Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – Вступ

Вичерпати цей предмет неможливо: вже здається, що сказано багато, але ні – не сказано більше… Д. Боккаччо На порозі третього тисячоліття західний бізнес, за оцінками деяких аналітиків, почав переживати кризу лідерства. Лише 21 %

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – ТЕМА 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

Серйозні прагнення до будь-якої мети – вже Половина успіху в її досягненні. Вільгельм Гумбольдт – Спілкування – важлива компонента менеджменту. – Поняття “комунікація”, “спілкування”, “ділове спілкування”. – Функції, види та рівні спілкування. – Поняття

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 1.1. Спілкування – важлива компонента менеджменту

Серйозні прагнення до будь-якої мети – вже Половина успіху в її досягненні. Вільгельм Гумбольдт – Спілкування – важлива компонента менеджменту. – Поняття “комунікація”, “спілкування”, “ділове спілкування”. – Функції, види та рівні спілкування. – Поняття

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 1.2. Поняття “комунікація”, “спілкування”, “ділове спілкування”

Процес, за допомогою якого реалізується те чи інше ставлення людини до навколишнього світу, до завдань, які ставить перед нею життя, називається діяльністю. Це вид соціальної активності, яка притаманна тільки людині і має свідомий, цілеспрямований

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 1.3. Функції, види та рівні спілкування

Як уже зазначалося раніше, спілкування та міжособистісні взаємини складаються із процесів, які часто переплітаються та взаємодоповнюються. Водночас кожний процес можна розглядати окремо, оскільки він має свої характерні особливості. Ці процеси – обмін інформацією між

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 1.4. Поняття “культура”, “культура ділового спілкування”

Культура притаманна всім спільнотам і кожній людині зокрема і розглядається насамперед як духовний зміст історичного розвитку людства у різноманітних проявах. У ній відтворюється історія людства в її потенційності і вільному розкритті людських сутнісних сил

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 1.5. Видатні менеджери про роль і значення культури спілкування в їхній професійній діяльності

Сучасний менеджер сьогодні виконує такі ролі (причому тут не має значення, йдеться про топ-менеджерів, про менеджерів середньої чи молодшої ланки управління): – керівника, якщо у нього є влада і повноваження управляти організацією чи підрозділом;

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – ТЕМА 2. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПІЛКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРА

Хороші менеджери не тільки роблять гроші, Але и створюють сенс існування для людей. Р. Уотермен – Ділова етика в бізнесі. – Етичні кодекси, їх значення для формування етичної – поведінки в організації. – Мораль,

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 2.1. Ділова етика в бізнесі

Хороші менеджери не тільки роблять гроші, Але и створюють сенс існування для людей. Р. Уотермен – Ділова етика в бізнесі. – Етичні кодекси, їх значення для формування етичної – поведінки в організації. – Мораль,

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 2.2. Етичні кодекси, їх значення для формування етичної поведінки в організації

Першим універсальним кодексом, що уособлював собою набір загальнолюдських цінностей, можна назвати зведення релігійних правил (зокрема, Десять заповідей Старого Заповіту). Кодекс етики в бізнесі – це зведення моральних принципів, моральних норм і правил поведінки однієї

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 2.3. Мораль, моральні цінності та моральна культура

Моральні засади спілкування, а водночас моральні правила і норми, які регулювали людську взаємодію, закладались у процесі розвитку людського життя. Ці правила та норми накопичувались, з одного боку, у звичаях та писаних і неписаних традиціях

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 2.4. Роль менеджера у формуванні етики поведінки та спілкування

Є деякі рекомендації про те, як менеджеру формувати моральну культуру в організації [402]: 1) знайти лідера й орієнтуватися на його кращі якості; 2) у своїх діях виходити з тих цінностей, що вже склалися в

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ

Якщо людина добре знає себе, то вона вже мудра. Антуан де Сент-Екзюпері – Спілкування як одна із нагальних потреб людини. – Залежність спілкування від особистісних властивостей його учасників. – Установка на спілкування та її

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 3.1. Спілкування як одна із нагальних потреб людини

Якщо людина добре знає себе, то вона вже мудра. Антуан де Сент-Екзюпері – Спілкування як одна із нагальних потреб людини. – Залежність спілкування від особистісних властивостей його учасників. – Установка на спілкування та її

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 3.2. Залежність спілкування від особистісних властивостей його учасників

У процесі спілкування людина може бути суб’єктом, який взаємодіє з іншим, переконує його, впливає на нього. Або, навпаки, вона може стати об’єктом, на який впливає інший, що маніпулює ним. Іноді буває так, що люди

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 3.3. Установка на спілкування та її гуманістична спрямованість

Менеджер, працюючи з людьми, через них і завдяки ним втілюючи у життя ідеї, плани, стратегії та ін., повинен добре знати роль та значення такого психологічного феномену, як установка. Це неусвідомлений особистістю стан готовності до

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – ТЕМА 4. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

Істина знаходиться не в словах людини, що говорить, а у вухах тієї, що слухає. Східна мудрість – Як спілкуються між собою люди? – Вербальне спілкування. – Невербальне спілкування. – Віртуальне спілкування. – Опосередковане спілкування.

