Інвестиційний аналіз – Боярко І. М

Інвестиційний аналіз – Боярко І. М. – ВСТУП

Розвиток інвестиційних процесів у всіх сферах діяльності є необхідною умовою ефективної організації господарювання в ринковій економіці. Забезпечення належного управління інвестиціями базується на використанні новітніх методів фінансово-економічних розрахунків, спрямованих на вирішення широкого кола прикладних завдань

Інвестиційний аналіз – Боярко І. М. – НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу ТЕМА 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу Інвестиційний аналіз як метод системної аналітично-дослідної роботи з оптимізації інвестиційних рішень. Мета, завдання та функції інвестиційного аналізу. Об’єктивна необхідність бізнес-проектування у підприємницькій

Інвестиційний аналіз – Боярко І. М. – МОДУЛЬ II. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

ТЕМА 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання Сутність аналізу фінансово-інвестиційного аналізу суб’єктів господарювання. Фінансовий стан підприємства. Мета, завдання та послідовність фінансово-інвестиційного аналізу суб’єктів господарювання. Система методів фінансово-інвестиційного аналізу. Прийом порівняння. Прийом розрахунку відносних величин. Система

Інвестиційний аналіз – Боярко І. М. – МОДУЛЬ I. Основи методології інвестиційного аналізу

ТЕМА 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу 1.1. Сутність інвестиційного аналізу як складової процесу управління інвестиціями. 1.2. Поняття та класифікація інвестиційних проектів. 1.3. Життєвий цикл інвестиційного проекту. 1.4. Ефективність інвестицій та принципи її оцінки. 1.5.

Інвестиційний аналіз – Боярко І. М. – ТЕМА 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу

ТЕМА 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу 1.1. Сутність інвестиційного аналізу як складової процесу управління інвестиціями. 1.2. Поняття та класифікація інвестиційних проектів. 1.3. Життєвий цикл інвестиційного проекту. 1.4. Ефективність інвестицій та принципи її оцінки. 1.5.

Інвестиційний аналіз – Боярко І. М. – 1.1. Сутність інвестиційного аналізу як складової процесу управління інвестиціями

ТЕМА 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу 1.1. Сутність інвестиційного аналізу як складової процесу управління інвестиціями. 1.2. Поняття та класифікація інвестиційних проектів. 1.3. Життєвий цикл інвестиційного проекту. 1.4. Ефективність інвестицій та принципи її оцінки. 1.5.

Інвестиційний аналіз – Боярко І. М. – 1.2. Поняття та класифікація інвестиційних проектів

Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестування та одним з базових елементів інвестиційного аналізу. Узагальнення визначень поняття “проект”, поданих в таблиці А.1 додатку А, дозволяє виділити два підходи до визначення сутності інвестиційного проекту як

Інвестиційний аналіз – Боярко І. М. – 1.3. Життєвий цикл інвестиційного проекту

Вся діяльність щодо розробки та реалізації інвестиційного проекту знаходиться у взаємозалежності в часі та просторі. Період, протягом якого готуються і реалізуються інвестиційні наміри інвестора, прийнято називати життєвим циклом проекту (або проектним циклом). Він розбивається

Інвестиційний аналіз – Боярко І. М. – 1.4. Ефективність інвестицій та принципи її оцінки

Ефективність – категорія, що відображає відповідність проекту цілям і інтересам його учасників. Залежно від ступеня врахування інтересів учасників інвестиційного проекту рекомендується оцінювати наступні види ефективності: – ефективність проекту в цілому; – ефективність участі в

Інвестиційний аналіз – Боярко І. М. – 1.5. Вартість грошей в часі

Сучасна методологія інвестиційного аналізу базується на основному принципів теорії фінансів: гривня сьогодні коштує більше, ніж гривня, яку ми отримаємо в майбутньому. Неоднакова цінність грошових коштів в часі пов’язана зі знеціненням грошей через інфляцію, а