Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – ВСТУП

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Змістовий модуль 1. Організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту місцевих фінансів

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 1.1. Теоретичні засади місцевого самоврядування та розвиток місцевих фінансів

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Становлення місцевого самоврядування

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Розвиток місцевих фінансів

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 1.2. Сутність, функції та роль місцевих фінансів. Інститут місцевих фінансів

Нині місцеві фінанси є одним з елементів фінансової системи, складовою державних фінансів, але, поряд з цим, відносно самостійною сферою. За своєю економічною сутністю Місцеві фінанси Слід розглядати як систему економічних відносин з приводу формування,

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 1.3. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів

Місцеві фінанси є важливою фінансово-правовою категорією, в основу якої покладено систему фінансових правовідносин. Ці відносини виникають під час утворення, розподілу та використання місцевих фінансових ресурсів. Функціонування місцевих фінансів як інструменту реалізації місцевого самоврядування регламентується

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Тема 2. Управління місцевими фінансами в Україні

2.1. Бюджетний процес на місцевому рівні У системі управління місцевими фінансами особлива роль належить формуванню та виконанню місцевого бюджету. Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 2.1. Бюджетний процес на місцевому рівні

2.1. Бюджетний процес на місцевому рівні У системі управління місцевими фінансами особлива роль належить формуванню та виконанню місцевого бюджету. Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також