Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 6.3. Міжбюджетні трансферти

Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Міжбюджетні трансферти поділяються на:

1) дотацію вирівнювання;

2) субвенції;

3) кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;

4) додаткові дотації.

Види міжбюджетних трансфертів (табл. 6.2), порядок та умови їх надання встановлює Бюджетний кодекс України.

Таблиця 6.2 . ВИДИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ЗА БЮДЖЕТНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Місцеві фінанси   Ніколаєва О. М.   6.3. Міжбюджетні трансферти

Місцеві фінанси   Ніколаєва О. М.   6.3. Міжбюджетні трансферти

Дотація вирівнювання – міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує.

Дотація вирівнювання Призначена для досягнення балансу місцевого бюджету на стадії його формування і надається з державного бюджету місцевим бюджетам у разі, якщо розрахунковий обсяг видатків, обрахований із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів, перевищує розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів.

В ситуації, коли розрахунковий обсяг видатків нижчий від розрахункового обсягу кошика доходів місцевих бюджетів, відбувається вилучення коштів з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету України.

Додаткові дотації На меті усунути втрати доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг.

У бюджетній практиці застосовувалися такі додаткові дотації:

O на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів;

O на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю;

O на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів унаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування;

O на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу;

O на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги;

O на здійснення повноважень, установлених Законом України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим”;

O на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста та ін. Субвенції – це сума коштів, що спрямовується на конкретні заходи. Розрізняють такі види субвенцій:

– субвенції із соціального захисту населення:

– на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

– на надання пільг з послуг зв’язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

– на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

– на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, які потребують працевлаштування у зв’язку із закінченням строку повноважень;

– на проведення першочергових робіт з будівництва системи відводу стічних вод;

– на будівництво автотранспортної магістралі;

– на реконструкцію парку культури та відпочинку та палацу відпочинку;

– на розвиток соціально-економічної сфери;

– на облаштування та реконструкцію інженерних мереж та будівництво сучасного дошкільного та шкільного закладу.

Практика показує, що міжбюджетні трансферти складають біля половини (і навіть більше) доходів місцевого бюджету залежно від його рівня. У структурі міжбюджетних трансфертів більша частина припадає на субвенції (49-50 %), друге місце посідають – дотації вирівнювання (45 %) та близько 5 % складають додаткові дотації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 6.3. Міжбюджетні трансферти