Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – ТЕМА 8. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання

План

1. Державна регіональна фінансова політика: поняття, цілі, завдання.

2. Поняття вертикальних І горизонтальних дисбалансів та фінансове вирівнювання.

3. Об’єктивна необхідність фінансового вирівнювання.

4. Правові засади и організація бюджетного вирівнювання в Україні.

5. Зарубіжний досвід фінансового вирівнювання.

1. Державна регіональна фінансова політика: поняття, цілі, завдання

Державна регіональна фінансова політика – це складова державної регіональної економічної політики.

Державна регіональна фінансова політика-це система заходів, що здійснюються центральною владою з метою управління процесом утворення, розподілу, перерозподілу й використання фінансових ресурсів у регіонах та в інших адміністративно-територіальних одиницях.

. Головним елементом у системі заходів державної регіональної фінансової політики с систематичне надання центральною владою допомоги владним органам тих територій, котрі не мають достатніх ресурсів для виконання покладених на них функцій.

Цілі державної регіональної фінансової політики:

O зближення рівнів соціально-економічного розвитку окремих регіонів;

O надання фінансової допомога територіям, які не мають достатніх ресурсів для виконання покладених на них функцій і обов’язків;

O створення умов для надання громадських послуг за єдиними стандартами на всій території країни;

O подолання відставання в розвитку соціально-культурної сфери та соціальної інфраструктури в малих містах, селах і селищах;

O забезпечення комплексного економічного й соціального розвитку територіальних одиниць;

O зменшення й подолання диспропорцій територіального розміщення виробничих потужностей, усунення надмірної концентрації техногенно й екологічно небезпечних виробництв в окремих регіонах;

O реструктуризація економічної та соціальної сфери депресивних територій і регіонів першої хвилі Індустріалізації;

O створення умов для ефективного й раціонального використання природних і ресурсних можливостей територій;

O розширення можливостей використання, територіальних факторів економічного зростання на основі фінансової автономії місцевої влади, її ініціативи та підприємливості, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування як інституту суспільного розвитку і саморегуляції;

O створення умов для розвитку міжкомунального і міжрегіонального співробітництва як фактора підвищення ділової активності в країні.

Основні завдання державної регіональної фінансової політики:

1. Створення правової бази для реалізації цілей державної регіональної фінансової політики. У законодавчому порядку слід встановити: обов’язком центральної влади є забезпечення єдиних стандартів якості життя на всій території країни.

2. Визначення на основі об’єктивних критеріїв переліку та класифікації регіонів і територій України. Вищими органами державної влади має бути встановлено перелік регіонів і територій, які потребують фінансової підтримки центральної влади.

3. Використання нагромадженого у багатьох країнах досвіду організаційних механізмів досягненню цілей державної регіональної фінансової політики. Серед них: територіальне планування, програми соціально-економічного розвитку регіонів, створення міжнародних регіонів економічного співробітництва, надання територіям особливого економічного статусу (вільних, спеціальних, офшорних, торгових зон, зон прикордонного співробітництва та преференцій), технополісів і технопарків, організація міжкомунальних і міжрегіональних горизонтальних об’єднань та їхніх різноманітних асоціацій, підготовка кадрів для місцевої влади.

4. Запровадження І використання арсеналу фінансових інструментів досягнення цілей ДРФП. Це спеціальні бюджетні режими для місцевої влади, преференції, кредити, податкові пільги й повне звільнення від оподаткування підприємств, які сприяють розширенню зайнятості в депресивних регіонах, зменшення процентних ставок за позиками, зниження орендної плати за користування приміщеннями та земельними ділянками, надання. земельних ділянок під нове будівництво безкоштовно. Це також створення сприятливих умов для розвитку дрібного бізнесу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Петленко Ю. В. – ТЕМА 8. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання