Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – ВСТУП

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Змістовий модуль 1. Організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту місцевих фінансів

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 1.1. Теоретичні засади місцевого самоврядування та розвиток місцевих фінансів

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Становлення місцевого самоврядування

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Розвиток місцевих фінансів

Одним із ключових завдань модернізації економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та поліпшення добробуту населення, є проведення масштабної реформи, що неможливе без становлення місцевого самоврядування. Протягом тривалого часу місцеві

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 1.2. Сутність, функції та роль місцевих фінансів. Інститут місцевих фінансів

Нині місцеві фінанси є одним з елементів фінансової системи, складовою державних фінансів, але, поряд з цим, відносно самостійною сферою. За своєю економічною сутністю Місцеві фінанси Слід розглядати як систему економічних відносин з приводу формування,

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 1.3. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів

Місцеві фінанси є важливою фінансово-правовою категорією, в основу якої покладено систему фінансових правовідносин. Ці відносини виникають під час утворення, розподілу та використання місцевих фінансових ресурсів. Функціонування місцевих фінансів як інструменту реалізації місцевого самоврядування регламентується

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Тема 2. Управління місцевими фінансами в Україні

2.1. Бюджетний процес на місцевому рівні У системі управління місцевими фінансами особлива роль належить формуванню та виконанню місцевого бюджету. Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 2.1. Бюджетний процес на місцевому рівні

2.1. Бюджетний процес на місцевому рівні У системі управління місцевими фінансами особлива роль належить формуванню та виконанню місцевого бюджету. Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Порядок складання проектів місцевих бюджетів

Бюджетний процес на місцевому рівні розпочинається з доведення Міністерством фінансів України Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються

Бюджетний процес на місцевому рівні розпочинається з доведення Міністерством фінансів України Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Затвердження місцевих бюджетів

При затвердженні місцевих бюджетів Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради мають урахувати обсяги між-бюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при ухваленні проекту закону про

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Виконання місцевих бюджетів

При затвердженні місцевих бюджетів Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради мають урахувати обсяги між-бюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при ухваленні проекту закону про

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного ухвалення рішення про місцевий бюджет

При затвердженні місцевих бюджетів Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради мають урахувати обсяги між-бюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при ухваленні проекту закону про

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Звітність про виконання місцевих бюджетів

При затвердженні місцевих бюджетів Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради мають урахувати обсяги між-бюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при ухваленні проекту закону про

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 2.2. Планування та прогнозування доходів і видатків місцевих бюджетів

Бюджетне планування Є одним з елементів системи управління місцевими фінансами і невід’ємною складовою бюджетного процесу. На етапі планування здійснюється аналіз й оцінка потенційних фінансових можливостей місцевих органів влади будь-якого рівня бюджетної системи щодо фінансування

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Варіант співфінансування інвестиційних проектів

Бюджетне планування Є одним з елементів системи управління місцевими фінансами і невід’ємною складовою бюджетного процесу. На етапі планування здійснюється аналіз й оцінка потенційних фінансових можливостей місцевих органів влади будь-якого рівня бюджетної системи щодо фінансування

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Варіант надання гарантій

Бюджетне планування Є одним з елементів системи управління місцевими фінансами і невід’ємною складовою бюджетного процесу. На етапі планування здійснюється аналіз й оцінка потенційних фінансових можливостей місцевих органів влади будь-якого рівня бюджетної системи щодо фінансування

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Варіант бюджетного кредитування

Бюджетне планування Є одним з елементів системи управління місцевими фінансами і невід’ємною складовою бюджетного процесу. На етапі планування здійснюється аналіз й оцінка потенційних фінансових можливостей місцевих органів влади будь-якого рівня бюджетної системи щодо фінансування

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 2.3. Органи управління місцевими фінансами

Бюджетні відносини на місцевому рівні мають відповідну організаційну будову – сукупність інституцій, які здійснюють їх формування й виконання. їх зазвичай іменують “учасниками бюджетного процесу”. До складу цих учасників належать органи, установи та посадові особи,

