Музеєзнавство – Рутинський М. Й

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – ПЕРЕДМОВА

Народ, який не забуває про свої витоки, про хресну дорогу крізь буремні тисячоліття у сьогодення, – незнищенний, спроможний забезпечити собі гідне майбутнє. Культурна спадщина народу зосереджена здебільшого у закладах, які поетично називають храмами культури

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Розділ 1. ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВА

1.1. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму Музеї – це скарбниці людської історії і культури, думки і праці, це осередки пізнання навколишнього світу. Щоденно вони гостинно відчиняють свої двері перед десятками тисяч

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 1.1. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму

1.1. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму Музеї – це скарбниці людської історії і культури, думки і праці, це осередки пізнання навколишнього світу. Щоденно вони гостинно відчиняють свої двері перед десятками тисяч

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 1.2. Музеєзнавство як наука. Об’єкт, предмет та структура науки

Історія розвитку музеїв, теорія та методика музейної роботи, суспільні функції музею та музейні аспекти ставлення суспільства до своєї спадщини і впливи цієї спадщини на формування сучасної соціокультурної дійсності досліджуються окремою наукою – музеєзнавством (музеологією).

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 1.3. Історія розвитку музейної справи в Україні

Музеї як скарбниці коштовностей, старожитностей, творів мистецтва й екзотичних речей існують від найдавніших часів, виникнення перших протомузеїв пов’язане з виникненням перших протодержавних класових утворень давніх цивілізацій (світські скарбосховища) та поширенням перших громадських культів (храмові

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 1.4. Класифікація музеїв України

Мережа музеїв в Україні будується на основі усталеної в українському музеєзнавстві їх наукової класифікації та типології. Класифікація музеїв – це поділ музеїв на групи за однією визначальною чи декількома ознаками. Необхідність класифікації зумовлена розмаїтістю

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Розглянемо коротко основні профілі музеїв

Музеї історичного профілю. До цієї групи належать музеї, які збирають, зберігають, вивчають і популяризують пам’ятки матеріальної та духовної культури українського народу. Зберігаючи величезні цінності, музеї історичного профілю ведуть широку науково-дослідну та освітньо-виховну роботу. Загалом

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Краєзнавчі музеї

Музеї цього профілю збирають, зберігають, вивчають і експонують матеріали, що розповідають про природу, економіку, історію і культуру певного краю (області, району, міста, села). В них зібрані геологічні, ботанічні, зоологічні, палеонтологічні, археологічні, етнографічні та інші

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Музеї літературного профілю

Цей профільний тип музеїв об’єднує суто літературні, театральні, музичні та кіно-музеї. Прообразами літературних музеїв можна вважати славнозвісні Вавилонську, Ніневійську й Александрійську бібліотеки стародавнього світу, сховища прадавніх і церковних рукописів у середньовічних соборах і монастирях,

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Музеї природничого профілю

До цього типу належать музеї, які збирають, зберігають, вивчають та експонують різноманітні природничі матеріали й розповідають про найновіші досягнення природничих наук. Такі музеї тісно пов’язані з академічними, науково-дослідними інститутами і вищими навчальними закладами, діяльність

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Екомузеї

До цього типу належать музеї, які збирають, зберігають, вивчають та експонують різноманітні природничі матеріали й розповідають про найновіші досягнення природничих наук. Такі музеї тісно пов’язані з академічними, науково-дослідними інститутами і вищими навчальними закладами, діяльність

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Науково-технічні музеї

Це доволі різноаспектна група музеїв технократичної профільної групи, що збирають, зберігають, вивчають, експонують та популяризують творіння людських рук, пов’язані з історією і практикою розвитку техніки та технологій, а також – із життям і творчим

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Музеї-заповідники

Це група музеїв комплексного типу просто неба, що володіють особливою цінністю й отримали статус заповідників згідно з постановами урядових органів країни. Музеї-заповідники за профілями поділяються на археологічні, історико-культурні, історико-архітектурні, історико-меморіальні. Вони створюються шляхом музеєфікації

