчити прилади і методи визначення освітленості в приміщеннях. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий Змістові 1. Види

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 7. Засоби пожежної безпеки. Первинні засоби пожежогасіння

Мета роботи: ознайомитись з будовою, технічними характеристиками та правилами використання різних видів вогнегасників та нормами їх комплектування для НЗ, дослідити можливості використання протипожежної сигналізації. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – Вимоги до вогнегасників

1. Маркування на корпусі вогнегасників повинно бути виконане на стійкій основі. 2. Вогнегасники повинні розміщуватися у легкодоступних місцях, де виключене попадання на них прямих сонячних променів і безпосередня дія опалювальних та нагрівальних пристроїв. Ручні

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 8. Організація цивільної оборони установи. Способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

Мета роботи: сформувати навички практичних дій на випадок виникнення НЗ, вивчити способи виготовлення засобів захисту органів дихання та порядок їх використання, а також алгоритм дій під час проведення рятувальних та невідкладних робіт І. Цільова

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 9. Визначення вмісту нітратів в продуктах харчування

Мета роботи: дослідити шкідливий вплив на здоров’я та працездатність людини нітратів і нітритів та ознайомитись з основними способами вимірювання їхнього рівня, оцінити ці параметри на основі санітарних норм. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 10. Надання долікарської допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій

Мета роботи: ознайомитись з основними складовими домашньої аптечки та аптечки для лабораторій та кабінетів навчальних закладів; вивчити способи надання долікарняної допомоги потерпілим при нещасних випадках. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – Правила надання домедичної допомоги

Першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках нерідко вимушені надавати оточуючі, якими може бути кожний з нас. Тому ми повинні вміти попередити виникнення або знизити кількість важких чи критичних станів, а якщо вони виникли,

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 11. Визначення рівнів вібраційних навантажень

Мета роботи: навчитися знаходити середні квадратичні значення (СКЗ) віброшвидкості та віброприскорення та порівняти їх із санітарними нормами. I. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий Змістові 1. Вібрації. Засоби захисту

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – I. Цільова програма

Мета роботи: навчитися знаходити середні квадратичні значення (СКЗ) віброшвидкості та віброприскорення та порівняти їх із санітарними нормами. I. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий Змістові 1. Вібрації. Засоби захисту

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 12. Основні заходи та засоби електробезпеки. Методи визначення опору заземлення

Мета роботи: вивчити основні способи та методи захисту від ураження електричним струмом; ознайомитися з конструкцією заземлення та занулення; нормативним значенням опору заземляючого пристрою; виміряти опір заземлення на лабораторному стенді. І. Цільова програма № з/п

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 13. Визначення стану електробезпеки. Вимірювання опору ізолюючих матеріалів

Мета роботи: застосувати знання загальних і спеціальних правил з електробезпеки для конкретних видів робіт у навчальних майстернях і кабінетах; навчитися вимірювати опір ізоляції приладів та обладнання. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 14. Захист від статичної електрики. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв

Мета роботи: ознайомитись з поняттями статичної та атмосферної електрики, дослідити способи захисту від статичної електрики та конструкцію блискавкозахисних пристроїв, виміряти загальний опір заземлення блискавковідводу. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 15. Перевірка працездатності приладу срп-88 та проведення дозиметричних вимірювань

Мета роботи: засвоїти основні поняття, які пов’ язані з дозиметричним контролем місцевості, способи захисту продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення; виробити вміння користуватися приладом СРП-88, визначити рівень радіаційного фону місцевості і порівняти результати з

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 16. Методи визначення працездатності людини

Мета роботи: засвоїти основні поняття та методи оцінки працездатності і оволодіти умінням визначення працездатності людини. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий Змістові 1. Оцінка працездатності людини. Показники праце

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 17. Дослідження рН характеристик природних розчинів і вплив показника рН на життєдіяльність людини

Мета роботи: сформувати знання про водневий показник рН нейтральних, лужних і кислотних розчинів та його вплив на життєдіяльність людини; вивчити будову, технічні характеристики й правила експлуатування іономера; виробити вміння вимірювати активність іонів водню. І.