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 2.4. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів

У 90-ті роки XX століття касове виконання місцевих бюджетів здійснювалося банківськими установами. Місцеві фінансові органи відкривали рахунки в уповноважених комерційних банках і проводили операції з мобілізації доходів та витрачання коштів місцевого бюджету через ці

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 2.5. Фінансовий контроль на місцевому рівні

Відповідно до чинного законодавства України, на всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства. Під Фінансовим контролем у бюджетному процесі Слід розуміти

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Змістовий модуль 2. Механізми управління місцевими фінансами

Тема 3. Місцеві бюджети – основа фінансової бази місцевих органів влади 3.1. Діалектичний розвиток місцевих бюджетів З моменту проголошення України незалежною державою і до цього часу в країні відбувається відновлення системи місцевого самоврядування. Багато

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Тема 3. Місцеві бюджети – основа фінансової бази місцевих органів влади

Тема 3. Місцеві бюджети – основа фінансової бази місцевих органів влади 3.1. Діалектичний розвиток місцевих бюджетів З моменту проголошення України незалежною державою і до цього часу в країні відбувається відновлення системи місцевого самоврядування. Багато

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 3.1. Діалектичний розвиток місцевих бюджетів

Тема 3. Місцеві бюджети – основа фінансової бази місцевих органів влади 3.1. Діалектичний розвиток місцевих бюджетів З моменту проголошення України незалежною державою і до цього часу в країні відбувається відновлення системи місцевого самоврядування. Багато

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 3.2. Сутність і складові місцевих бюджетів та їх місце в бюджетній системі

Місцеві бюджети посідають провідне місце в системі місцевих фінансів. їх визначають: – як систему грошово-економічних відносин; – як матеріальний фонд; – як правову категорію; – за територіальною ознакою. Розгляньмо підходи до визначення економічної категорії

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 3.3. Тенденції становлення місцевих бюджетів на сучасному етапі та їх роль в економічній системі держави

У сучасних умовах розвитку економіки місцеві бюджети посідають надзвичайно важливе місце. Це пов’язано з підвищенням ролі місцевих органів влади, розширенням виконуваних ними функцій, і відбивається на різноманітних фінансових відносинах з бізнесовими структурами, бюджетними організаціями,

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Тема 4. Формування дохідної бази місцевих органів влади

4.1. Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування та проблеми її зміцнення Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування – важливий чинник побудови демократичної держави – характеризує незалежність держави в цілому, рівень демократичних прав і свобод громадян, потенційні

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 4.1. Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування та проблеми її зміцнення

4.1. Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування та проблеми її зміцнення Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування – важливий чинник побудови демократичної держави – характеризує незалежність держави в цілому, рівень демократичних прав і свобод громадян, потенційні

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 4.2. Склад дохідної бази місцевих бюджетів

Доходи бюджету – це виражені в грошовій формі відносини власності між державою та юридичними й фізичними особами в процесі вилучення державою частини необхідного і додаткового доходу. Іншими словами, доходи бюджету – всі податкові, неподаткові

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 4.3. Місцеві податки і збори в системі доходів місцевих бюджетів

Місцеві органи влади привертають ті джерела доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у тому числі місцеві податки і збори. Це пов’язано з можливостями нарощення власної дохідної бази без механізмів витіснення трансфертів.

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Місцеві органи влади привертають ті джерела доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у тому числі місцеві податки і збори. Це пов’язано з можливостями нарощення власної дохідної бази без механізмів витіснення трансфертів.