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Віртуальні музеї

Це група музеїв комплексного типу просто неба, що володіють особливою цінністю й отримали статус заповідників згідно з постановами урядових органів країни. Музеї-заповідники за профілями поділяються на археологічні, історико-культурні, історико-архітектурні, історико-меморіальні. Вони створюються шляхом музеєфікації

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Розділ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ МУЗЕЇВ

2.1. Фондова робота Музей – це установа, що займається різноманітними видами діяльності у різних сферах: від пам’ятко-консерваційної і колекційної до суто комерційної. До основних напрямів роботи будь-якого музею як спеціалізованої установи індустрії культурного дозвілля

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 2.1. Фондова робота

2.1. Фондова робота Музей – це установа, що займається різноманітними видами діяльності у різних сферах: від пам’ятко-консерваційної і колекційної до суто комерційної. До основних напрямів роботи будь-якого музею як спеціалізованої установи індустрії культурного дозвілля

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 2.2. Експозиційна діяльність

Музейні збірки накопичуються й систематизуються не лише з метою вивчення та централізованого зберігання. Найважливіші функції сучасних музеїв: пізнавально-інформаційна, популяризаційна, навчально-просвітницька. Всі ці функції реалізуються завдяки експозиційній діяльності музеїв. Експозиційна діяльність – це ознайомлення відвідувачів

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 2.3. Комерційна та фандрайзингова діяльність

У класичний період розвитку музеїв їхні теоретики і практики перебували під впливом догми: музейна справа – це не індустрія розваг, і тут немає місця комерції. Адже музей – це некомерційна установа, його місія –

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Послуги платного відвідування установи

В основі комерційної діяльності музею лежить надання послуг платного відвідування та екскурсійного супроводу. Цей вагомий аспект музейної діяльності вимагає детального вивчення; організації екскурсійної діяльності присвячено розділ 4 цього посібника. Від доби зародження у XIX

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Електронна комерція

“Розкрутка” популярного серед віртуальних відвідувачів веб-сайту музею, який здатен приносити прибутки за рахунок: ­ продажів через Інтернет книг та мистецьких альбомів; ­ продажів віртуального музейного продукту – платного скачування відеороликів, електронних каталогів тематичних експозицій

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Виставково-експозиційна діяльність

“Розкрутка” популярного серед віртуальних відвідувачів веб-сайту музею, який здатен приносити прибутки за рахунок: ­ продажів через Інтернет книг та мистецьких альбомів; ­ продажів віртуального музейного продукту – платного скачування відеороликів, електронних каталогів тематичних експозицій

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Фандрайзингова діяльність

Альтернативним до пошуку спонсорів шляхом залучення фінансів для реалізації нових музейних проектів є фандрайзинг. Фандрайзинг (від англ. fund – кошти; raise – добувати) – це комплекс заходів із залучення фінансів для реалізації некомерційних музейних

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 2.4. Нові інформаційні технології музейної справи

З появою мас-медіа та Інтернету роль музею в суспільстві суттєво трансформувалася. В наші дні основні функції поширення культури, що належали музеєві раніше, перейшли до преси, телебачення, радіо, Інтернету. З іншого боку, експерти звертають увагу

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Розділ 3. РИНКОВІ ЗАСАДИ МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Й МАРКЕТИНГУ

3.1. Суть та завдання музейного менеджменту Такі поняття, як “менеджмент” і “менеджер”, уже надійно закріпилися в діловій українській мові. На побутовому рівні в поняття “менеджмент” ми звикли вкладати зміст умілого професійного управління з використанням

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 3.1. Суть та завдання музейного менеджменту

3.1. Суть та завдання музейного менеджменту Такі поняття, як “менеджмент” і “менеджер”, уже надійно закріпилися в діловій українській мові. На побутовому рівні в поняття “менеджмент” ми звикли вкладати зміст умілого професійного управління з використанням

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 3.2. Організація ефективного музейного маркетингу

{При підготовці цього розділу посібника автором використано матеріали аналітичних досліджень Т. В. Абанкіної та класичні теоретичні положення маркетингу, сформульовані Ф. Котлером.} Філіппу Котлеру, якого вважають “батьком” сучасного маркетингу, належить найгеніальніше і тому найпростіше визначення