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 4.1. Як спілкуються між собою люди?

Істина знаходиться не в словах людини, що говорить, а у вухах тієї, що слухає. Східна мудрість – Як спілкуються між собою люди? – Вербальне спілкування. – Невербальне спілкування. – Віртуальне спілкування. – Опосередковане спілкування.

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 4.2. Вербальне спілкування

Вербальне або мовленнєве спілкування – це засіб, пов’язаний з використанням мови [229, ч. 1, с. 106]. Іншими словами, мовленнєве спілкування – це комунікативний акт. За допомогою мовлення передаються інформація, думки, почуття. Культура мовленнєвого спілкування

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 4.3. Невербальне спілкування

Одним із засобів спілкування є невербальна (несловесна) комунікація. Це різні рухи тіла (жести, міміка, пантоміміка), інші засоби зовнішньої несловесної передачі емоційних станів людини (наприклад, почервоніння, збліднення, зміна ритму дихання та ін.), які слугують засобами

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 4.4. Віртуальне спілкування

Наприкінці XX ст. завдяки розвитку комп’ютерних технологій з’явився ще один засіб спілкування – так зване віртуальне спілкування. Це спілкування з віртуальним співрозмовником у віртуальному просторі за допомогою електронних засобів. Завдяки комп’ютеру людина освоює новітні

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 4.5. Опосередковане спілкування

Найчастіше люди спілкуються один з одним безпосередньо. При цьому вони використовують мову і мовлення або жести і міміку, а останнім часом комп’ютерні технології. Проте люди для передачі думок, уявлень, переживань можуть використовувати листи, малюнки,

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – ТЕМА 5. ТЕХНІКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Благородні мужі, навіть маючи різні погляди, залишаються в гармонії. Конфуцій Від поганого початку і кінець буває поганим. Евріпід – Цілі, стратегія, тактика та стилі спілкування. – Типи співрозмовників. – Етапи спілкування. – Розмовні форми

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 5.1. Цілі, стратегія, тактика та стилі спілкування

Благородні мужі, навіть маючи різні погляди, залишаються в гармонії. Конфуцій Від поганого початку і кінець буває поганим. Евріпід – Цілі, стратегія, тактика та стилі спілкування. – Типи співрозмовників. – Етапи спілкування. – Розмовні форми

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 5.2. Типи співрозмовників

Деякі психологи весь процес спілкування, або комунікативну поведінку людини в спілкуванні, умовно поділяють на дві частини: первинну комунікативну поведінку – це та частина спілкування, яка повністю залежить від тієї людини, що першою вступає в

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 5.3. Етапи спілкування

До кожного акту спілкування досвідчений менеджер обов’язково готується. Він заздалегідь продумує, як розпочати розмову, як її вести і як закінчити. Для цього треба знати, що будь-який акт спілкування, як правило, складається з кількох етапів:

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 5.4. Розмовні форми ділового спілкування

Протягом робочого дня менеджеру, звичайно, доводиться взаємодіяти з різними людьми і використовувати для цього спілкування як розмовне, так і письмове. Форми розмовного спілкування можуть бути різними – як індивідуальні, так і колективні. Серед індивідуальних

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 5.5. Методи обговорення проблем

Методом, який допомагає виявити істину через зіставлення різних поглядів, знайти правильне розв’язання проблеми, є дискусія (іноді дискусію вважають формою колективного обговорення проблем). Психологи розглядають дискусію як обговорення якихось питань з людьми, які реально або

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 5.6. Письмові форми ділового спілкування

Вчені з менеджменту завжди наголошували на тому, що менеджери спілкуються й отримують інформацію в основному завдяки усним формам спілкування. Вони зазначали, що “менеджмент є вербальним світом, жителі якого отримують інструкції, допомогу і переконання скоріше

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – ТЕМА 6. КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ – ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Весь світ – театр, і люди в нім актори, і кожний не одну там грає роль. В. Шекспір – Сутність корпоративної культури в організації. – Складові корпоративної культури та її рівні. – Цінності як

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 6.1. Сутність корпоративної культури в організації

Весь світ – театр, і люди в нім актори, і кожний не одну там грає роль. В. Шекспір – Сутність корпоративної культури в організації. – Складові корпоративної культури та її рівні. – Цінності як

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 6.2 Складові корпоративної культури та її рівні

Основні концепції, що асоціюються з культурою в організації, такі [383]: – широко заявлені цінності (наприклад, про лідерство на ринку в цінах, про високу якість продукції); – поведінкові стереотипи при взаємодії людей (мова, якою користуються

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 6.3. Цінності як ядро корпоративної культури

Як уже зазначалося, цінності – це ті поняття, які використовуються для позначення об’єктів, явищ та їх властивостей, а також абстрактних ідей, що втілюють у собі узагальнені ідеали і виступають завдяки цьому як еталон. Явища

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 6.4. Типи корпоративної культури

Корпоративна культура в різних організаціях може відрізнятися за своїм змістом. Як показує сьогоднішня практика, часто спеціалісти, які вирішують питання про перехід на роботу до іншої організації, цікавляться поряд з іншими питаннями і тим, який