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Єдиний податок

Платники: Фізичні та юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності Об’єкт оподаткування: Економічна діяльності суб’єкта господарювання База оподаткування: Мінімальна заробітна плата та/або дохід, який отримує суб’єкт господарювання

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Збір за місця для паркування транспортних засобів

Платники: Фізичні та юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності Об’єкт оподаткування: Економічна діяльності суб’єкта господарювання База оподаткування: Мінімальна заробітна плата та/або дохід, який отримує суб’єкт господарювання

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Платники: Фізичні та юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності Об’єкт оподаткування: Економічна діяльності суб’єкта господарювання База оподаткування: Мінімальна заробітна плата та/або дохід, який отримує суб’єкт господарювання

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Туристичний збір

Платники: Фізичні та юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності Об’єкт оподаткування: Економічна діяльності суб’єкта господарювання База оподаткування: Мінімальна заробітна плата та/або дохід, який отримує суб’єкт господарювання

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 4.4. Цільові фонди: місце і призначення у формуванні доходів

Одним із джерел дохідної бази місцевого бюджету є цільові фонди. Цільові фонди – це сукупність грошових надходжень, які затверджуються відповідною місцевою радою та використовуються для фінансування конкретних цільових програм і заходів. Нині серед науковців

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 4.5. Місцеві позики і запозичення та їх роль у фінансовому забезпеченні місцевих органів влади

У процесі своєї діяльності органи місцевого самоврядування часто стикаються з проблемою браку фінансових ресурсів. Ця проблема може бути розв’язана шляхом отримання позик або здійснення запозичень. На відміну від державного кредиту (запозичення), кошти якого спрямовуються

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів

5.1. Поняття, функції та класифікація видатків місцевих бюджетів Видатки бюджету уособлюють економічні відносини, пов’язані з використанням централізованого фонду грошових коштів, що складаються між державними (місцевими) органами влади та населенням і суб’єктами господарювання і спрямовані

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 5.1. Поняття, функції та класифікація видатків місцевих бюджетів

5.1. Поняття, функції та класифікація видатків місцевих бюджетів Видатки бюджету уособлюють економічні відносини, пов’язані з використанням централізованого фонду грошових коштів, що складаються між державними (місцевими) органами влади та населенням і суб’єктами господарювання і спрямовані

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1) видатки на органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення; 2) освіту: А) дошкільну освіту; Б) загальну середню освіту (навчально-виховні комплекси “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1) видатки на органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення; 2) освіту: А) дошкільну освіту; Б) загальну середню освіту (навчально-виховні комплекси “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1) Видатки на державне управління: А) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим; Б) обласні ради; 2) освіту: А) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: спеціальні загальноосвітні навчальні заклади

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1) Видатки на державне управління: А) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим; Б) обласні ради; 2) освіту: А) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: спеціальні загальноосвітні навчальні заклади

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 5.2. Порядок планування та здійснення видатків установами, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів

Процесу формування та виконання місцевих бюджетів за видатками передує складання бюджетних запитів та кошторисів установами, що фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету. Кошторис Є основним плановим фінансовим документом бюджетної установи, який визначає повноваження щодо

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Порядок складання проектів кошторисів

Процесу формування та виконання місцевих бюджетів за видатками передує складання бюджетних запитів та кошторисів установами, що фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету. Кошторис Є основним плановим фінансовим документом бюджетної установи, який визначає повноваження щодо

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Порядок розгляду і затвердження кошторисів

Процесу формування та виконання місцевих бюджетів за видатками передує складання бюджетних запитів та кошторисів установами, що фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету. Кошторис Є основним плановим фінансовим документом бюджетної установи, який визначає повноваження щодо

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – Основні вимоги щодо виконання кошторису

Виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами має певні особливості. Видатки загального фонду кошторису Здійснюються, виходячи з потреби у реалізації першочергових заходів та з урахуванням платежів, необхідних для погашення зобов’язань минулих періодів. Видатки спеціального

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 5.3. Теорія і практика формування й виконання видатків місцевих бюджетів

Планування бюджетних видатків починається на стадії складання місцевого бюджету. Основою при плануванні є очікуване виконання бюджету за видатками за рік, що передує року планування. Звітні дані про виконання бюджету за видатками, що є в