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 3.3. Налагодження PR-комунікацій між музеєм та суспільством

Усі сучасні музеї проводять активну роботу з формування суспільної думки на основі т. зв. PR-технологій (від англ. public – суспільні, relatione – відносини, зв’язки) [74]. Паблік Рілейшенс (Public Relations, PR) – це управлінська діяльність,

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 3.4. Організація взаємовигідної співпраці музеїв із туристичними фірмами

{Цей підрозділ підготовлено на основі рекомендацій, розроблених П. Горі* шевським та критично доопрацьованих авторами цього посібника.} Сьогодні туризм є однією з найдинамічніших галузей світової економіки [48]. Невід’ємною складовою туристичного бізнесу є не лише організація

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Розділ 4. ГЕОГРАФІЧНО-ТУРИСТИЧНА ПАМ’ЯТКОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАЧНИХ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ

4.1. Музейна мережа півдня та сходу держави Україна – країна музеїв. Національній історико-культурній спадщині нашої держави можуть позаздрити чимало країн світу, і навіть серед країн Європи Україна включена у першу десятку за кількістю й

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 4.1. Музейна мережа півдня та сходу держави

4.1. Музейна мережа півдня та сходу держави Україна – країна музеїв. Національній історико-культурній спадщині нашої держави можуть позаздрити чимало країн світу, і навіть серед країн Європи Україна включена у першу десятку за кількістю й

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 4.2. Визначні музеї Середнього Подніпров’я й Поділля

Найбагатшим музеєм Середнього Подніпров’я є Дніпропетровський історичний музей ім. Д. Яворницького. Тут зібрана найбільша в Україні колекція кам’яних статуй (85 експонатів) від стел доби міді (III тис. до н. е.) до половецьких кам’яних баб.

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 4.3. Музейна мережа Полісся й Карпатського регіону України

“Полісся, ця космічна поганська колиска, басейн Прип’яті та Десни з його арійською чистотою коренів і древлянською нескаламученістю джерел, з його визначальними генетично-культурними кодами, з найархаїчнішим фольклором, епосом, діалектами…” – так образно характеризує сучасний український

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей

Створений у 1940 р. на базі давніх Покутського і Жаб’ївського краєзнавчих музеїв та приватних колекцій. З 1959 р. музей міститься в історичній будівлі міської ратуші. Експозиція музею тематично розділена на три відділи: природи, історії,

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Івано-Франківський художній музей

Створений у 1940 р. на базі давніх Покутського і Жаб’ївського краєзнавчих музеїв та приватних колекцій. З 1959 р. музей міститься в історичній будівлі міської ратуші. Експозиція музею тематично розділена на три відділи: природи, історії,

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Чернівецький краєзнавчий музей

Міститься у витонченій кам’яниці XIX ст. Цей музей має давню історію. Першу спробу відкриття краєзнавчого музею на Буковині було зроблено ще 1863 р. У 1877 р. колекції цього музею передали Чернівецькому університету. І лише

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Львівський історичний музей

Відкритий 22 грудня 1892 р. Носієм ідеї його відкриття став історик та колекціонер Олександр Чоловський. Основою новоствореного музею стали чисельні муніципальні й цехові пам’ятки, що зберігалися у міському архіві в будинку Ратуші. Сьогодні Львівський

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ У МУЗЕЯХ ТА В ПРАКТИЦІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

*{Розділ підготовлено за участю кандидата географічних наук А. С. Ковальчука.} 5.1. Сутність та основні поняття екскурсійної діяльності Екскурсійна справа – важливий вид послуг, що надаються музеями та туристичними фірмами. Незважаючи на певні відмінності, сутність

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 5.1. Сутність та основні поняття екскурсійної діяльності

*{Розділ підготовлено за участю кандидата географічних наук А. С. Ковальчука.} 5.1. Сутність та основні поняття екскурсійної діяльності Екскурсійна справа – важливий вид послуг, що надаються музеями та туристичними фірмами. Незважаючи на певні відмінності, сутність

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 5.2. Класифікація екскурсій