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 18. Вимірювання мікрокліматичних параметрів. Розслідування нещасних випадків

Мета роботи: ознайомитись з положенням про розслідування та облік НВ в ЗО, навчитись складати необхідні звітні документи щодо розслідування НВ та розробляти заходи для усунення причин НВ; навчитися визначати температуру повітря та оцінювати ці

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 19. Вплив небезпечних та шкідливих факторів середовища. проведення вимірювань за допомогою фотоколориметра

Мета роботи: ознайомитись з проблемами впливу на працюючих небезпечних та шкідливих факторів середовища; одержати практичні навички використання фотоколориметра КФК-2МП для практичних вимірювань. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 20. Ергономічна оцінка навчального середовища

Мета роботи: засвоїти основи організації навчального середовища, вивчити сучасні тлумачення ергономічних вимог до навчального середовища та дати ергономічну оцінку навчальному приміщенню. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий Змістові

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – IV. Технологія і техніка виконання експериментів

Мета роботи: засвоїти основи організації навчального середовища, вивчити сучасні тлумачення ергономічних вимог до навчального середовища та дати ергономічну оцінку навчальному приміщенню. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий Змістові

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОБОТА № 21. Вимірювання електромагнітного забруднення середовища

Мета роботи: дослідити шкідливий вплив на здоров’я та працездатність людини електромагнітних полів та ознайомитись з основними способами вимірювання їхнього рівня, оцінити ці параметри на основі санітарних норм. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ІІ. Підготовка до роботи

Мета роботи: дослідити шкідливий вплив на здоров’я та працездатність людини електромагнітних полів та ознайомитись з основними способами вимірювання їхнього рівня, оцінити ці параметри на основі санітарних норм. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ІV. Технологія і техніка виконання експериментів

Мета роботи: дослідити шкідливий вплив на здоров’я та працездатність людини електромагнітних полів та ознайомитись з основними способами вимірювання їхнього рівня, оцінити ці параметри на основі санітарних норм. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА № 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності визначення рівня комунікабельності людини Мета роботи: ознайомитись з основними поняттями безпеки життєдіяльності, вивчити порядок дій у випадку виникнення небезпечних ситуацій, засвоїти тестові методи, які допомагають визначити рівень

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ТЕМА № 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності визначення рівня комунікабельності людини

ТЕМА № 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності визначення рівня комунікабельності людини Мета роботи: ознайомитись з основними поняттями безпеки життєдіяльності, вивчити порядок дій у випадку виникнення небезпечних ситуацій, засвоїти тестові методи, які допомагають визначити рівень

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ТЕСТ № 1

ТЕСТ № 1 Вам потрібно дати відповіді на усі нижчеподані запитання. Вільно виражайте свою думку на кожне запитання: якщо ваша відповідь на запитання позитивна, то помітьте його знаком “+”, якщо не згідні – знаком

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ТЕСТ № 2

ТЕСТ № 1 Вам потрібно дати відповіді на усі нижчеподані запитання. Вільно виражайте свою думку на кожне запитання: якщо ваша відповідь на запитання позитивна, то помітьте його знаком “+”, якщо не згідні – знаком

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ТЕМА № 2. Визначення та оцінка рівня стресового навантаження

Мета роботи: оволодіти методикою тестування рівня стресового навантаження на організм людини; навчитися визначати стійкість людини до дії стресових подразників; визначити рівень психологічного здоров’я людини; оволодіти методикою визначення рівня виснаження адаптивних резервів і загрози депресивного

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – Тест № 1. Тестування стійкості людини до дії стресових подразників

Тест № 1. Тестування стійкості людини до дії стресових подразників Наш час дає чимало підстав для негативних емоцій, стресів. Небагато побачиш на вулиці людей усміхнених, розкутих, радісних. Та й за собою дедалі частіше помічаємо

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – Тест № 2. Визначення рівня психологічного здоров’я людини

Тест № 1. Тестування стійкості людини до дії стресових подразників Наш час дає чимало підстав для негативних емоцій, стресів. Небагато побачиш на вулиці людей усміхнених, розкутих, радісних. Та й за собою дедалі частіше помічаємо

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – Тест № 3. Ви людина емоційно врівноважена чи навпаки?

