Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Місцеві фінансові органи та їхні функції

5.3.1. Внутрішні міжурядові фінансові відносини

1. Сутність місцевих фінансів.

2. Місцеві фінансові органи та їхні функції.

3. Функції місцевих фінансів.

4. Поняття про внутрішні міжурядові фінансові відносини.

5. Бюджетний федералізм.

6. Бюджетний унітаризм і форми бюджетної децентралізації.

1. Сутність місцевих фінансів

Наявність завдань і функцій, що покладаються на місцеві органи влади, є об’єктивною причиною необхідності фінансів для цих органів влади.

Якщо причиною функціонування фінансів узагалі є поява держави і товарно-грошових відносин, то Причиною виникнення місцевих фінансів є наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладаються на їхні органи влади.

Формування місцевих органів влади та їхніх фінансів у різних країнах відбувалося в кінці XVIII – на початку XIX ст. В Англії, США та деяких інших англомовних країнах місцеві органи влади формуються на засадах, близьких до теорії природних прав громади, у Франції – на засадах державної теорії місцевого самоврядування, у Росії та Німеччині – на ідеях громадсько-господарської теорії. Відповідно до цього в кожній країні формувався інститут місцевих фінансів.

За часів Радянського Союзу інститут місцевих фінансів було знищено – їм не було місця в командно-адміністративній системі управління. Більше ніж на 70 років у нашій країні було загальмовано розвиток системи місцевих фінансів, і фактично з набуттям Україною незалежності ми починаємо будувати цю систему “з нуля”.

Фінанси місцевих органів влади – це система формування, розподілу і використання місцевою владою фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань як власних, так і делегованих.

Поняття Місцеві фінанси є синонімом поняття Фінанси місцевих органів влади.

Система місцевих фінансів будується до відповідності адміністративно-територіального устрою країни. В Україні формами місцевих фінансів є фінанси територіальної громади (фінанси місцевого самоврядування), фінанси АР Крим, фінанси області (міст Київ і Севастополь), фінанси району.

2. Місцеві фінансові органи та їхні функції

В Україні існує два основних різновиди фінансових органів: фінансові органи місцевого самоврядування і місцеві органи виконавчої влади.

До місцевих фінансових органів у системі виконавчої вертикалі належать:

O Міністерство фінансів АР Крим;

O фінансові управління і відділи обласних, Київської і Севастопольської міських, районних, районних у місті Київ і Севастополь державних адміністрацій.

Крім цих фінансових органів, на вищезазначених територіях, а також у районах міст обласного підпорядкування, функціонують:

O місцеві органи Головного управління Державної податкової адміністрації;

O місцеві органи Головного контрольно-ревізійного управління;

O місцеві органи Головного управління Державного казначейства. Ці органи не входять до складу місцевих державних адміністрацій і мають центральне підпорядкування.

На місцеві фінансові органи покладені завдання, які логічно випливають із самої сутності і функцій місцевих фінансів.

3. Функції місцевих фінансів

До функцій місцевих фінансів належать:

Інструмент перерозподілу ВВП. До місцевих фінансів мобілізується значна частина ВВП. Таким чином місцеві фінанси є інструментом регулювання економічного і соціального розвитку держави. Це означає, що поряд із державним регулюванням економічної і соціальної сфер діє їхнє регіональне регулювання;

Фіскальна функція. Завдяки фіскальній функції місцеві органи влади забезпечуються фінансовими ресурсами, необхідними для здійснення їх компетенції. Як бачимо, фіскальна функція притаманна і державі, і регіону. Проте фіскальна функція держави не має обмежень, а межі фіскальної діяльності місцевих органів обмежені державою;

Інструмент забезпеченості громадських послуг. Держава і регіони розподіляють між собою завдання та відповідальність за надання громадянам країни громадських послуг;

Інструмент забезпеченості економічного зростання. Функціонування фінансової системи є необхідною умовою економічного розвитку як на макро-, так і на мікрорівні;

Агентська функція. Вона пов’язана з виконанням повноважень, делегованих центральною владою. У цій сфері – проблеми громадської безпеки, охорони правопорядку, оборони, дотримання законності, державного нагляду, державної реєстрації тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень – Круш П. В. – 2. Місцеві фінансові органи та їхні функції