Класифікація – це розподіл предметів, явищ, понять на класи, відділи, види залежно від їх загальних чи специфічних ознак. Основні критерії класифікації екскурсій Екскурсії класифікуються за: 1) змістом; 2) складом і кількістю учасників; 3) місцем

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 5.3. Технологія розробки екскурсії

Тема і структура екскурсії Кожна екскурсія має свою чітко визначену тему і мету. Тема – це коло явищ, відібраних і висвітлених автором. Тема тісно пов’язана з метою екскурсії. Мета – це основний висновок, думка

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 5.4. Технологічні основи проведення екскурсії

Проведення екскурсії зводиться не лише до передачі певних знань і донесення їх до відвідувачів. Мистецтво екскурсовода полягає у поєднанні нових знань з тими, які людина вже має. Суть технології здійснення екскурсійного впливу полягає в

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Показ і розповідь як головні елементи проведення екскурси

Проведення екскурсії зводиться не лише до передачі певних знань і донесення їх до відвідувачів. Мистецтво екскурсовода полягає у поєднанні нових знань з тими, які людина вже має. Суть технології здійснення екскурсійного впливу полягає в

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Наочність як елемент проведення екскурсії

Наочність – це один з принципів пізнання й почуттєвого сприйняття дійсності. Цей принцип грунтується на показі конкретних предметів і явищ та їх безпосереднього відображення у свідомості людей. Засоби наочності в екскурсійній практиці прийнято поділяти

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Хронологічні особливості проведення екскурсії. Паузи в екскурсії

У методичній розробці екскурсії вказується точний час (у хвилинах), відведений на розкриття кожної підтеми. Тут передбачено все: показ об’єктів, розповідь екскурсовода, пересування на маршруті до об’єкта і розташування біля нього групи. Уміння вкластися у

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – Розділ 6. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

6.1. Музеї та екскурсійно-туристичний рух. Основні показники та тенденції відвідуваності музеїв держави Послуги дозвілля в туризмі є надзвичайно різноманітними, і їх спектр постійно ускладнюється. Великим попитом користуються культурно-просвітницькі послуги, які надаються класичними закладами, як-от:

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 6.1. Музеї та екскурсійно-туристичний рух. Основні показники та тенденції відвідуваності музеїв держави

6.1. Музеї та екскурсійно-туристичний рух. Основні показники та тенденції відвідуваності музеїв держави Послуги дозвілля в туризмі є надзвичайно різноманітними, і їх спектр постійно ускладнюється. Великим попитом користуються культурно-просвітницькі послуги, які надаються класичними закладами, як-от:

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 6.2. Перспективи інтеграції українських музеїв у регіональні, національні та міжнародні музейні організації

Сьогодні, на початку XXI ст. в основу розвитку музейництва покладено концепцію “social network” – мереж, мережного партнерства, мережного менеджменту [75, 76]. Мережні структури дають змогу розгортати глобальні проекти. За принципом управління, мережні структури –

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – 6.3. Пріоритетні напрями та завдання розбудови національної музейної мережі

Значущість наукової, культурно-просвітницької та екскурсійно-туристичної функції музеїв України вирізнялася ще на початку XX ст. [50, 69]. Як на теперішній час, маємо всі підстави стверджувати, що музеї нашої країни перетворилися на невід’ємну складову туристичного обслуговування

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – ЛІТЕРАТУРА

1. Бондар М. М., Мезенцева Г. Г., Славін Л. М. Нариси музейної справи. – К.: Наукова думка, 1959. 2. Брюшкова Л. П. Коллекции геологических музеев как часть культурного наследия. – М., 1993. 3. Буланий

Музеєзнавство – Рутинський М. Й. – СЛОВНИК ОСНОВНИХ МУЗЕЙНИХ ТА ЕКСКУРСІЙНИХ ТЕРМІНІВ

Акт прийняття – це документ про передачу пам’ятки на довічне зберігання у музей, в якому фіксується чітка експертна (мистецтвознавча) характеристика цієї пам’ятки та подаються відомості про особливості її надходження у музей. Археологічні екскурсії –