1. Інколи почуваєте себе не досить упевнено, навіть кепсько, без будь-яких підстав: А) так (0); б) не знаю (1); в) ні (2). 2. Усе, що якось відволікає увагу, найчастіше: А) дратує (0); б) зберігаю

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – Тест № 4. Як уникнути стресу?

1. Інколи почуваєте себе не досить упевнено, навіть кепсько, без будь-яких підстав: А) так (0); б) не знаю (1); в) ні (2). 2. Усе, що якось відволікає увагу, найчастіше: А) дратує (0); б) зберігаю

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – Тест № 5. Визначення рівня виснаження адаптативних резервів і загрози депресивного дистресу

1. Інколи почуваєте себе не досить упевнено, навіть кепсько, без будь-яких підстав: А) так (0); б) не знаю (1); в) ні (2). 2. Усе, що якось відволікає увагу, найчастіше: А) дратує (0); б) зберігаю

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ТЕМА № 3. Визначення біоритмічного типу працездатності і критичних днів людини

Мета роботи: Вивчити методику визначення біоритмів людини. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий Змістові 1. Біоритмічний тип працездатності людини РО ПОЗ 2. Критичні дні фізичного, емоційного і інтелектуального

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ТЕМА № 4. Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій. Cкладання плану та схеми для евакуації людей

Мета роботи: ознайомитись з основними поняттями цивільної оборони, вивчити порядок та послідовність дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації, розробити план та скласти схему евакуації для заданого приміщення. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ІV. Технологічні аспекти проведення заняття

Мета роботи: ознайомитись з основними поняттями цивільної оборони, вивчити порядок та послідовність дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації, розробити план та скласти схему евакуації для заданого приміщення. І. Цільова програма № з/п Змістово-методичні орієнтири

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ТЕМА № 5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

Мета роботи: вивчити кваліфікацію нещасних випадків, ознайомитись з положенням про спеціальне розслідування нещасних випадків; навчитись складати необхідні звітні документи щодо спеціального розслідування нещасних випадків, навчитись розробляти заходи для усунення причин нещасних випадків, отримати практичні

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ІІІ. Теоретичні відомості

Мета роботи: вивчити кваліфікацію нещасних випадків, ознайомитись з положенням про спеціальне розслідування нещасних випадків; навчитись складати необхідні звітні документи щодо спеціального розслідування нещасних випадків, навчитись розробляти заходи для усунення причин нещасних випадків, отримати практичні

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ТЕМА № 6. Професійні захворювання та отруєння

Мета роботи: вивчити положення про розслідування професійних захворювань та отруєнь; навчитись складати необхідні звітні документи щодо їх розслідувань, розробляти заходи для усунення причин професійних захворювань та отруєнь, отримати практичні навички для розслідування конкретного професійного

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – І. Цільова програма

Мета роботи: вивчити положення про розслідування професійних захворювань та отруєнь; навчитись складати необхідні звітні документи щодо їх розслідувань, розробляти заходи для усунення причин професійних захворювань та отруєнь, отримати практичні навички для розслідування конкретного професійного

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – ІІ. План практичного заняття

Мета роботи: вивчити положення про розслідування професійних захворювань та отруєнь; навчитись складати необхідні звітні документи щодо їх розслідувань, розробляти заходи для усунення причин професійних захворювань та отруєнь, отримати практичні навички для розслідування конкретного професійного

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – III. Теоретичні відомості

Мета роботи: вивчити положення про розслідування професійних захворювань та отруєнь; навчитись складати необхідні звітні документи щодо їх розслідувань, розробляти заходи для усунення причин професійних захворювань та отруєнь, отримати практичні навички для розслідування конкретного професійного

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – IV. Технологічні аспекти проведення заняття

Мета роботи: вивчити положення про розслідування професійних захворювань та отруєнь; навчитись складати необхідні звітні документи щодо їх розслідувань, розробляти заходи для усунення причин професійних захворювань та отруєнь, отримати практичні навички для розслідування конкретного професійного

Основи охорони праці – Атаманчук П. С. – Науково-дослідні завдання з охорони праці та безпеки життєдіяльності

1. Безпека людини – невід’ємна складова характеристики стратегічного напряму розвитку людства. Концепція ООН про сталий людський розвиток. Європейська програма навчання у сфері наук з ризиків. 2. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна. Характеристика