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 6.5. Вплив культури організації на її діяльність

Дедалі більше менеджерів світового рівня заявляють про те, що серед тих факторів, які впливають на досягнення компаніями довгострокового успіху, перше місце посідає людський фактор – тобто добре підібрані, правильно організовані і мотивовані працівники, які

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Персонал підприємства – це як футбольна команда: хлопці повинні грати як єдина команда, а не гурт яскравих особистостей. Лі Якокка Поведінка – це дзеркало, в якому кожний показує себе. Й. В. Гете – Механізми

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 7.1. Механізми психологічного впливу

Персонал підприємства – це як футбольна команда: хлопці повинні грати як єдина команда, а не гурт яскравих особистостей. Лі Якокка Поведінка – це дзеркало, в якому кожний показує себе. Й. В. Гете – Механізми

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 7.2. Взаєморозуміння та перешкоди на шляху до нього

Якби люди були б однаковими, то проблема розуміння один одного, мабуть, і не виникала б. Усі однаково б думали, говорили, діяли. Якби люди взагалі нічого спільного не мали, то й порозумітися вони не змогли

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 7.3. Спільна діяльність у команді

Важливим фактором, який нерідко визначає ефективність взаємодії, а отже, й культуру спілкування в організації, є спільна діяльність її членів. Ральф Емерсон писав, що спільна праця запалює таке бажання звершень, якого людина рідко може досягти

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 7.4. Комунікативні конфлікти та механізм цивілізованого розірвання взаємин

Система цінностей (особистісних та корпоративних) впливає на формування поведінкових норм членів організації. Норма – це мірило, керівництво, правило, закон, зразок. Норми становлять велику і значну частину будь-якої культури і субкультури, вони визначають критерій для

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – ТЕМА 8. ОСОБИСТІСНИЙ ВПЛИВ МЕНЕДЖЕРА НА КУЛЬТУРУ СПІЛКУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Приклад має більше наступників, ніж резон. Крістіан Бові При наявності згоди незначні справи виростають, при незгоді – найвеличніші гинуть. Гай Саллюстій Крисп – Поведінкові норми менеджера-керівника. – Взаємини менеджера з клієнтами та партнерами по

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 8.1. Поведінкові норми менеджера-керівника

Приклад має більше наступників, ніж резон. Крістіан Бові При наявності згоди незначні справи виростають, при незгоді – найвеличніші гинуть. Гай Саллюстій Крисп – Поведінкові норми менеджера-керівника. – Взаємини менеджера з клієнтами та партнерами по

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 8.2. Взаємини менеджера з клієнтами та партнерами по бізнесу

Просування товару на ринок є одним з найважливіших обов’язків менеджера. Для того щоб успішно здійснювати його продаж, менеджер повинен розробляти стратегію спілкування та взаємодії з клієнтами. Для цього йому необхідно відповісти на такі запитання:

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 8.3. Вміння менеджера взаємодіяти з командою

Оскільки менеджер виконує свої професійні обов’язки, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей йому необхідно організувати їхню спільну діяльність і сформувати з них дієздатну команду, щоб вона швидко та якісно виконувала поставлені завдання, вміла

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – ТЕМА 9. ВПЛИВ ДІЛОВИХ КУЛЬТУР НА СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ

Не роби іншим того, що, ти думаєш, вони можуть зробити тобі, їхній смак може відрізнятися від твого. Бернард Шоу – Поняття “ділова культура”. – Типи ділових культур. – Залежність ділової культури від менталітету народу.

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 9.1. Поняття “ділова культура”

Не роби іншим того, що, ти думаєш, вони можуть зробити тобі, їхній смак може відрізнятися від твого. Бернард Шоу – Поняття “ділова культура”. – Типи ділових культур. – Залежність ділової культури від менталітету народу.

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 9.2. Типи ділових культур

Деякі спеціалісти, зокрема Р. Льюїс, усі ділові культури, виходячи з національних, психологічних та інших особливостей народів, що їх дотримуються, поділяють умовно на три типи: моноактивні, поліактивні та реактивні [195, с. 24]. До моноактивного типу

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 9.3. Залежність ділової культури від менталітету народу

Вважають, що ділова культура народу, у тому числі й культура спілкування, залежить від його менталітету” Часто менталітет характеризують як сукупність психологічних особливостей поведінки нації, що склалися історично. Соціологи, психологи та інші спеціалісти відмічають генетичні,

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 9.4. Встановлення ділових контактів з іноземцями

Будь-які ділові контакти з іноземними партнерами складаються із таких фаз [65]: підготовка контакту; програмування контакту; реалізація контакту; прийняття рішення, підбиття підсумків контакту. Для того щоб діловий контакт з іноземцями був успішним, слід планувати та

Культура ділового спілкування менеджера – Чайка Г. Л. – 9.5. Бар’єри на шляху до взаєморозуміння представників різних націй

Спеціалісти виділяють такі бар’єри на шляху до взаєморозуміння з іноземцями (320): – різне сприйняття інформації в контексті своєї ділової культури. Це відбувається тому, що поведінку людей іншої культури ми часто пояснюємо нашою культурою, а